Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

2 1. (α) Ονοματεπώνυμο (β) Σχολείο (γ) Τάξη (δ) Ημερομηνία διδασκαλίας (ε) Διδακτική ενότητα 2. (α) Πηγές και βοηθήματα (β) Μέσα διδασκαλίας

3 3. Προϋποθέσεις διδασκαλίας (α) Θεολογικές (β) Ψυχοπαιδαγωγικές (γ) Κοινωνικές 4. Σκοπός της διδακτικής ενότητας 5. Μέθοδος, μορφή και πορεία διδασκαλίας 6. Σύντομη έκθεση του μαθήματος κατά στάδια 7. Διαγραμματική παράσταση του μαθήματος 8. Άλλες τυχόν ειδικές παρατηρήσεις

4 3.Προϋποθέσεις διδασκαλίας 3 (α) Θεολογικές 3 (α) Θεολογικές Ερευνούμε καταρχήν άσχετα από τους μαθητές – επιστημονικά & θεολογικά τη δ.ε.: ιστορικά, ερμηνευτικά και συστηματικά, επικουρικώς δε και φιλολογικο-κριτικά, πραγματικά, γεωγραφικά, κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, καλλιτεχνικά, με ένα λόγο: σφαιρικά – πάντοτε ανάλογα με το τι περιεχομένου ενότητα έχουμε. Η προσπάθεια πρέπει να καταλήξει στην επισήμανση του βαθύτερου θεολογικού της νοήματος, στον προσδιορισμό του ειδικού θεολογικού βάρους και τα συγκεκριμένα μηνύματά της. Έτσι θα καθοριστεί σαφέστερα ο σκοπός, καθώς και το κέντρο βάρους και τα σημεία έμφασης του μαθήματος. Στο σχέδιο γράφουμε τα κύρια και απαραίτητα σημεία. Ερευνούμε καταρχήν άσχετα από τους μαθητές – επιστημονικά & θεολογικά τη δ.ε.: ιστορικά, ερμηνευτικά και συστηματικά, επικουρικώς δε και φιλολογικο-κριτικά, πραγματικά, γεωγραφικά, κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, καλλιτεχνικά, με ένα λόγο: σφαιρικά – πάντοτε ανάλογα με το τι περιεχομένου ενότητα έχουμε. Η προσπάθεια πρέπει να καταλήξει στην επισήμανση του βαθύτερου θεολογικού της νοήματος, στον προσδιορισμό του ειδικού θεολογικού βάρους και τα συγκεκριμένα μηνύματά της. Έτσι θα καθοριστεί σαφέστερα ο σκοπός, καθώς και το κέντρο βάρους και τα σημεία έμφασης του μαθήματος. Στο σχέδιο γράφουμε τα κύρια και απαραίτητα σημεία.

5 3 (β) Ψυχοπαιδαγωγικές Μελετούμε, τι και πώς από το παραπάνω περιεχόμενο και τα μηνύματά του μπορούν να «περάσουν’ στη συγκεκριμένη τάξη. Κάνουμε ένα είδος ψυχοπαιδαγωγικού «φιλτραρίσματος» του περιεχομένου της δ.ε., λαβαίνοντας σοβαρά και προσεκτικά υπόψη την ψυχολογία της ηλικίας των μαθητών αυτής της τάξης. Διερωτόμαστε: τι μπορούν οι μαθητές μας να κατανοήσουν; Υπάρχουν ενδιαφέρον για το θέμα; Ποιες αντιδράσεις – θετικές ή αρνητικές – αναμένονται; Τι ερωτήματα και προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε; Ποιους διδακτικούς χειρισμούς θα επιλέξουμε για ν’ ανταποκριθούμε; Έτσι καθορίζουμε τη διδακτική μας τακτική. Επιγραμματικά σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας. Μελετούμε, τι και πώς από το παραπάνω περιεχόμενο και τα μηνύματά του μπορούν να «περάσουν’ στη συγκεκριμένη τάξη. Κάνουμε ένα είδος ψυχοπαιδαγωγικού «φιλτραρίσματος» του περιεχομένου της δ.ε., λαβαίνοντας σοβαρά και προσεκτικά υπόψη την ψυχολογία της ηλικίας των μαθητών αυτής της τάξης. Διερωτόμαστε: τι μπορούν οι μαθητές μας να κατανοήσουν; Υπάρχουν ενδιαφέρον για το θέμα; Ποιες αντιδράσεις – θετικές ή αρνητικές – αναμένονται; Τι ερωτήματα και προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε; Ποιους διδακτικούς χειρισμούς θα επιλέξουμε για ν’ ανταποκριθούμε; Έτσι καθορίζουμε τη διδακτική μας τακτική. Επιγραμματικά σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.

6 3 (γ) Κοινωνικές 3 (γ) Κοινωνικές Διερευνούμε τη δυνατότητα συσχέτισης της δ.ε. με τη συγκεκριμένη ζωή. Λαβαίνουμε υπόψη τις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες των μαθητών μας και του γεωγραφικού χώρου που εδρεύει το Σχολείο, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. (Οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, το είδος του Σχολείου, επικρατούσα γενικά οικονομική, πολιτική, θρησκευτικο-εκκλησιαστική, πολιτιστική κλπ κατάσταση, καθώς και ειδικές τοπικές συνθήκες, νοοτροπία, έθιμα κττ). Επισημαίνουμε έτσι, τι αυτή τη στιγμή ή στη μελλοντική ζωή των μαθητών μας μπορεί να σημαίνει το μήνυμα ή τα μηνύματα της δ.ε., οπότε δίνουμε και την ανάλογη έμφαση. Διερευνούμε τη δυνατότητα συσχέτισης της δ.ε. με τη συγκεκριμένη ζωή. Λαβαίνουμε υπόψη τις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες των μαθητών μας και του γεωγραφικού χώρου που εδρεύει το Σχολείο, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. (Οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, το είδος του Σχολείου, επικρατούσα γενικά οικονομική, πολιτική, θρησκευτικο-εκκλησιαστική, πολιτιστική κλπ κατάσταση, καθώς και ειδικές τοπικές συνθήκες, νοοτροπία, έθιμα κττ). Επισημαίνουμε έτσι, τι αυτή τη στιγμή ή στη μελλοντική ζωή των μαθητών μας μπορεί να σημαίνει το μήνυμα ή τα μηνύματα της δ.ε., οπότε δίνουμε και την ανάλογη έμφαση.

7 4. Σκοπός της δ.ε. Καθορίζουμε το συγκεκριμένο σκοπό της δ.ε. (γιατί ακριβώς θα τη διδάξουμε, τι ακριβώς θα επιδιώξουμε, πώς θα τη συνδέσουμε με προηγούμενους και επόμενους διδακτικούς στόχους). Ο σκοπός μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι. Μπορεί να έχουμε γενικό σκοπό και επιμέρους σκοπούς. Ο σκοπός βγαίνει από τις θεολογικές, καθώς και τις άλλες προϋποθέσεις, και συνδέεται στενά με τα τυχόν συμπεράσματα και την ΄Εκφραση του μαθήματος. Στο σχέδιο τον διατυπώνουμε με επιγραμματικότητα και ακρίβεια. Καθορίζουμε το συγκεκριμένο σκοπό της δ.ε. (γιατί ακριβώς θα τη διδάξουμε, τι ακριβώς θα επιδιώξουμε, πώς θα τη συνδέσουμε με προηγούμενους και επόμενους διδακτικούς στόχους). Ο σκοπός μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι. Μπορεί να έχουμε γενικό σκοπό και επιμέρους σκοπούς. Ο σκοπός βγαίνει από τις θεολογικές, καθώς και τις άλλες προϋποθέσεις, και συνδέεται στενά με τα τυχόν συμπεράσματα και την ΄Εκφραση του μαθήματος. Στο σχέδιο τον διατυπώνουμε με επιγραμματικότητα και ακρίβεια.

8 5. Μέθοδος, μορφή και πορεία διδασκαλίας Δηλώνουμε ποια μέθοδο, μορφή και πορεία διδασκαλίας επιλέξαμε και θα ακολουθήσαμε αιτιολογώντας την προτίμησή μας. Δηλώνουμε ποια μέθοδο, μορφή και πορεία διδασκαλίας επιλέξαμε και θα ακολουθήσαμε αιτιολογώντας την προτίμησή μας. Μαθητοκεντρική, μετωπική/ομαδοσυνεργατική, τριμερής, διαλογική Μαθητοκεντρική, μετωπική/ομαδοσυνεργατική, τριμερής, διαλογική Μέθοδο: εμπειρική, συγκριτική, επαγωγική, απαγωγική, διερευνητική ή διαλεκτική ή μαιευτική, τελολογική ή σκοπού. Μέθοδο: εμπειρική, συγκριτική, επαγωγική, απαγωγική, διερευνητική ή διαλεκτική ή μαιευτική, τελολογική ή σκοπού. Μορφή: άμεση/έμμεση, ερωτηματική, διαλογική, μονολογική, ομαδική, εποπτική, βιωματική Μορφή: άμεση/έμμεση, ερωτηματική, διαλογική, μονολογική, ομαδική, εποπτική, βιωματική Πορεία διδασκαλίας: τριμερής, τετραμερής, πενταμερής Πορεία διδασκαλίας: τριμερής, τετραμερής, πενταμερής

9 6. Σύντομη έκθεση του μαθήματος κατά στάδια Εκθέτουμε πώς θα κάνουμε τη Βιωματική Προπαρασκευή (κάτι που είδαν οι μαθητές ή μια προσωπική εμπειρία τους) και στη συνέχεια το περιεχόμενο της διδασκαλίας κατά στάδια Εκθέτουμε πώς θα κάνουμε τη Βιωματική Προπαρασκευή (κάτι που είδαν οι μαθητές ή μια προσωπική εμπειρία τους) και στη συνέχεια το περιεχόμενο της διδασκαλίας κατά στάδια Πρόσκτηση ή προσφορά: δίνουμε πρωτογενές υλικό, ανεπεξέργαστο, Πρόσκτηση ή προσφορά: δίνουμε πρωτογενές υλικό, ανεπεξέργαστο, Επεξεργασία: σωστή, σαφή και κατανοητή διατύπωση βασικών ερωτημάτων που τίθενται σε καίρια σημεία του μαθήματος και τα οποία βάζουν τους μαθητές να απαντήσουν, να προβληματισθούν, να εκφραστούν. Δούλεμα του υλικού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος για να κατανοήσουν τα σημεία του και να τα κριτικάρουν, να τοποθετηθούν κριτικά. Επεξεργασία: σωστή, σαφή και κατανοητή διατύπωση βασικών ερωτημάτων που τίθενται σε καίρια σημεία του μαθήματος και τα οποία βάζουν τους μαθητές να απαντήσουν, να προβληματισθούν, να εκφραστούν. Δούλεμα του υλικού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος για να κατανοήσουν τα σημεία του και να τα κριτικάρουν, να τοποθετηθούν κριτικά. Έκφραση ή εφαρμογή: μεταφορά των ιδεών με τη σημερινή πραγματικότητα, ανάδειξη της διαχρονικής τους αξίας. Ανακεφαλαίωση. Οι μαθητές εκφράζουν την προσωπική τους εμπειρία τη σχετική με το μάθημα και παίρνουν προσωπική θέση. Έκφραση ή εφαρμογή: μεταφορά των ιδεών με τη σημερινή πραγματικότητα, ανάδειξη της διαχρονικής τους αξίας. Ανακεφαλαίωση. Οι μαθητές εκφράζουν την προσωπική τους εμπειρία τη σχετική με το μάθημα και παίρνουν προσωπική θέση. Καταγράφουμε όχι όλα όσα θα πούμε, θα ρωτήσουμε και/θα συζητήσουμε λεπτομερειακά, αλλά περιληπτικά μόνο τα κύρια σημεία, με διδακτικά σχόλια – αν και όπου ενδείκνυται. Καταγράφουμε όχι όλα όσα θα πούμε, θα ρωτήσουμε και/θα συζητήσουμε λεπτομερειακά, αλλά περιληπτικά μόνο τα κύρια σημεία, με διδακτικά σχόλια – αν και όπου ενδείκνυται.

10 7. Διαγραμματική παράσταση του μαθήματος Σχεδόν κάθε μάθημα έχει το παραστατικό – με λόγους ή σχήματά – διάγραμμά του, που συνήθως το γράφουμε σταδιακά στον πίνακα ή διαδραστικό πίνακα ή προβάλουμε στον πίνακα προβολής σταδιακά Σχεδόν κάθε μάθημα έχει το παραστατικό – με λόγους ή σχήματά – διάγραμμά του, που συνήθως το γράφουμε σταδιακά στον πίνακα ή διαδραστικό πίνακα ή προβάλουμε στον πίνακα προβολής σταδιακά 8. Άλλες τυχόν ειδικές παρατηρήσεις


Κατέβασμα ppt "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google