Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προδιαγραφές – Επικύρωση Απαιτήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προδιαγραφές – Επικύρωση Απαιτήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προδιαγραφές – Επικύρωση Απαιτήσεων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προδιαγραφές – Επικύρωση Απαιτήσεων K. Κώτης 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

2 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Σημερινή παρουσίαση Προδιαγραφές Απαιτήσεων Έγγραφο Προδιαγραφών Απαιτήσεων λογισμικού (ΕΠΑΛ) Επικύρωση απαιτήσεων Διαχείριση απαιτήσεων 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

3 Προδιαγραφές Απαιτήσεων
Μετά την εξαγωγή των απαιτήσεων και την ανάλυση των απαιτήσεων ακολουθεί η δραστηριότητα της σύνταξης των προδιαγραφών των απαιτήσεων και έπεται η επικύρωσή τους. Αποτέλεσμα της σύνταξης των προδιαγραφών είναι η έκδοση ενός κειμένου που περιγράφει τις απαιτήσεις και απ' αυτό το κείμενο είναι δυνατόν να κατανοήσει κάποιος που δε συμμετείχε στη σύνταξη των απαιτήσεων το τι θα κάνει το λογισμικό και με ποιους περιορισμούς. Η επικύρωση των απαιτήσεων αποσκοπεί στην επαλήθευση της ορθότητας των προδιαγραφών τόσο από την πλευρά της ομάδας ανάπτυξης όσο και από την πλευρά του πελάτη. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

4 Προδιαγραφές Απαιτήσεων
Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τις απαιτήσεις με τη μορφή προδιαγραφών, θα πρέπει καταρχάς να τις έχουμε επαρκώς κατανοήσει και προσδιορίσει, στη συνέχεια να μπορέσουμε να οργανώσουμε τη δομή του κειμένου που θα περιγράφει τις προδιαγραφές και τέλος να διατυπώσουμε-συντάξουμε τις προδιαγραφές αυτές. Οι δραστηριότητες της εξαγωγής και της ανάλυσης των απαιτήσεων θεωρούμε ότι μας βοήθησαν να προσδιορίσουμε και να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις που έχουν οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) από το σύστημα. Κατά τη δραστηριότητα της σύνταξης των προδιαγραφών των απαιτήσεων θα επιχειρήσουμε τη διατύπωση των απαιτήσεων. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

5 Η σύνταξη των απαιτήσεων (1/2)
Η σύνταξη των απαιτήσεων γίνεται σε μια γλώσσα που ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Οι άτυπες (informal). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι φυσικές γλώσσες ή οι δομημένες φυσικές γλώσσες (φυσικές γλώσσες χωρίς επίθετα και επιρρήματα). Οι ημιτυπικές (semiformal). Μείγμα φυσικών γλωσσών με διαγράμματα και μαθηματικούς συμβολισμούς. Οι τυπικές (formal). Είναι γλώσσες που έχουν αυστηρή σύνταξη και σημασιολογία και κάνουν εκτεταμένη χρήση των μαθηματικών. Ίσως η πλέον γνωστή τυπική γλώσσα για τη σύνταξη προδιαγραφών είναι η γλώσσα Ζ, γνωστή και ως Z notation. Η γλώσσα OCL που χρησιμοποιείται σε μοντέλα UML είναι επίσης μία τυπική γλώσσα. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

6 Η σύνταξη των απαιτήσεων (2/2)
Όσον αφορά το ύφος της διατύπωσης, ένας συνήθης τρόπος καταγραφής των απαιτήσεων είναι οι δηλωτικές απαιτήσεις (declarative requirements). Οι δηλωτικές απαιτήσεις δεν είναι τίποτα άλλο από δηλώσεις της μορφής «το σύστημα (ή το λογισμικό) θα …». Ένα πρώτο επίπεδο δηλωτικών απαιτήσεων είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Έχοντας τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ως οδηγό, γίνεται λεπτομερέστερη περιγραφή για το τι θα κάνει το λογισμικό. Οι δηλωτικές απαιτήσεις είναι η υπόσχεση που δίνουμε στον πελάτη για τη λειτουργικότητα του λογισμικού, χωρίς να μας απασχολεί το πώς θα παρασχεθεί η λειτουργικότητα αυτή. Κάθε απαίτηση μπορεί να εκλεπτύνεται ιεραρχικά σε επιμέρους δηλωτικές απαιτήσεις, οι οποίες αποσαφηνίζουν κάθε υπόσχεση. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

7 Έγγραφα απαιτήσεων (1/2)
ΕΠΑΣ Έγγραφο Προοπτικής (vision document). (συνδέει το προϊόν του λογισμικού με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παρέχει μία συνοπτική περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, της εμβέλειάς τους, του προφίλ των ενδιαφερομένων, του περιβάλλοντος λειτουργίας και άλλων υψηλού επιπέδου απαιτήσεων) Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης. (χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή των απαιτήσεων και τεκμηριώνει τις λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού από τη σκοπιά του χρήστη) 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

8 Έγγραφα απαιτήσεων (2/2)
Προκαταρκτικό εγχειρίδιο χρήστη (Preliminary User’s Manual). (απευθύνεται στους χρήστες τού υπό ανάπτυξη συστήματος και στοχεύει να περιγράψει πώς θα λειτουργεί το σύστημα, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του. Η περιγραφή αυτή θεωρείται ότι διευκολύνει τους χρήστες να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους επί των απαιτήσεων λογισμικού, πριν προχωρήσουμε στην σχεδίαση. Πολλοί χρήστες, όταν διαβάζουν το προκαταρκτικό εγχειρίδιο χρήστη, διατυπώνουν ενστάσεις περί της ορθότητας ή αποδοτικότητας του λογισμικού, ενώ δεν έχουν συνήθως συστάσεις επί του εγγράφου των απαιτήσεων, επειδή αυτό το θεωρούν δυσνόητο για μη ειδικούς στην πληροφορική. Και βέβαια οι ενστάσεις των χρηστών είναι προτιμότερες κατά τη φάση του προσδιορισμού των απαιτήσεων παρά κατά τη φάση της παράδοσης του συστήματος. Το εγχειρίδιο αυτό δίδει στο μελλοντικό χρήστη του συστήματος μια εικόνα τού πώς θα δουλεύει το λογισμικό μας και πώς θα χειρίζεται όλες τις εισόδους και εξόδους. ΕΠΑΛ 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

9 Περίγραμμα προκαταρκτικού εγχειριδίου χρήστη
1. Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση 1.2 Ορολογία και βασικά χαρακτηριστικά 1.3 Μορφή των εκθέσεων και των οθονών 1.4 Σκιαγράφηση του εγχειριδίου 2. Ξεκίνημα 2.1 Σύνδεση 2.2 Αίτηση για βοήθεια 2.3 Δείγμα χρήσης 3. Τρόποι λειτουργίας 3.1 Εντολές / Διάλογοι / Εκθέσεις 4. Προηγμένα χαρακτηριστικά 5. Σύνταξη των εντολών και επιλογές 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

10 Έγγραφο Προδιαγραφών Απαιτήσεων λογισμικού (ΕΠΑΛ)
Ένα καλό ΕΠΑΛ προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους ενδιαφερομένους (stakeholders) των απαιτήσεων, όπως: Δημιουργεί τη βάση της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και της ομάδας ανάπτυξης για το τι θα κάνει το λογισμικό. Η πλήρης περιγραφή των λειτουργιών που θα εκτελεί το λογισμικό, όπως προδιαγράφονται στο ΕΠΑΛ, δίδουν τη δυνατότητα στους εν δυνάμει χρήστες του να επιβεβαιώσουν ότι αυτό θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους ή να τις τροποποιήσουν, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Μειώνει το κόστος ανάπτυξης, αφού «υποχρεώνει» όλους τους ενδιαφερομένους να προσδιορίσουν έγκαιρα τα χαρακτηριστικά τού υπό ανάπτυξη λογισμικού, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη σημαντικών διορθώσεων, όταν το έργο θα έχει πλέον προχωρήσει. Εξασφαλίζει μια βάση για την ακριβή εκτίμηση κοστών και χρονοδιαγραμμάτων, αφού εξασφαλίζει ένα καλό προσδιορισμό του αντικειμένου του έργου ανάπτυξης. Εξασφαλίζει μια αναφορά για την επικύρωση και επαλήθευση των παραδοτέων του έργου. Διευκολύνει τη συντήρηση και αναβάθμιση του παραγόμενου λογισμικού στο μέλλον. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

11 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
ΕΠΑΛ Ένα ΕΠΑΛ περιγράφει τις προδιαγραφές ενός συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού που εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Τα κύρια ζητήματα που απαντά είναι: Η λειτουργικότητα, τι θα κάνει το λογισμικό. Οι εξωτερικές διεπαφές, πώς το λογισμικό θα αλληλεπιδρά με τους χρήστες, άλλα συστήματα υλικού ή και λογισμικού. Οι επιδόσεις, όπως ταχύτητες, διαθεσιμότητα, χρόνοι απόκρισης κ.τ.λ. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως αξιοπιστία, μεταφερσιμότητα, συντηρησιμότητα, ασφάλεια κ.τ.λ. Οι περιορισμοί σχεδίασης, όπως τήρηση προτύπων, υλοποίηση σε συγκεκριμένες γλώσσες, πολιτικές ολοκλήρωσης, όρια πόρων, λειτουργικά περιβάλλοντα κ.τ.λ. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

12 Τα χαρακτηριστικά του καλού ΕΠΑΛ
Σωστό (correct) Σαφές (unambiguous) Πλήρες (complete) Συνεπές (consistent) Επιβεβαιώσιμο (verifiable) Τροποποιήσιμο (modifiable) Ιχνηλατήσιμο (traceable) 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

13 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Πρότυπα ΕΠΑΛ Επιδίωξη κάθε προτύπου είναι να παράγει έγγραφα που χαρακτηρίζονται από κατανοητότητα, τροποποιησιμότητα, συνέπεια, σαφήνεια και πληρότητα. Τα πρότυπα αυτά είναι ένας οδηγός για τη συγγραφή απαιτήσεων λογισμικού. Περιγράφουν τα απαραίτητα περιεχόμενα ενός εγγράφου απαιτήσεων λογισμικού, τη δομή και οργάνωσή τους. Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί έχουν εκδώσει τέτοια πρότυπα, Τα πλέον γνωστά είναι τα πρότυπα: DoD (Department of Defence) [DoD 88a, DoD 88b, DoD 88c, DoD 88d, DoD 94, DoD 95a, DoD 95b, DoD 95c], NASA [NASA 89a, NASA 89b], NATO [NATO 01], ESA [ESA 87] και IEEE [IEEE 98]. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

14 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Το πρότυπο IEEE Std 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός 1.2 Εμβέλεια 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα και συντομογραφίες 1.4 Αναφορές 1.5 Επισκόπηση 2. Γενική Περιγραφή 2.1 Προοπτική του προϊόντος 2.2 Λειτουργίες του προϊόντος 2.3 Χαρακτηριστικά χρηστών 2.4 Περιορισμοί 2.5 Παραδοχές και εξαρτήσεις 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Παραρτήματα 5. Ευρετήριο 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

15 Οργάνωση της παρουσίασης των ειδικών απαιτήσεων
Η ενότητα των ειδικών απαιτήσεων είναι συνήθως η μεγαλύτερη και η περισσότερο περίπλοκη από όλα τα τμήματα του ΕΠΑΛ. Δεν υπάρχει βέλτιστος τρόπος οργάνωσης των ειδικών απαιτήσεων που να ταιριάζει σε όλα τα συστήματα. Διαφορετικές κατηγορίες συστημάτων απαιτούν και διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των ειδικών απαιτήσεων. Συνήθως είναι αναγκαίο να οργανώνεται αυτό το τμήμα σε υποτομείς σύμφωνα με τις βασικές κατηγορίες των λειτουργιών που θα εκτελούνται από το λογισμικό. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

16 ιδέες οργάνωσης ειδικών απαιτήσεων
Κατάσταση λειτουργίας συστήματος Λειτουργίες ανά χρήστη Αντικείμενα (Objects) Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος Ερέθισμα Απόκριση Λειτουργική Ιεραρχία 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

17 Οργάνωση του ΕΠΑΛ βασισμένη στα λειτουργικά χαρακτηριστικά (1/2)
3. Ειδικές Απαιτήσεις 3.1 Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών 3.1.1 Διεπαφές Χρήστη 3.1.2 Διεπαφές Υλικού 3.1.3 Διεπαφές Λογισμικού 3.1.4 Διεπαφές Επικοινωνιών 3.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 3.2.1 Λειτουργικό Χαρακτηριστικό 1 Εισαγωγή και σκοπός χαρακτηριστικού Ακολουθία ερεθισμάτων και αποκρίσεων Λειτουργικές Απαιτήσεις Λειτουργική Απαίτηση 1 ………. n Λειτουργική Απαίτηση n 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

18 Οργάνωση του ΕΠΑΛ βασισμένη στα λειτουργικά χαρακτηριστικά (2/2)
3.2.2 Λειτουργικό Χαρακτηριστικό 2 ………. 3.2.m Λειτουργικό Χαρακτηριστικό m 3.3 Απαιτήσεις Επίδοσης 3.4 Περιορισμοί Σχεδίασης 3.5 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 3.6 Άλλες Απαιτήσεις 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

19 Πρότυπο περιπτώσεων χρήσης
1. Εισαγωγή 1.1 Εμβέλεια 1.2 Ορισμοί, ακρώνυμα και συντομογραφίες 1.3 Αναφορές 1.4 Επισκόπηση 2. Συνολική Περιγραφή 2.1 Επισκόπηση μοντέλου περιπτώσεων χρήσης 2.2 Υποθέσεις και εξαρτήσεις 3. Ειδικές Απαιτήσεις 3.1 Περιπτώσεις χρήσης 3.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 4. Υποστηρικτικό υλικό 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

20 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επικύρωση απαιτήσεων επικύρωση (validation): απαντά στο ερώτημα αν χτίζουμε το σωστό λογισμικό και επικεντρώνεται στις απαιτήσεις. επαλήθευση (verification): απαντά στο ερώτημα εάν χτίζουμε σωστά το λογισμικό και επικεντρώνεται στο σχέδιο, τον κώδικα και τα άλλα προϊόντα του λογισμικού. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

21 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επικύρωση απαιτήσεων Επανεξέταση των τεθέντων στόχων για το σύστημα. Σύγκριση των απαιτήσεων με τους τεθέντες στόχους και επιβεβαίωση ότι όλες οι απαιτήσεις είναι αναγκαίες. Περιγραφή του περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα. Εξέταση των διεπαφών μεταξύ του συστήματος και άλλων συστημάτων και επιβεβαίωση ότι αυτές είναι σωστές και πλήρεις. Επανεξέταση των ροών δεδομένων για να επιβεβαιωθεί ότι οι απαιτήσεις ανταποκρίνονται επακριβώς στις επιταγές και προθέσεις του πελάτη. Επανέλεγχος όλων των απαιτήσεων για τυχόν παραλήψεις, ελλείψεις πληρότητας και ασυνέπειες. Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την ανάπτυξη ή τη λειτουργία του συστήματος, επισημαίνεται και τεκμηριώνεται. Προσδιορισμός τρόπου επαλήθευσης και επικύρωσης των απαιτήσεων κατά τη φάση του ελέγχου; 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

22 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επικύρωση απαιτήσεων Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του λογισμικού είναι οι τεχνικές ανασκοπήσεις (technical reviews) και χρησιμοποιούνται για την επικύρωση και επαλήθευση των ενδιάμεσων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι τα κείμενα των απαιτήσεων, όπως το ΕΠΑΛ, σχέδια λογισμικού, εγχειρίδια χρήσης, κώδικας κ.ά. Με τις ανασκοπήσεις γίνεται λεπτομερής εξέταση των ενδιάμεσων προϊόντων με άτυπες ή τυπικές διαδικασίες. Οι άτυπες ανασκοπήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται σε μόνιμη βάση, εξετάζοντας συνεχώς τα παραγόμενα προϊόντα. Τυπικές ανασκοπήσεις που είναι πιο χρονοβόρες, πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα ορόσημα στον κύκλο ζωής του λογισμικού. Το πλεονέκτημα των ανασκοπήσεων είναι ότι ανακαλύπτουν σφάλματα πριν από την υλοποίηση. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικές ακόμα και στον έλεγχο των προγραμμάτων και χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα του κλασικού ελέγχου. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

23 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Περιηγήσεις Μία περιήγηση (walkthrough) είναι μία άτυπη διαδικασία τεχνικής ανασκόπησης. Ο συντάκτης ενός προϊόντος μαζί με ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας ανάπτυξης το εξετάζουν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. Η διαδικασία καθοδηγείται από το συντάκτη ο οποίος εξηγεί στους υπόλοιπους συμμετέχοντες της συνάντησης το περιεχόμενο του προϊόντος. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εξετάζουν το προϊόν και κάνουν διάφορες παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Οι περιηγήσεις δεν εστιάζονται στον εντοπισμό σφαλμάτων και έχουν σχετικά μία ελεύθερη δομή. Δεν προϋποθέτουν κάποια ειδική προετοιμασία και ολοκληρώνονται σχετικά γρήγορα. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

24 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επιθεωρήσεις (1/3) Μία τυπική διαδικασία τεχνικής ανασκόπησης είναι η επιθεώρηση (inspection). Οι επιθεωρήσεις είναι τυπικές διαδικασίες, επειδή ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία με προδιαγεγραμμένα βήματα και δραστηριότητες. Οι επιθεωρήσεις εκτελούνται από μία μικρή ομάδα προσώπων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του λογισμικού. Οι βασικοί ρόλοι σε μία επιθεώρηση είναι ο μεσολαβητής (moderator) ο οποίος ηγείται της επιθεώρησης και συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες, ο συντάκτης του ενδιάμεσου προϊόντος και οι επιθεωρητές οι οποίοι μαζί με το συντάκτη αναλαμβάνουν τον εντοπισμό σφαλμάτων. 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

25 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επιθεωρήσεις (2/3) Μία επιθεώρηση εκτελείται τυπικά σε έξι βήματα τα οποία είναι: Σχεδιασμός. (αφορά τους στόχους της επιθεώρησης, τα πρόσωπα που θα παίξουν το ρόλο των επιθεωρητών, στις τεχνικές που θα ακολουθηθούν και το χρονοδιάγραμμα της επιθεώρησης) Επισκόπηση. (σε μία κοινή συνεδρίαση ο συντάκτης του ενδιάμεσου προϊόντος, παρουσιάζει στην ομάδα της επιθεώρησης το περιεχόμενο που προϊόντος, έτσι ώστε όλοι να αποκτήσουν την απαραίτητη οικειότητα με αυτό) 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

26 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης
Επιθεωρήσεις (3/3) Προετοιμασία. (κάθε επιθεωρητής μελετά το προϊόν ξεχωριστά με στόχο την αναζήτηση των σφαλμάτων στο προϊόν. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι λογικά σφάλματα στις απαιτήσεις, λάθη στη σχεδίαση ή και σφάλματα στον κώδικα) Συνεδρίαση επιθεώρησης. (σε μία κοινή συνεδρίαση συλλέγονται τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί από κάθε επιθεωρητή και συζητούνται στην ομάδα. Η συνεδρίαση καταλήγει σε έναν κατάλογο θεμάτων τα οποία θα πρέπει να διορθώσει ο συντάκτης του προϊόντος.) Διόρθωση. (Ο συντάκτης προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για τη διόρθωση των σφαλμάτων.) Κλείσιμο. (Ο κύκλος της επιθεώρησης ολοκληρώνεται με μία τελική επαλήθευση. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του μεσολαβητή με το συντάκτη για να επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για τη διόρθωση του προϊόντος.) 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

27 Ιχνηλάτηση απαιτήσεων (1/2)
Η ιχνάλητηση των απαιτήσεων είναι η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού μονοπατιών εξάρτησης μεταξύ των απαιτήσεων και των υπόλοιπων στοιχείων του λογισμικού. Η βασική τεχνική ιχνηλάτησης των απαιτήσεων είναι οι πίνακες ιχνηλάτησης (traceability tables). 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

28 Ιχνηλάτηση απαιτήσεων (2/2)
Με τους πίνακες ιχνηλάτησης δημιουργούμε αμφίδρομα μονοπάτια ιχνηλάτησης μεταξύ απαιτήσεων και σχεδίου ή κώδικα. Ο πίνακας ιχνηλάτησης μας καθοδηγεί από κάθε απαίτηση σε εκείνο το στοιχείο του σχεδίου ή της μονάδας λογισμικού που την καλύπτει. Ο πίνακας χρησιμοποιείται και αντίστροφα. Μας δίνει το μονοπάτι από μία μονάδα λογισμικού ή από κάποιο στοιχείο του σχεδίου προς τις απαιτήσεις που του το προδιαγράφουν 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

29 Προδιαγραφή Περίπτωσης Χρήσης
Πως προδιαγράφεται μια Π.Χ? Με τον ίδιο τρόπο που προδιαγράφεται μια Λειτουργική Απαίτηση  Έγγραφο Προδιαγρ. Π.Χ 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

30 Προδιαγραφή Περίπτωσης Χρήσης
Πως προδιαγράφεται μια Π.Χ? Με τον ίδιο τρόπο που προδιαγράφεται μια Λειτουργική Απαίτηση  Έγγραφο Προδιαγρ. Π.Χ 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

31 Εγγραφο Προδιαγραφών των απαιτήσεων από το Λογισμικό
2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης

32 Έγγραφο Προδιαγραφών των απαιτήσεων από το Λογισμικό
στη Διαφάνεια 29 2009 Τεχνολογία Λογισμικού - Κ. Κώτης, Εμμ. Γιακουμάκης


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προδιαγραφές – Επικύρωση Απαιτήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google