Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφορική στο Γυμνάσιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφορική στο Γυμνάσιο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Εκπ/κών Γυμνασίων κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ΡΟΔΟΣ Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

2 Γιατί πληροφορική στο Γυμνάσιο
Η μόνη βαθμίδα που η πληροφορική είναι: μάθημα γενικής παιδείας μάθημα υποχρεωτικό Επομένως….. Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

3 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Οι στόχοι …είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε στόχους όπως: Η καλλιέργεια μιας πληροφορικής παιδείας με ολιστικό προσανατολισμό Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων Η κριτική προσέγγιση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

4 Πώς μεταφράζονται οι στόχοι;
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναζητήσει την ισορροπία ανάμεσα σε 2 παράγοντες: Τα χαρακτηριστικά του τμήματος (πρότερες γνώσεις, κοινωνικοί παράγοντες, υποδομές κλπ) Την βασική συνισταμένη του αναλυτικού προγράμματος , ώστε να μπορούν οι μαθητές να…. Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

5 Γενικοί διδακτικοί στόχοι - 1
Να γνωρίζουν οι μαθητές βασικές έννοιες της πληροφορικής - εννοιολογική γνώση - η αξία των ορισμών - σε ποιο βάθος; σε ποια έκταση; - πώς διδάσκουμε ορισμούς; - σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική (εργαστήριο, hardware, επισκέψεις, πηγές) Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

6 Γενικοί διδακτικοί στόχοι - 2
Να γνωρίζουν οι μαθητές την ιστορία και την εξέλιξη της πληροφορικής - Όχι για ιστορικούς λόγους, αλλά για να μπορούν να αντιληφθούν την εξελιξιμότητα της επιστήμης - Η ποιοτική αλλαγή της ψηφιακής εποχής (διαφορά ανάμεσα στην ψηφιακή εικόνα κ - Τα παιδιά της οθόνης (ταχύτητα μετάδοσης, συσσώρευση, κατακερματισμός, αλλοίωση της πληροφορίας – αξιοπιστία, εγκυρότητα) Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

7 Γενικοί διδακτικοί στόχοι -3
Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες (εξελικτικά από τάξη σε τάξη) - Παραδείγματα Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

8 Γενικοί διδακτικοί στόχοι - 4
Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να διατυπώνουν βηματικά την επίλυση ενός απλού προβλήματος, μέσω της γνωριμίας τους με τις βασικές αρχές του (δομημένου;) προγραμματισμού. - Σε ποια γλώσσα; - Σε ποιο βάθος; - Με τι προβλήματα και τεχνικές; Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

9 Γενικοί διδακτικοί στόχοι - 5
Να αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές ικανότητες στη χρήση του υπολογιστή ως σύγχρονου εργαλείου μάθησης – επικοινωνίας – ψυχαγωγίας με ασφάλεια. - Επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου - Διδασκαλία μέσω προβλημάτων Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

10 Γενικοί διδακτικοί στόχοι - 6
Να εκτιμούν οι μαθητές τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν κριτικά τις αλλαγές, τις «μόδες» και τις συνέπειες - Ο ρόλος μας ως κρίκος σύνδεσης με την κοινωνία - Οι πηγές του μαθήματος - Η παρουσίαση ως μέσο έκφρασης και ως αφορμή συζήτησης και διερεύνησης Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

11 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Βασικές δυσκολίες -1 Οι πρότερες γνώσεις: Σύγχυση εννοιών, ημιμάθεια Πχ Τι μπορώ να κάνω με έναν υπολογιστή; Τι είναι το USB ή το mp3; Τι αντιπροσωπεύει η ανάλυση της οθόνης; Τι είναι τα windows; ΑΝΑΓΚΗ για διαγνωστικά τεστ, στην αρχή της χρονιάς, ανώνυμα ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

12 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Βασικές δυσκολίες -2 Μονόωρο μάθημα – πολλές χαμένες ώρες Προβλήματα υποδομής σε ορισμένα σχολεία με αποτέλεσμα να μην γίνεται το μάθημα πάντα στο εργαστήριο Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές και το στυλ διδασκαλίας που προάγουμε (ομάδες, όχι απομνημόνευση κλπ). Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

13 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Πώς διδάσκουμε; Με δραστηριότητες Ποικιλία τεχνικών (web quests) Ομάδες Αυτενέργεια μαθητών Το κριτήριο; Ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι απλώς η χρήση των μέσων Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

14 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Σημεία ενδιαφέροντος Το βιβλίο καθηγητή Η μέθοδος project (πώς, με ποια θέματα, με ποια μέσα, Παραδείγματα) Το παιχνίδι ως μέσο αξιολόγησης και όχι μόνο Blogs, wikis Scratch Το σημαντικό κάθε διδακτικής ώρας Η κάλυψη της ύλης Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

15 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Χρήσιμες διευθύνσεις μια δωρεάν ελληνική εγκυκλοπαίδεια   πώς λειτουργούν… εκπαιδευτικά βίντεο εγκυκλοπαίδεια για υπολογιστές και internet Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

16 Διευθύνσεις για ιστοεξερευνήσεις-1
ένα webquest για τα webquests webquest για πληροφορική γυμνασίου, ακόμα και τα φύλλα εργασίας είναι χρήσιμα για τον παγκόσμιο ιστό (ελληνικά από τον συγγραφέα του νέου βιβλίου του Γυμνασίου) Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

17 Διευθύνσεις για ιστοεξερευνήσεις-2
ιστορία των υπολογιστών υλικό υπολογιστών για το Internet τα βήματα για τη δημιουργία ιστοεξερεύνησης. Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

18 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Πρόσκληση σε … wiki Ο κάθε εκπαιδευτικός πληροφορικής μπορεί να εγγράφεται και να «συνεισφέρει» στη διαμόρφωση του wiki για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο γυμνάσιο. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα δυναμικό διδακτικό εργαλείο για όλους Αίτημα ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης Προϊόν συνεργασίας Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου


Κατέβασμα ppt "Πληροφορική στο Γυμνάσιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google