Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Επικ. Καθηγητής Καθηγητής- Σύμβουλος ΕΑΠ

2    Δραστηριότητα 1 Με βάση την εμπειρία σας από τη διδασκαλία σας στα ΙΕΚ , ποια στοιχεία περιέχει ένας διδακτικός σχεδιασμός;

3 Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) 1/3
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) /3 1. Καθορίζουμε το θέμα της διδακτικής ενότητας /του διδακτικού αντικειμένου. 2. Διερευνάμε την «προϋπάρχουσα γνώση» και τις ανάγκες των μαθητών ως προς το διδακτικό αυτό αντικείμενο. 3. Προσδιορίζουμε τον σκοπό και τους στόχους της ΔΕ. 4. Προσδιορίζουμε τις οριζόντιες ικανότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των στόχων που θέτουμε.

4 Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) 2/3
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) /3 5. Σχεδιάζουμε τις δραστηριότητες της διδασκαλίας. 6. Εκτιμάμε το χρόνο (τη διάρκεια) της διδασκαλίας. 7. Επιλέγουμε τις εκπαιδευτικές τεχνικές . 8. Επιλέγουμε τα εκπαιδευτικά μέσα.

5 Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) 3/3
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ) /3 9. Φροντίζουμε για το καλό παιδαγωγικό κλίμα, που αποτελεί παράγοντα για την επιτυχημένη υλοποίηση της διδασκαλίας ενός διδακτικού αντικειμένου. 10. Προσδιορίζουμε κατάλληλες μορφές αξιολόγησης ως αναπόσπαστου στοιχείου της μαθησιακής διεργασίας.

6  Δραστηριότητα 2 Σκεφτείτε ποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία λαμβάνετε υπόψη σας στο δικό σας διδακτικό σχεδιασμό.

7 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 1/2 Για στόχους που αφορούν γνώσεις χρησιμοποιούμε τα παρακάτω ρήματα : αναγνωρίζω, διακρίνω, ερμηνεύω, περιγράφω, ορίζω, απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω. Για στόχους που αφορούν ικανότητες χρησιμοποιούμε τα παρακάτω ρήματα: επιδεικνύω, κατασκευάζω, μετατρέπω, μετρώ, συντάσσω, σχεδιάζω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρμόζω, χρησιμοποιώ.

8 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ /2 Για στόχους που αφορούν στάσεις- συμπεριφορές χρησιμοποιούμε τα παρακάτω ρήματα : αποδέχομαι, εκτιμώ, απορρίπτω, αμφισβητώ, διερωτώμαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υιοθετώ, υποκινώ, υποστηρίζω.

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1/3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1/3 Αρχική ή Διαγνωστική αξιολόγηση Έχει στόχο να «διαγνώσει» ο εκπαιδευτικός τις προϋπάρχουσες γνώσεις κι εμπειρίες των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο που θα διδαχθούν, αλλά και τις ελλείψεις και «αδυναμίες» τους γι’ αυτό τοποθετείται κυρίως στην αρχή της διδασκαλίας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις, τεστ, καταιγισμό ιδεών, συζητήσεις.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2/3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2/3 Ενδιάμεση ή Διαμορφωτική αξιολόγηση Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, προκειμένου να «ανατροφοδοτηθεί» ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής για την πορεία της μάθησης. Εστιάζει, δηλαδή, στο να βελτιώσει τη μάθηση παρά να μετρήσει το τελικό αποτέλεσμα, την επίδοση, του μαθητή (Σοφού, 2013). Επειδή, μάλιστα, έχει στόχο τη βελτίωση της μάθησης, ονομάζεται και «αξιολόγηση για τη μάθηση».

11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3/3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3/3 Τελική αξιολόγηση (summative) ή Αξιολόγηση της μάθησης Οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση αυτή, που αφορά στην «επίδοση» του μαθητή, στο «τελικό αποτέλεσμα» και αποδίδεται με έναν βαθμό. Στοχεύει να «αποτιμήσει» τη μάθηση στο τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. στο τέλος μιας ενότητας, στο τέλος του τριμήνου, στο τέλος του έτους).

12 Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε Θέμα Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε Θέμα
Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Ρόλος σύγχρονου Επιμορφωτή Ενηλίκων Χρονική Διάρκεια Μικροδιδασκαλίας: 20΄ Θέματα (Υποενότητες) Διάρκεια κάθε Θέματος (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε Θέμα Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε Θέμα Εισαγωγή- Σύνδεση με προηγούμενη ενότητα Εμπλουτισμένη Εισήγηση Πίνακας Διαφανοσκόπιο Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευόμενων σχετικά με το ρόλο του σύγχρονου επιμορφωτή ενηλίκων Καταιγισμός ιδεών Ερωτήσεις- Απαντήσεις Συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8-9/11/2012

13 Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε Θέμα Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε Θέμα
Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Ρόλος σύγχρονου Επιμορφωτή Ενηλίκων Χρονική Διάρκεια Μικροδιδασκαλίας: 20΄ Θέματα (Υποενότητες) Διάρκεια κάθε Θέματος (σε λεπτά) Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε Θέμα Εκπαιδευτικά Μέσα για κάθε Θέμα Ανάδειξη βασικών χαρακτηριστικών του ρόλου του σύγχρονου επιμορφωτή ενηλίκων Ομάδες Εργασίες Ερωτήσεις – Απαντήσεις Συζήτηση Πίνακας Διαφανοσκόπιο Ιεράρχηση βασικών χαρακτηριστικών του ρόλου του σύγχρονου επιμορφωτή Έντυπο υλικό Κλείσιμο Ενότητας- Ανακεφαλαίωση- Σύνδεση με επόμενα Εμπλουτισμένη Εισήγηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8-9/11/2012

14 Δραστηριότητα 9 Με βάση όσα συζητήσαμε στη σημερινή μας συνάντηση για τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας, διατυπώστε συνοπτικά τα συμπεράσματά σας για τα οφέλη του στην εκπαιδευτική πράξη.

15 Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας!!!
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας!!!


Κατέβασμα ppt "«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google