Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : ΒΑΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : ΒΑΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : ΒΑΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014

3 1.Εισαγωγή 2.Υδρολογικός Κύκλος 3.Μέθοδοι άρδευσης-ύδρευση 4.Υδατοκαλλιέργειες 5.Υδροηλεκτικό εργοστάσιο 6.Γεωθερμία 7.Οι προτάσεις μας

4 Οι στόχοι της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι: -Να εξασφαλίζει νερό επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας για την ικανοποίηση των αγροτικών, βιομηχανικών, οικιακού, -Ενεργειακού και άλλων αναγκών -Να προστατεύει τους υδατικούς πόρους από τη ρύπανση -Να προφυλάσσει από τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα (πλημμύρες -ξηρασίες).

5 Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναλύσουμε: 1.Τον όρο ‘’Αξιοποίηση του Υδάτινου πλούτου’’ Θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά των όρων: 1. Υδρολογικός κύκλος 2. Ύδρευση-Άρδευση 3. Υδατοκαλλιέργειες 4. Αλιεία 5. Τουρισμός 6. Γεωθερμία

6 Το νερό είναι τόσο σημαντικό, που ο πλανήτης στον οποίο ζούμε έχει χαρακτηριστεί ως υδάτινος Το νερό καλύπτει το 71% της επιφάνειας της γης, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό είναι το θαλάσσιο νερό των ωκεανών. Αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισμών του πλανήτη μας. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης, στη ρύθμιση του κλίματος και στη διάλυση των ρυπαντών.

7 Η συνολική ποσότητα του νερού στον πλανήτη μας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αρκετά σταθερή, αλλά όχι και η διαθεσιμότητά του. Το νερό βρίσκεται σε συνεχή μετακίνηση και μπορεί να θεωρηθεί ότι διακινείται μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα (υδρολογικός κύκλος). Ορίζεται ως η διαδικασία που περιλαμβάνει την μεταφορά της υγρασίας από τη θάλασσα στην ατμόσφαιρα και πίσω στη γη.

8 Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό. Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες.

9 Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες μεθόδων άρδευσης : Η επιφανειακή άρδευση με κατάκλιση με περιορισμένη διάχυση με αυλάκια Η άρδευση με καταιονισμό Η άρδευση με σταγόνες

10 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα στην άρδευση. Στα περισσότερα χωράφια της Φθιώτιδας είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος. Στην άρδευση με τεχνητή βροχή (καταιονισμό) υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

11 Πλεονεκτήματα Μπορεί να εφαρμοστεί σε σχετικά επικλινή εδάφη. Δεν επηρεάζεται η δομή του εδάφους λόγω μεταφοράς ιλύος. Μειονεκτήματα Η μετατόπιση και μεταφορά σωλήνων σε βρεγμένο έδαφος είναι δύσκολη. Σε περιπτώσεις ανέμου μπορεί να υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού.

12 Η άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση είναι μια μέθοδος κατά την οποία το νερό «εφαρμόζεται» σε μικρές ποσότητες με τη μορφή σταγόνων σε κάθε φυτό χωριστά, έτσι ώστε να εφοδιάζεται με την απαραίτητη υγρασία. Η μέθοδος προσφέρεται για περιπτώσεις που η διαθέσιμη παροχή άρδευσης είναι πολύ μικρή και συνδυάζεται απόλυτα με αυτοματισμούς.

13 Η μέθοδο άρδευσης με σταγόνες έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και μικρές παροχές νερού σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Έχει μικρό λειτουργικό κόστος σε σχέση με την τεχνίτη βροχή. Δεν αναπτύσσονται ζιζάνια στο έδαφος λόγω του ότι η εφαρμογή του νερού γίνεται τοπικά. Το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές αρδευόμενων φυτειών με στάγδην σύστημα, είναι τα φραξίματα.

14 Η αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει τόσο προληπτικά, όσο και θεραπευτικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα στα προληπτικά μέτρα αποσκοπείτε η βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω καθαρισμού του με φίλτρα ή άλλα τεχνικά μέσα. Οι θεραπευτικές μέθοδοι αναφέρονται σε τακτικό πλύσιμο του συστήματος, σε χρήση θειικού /υδροχλωρικού οξέος στον περιορισμό του φωτός και στη χλωρίωση, ανάλογα με τη φύση του φραξίματος.

15 Με τον όρο ύδρευση εννοείται η προμήθεια νερού, ή/και η άντλησή του ή/και το σύνολο των υδρευτικών έργων και μέσων με τα οποία ε π ιτυγχά νεται η παροχή του απαραίτητου νερού σε κάποιον τόπο κατανάλωσης. Το δίκτυο ύδρευσης χρησιμεύει για την κατανομή του νερού και την άμεση παροχή του στους τόπους κατανάλωσης. Η περισυλλογή του νερού από τις διάφορες δεξαμενές πραγματοποιείται με ολόκληρο δίκτυο αγωγών με σκοπό διοχέτευση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο κάτω από την απαραίτητη πίεση

16 Η ύδρευση για την Λαμία υπήρξε ανέκαθεν ένα μεγάλο πρόβλημα.Το 1929, που επιτέλους απόχτησε και αρκετό και υγιεινό νερό, η ύδρευση γινότανε από πήγες, πηγάδια και στέρνες. Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο διανομής νερού. Το δίκτυο αυτό συντηρείται συνεχώς ώστε να μην υπάρχουν απώλειες. Αλλά και εκσυγχρονίζεται ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών.

17 Υδατοκαλλιέργειες είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην παραγωγή υδρόβιων ζωικών και φυτικών οργανισμών που καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου οι υδατοκαλλιέργειες έχουν τους ίδιους στόχους με τη γεωργία και, κατά συνέπεια, διέπονται από τις ίδιες βασικές αρχές. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι διεξάγονται σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, δεδομένο που επηρεάζει τόσο την τεχνολογία όσο και την παραγωγική διαδικασία.

18 Υπάρχουν 3 είδη υδατοκαλλιέργειας: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

19 Υδατοκαλλιέργειες είναι οι προσπάθειες εκείνες του ανθρώπου, που αφορούν κυρίως στην καταβολή εργασίας και ενέργειας για την εκτροφή και καλλιέργεια.Στον μαλιακό κόλπο αναπτύσσονται οι ιχθυοκαλλιέργειες. Οι ιχθυοκαλλιέργειες στον Μαλιακό Κόλπο απασχολούν περίπου 300 εργάτες και εκτρέφεται μια πληθώρα από είδη ιχθύων με τα πιο σημαντικά να είναι τα θαλασσινά ψάρια, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια. εκτροφή και καλλιέργεια

20 Οι εγκαταστάσεις εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας σε γλυκά ύδατα αποτελούνται συνήθως από πολλές ορθογώνιες δεξαμενές από σκυρόδεμα, διαφόρων μεγεθών και βαθών, ώστε να καλύπτονται τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των ιχθύων. Οι δεξαμενές αυτές τροφοδοτούνται μέσω ενός αυλακιού το οποίο συλλέγει το νερό του ποταμού και το επιστρέφει στο ποτάμι αφού πρώτα διέλθει από όλες τις δεξαμενές. Αυτό είναι το λεγόμενο σύστημα συνεχούς ροής.

21 Υδροηλεκτρικά εργοστάσια ονομάζονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας του νερού.Δεδομένου ότι παράγουν ενέργεια χωρίς να καταναλώνουν φυσικούς πόρους, θεωρούνται ως τρόποι παραγωγής ενέργειας από ανακυκλώσιμες πηγές.

22  Κατασκευάζεται ένα φράγμα, το οποίο συγκρατεί το νερό σε μια τεχνητή λίμνη (ταμιευτήρα). Στο κάτω μέρος του φράγματος τοποθετούνται Υδατοφράκτες.Με τη βοήθειά τους ρυθμίζεται η ποσότητα ροής του νερού Τουρμπίνα Γεννήτρια Γραμμές μεταφοράς

23 Η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας. Η παροχή νερού στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι ανανεώσιμη και ανεξάντλητη. Επιπλέον ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο δεν δημιουργεί θερμική ή άλλη μόλυνση στο περιβάλλον.

24 Το ποτάμι σταματάει στο φράγμα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πια ποτάμι. Κάποια ψάρια που ανέβαιναν στις πηγές του ποταμού για να πολλαπλασιαστούν δεν μπορούν να το κάνουν και έτσι μειώνεται το είδος. Για να λειτουργήσει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ουσιαστικά δημιουργούμε μια τεχνητή λίμνη. Δηλαδή μια περιοχή που ήταν καλλιεργήσιμη έκταση καλύπτεται με νερό.

25 Στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιείται ως καύσιμο συνήθως γαιάνθρακας ο οποίος δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και, ανεξάρτητα από την ποσότητά του, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα εξαντληθεί Από την καύση του παράγονται πολλά βλαβερά καυσαέρια, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα.

26 Με τον όρο «Γεωθερμία» αναφερόμαστε στη θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Ακόμα είναι η εκμετάλλευση της ενέργειας από το εσωτερικό της γης από όπου με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από και προς το έδαφος για παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακές αλλά και Ευρύτερης κλίμακας εφαρμογές.

27 Ανεξαρτησία από το πετρέλαιο θέρμανσης. Οικονομική λειτουργία με ετήσιο κόστος μικρότερο από το μισό αντίστοιχο κόστος πετρελαίου. Δροσισμός χωρίς κόστος το καλοκαίρι. Μηδενικό κόστος συντήρησης. Χωρίς λεβητοστάσιο, καμινάδες, δεξαμενή πετρελαίου, ρύπους και έξοδα συντήρησης.

28 Το αρχικό κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος είναι υψηλότερο από αυτό των συμβατικών συστημάτων, αλλά κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια. Για τα ανοικτά γεωθερμικά κυκλώματα απαιτείται παροχή καθαρού νερού (π.χ. από γεώτρηση). Κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων δημιουργείται λάσπη, η οποία θα πρέπει να ξηρανθεί και να απομακρυνθεί από το χώρο ανέγερσης της κατοικίας.

29 Στην Φθιώτιδα λειτουργεί σχεδόν μόνο ο εναλλακτικός τουρισμός. Δηλαδή στατιστικά η τουριστική ανάπτυξη προέρχεται από την γεωθερμία (ιαματικός τουρισμός, υδροθεραπεία, κλπ.) αλλά και από αθλητικές δραστηριότητες (ΚΙΤΕ surf, surf) που διεξάγοντα στην περιοχή των Ραχών.

30 Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας-ιαματικά Τουριστική ανάπτυξη Αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου για παράγωγη ανανεώσιμων μορφών ενεργείας Αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου για τις οικονομικές δραστηριότητες του τόπου( ύδρευση,ύδρευση, αλιεία.

31 Θέρμανση χώρων και κατοικιών με κυρία πηγή θέρμανσης το νερό του υπεδάφους Θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και γίνονται μεγαλύτερα με τη θερμότητα ή και για αντιπαγετική προστασία Διερεύνηση αξιοποίησης του θερμικού τους δυναμικού Τηλεθέρμανση/παραγωγή ενέργειας.

32 Καινούργιες υπηρεσίες για επιλεκτικό/ιαματικό τουρισμό Προβολή και ανάδειξη των τουριστικών επιχειρήσεων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα προσελκύοντας ειδικές ομάδες τουριστών/επισκεπτών, και προσφέροντας ειδικά ολοκληρωμένα πακέτα. Κέντρο καταδύσεων (εκμετάλλευση βυθισμένου οικισμού κτλ),χειμερινός ιαματικός τουρισμός, στόχος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Πρώτος αγώνας rafting σε ποτάμι στην Φθιώτιδα

33 ΑΛΙΕΙΑ Απαγόρευση ψαρέματος για συγκεκριμένες εποχές με σκοπό την αύξηση των ψαριών Βελτίωση των υπαρχόντων ιχθυοκαλλιέργεια με σκοπό την αναβάθμιση τους Πρόσληψη προσωπικού στο λιμεναρχείο με σκοπό την μείωση του παράνομου ψαρέματος ΑΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ Κατασκευή φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων αλλά και αποξηραντικά έργα Κατασκευή λιμνοδεξαμενών, ή κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και γεωτρήσεις Η περισυλλογή του βρόχινου νερού και αποθήκευση του με σκοπό σε δεξαμενές για την ύδρευση χωραφιών

34 Κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστάσιου Γοργοπόταμο με σκοπό την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής Με την κατασκευή του υδροηλεκτρικού εργοστάσιου μπορούμε να δημιουργήσουμε το πρώτο εμφιαλωμένο νερό της Φθιώτιδας Με βάση τη γεωθερμία μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλα θερμοκήπια φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και γίνονται μεγαλύτερα με τη θερμότητα

35 http://www.deyalamias.gr/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE% BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE %B1 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE% BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE %B1 http://www.heronananewsimes.gr/efarmoges_ape_g ewthermia http://www.heronananewsimes.gr/efarmoges_ape_g ewthermia http://www.amkat.gr/geoheatpumpsmain.htm http://7lt- laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTR IKA.pdf http://7lt- laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTR IKA.pdf http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-B115/90/712,2690/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-B115/90/712,2690/ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aqua culture_methods/index_el.htm http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aqua culture_methods/index_el.htm

36 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : ΒΑΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google