Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :
«Πρόληψη απορριμμάτων…Τα καλά απορρίμματα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ» 23 και 24 Νοεμβρίου 2012 Εργαστήριο: Πόσα σκουπίδια παράγουμε καθημερινά;

2 Έχει ζητηθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να έχουν από πριν καταγράψει
σε έναν πίνακα το βάρος των οικιακών τους αποβλήτων, καθώς και το βάρος αυτών που συγκεντρώνουν ξεχωριστά ως ανακυκλώσιμα υλικά. Η χρονική διάρκεια ήταν για 4 ημέρες. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες (των 6-7 ατόμων η καθεμιά), μελετούν τα δεδομένα ξεχωριστά και στη συνέχεια συγκεντρωτικά. Υπολογίζουν πόσα κιλά σκουπίδια παράγουν περίπου κάθε εβδομάδα, μήνα, χρόνο! (φύλλο εργασίας: «Πόσο ζυγίζουν τα σκουπίδια μας;») Σχολιάζουν την παραγωγή οικιακών αποβλήτων όχι μόνο ως οικογένειες, αλλά και , γενικότερα, σε επίπεδο γειτονιάς, σχολικής μονάδας, Δήμου, περιφέρειας κ.λ.π. (μελετούν και σχετικό πληροφοριακό υλικό). Συσχετίζουν την καθημερινή τους κατανάλωση σε διάφορα προϊόντα με τη συσσώρευση απορριμμάτων και κατανοούν καλύτερα την ευθύνη του καθενός ως πολίτη και κατανα- λωτή. Παρουσιάζουν τις απόψεις τους σε σχέση με τους τρόπους μείωσης των οικιακών αποβλή- των μέσω διαφόρων διαδικασιών (πιο υπεύθυνη στάση ως καταναλωτές, συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση υλικών, προσφορά σε άλλους κ.λ.π.).

3 ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ;
Η κάθε ομάδα υπολογίζει κατά μέσο όρο πόσα κιλά σκουπίδια παράγονται καθημερινά από μία οικογένεια. Υπολογίστε πόσα κιλά σκουπίδια σαν κι αυτά δημιουργείτε κάθε εβδομάδα, μήνα, χρόνο (στο 1ο, 2ο και 3ο κουτάκι αντίστοιχα). Προτείνετε μερικές λύσεις για τη μείωσή τους. Η σακούλα των σκουπιδιών ζυγίζει: Μελέτησε το βάρος του μεταλλικού κουτιού στη διπλανή εικόνα (ανά δεκαετίες), και συζήτησε με τα μέλη της ομάδας για τα οφέλη στο περιβάλλον.

4 Mια ειδική μονάδα μέτρησης
Υπάρχει ένας τρόπος να μετράμε τα σκουπίδια που παράγουμε. Το χαρακτηριστικότερο μέγεθος που περιγράφει την παραγωγή απορριμμάτων είναι η Μοναδιαία Παραγωγή Απορριμμάτων (Μ.Π.Α.), η οποία εκφράζεται από το βάρος των απορριμμάτων (δηλαδή, τα κιλά απορριμμάτων) που παράγει ένα άτομο σε μια μέρα. Η τιμή της Μ.Π.Α. για την Ελλάδα κυμαίνεται από : 0,6 κιλά την ημέρα ανά άτομο για τις αγροτικές περιοχές έως 1,4 κιλά την ημέρα ανά άτομο για τις οικονομικά αναπτυγμένες αστικές περιοχές Με τα δεδομένα του 2006, στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών αποβλήτων (απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοικος της χώρας μας παράγει κατά μέσο όρο 440 κιλά αστικά απόβλητα ετησίως. Για να φέρουμε μόνο ένα παράδειγμα, αρκεί να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία που παράγει 16% των αποβλήτων σε επί- πεδο χώρας.

5 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επαναχρησιμοποίηση υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Πήλινο κεσεδάκι Ρολό από χαρτί κουζίνας ή υγείας Γυάλινο μπουκάλι ή βάζο Παλιά υφάσματα από ρούχα Χάρτινο κουτί από παπούτσια Αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού Κουτί τσιγάρων Κουτιά από συσκευασίες Πλαστικά μπουκάλια Ορισμένα αντικείμενα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αντί να πεταχτούν στα σκουπίδια. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αντικείμενα :

6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (για εφαρμογή στη σχολική τάξη)
Αφού οι μαθητές/-τριες μελετήσουν τη σύσταση των οικιακών τους αποβλήτων, μπορούν να καταγράψουν ανά ημέρα τα υλικά από τα οποία συνίσταται η «μαύρη σακούλα» που οδηγείται προς τον κάδο της γειτονιάς. Να κατηγοριοποιήσουν τα υλικά που ανακυκλώνονται , κομποστοποιούνται, μπορούν να διατεθούν κάπως αλλιώς κ.λ.π. Να οργανώσουν καλύτερα τις πληροφορίες τους, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα μέσω ραβδογράμματος, «πίτας», εικονογράμματος κ.ά.(για πιο μεγάλες ηλικίες). Να εφαρμόσουν τη «μελέτη πεδίου» στο χώρο του σχολείου, στο κοντινό πάρκο, στη γειτονιά κ.ά. Να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και να τις κοινοποιήσουν και στην ευρύτερη μαθητική κοινότητα (μέσω αφίσας, οικοκώδικα κ.ά.). Να μελετήσουν τη δική τους συμπεριφορά σε σχέση με την κατανάλωση, λαμβάνο- ντας υπόψη και τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. Να ανατρέξουν στο Δήμο, για να ενημερωθούν για τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τα Συλλογικά συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης ορισμένων υλικών (λ.χ. «μπλε» κάδοι, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, παλιά ελαστικά κ.λ.π.).


Κατέβασμα ppt "Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google