Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Road 10 0 m Men u AΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΤΕ, Eργαστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ …μία πυξίδα για τον εκπαιδευτικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Road 10 0 m Men u AΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΤΕ, Eργαστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ …μία πυξίδα για τον εκπαιδευτικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Road 10 0 m Men u AΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΤΕ, Eργαστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ …μία πυξίδα για τον εκπαιδευτικό

2 Ενότητα 1: εισαγωγή Road 100m100m Men u Δραστηριότητα post-its

3 E Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text Example text Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text Εκπαιδευτικός, μάθηση + σχεδιασμός;;;

4 Ενότητα 2: Ιστοεξερευνήσεις Road 100m100m Men u WebQuests

5 Ενότητα 2: Ιστοεξερευνήσεις Road 100m100m Men u WebQuests Σκεπτικό (1) σενάριο κατευθυνόμενης διερεύνησης Μία Ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα σενάριο κατευθυνόμενης διερεύνησης που πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό – χρησιμοποιεί πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό και αυθεντική αποστολή – μια αυθεντική αποστολή για να κινητοποιήσει τους μαθητές να διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, να επεκτείνουν την προσωπική τους εμπειρία, και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες

6 Σκεπτικό (2) Οριοθετεί τη δραστηριότητα των μαθητών –συχνά ομαδική-, προωθώντας τη χρήση της πληροφορίας παρά την απλή αναζήτηση και αντιγραφή της Διαθέτει συγκεκριμένη δομή που διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά της στοιχεία …για να κινητοποιήσει τους μαθητές να διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, να επεκτείνουν την προσωπική τους εμπειρία, και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες

7 Κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό σεναρίων/δραστηριοτήτων για τους μαθητές Αυθεντικότητα & προσωπική αξία για τους μαθητές Δομή & οργάνωση: αυστηρά δομημένες ή ημιδομημένες δραστηριότητες επιτρέποντας πρωτοβουλίες Απομνημόνευση/αναπαραγωγή vs Αναστοχασμός/εσωτερίκευση Ο ρόλος των άλλων Ποιος διατηρεί τον έλεγχο; “η μάθηση σχετίζεται με ότι ο μαθητής κάνει, παρά με ότι ο καθηγητής κάνει” (Laurillard, 2006)

8 Αυθεντικότητα & προσωπική αξία για τους μαθητές Δομή & οργάνωση: αυστηρά δομημένες ή ημιδομημένες δραστηριότητες επιτρέποντας πρωτοβουλίες Απομνημόνευση/αναπαραγωγή vs Αναστοχασμός/εσωτερίκευση Ο ρόλος των άλλων Ποιος διατηρεί τον έλεγχο; “η μάθηση σχετίζεται με ότι ο μαθητής κάνει, παρά με ότι ο καθηγητής κάνει” (Laurillard, 2006) Κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό σεναρίων/δραστηριοτήτων για τους μαθητές

9 Ιστοεξερευνήσεις: δομικά στοιχεία

10 Ιστοεξερεύνηση ως wiki

11 Σελίδα του μαθητή Σελίδα του μαθητή Εισαγωγή (Introduction) με την κεντρική ιδέα του σεναρίου Εργασία ή Αποστολή (Task) ορίζει την εργασία και το ρόλο των μαθητών Διαδικασία (Process) περιγράφει τον τρόπο εργασίας των μαθητών Αξιολόγηση (Evaluation) περιγράφει τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και δράσεων-προϊόντων μαθητών Συμπέρασμα (Conclusion) συνοψίζει ανακεφαλαιώνει, προτείνει Σελίδα καθηγητή Σελίδα καθηγητή με οδηγίες για την εφαρμογη και τον συντονισμό της Ιστοεξερεύνησης Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης

12 Δραστηριότητα Ποια πεδία/ενότητες υπάρχουν στην ιστοεξερεύνηση; Ποια τα προϊόντα της εργασίας των μαθητών; (πεδίο;) Πως οργανώνεται και υποστηρίζεται η εργασία των μαθητών; (πεδίο;) Στην περίπτωση εργασίας σε ομάδες, πώς γίνεται η ανάθεση ρόλων; Πως οργανώνεται η αξιολόγηση; (πεδίο;) Υπάρχει πεδίο «Σελίδα Εκπαιδευτικού/Καθηγητή»; Ποιος ο ρόλος της; Να αναφέρετε 2 θετικά στοιχεία της ιστοεξερεύνησης. Να αναφέρετε 2 αρνητικά στοιχεία της ιστοεξερεύνησης. Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης (http://polimesa2.weebly.com)http://polimesa2.weebly.com Το "σαπιοκάραβο" κι ο άνεμος της αλλαγής! http://www.zunal.com/conclusion.php?w=86673 http://www.zunal.com/conclusion.php?w=86673 Tεχνική και επαγγελματική δεοντολογία στο περιβάλλον του ηλεκτρολόγου (http://aouganoi.weebly.com)http://aouganoi.weebly.com Χιροσίμα (http://www.gkonstantinou.com/haef2006/hsite/index.html)http://www.gkonstantinou.com/haef2006/hsite/index.html Αλλάζοντας μέγεθος: http://zunal.com/webquest.php?user=15308http://zunal.com/webquest.php?user=15308

13 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης Ιστοεξερενήσεων Πρωτότυπο σενάριο Θέτοντας κατάλληλα ερωτήματα Επιλογή Πηγών από Διαδίκτυο Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων Μορφή αξιολόγησης: περιγραφική Αξιολόγηση

14 Θέτοντας κατάλληλα ερωτήματα Τα ερωτήματα/προβλήματα που θέτει είναι σημαντικό να απαιτούν για την επίλυσή τους την κριτική θεώρηση των διαθέσιμων πληροφοριών και τη σύνθεση προσωπικών νοημάτων και συμπερασμάτων από τους μαθητές, παρά την άκριτη ‘κατανάλωση’ πληροφοριών, γεγονότων, και απόψεων άλλων.

15 Αποτρέψτε την αντιγραφή πληροφορίας από το Διαδίκτυο…. μετατόπιση από ερωτήματα του τύπου ‘τι γνωρίζετε για…’ προς ερωτήματα/προβλήματα ανοιχτού τύπου που απαιτούν από τους μαθητές να προτείνουν νέες ιδέες, να αναλύσουν, να συγκρίνουν, να συνθέσουν, να πάρουν αποφάσεις, ακόμα και να απαντήσουν σε ανοιχτά θέματα κάνοντας τις δικές υποθέσεις και αναπτύσσοντας τη δική τους οπτική 1 π.χ. να προτείνουν μετατροπές σε έναν προσωπικό υπολογιστή με άξονα τη χρήση από νεαρούς μαθητές, την οικονομία ενέργειας και γενικότερα το σεβασμό προς στο περιβάλλον αντί να ρωτήσουμε ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του One Laptop Per Child (OLPC) όπως τέθηκαν από τους δημιουργούς του. π.χ. να αναλάβουν ρόλους, για παράδειγμα δημοσιογράφου που παίρνει συνέντευξη από έναν προγραμματιστή ιών προκειμένου να παρουσιαστεί το προφίλ ενός προγραμματιστή ιών και οι στόχοι του αντί να ζητήσουμε από τους μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες για τους ιούς

16 Κρίσιμα σημεία στο σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων Η εκπαιδευτική αξία του έργου: με στόχο τη διαθεματικότητα Η προσωπική αξία για τους μαθητές Οι προτεινόμενες πηγές στο Διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δραστηριότητας και στο επίπεδο των μαθητών Οι δυνατότητες πρόσβασης και διαθεσιμότητα πληροφοριακού υλικού Οι χρονικές απαιτήσεις του έργου / έκταση θέματος

17 Επιλέγοντας πηγές για τους μαθητές... Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με άξονες: Περιεχόμενο Περιεχόμενο : Να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα των μαθητών Το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές Μορφή (σχεδιασμός site) Η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών

18 κριτήρια αξιολόγησης ορίζει βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιδιωκόμενων στόχων περιγραφές των διαβαθμίσεων της με ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων της κλίμακας αξιολόγησης Αξιολόγηση με διαβαθμισμένα κριτήρια ( Αξιολόγηση με διαβαθμισμένα κριτήρια (Rubrics)

19 Πολύ ΚαλήΚαλήΜέτριαΑνεπαρκής ΣτόχοιΟι στόχοι της παρουσίασης είναι ξεκάθαροι για το κοινό στο οποίο απευθύνεται Οι προδιαγραφές & οι στόχοι της παρουσίασης είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαροι για το κοινό που απευθύνεται Περιορισμένος αριθμός στόχων δεν επιτεύχθηκε πλήρως Αρκετοί στόχοι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως ΠεριεχόμενοΚάλυψη θέματος σε βάθος με ανάδειξη των σημαντικών σημείων και παροχή κατάλληλων πηγών. Πολύ καλή γνώση του θέματος. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών. Καλή γνώση του θέματος. Περιλαμβάνει σημαντική πληροφορία για το θέμα ή παροχή σχετικών πηγών αλλά υπάρχουν 1-2 λάθη στην τεκμηρίωση. Περιορισμένο περιεχόμενο/πηγές ή αρκετά λάθη στην τεκμηρίωση. ΟργάνωσηΚαλά δομημένο υλικό με τη χρήση κατάλληλων επικεφαλίδων, συνδέσμων και ομαδοποίηση σχετικού υλικού. Χρησιμοποιεί επικεφαλίδες & συνδέσμους για την δόμηση του υλικού, αλλά υστερεί στη συνολική οργάνωση των θεμάτων Λογική οργάνωση περιεχομένου στο μεγαλύτερο μέρος Δεν υπήρχε καθαρή ή λογική δομή παρά μόνο πολλά επιμέρους γεγονότα ΤεχνικάΗ ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι εξαιρετική και όλες οι συνδέσεις λειτουργικές Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι ικανοποιητική και όλες οι συνδέσεις λειτουργικές Η ποιότητα γραφικών, ήχου και βίντεο είναι μέτρια ή/και κάποιες συνδέσεις μη λειτουργικές …. Πίνακας διαβαθμισμένων κριτηρίων για παρουσιάσεις μέσω υπολογιστή

20 … ως ένα φύλλο εργασίας σε κειμενογράφο … ως μια υπερμεσική παρουσίαση με υπερσυνδέσμους προς τα διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση – … με λογισμικό παρουσιάσεων – … ως δικτυακό τόπο – … ως ιστολόγιο QuestGarden QuestGarden http://questgarden.com/: περιβάλλον ανάπτυξης και διαμοιρασμού Ιστοεξερευνήσεων από τον εμπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων Bernie Dodge (απαιτεί εγγραφή με συμβολικό ποσό – δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 30 ημερών)http://questgarden.com/ Zunal.com Zunal.com http://www.zunal.com χώρος ανάρτησης και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων (ελεύθερο)http://www.zunal.com Κατασκευάζοντας Ιστοξερευνήσεις

21 Άτυπες κοινότητες εκπαιδευτικών που διαρκώς αναπτύσσουν και ανταλλάσσουν Ιστοεξερευνήσεις και εμπειρίες από την εφαρμογή τους στην τάξη – WebQuest.org http://webquest.orghttp://webquest.org – QuestGarden http://questgarden.com/http://questgarden.com/ – Zunal.com http://zunal.comhttp://zunal.com – WebQuest Locator για Επιστήμη και τεχνολογία (Science and Technology) http://www.gecdsb.on.ca/d&g/DP/locatori.asphttp://www.gecdsb.on.ca/d&g/DP/locatori.asp – WebQuest.gr - Ελληνική Κοινότητα – WebQuest.com, celebrating the best in WebQuests http://www.bestwebquests.com/ http://www.bestwebquests.com/ – Help teachers use the Internet effectively: http://www.internet4classrooms.com/on-line_quest.htm http://www.internet4classrooms.com/on-line_quest.htm … εκπαιδευτικών κοινότητες…

22 Αξίζει να δείτε… ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τίτλος: Το "σαπιοκάραβο" κι ο άνεμος της αλλαγής! URL: http://www.zunal.com/webquest.php?w=86673 Περιγραφή: Μια ιστοεξερεύνηση για τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής.http://www.zunal.com/webquest.php?w=86673 Tίτλος: ΠΑΜΕ ΓΙΑ SURFING ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; URL: http://zunal.com/webquest.php?w=84783 Περιγραφή: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! ΣΕΡΙΦΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ!!http://zunal.com/webquest.php?w=84783 Tίτλος: Κακόβουλο λογισμικό URL: http://malicioussoftware1234.wikispaces.comhttp://malicioussoftware1234.wikispaces.com -και… ‘Κακόβουλο λογισμικό’ (‘Malicious Code, A WebQuest about viruses, worms, and Trojan Horses’) URL: http://www.purplenote.com/mcodehttp://www.purplenote.com/mcode Tίτλος: το Διαδίκτυο (‘The Internet’) URL: http://www.scs.sk.ca/edf/info/gpa9/Internet%20WebQuest.htm#tophttp://www.scs.sk.ca/edf/info/gpa9/Internet%20WebQuest.htm#top Tίτλος: Web Quest About Open Source Software - URL: http://webquestia.freehostia.com/http://webquestia.freehostia.com/ Tίτλος: Application Software - URL: http://zunal.com/webquest.php?w=37093http://zunal.com/webquest.php?w=37093 Tίτλος: Copyright - URL: http://zunal.com/webquest.php?w=85353http://zunal.com/webquest.php?w=85353

23 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης (http://polimesa2.weebly.com)http://polimesa2.weebly.com Τεχνική και επαγγελματική δεοντολογία στο περιβάλλον του ηλεκτρολόγου (http://aouganoi.weebly.com)http://aouganoi.weebly.com ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ URL: http://thegreenhouseofathens.weebly.com/index.html Όταν οι κινητήρες παίρνουν φωτιά !! URL: http://metavlitosxronismos.weebly.com/index.html http://metavlitosxronismos.weebly.com/index.html Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση URL: http://andreasgewrgiou.yolasite.com/http://andreasgewrgiou.yolasite.com/ Τούβλα URL: http://toubla.wikispaces.com/titloshttp://toubla.wikispaces.com/titlos Ενεργειακά σπίτια URL: http://energeiaka- spitia.wikispaces.com/%CE%A4%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82 http://energeiaka- spitia.wikispaces.com/%CE%A4%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82 Αξίζει να δείτε…

24 Ενότητα 3: αναλύοντας μία ιστοεξερεύνηση Road 100m100m Men u

25 Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες;* Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (1/7) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: …………Νοηματοδότηση με ορολογία/Βιώνοντας το νέο……….. Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει προσφέρει μεγάλες ευκολίες στην καθημερινή ζωή. Τα υλικά μιας χρήσης (π.χ. πιάτα, ποτήρια, πάνες, στυλό) και οι συσκευασίες μιας χρήσης (πλαστικά μπουκάλια, τενεκεδάκια, σακούλες νάυλον) είναι μερικά παραδείγματα που κάνουν καθημερινά τη ζωή μιας πιο εύκολη. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όμως, που σχετίζεται με τη χρήση των πιο πάνω προϊόντων έχει φέρει και πολλά προβλήματα. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η ολοένα αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων (σκουπιδιών). H παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται ραγδαία με το χρόνο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει τριπλασιαστεί, ενώ προβλέπεται ότι την επόμενη δεκαετία θα διπλασιαστεί Πού καταλήγουν όλα αυτά τα σκουπίδια; Όταν πετάμε κάτι στα σκουπίδια αυτό εξαφανίζεται από το σπίτι σας, αλλά όχι από τη Γη. Το μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων ρίχνεται σε χωράφια (χωματερές) και μένει εκεί. Απορρίμματα που έριξε η μαμά σας πριν ακόμη γεννηθείτε μπορεί να βρίσκονται ακόμη σε κάποια χωματερή σκουπιδιών! ΥΛΙΚΟ/ΧΡΟΝΟΣ Εισιτήριο λεωφορείου2-4 εβδομάδες Βαμβακερό ύφασμα 1-5 μήνες Μάλλινο ύφασμα1 χρόνοςΤενεκάδι κονσέρβας 50-100 χρόνια Αλουμινένιο κουτί100-200 χρόνιαΠλαστικό μπουκάλι 100-200 χρόνια Σκεφτείτε και συζητήστε σε ομάδες των 3 αν υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων μας; *Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (ημ.τελ. επίσκεψης 2/2/2012) http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web_Quest_main/webquests/aporrimmata/index.html

26 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2...Νοηματοδότηση με ορολογία/ Βιώνοντας το γνωστό... Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν είναι άλυτο. Κάποια υλικά, αντί να τα πετάξουμε στα σκουπίδια, μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε με άλλους τρόπους και κάποια να τα ανακυκλώσουμε. Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε την κατανάλωση, να αγοράζουμε δηλαδή λιγότερα προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο θα πετούμε λιγότερα πράγματα, θα έχουμε δηλαδή λιγότερα σκουπίδια. Το κράτος, οι δήμοι και άλλοι ιδιωτικοί φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Δε φτάνει όμως αυτό. Πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει ο,τι μπορεί για να ελαττωθούν τα απορρίμματα. μια μικρή έρευνα Τι πετάμε συνήθως; Για να μπορέσετε να απαντήσετε σ΄ αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνετε μια μικρή έρευνα. Σημειώστε στο πιο κάτω σκουπιδοημερολόγιο τι θα πετάξετε για μια βδομάδα. Ρωτήστε τους γονείς σας να σας πουν για αντικείμενα, που έχουν πετάξει οι ίδιοι ή για ιδιαίτερα αντικείμενα τα οποία έχουν πετάξει στο παρελθόν (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα, ρούχα κ.ά.) σκουπιδοημερολόγιο Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (2/7)

27 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2...Νοηματοδότηση με ορολογία/ Βιώνοντας το γνωστό... Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν είναι άλυτο. Κάποια υλικά, αντί να τα πετάξουμε στα σκουπίδια, μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε με άλλους τρόπους και κάποια να τα ανακυκλώσουμε. Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε την κατανάλωση, να αγοράζουμε δηλαδή λιγότερα προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο θα πετούμε λιγότερα πράγματα, θα έχουμε δηλαδή λιγότερα σκουπίδια. Το κράτος, οι δήμοι και άλλοι ιδιωτικοί φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Δε φτάνει όμως αυτό. Πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει ο,τι μπορεί για να ελαττωθούν τα απορρίμματα. μια μικρή έρευνα Τι πετάμε συνήθως; Για να μπορέσετε να απαντήσετε σ΄ αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνετε μια μικρή έρευνα. Σημειώστε στο πιο κάτω σκουπιδοημερολόγιο τι θα πετάξετε για μια βδομάδα. Ρωτήστε τους γονείς σας να σας πουν για αντικείμενα, που έχουν πετάξει οι ίδιοι ή για ιδιαίτερα αντικείμενα τα οποία έχουν πετάξει στο παρελθόν (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα, ρούχα κ.ά.) σκουπιδοημερολόγιο Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (2/7)

28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3...Αναλύοντας λειτουργικά/Αξιολογώντας... Τώρα που έχετε φτιάξει τον κατάλογο με τα σκουπίδια σας, μπορείτε να συζητήσετε τα πιο κάτω: Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα απορρίμματα; Μήπως θα μπορούσαμε να κάναμε κάτι άλλο εκτός από το να τα πετάξουμε; Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (3/7)

29 Νοηματοδότηση με θεωρία/Εφαρμόζοντας κατάλληλα/Αξιολογώντας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4... Νοηματοδότηση με θεωρία/Εφαρμόζοντας κατάλληλα/Αξιολογώντας... Οι πιο κάτω σελίδες θα σας βοηθήσουν να βρείτε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων σας. Επαναχρησιμοποίηση:Επαναχρησιμοποίηση: Διαβάστε τις πληροφορίες που υπάρχουν στις σελίδες αυτές και συμπληρώστε το ακόλουθο φύλλο εργασίας ΜείωσηΜείωση: Σκεφτείτε ποιες από τις μεθόδους που αναφέρονται θα μπορούσατε να εφαρμόσετε και εσείς στο σπίτι σας. Ανακύκλωση : Κυκλώστε στο σκουπιδοημερολόγιό σας ποια από τα σκουπίδια που έχετε περιλάβει θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν. Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (4/7)

30 Αναλύοντας κριτικά/Αξιολογώντας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5... Αναλύοντας κριτικά/Αξιολογώντας... Τώρα που έχετε ενημερωθεί για τους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να αποφασίσετε ποια 10 από τα αντικείμενα του σκουπιδοημερολογίου σας θα συμπεριλάβετε στο έντυπό σας. Με ποια κριτήρια άραγε θα διαλέξετε αυτά τα 10 προϊόντα; Πριν ξεκινήσετε, ζητήστε βοήθεια ! βοήθεια Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (5/7)

31 Εφαρμόζοντας δημιουργικά ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6... Εφαρμόζοντας δημιουργικά... Σκοπός σας είναι να ετοιμάσετε ένα έντυπο, που θα δίνει λύσεις στους συμπολίτες σας για μείωση των απορριμμάτων με τίτλο "Γιατί το πέταξες;" Το έντυπο αυτό θα δίνει οδηγίες για το τι θα μπορούσε να κάνει ο πολίτης με συγκεκριμένα απορρίμματα, εκτός από το να τα πετάξει! ΟΔΗΓΙΕΣ: Eτοιμάστε ένα έντυπο που θα δίνει λύσεις και πληροφορίες σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει ο κάθε πολίτης με συγκεκριμένα απορρίμματα εκτός από το να τα πετάξει! Δώστε τον τίτλο "Γιατί το πέταξες;" στο έντυπό σας.Το ενημερωτικό έντυπο μπορεί να δημιουργηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: Χρησιμοποιώντας κομμάτια από χαρτόνι, χρώματα και εικόνες που θα σας δώσει ο δάσκαλος σας Χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο ή να δημιουργήσετε ένα δικό σας.έντυπο Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (6/7)

32 Αξιολόγηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7... Αξιολόγηση... Αξιολόγηση εντύπου 1. Έχετε περιλάβει τη διαχείριση 10 σκουπιδιών στο έντυπό σας; 2. Έχετε αναφέρει και τους τρεις τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων; 3. Έχετε αναφέρει κάποιες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων; 4. Είναι το κεντρικό σας σύνθημα πειστικό και προκαλεί το ενδιαφέρον των πολιτών- αναγνωστών; Αξιολόγηση εργασίας στην ομάδα 1. Εργάστηκαν όλα τα παιδιά στην ομάδα; 2. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων; 3. Λύσατε τις διαφωνίες σας με ήσυχο και δημοκρατικό τρόπο; Τι λέτε, πώς τα πήγατε; Αν θέλετε τυπώστε την αξιολόγηση.αξιολόγηση Σενάριο Ιστοεξερεύνησης: Γιατί το πέταξες; Συνθέτοντας δραστηριότητες με γνωστικές διεργασίες (7/7)

33 Ενότητα 4: παραδείγματα Road 100m100m Men u

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Eργαλείο δημιουργίας site & webquests http://www.wix.com


Κατέβασμα ppt "Road 10 0 m Men u AΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΤΕ, Eργαστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ …μία πυξίδα για τον εκπαιδευτικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google