Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR 2006: ΣΤΟΧΟΙ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR 2006: ΣΤΟΧΟΙ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR 2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR 2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ. Πάγκαλος Εθνικός Εκπρόσωπος ESRP The EU Security Research Programme (ESRP)

2 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΘΕΜΑΤΑ: I. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PASR ΙII. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PASR MODEL CONTRACT IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ PASR VI. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PASR

3 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Η ασφάλεια αποτελεί σήμερα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τόσο σε εθνικό, όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη θα πρέπει συνεπώς να επενδύσει σε νέες δράσεις και στην καλλιέργεια µιας νέας νοοτροπίας απέναντι στην ασφάλεια. Στόχος: Nα κινητοποιηθεί το ανεκµετάλλευτο δυναµικό της ¨ Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας¨, και της "Ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ασφάλειας ", ώστε να αντιµετωπισθούν οι σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις στον τοµέα αυτό.

4 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε: Να προσαρµοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον, παραµένοντας ταυτόχρονα συνεπής προς τις θεµελιώδεις αξίες και στόχους της Ένωσης.

5 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Δημιουργία της “προπαρασκευαστικής δράσης” στον τοµέα της ασφάλειας, µε σκοπό τη θέσπιση ενός μεγάλου, σφαιρικού Ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Ασφάλεια (ESP), µετά το 2006

6 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η προπαρασκευαστική αυτή δράση: 1.Έρχεται να συµπληρώσει τις δράσεις και τις προσπάθειες που αναπτύσσουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε. στον συγκεκριµένο τοµέα. 2.Εστιάζεται κυρίως στον προσδιορισµό προγραµµατικών προτεραιοτήτων για την έρευνα στον τοµέα της προηγµένης ασφάλειας

7 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η Ευρώπη έχει να επιδείξει αρκετά συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήµατα στον τομεα της ασφάλειας Παρουσιάζει όμως στον τομέα αυτό: – αλληλοεπικάλυψη και κατακερµατισµο δραστηριοτήτων – ανεκµετάλλευτο ανθρώπινο δυναµικό – αδυναμία αξιοποίησης των ιδεών και των αποτελεσµάτων της έρευνας στα πεδία της ασφάλειας, – σηµαντικά προβλήµατα διαλειτουργικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας των συστηµάτων ασφάλειας, – αποδεδειγµένη ανεπάρκεια επενδύσεων στην ΕΤΑ

8 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η Ευρώπη καλείται τώρα να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά της πλεονεκτήµατα, υιοθετώντας µια συντονισµένη και συνεκτική προσέγγιση στις σχετικές πολιτικές καινοτοµίας και έρευνας.

9 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Αυτό όμως προϋποθέτει: – ανάπτυξη των βιοµηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης, και – βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Σε έναν κόσµο που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και τη γνώση, η ικανότητα αντιµετώπισης των νέων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια εξαρτάται από την αριστεία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

10 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η Νέα Οπτική: Όχι πλέον διαχωρισμός σε: – Στρατιωτική και πολιτική ασφάλεια Αλλά, διαχωρισμός: – Σε παραγωγούς τεχνογνωσίας & συστημάτων ασφ. (ερευνητική κοινότητα, βιοµηχανία ασφάλειας), και – Σε μεγάλους χρήστες (ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες, στρατός, δημ. τάξη, κλπ)

11 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Οι νέες αυτές Ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας: –Δ εν θα αντικαταστήσουν τις προσπάθειες των κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα, αλλά αντίθετα, θα υποστηρίξουν, ενισχύσουν και θα συµπληρώσουν αυτές τις εθνικές προσπάθειες –θα διεξαχθούν σε συνέργια και συµπληρωµατικά προς τις εργασίες που επιτελούνται σήµερα στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων.

12 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΝEΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (7 ο Π.Π., 2007-13) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ 7 ο Π.Π. (FP7 THEMATIC AREAS) : –Health; –Food, Agriculture and Biotechnology; –Information and Communication Technologies; –Nanosciences, Nanotechnologies, Materials –Energy; –Environment; –Transport; –Socio-economic Sciences and Humanities; –Security and Space.

14 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Proposed Budget (in EUR million): Health8 317 Food, Agriculture and Biotechnology2 455 Information and Communication Technologies 12 670 Nanosciences, Nanotechnologies, etc 4 832 Energy 931 Environment (including Climate Change) 2 535 Transport (including Aeronautics) 940 Socio-economic Sciences and the Humanities 792 Security and Space 3 960

15 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η τεχνολογία δεν μπορεί να εγγυηθεί από μόνη της την ασφάλεια, αλλά και χωρίς τεχνολογία δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής ασφάλεια. Υπάρχει ανάγκη για ανταγωνιστική, δυνατή και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή έρευνα και βιομηχανία, καθώς και αντίστοιχη αγορά για προϊόντα ασφάλειας Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών ασφάλειας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας Βασικός στόχος είναι επίσης η αποφυγή επικαλύψεων, πολλαπλής χρηματοδότησης, κατακερματισμός δραστηριοτήτων Οι επι μερους προτεραιότητες θα καθοριστούν από το European Security Research Advisory Board (ESRAB). Το ESRAB συνεργάζεται στενά και με το the European Defence Agency The case for security research in FP7 Verheugen, EU Enterprise and Industry Commissioner, February 2006

16 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 SECURITY IN FP7: Γενική προσέγγιση (approach): Security in the EU is a precondition of prosperity and freedom. The Security Research theme: –has a civil application focus –it supports: the implementation of EU policies and initiatives relevant to security the objective of creating an EU-wide area of justice, freedom and security Areas such as transport, health, civil protection energy and environment.

17 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Βασικές περιοχές δράσης (main areas of activities) Security of infrastructures and utilities: Protection against terrorism and crime: Border security: Restoring security in case of crisis: Υποστηρικτικές περιοχές δράσης (supporting aοa) Security Systems Integration and interoperability: Security and society: Security Research co-ordination - International cooperation SECURITY IN FP7:

18 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 7ου Π.Π.: (FP7 Timetable)

19 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΙΙ. Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR : “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2004 - 2006)” ΙΙ. Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR : “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2004 - 2006)” For a Fully developed EU Security Research Programme, by 2007 Towards EU Security Research

20 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η δράση αυτή: Αποτελεί συνέχεια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια (European Security Strategy), που υιοθετήθηκε από το Ε. Συμβούλιο (12/2003) Έχει σαν στόχο να συγκροτηθεί µια κρίσιµη µάζα τεχνολογιών, γνώσεων και πόρων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στον τομέα της ασφάλειας. Ακόμα, να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιστηµονικών, τεχνολογικών και βιοµηχανικών ικανοτήτων έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

21 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Ι. Τομείς Προτεραιότητας της Δράσης

22 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Τομείς Προτεραιότητας: 1.Βελτίωση της ικανότητας αντίληψης καταστάσεων 2.Βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωμένων συστημάτων 3.Προστασία από τ ρομοκρατικές ενέργειες 3.Προστασία από τ ρομοκρατικές ενέργειες 4.Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κρίσεων 5.Eξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας

23 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 1. Βελτίωση της Ικανότητας Αντίληψης Καταστάσεων Σκοπός : Προσδιορισμός των βασικών κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την Ευρώπη: Περιουσιακά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος Περιουσιακά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών Εναλλαγή στον τομέα εθνικών πληροφοριών Εναλλαγή στον τομέα εθνικών πληροφοριών Ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της καλής λειτουργίας των συστημάτων, Ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της καλής λειτουργίας των συστημάτων, κλπ. κλπ.

24 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 2. Βελτιστοποίηση της Ασφάλειας και της Προστασίας των Δικτυωμένων Συστημάτων Δικτυωμένα συστήματα: συστήματα επικοινωνίας, συστήματα επικοινωνίας, συστήματα υπηρεσιών, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, συστήματα υπηρεσιών, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών συναλλαγών συναλλαγών κλπ. κλπ. Στόχος : Ανάλυση της ασφάλειας χρήσης και εντοπισμός των αδυναμιών και αλληλεξαρτήσεων, με σκοπό την εφαρμογή μέτρων προστασίας από ηλεκτρονικές & φυσικές απειλές.

25 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 3. Προστασία από Τρομοκρατικές Ενέργειες Στόχος: Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αναγκών των υπηρεσιών σε υλικό και πληροφορ ίες, που απαιτούνται για την πάταξη από τρομοκρατικές ενέργειες και την προστασία από αυτές.Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αναγκών των υπηρεσιών σε υλικό και πληροφορ ίες, που απαιτούνται για την πάταξη από τρομοκρατικές ενέργειες και την προστασία από αυτές. Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση αναγνώριση ς, προστασία ς και εξουδετέρωση ς απειλών. Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση αναγνώριση ς, προστασία ς και εξουδετέρωση ς απειλών.

26 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 4. Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Κρίσεων Σκοπός: Μελέτη επιχειρησιακών και τεχνολογικών ζητημάτων για την πρόληψη κρίσεων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δ ιαχείριση των κρίσεων. Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης πληροφοριών που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

27 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 5. Εξασφάλιση Αξιόπιστων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνίας Σκοπός: Ανάπτυξη και παρουσίαση αρχών διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν την ομαδοποίηση των υφισταμένων και νέων πόρων.Ανάπτυξη και παρουσίαση αρχών διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν την ομαδοποίηση των υφισταμένων και νέων πόρων. Ανάπτυξη και επίδειξη τεχνικών λύσεων για αξιόπιστα διεθν ώς διαλειτουργικά συστήματα και πρότυπα.Ανάπτυξη και επίδειξη τεχνικών λύσεων για αξιόπιστα διεθν ώς διαλειτουργικά συστήματα και πρότυπα. Έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας, οργάνωσης προστασίας και ακεραιότητα ς των πληροφοριών.

28 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Δραστηριότητες Υποστήριξης Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση. Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση.

29 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 II. Βασικά Στοιχεία της Δράσης

30 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (05): Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης: 10 -02-2006 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 10-05-2005 Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός 2005: 15 εκατοµµύρια ευρώ (περ. 10 Έργα και 10 Δ.Υ.) Πολύ σημαντικές προοπτικές (2007-20013) ( Δρ. 9: 1/2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ)

31 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Η δράση απευθύνεται σε: –Δημόσιες αρχές –Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις –Πανεπιστήμια –Ερευνητικούς οργανισμούς

32 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ∆ιάρκεια Έργων: 1.Τα έργα: θα πρέπει να έχουν διάρκεια 1 έως 2 ετών. 2. Οι δραστηριότητες υποστήριξης: θα πρέπει να έχουν διάρκεια έξι µηνών έως τριών ετών.

33 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 1.Έργα: ∆ύο ανεξάρτητες µεταξύ τους νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε διαφορετικά κράτη µέλη 1.∆ραστηριότητες υποστήριξης: Ένας µόνο συµµετέχων

34 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Δικαίωμα συµµετοχής: Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι (νοµικές οντότητες) στην ΕΕ-25.

35 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ∆ιαβαθµισµένες πληροφορίες: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις προτάσεις θα αντιµετωπίζονται ως "Περιορισµένης χρήσης ΕΕ". Προτάσεις που περιέχουν πληροφορίες µε διαβάθµιση "Εµπιστευτικό ΕΕ" / "Απόρρητο ΕΕ" / "Άκρως απόρρητο ΕΕ" δεν θα είναι επιλέξιµες.

36 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Ενδεικτικές προθεσµίες αξιολόγησης και επιλογής: Αποτελέσµατα της αξιολόγησης: 2 µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.

37 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Προτεραιότητες Προγραµµατος εργασίας: Οι δραστηριότητες που προβλέπονται έχουν τη µορφή πολυεπιστηµονικών έργων µε συµµετοχή άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µερών, Οι ενδιαφερομενοι: – προσεγγίζουν µεν τα υπό εξέταση θεµατικά πεδία υπό µια ευρεία στρατηγική και προοπτική, αλλά... – επιδιώκουν να παράγουν απτά αποτελέσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για το µελλοντικό πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

38 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Αρχές και κριτήρια επιλογής έργων: Οι δραστηριότητες θα πρέπει: να υποστηρίζουν τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ, να είναι συνεπείς προς τις πολιτικές και τις αξίες της ΕΕ, και κυρίως να ανταποκρίνονται στα βασικά µελήµατα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, καθώς και στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος για µια Ευρώπη εντασσόµενη σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.

39 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Ακόμα συνεκτιμάται: i.Η συνάφεια των δραστηριοτήτων προς τους στόχους της προπαρασκευαστικής δράσης ii.Η δυνατότητα εισαγωγής απτών και ευαπόδεικτων βελτιώσεων στην ασφάλεια, ικανών να “ωριµάσουν” εντός των χρονικών ορίων της προπαρασκευαστικής δράσης· iii.Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, και ανάπτυξη καινοτόµων µηχανισµών παροχής συγκριτικού πλεονεκτήµατος στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία· iv.Η ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας τις δραστηριότητες και να εξασφαλίσει τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, τον κατάλληλο χειρισµό των διαβαθµισµένων πληροφοριών· v.Η ανάπτυξη µακροπρόθεσµων και αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, δικτύων και µεθόδων εργασίας µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και των ερευνητικών οργανισµών.

40 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Κριτήρια αξιολόγησης: Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: συνάφεια της πρότασης με την προπαρασκευαστική δράση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και δυνατότητες εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων· επιστηµονική ή/και τεχνολογική αριστεία και συµβολή στην απτή και αποδείξιµη βελτίωση της ασφάλειας· ανάπτυξη αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας· ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας το έργο και να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική διαχείρισή του, συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας των τυχόν διαβαθµισµένων πληροφοριών

41 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΙII. Βασικα στοιχεια σχετικα με το PASR Model Contract

42 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract 1.Βασικές Αρχές Συμβολαίου 2.Το Costs model 3.Θεματα IPR (Intellectual Property Rights)

43 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 1. Βασικές Αρχές Συμβολαίου:

44 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Βασικές αρχές: (1) Based on FP6 model but adapted (because the legal basis is outside FP) Same contract for all activities Simplification of costs model Different IPR and Access Rights Introduction of rules for handling classified information

45 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Βασικές αρχές: (2) All partners will sign the contract Expenses to be certified by an external auditor or competent public officer: at least one audit certificate for each partner at the end of the project

46 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 2. Το Costs model:

47 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Costs model (1): Full direct and indirect costs Possibility to use a flat rate of 7% as indirect costs Eligible costs similar to FP6

48 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Costs model (2): Expenses must be: Actual, economic and necessary Determined according to usual accounting principles of participants Incurred during the duration of the project Recorded in the accounts of participants, or financial documents of third parties, if applicable. Excluding indirect taxes, duties, interest, and not giving rise to profit.

49 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Costs model (3): Χρηματοδότηση: Ι. Projects – Industrial Research: 75% financing – Pre-competitive development activities: 50% financing – Management 100% (up to 7% of the contribution) Industrial research and pre-competitive development can coexist in the same project Total contribution of Ε.E. less or equal to 75% of the total costs of the project

50 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Costs model (4): ΙΙ. Supporting activities – Up to 75% financing – Management 100% (up to 10% of the contribution)

51 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 3. Θέματα σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία (IPR, Intellectual Property Rights):

52 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract IPR: Knowledge is the property of the contractors Transfer of, or granting access rights to knowledge, to organizations outside the consortium requires approval of the Commission and other contractors Consortium agreement recommended Arbitration procedure is included in the contract

53 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Model Contract Χειρισμός Διαβαθμισμένων Πληροφοριών: Contractors must handle classified information in accordance with national législation Transfer of classified information between partners must comply to national restrictions Commission will handle as EU-restricted any outcome of the PASR projects or in conformance of the classification level given by the contractors

54 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Επισημάνσεις: (Points of attention)

55 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR 1. Call for proposals and evaluation Επισημάνσεις: –Evaluation procedure: concept of M.S. experts –Participants: Legal entities established in EU-25 In exceptional cases, legal entities of a third country or international organisations may participate

56 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR 2. Model contract Επισημάνσεις: –Cost model: actual cost ! –IPR: export limitations (?) –Classification of results: MS laws

57 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 IV. Αποτελέσματα Αξιολόγησης προηγουμένων προσκλήσεων

58 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Στατιστικά στοιχείαΣτατιστικά στοιχεία Οργάνωση της αξιολόγησηςΟργάνωση της αξιολόγησης ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

59 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Προϋπολογισμός / year : 15 M€Προϋπολογισμός / year : 15 M€ Υποβλήθηκαν 179 Proposals (04)Υποβλήθηκαν 179 Proposals (04) –123 Projects –50 Supporting Activities –6 Ineligible Aαξιολόγηση: JulyAαξιολόγηση: July –57 evaluators (46 άνδρες / 11 γυναίκες)

60 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Αριθμός και Ποσοστό Proposers ανά Κατηγορία

61 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Προτάσεις ανά μέγεθος υποβολέα

62 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Προτάσεις ανά χωρα

63 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Αξιολογητές ανά χωρα

64 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Οργάνωση της αξιολόγησης: Η αξιολόγηση από 5 ομάδες αξιολογητών, μια για κάθε περιοχή Each proposal was read by (at least) 3 evaluators from the same group (except if additional expertise was required) Consensus meeting chaired by a PO Panel meeting chaired by the Commission with representative sample of evaluators from the different groups Panel calibrated the outcome of the different groups Panel ranked the proposals to be retained for negotiation or for reserve list (17 proposals) Other proposals ranked by score

65 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR Ενδεικτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης: Περιοχή Project. 12345 TERASEC XX IMPACT XX CRIMSON X SUPHICE XX ASTRO+ X ISCAPS X VITA X

66 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΣΕ 7 CONSORTIA ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ: 1 (+1)

67 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR-2004 projects: IMPACT Innovative measures for protection against CBRN terrorism 1/12/200424 months30/11/2006€ 2,717,640 CRIMSON Urban crisis simulation systems 1/12/200428 months31/03/2007€ 1,520,000 ASTRO+ Advanced space technologies to support security operations 1/1/200515 months31/03/2006€ 2,200,000 VITA Protection of critical networked infrastructure (power distribution) 1/1/200518 months30/06/2006€ 1,023,248 SUPHICE Secure unplanned provisioning of high integrity communications 1/2/200518 months31/07/2006€ 1,350,000 ISCAPS Integrated surveillance of crowded areas for public security 1/2/200524 months31/01/2007€ 1,699,999 TERASEC Protection of air transportation and infrastructure from terrorism 1/2/200524 months31/01/2007€ 2,149,679 Start date Duration End date Comm. Contr.

68 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR-2004 supporting activities: ESSTRT General Roadmap for Security research 1/12/200416 months31/03/2006€ 599,938 SENTRE Network to provide a strategic plan for security technology research 1/12/200414 months31/01/2006€ 792,245 CREW + GEODATA Study on geo-data and crisis early warning situation awareness 1/01/200513 months31/01/2006€ 399,851 TIARA Treatment initiatives after radiological accidents 1/03/200524 months28/02/2007€ 171,900 Start date Duration End date Comm. Contr.

69 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR-2005 projects: SOBCAH Surveillance of borders and coastlines 1/02/200618 months31/07/2007€ 2,010,600 PALMA Protection of airliners against manpads attacks 1/02/200618 months31/07/2007€ 1,457,000 ROBIN Vulnerability of information / communication infrastructure 1/02/200624 months31/01/2008€ 1,436,995 MARIUS Monitoring crisis management operation 1/03/200618 months30/09/2007€ 1,425,402 PATIN Protection of air transportation and infrastructure from terrorism Early 200615 months€ 2,651,542 TRIPS Protection of railways systems against terrorist threats Early 200618 months€ 1,722,270 HITS/ISAC Interoperability of intelligence services Early 200618 months€ 1,132,895 PROBANT Crisis management: tracking of people Early 200624 months€ 1,176,799 Start date Duration End date Comm. Contr.

70 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASR-2005 supporting activities: PETRA- NET Network linking security research community with public authority users 1/11/200524 months31/10/2007€ 364,000 USE IT User supplier European network for information technology security. 10/02/200618 months31/07/2007€ 397,400 PRISE Public acceptance of security measures 1/02/200628 months31/05/2008€ 617,900 BS UAV Contribution of unmanned aerial vehicles to peacetime security of borders Early 200614 months€ 433,950 HITS/ISAC Interoperability of intelligence services Early 200618 months€ 1,132,895 Start date Duration End date Comm. Contr.

71 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 V. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

72 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 1. Άμεση Ενημέρωση μέσω internet: - Έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός δικτυακός τόπος όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το WP και άλλες πληροφορίες για την νέα πρόσκληση. Διεύθυνση: http://www.ekt.gr/pasr –Γίνεται ακόμα ενεργητική ενημέρωση μέσω e-mail στους ενδιαφερόμενους. Εγγραφή στο e-mail list: pasr@ekt.gr

73 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 2. Διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων σχετικά με την πρόσκληση - πρόγραμμα: Είναι διαθέσιμη κάθε χρόνο από το internet η υπό διαμόρφωση νέα πρόσκληση και τα υπόλοιπα στοιχεία του PASR Οι προτάσεις και τα σχόλια αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για την υλοποίηση του PASR – διαμόρφωση του PASR 2006 τα σχόλια αποστέλλονται στην διεύθυνση: pasr@ekt.gr

74 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 3. “Discussion Forum”: Έχει δημιουργηθεί στο δικτυακό τόπο PASR ένα “Discussion Forum” στο οποίο οι συμμετέχοντες στο PASR μπορούν να έχουν πρόσβαση για: –να εκφράσουν / ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για το πρόγραμμα, και –να χτίσουν νέες συνεργασίες. Διεύθυνση: http://www.ekt.gr/forum

75 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 4. Ειδική ενημερωτική συνάντηση: Σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ πραγματοποιείται κάθε χρόνο ενημερωτική ημερίδα, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

76 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Πληροφορίες (Ε.Ε.): The Preparatory Action in the field of security research, Information Desk: Ε-Mail: rtd-pasr@cec.eu.int Τηλέφωνο: +32-2-299-5180 Φαξ: +32-2-298-8022 Web: http://www.cordis.lu/securityhttp://www.cordis.lu/security http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.html

77 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 http://www.cordis.lu/security

78 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006

79

80 Επισημάνσεις: Ιδιαίτερος χώρος - άριστες προοπτικές (> 06) Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διερεύνηση, από τώρα, για πιθανές νέες συνεργασίες Έχουν ηδη γινει οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές ενεργειες απο την ευρωπαικη βιομηχανία. π.χ.: – To Industry Working Group on Security (IWGS) (AECMA, EDIG, Eurospace, κλπ) δημιούργησε 6 Security Mission Industry Groups, το κάθε ένα σε αντιστοιχία με τις 6 περιοχές της δράσης PASR. – Κάθε SMIG έχει σαν σκοπό να συντονίσει και να προετοιμάσει προτάσεις των μελών του στο PARS

81 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το call αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο, αποτελεί όμως τον προθάλαμο για τη διαμόρφωση και τη συμμετοχή στην κύρια ευρωπαϊκή δράση (FP7). Αποτελεί το προοίμιο μιας σημαντικής παρέμβασης της ΕΕ στον τομέα του security research ( 2007-20013). Έχει στρατηγική σημασία η συμμετοχή μας από τώρα στα consortia Άλλες χώρες έχουν ήδη αρχίσει προετοιμασίες. Πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή της Ελλάδος και με νέες εταιρίες, κρατικούς χρήστες (υπουργεία), πανεπιστήμια κλπ. Πρέπει να υπάρχει συνέργια μεταξύ βιομηχανίας – δημόσιων φορέων (ε. άμυνα, δ. τάξη, ναυτιλία, κλπ) – πανεπιστήμιων, κλπ. Πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την συμμετοχή μεγάλων χρηστών του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα (υπουργεία, κλπ) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο Εθνικό πρόγραμμα έρευνας για την ασφάλεια

82 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 The EU Security Research Programme (ESRP) PASR: For a Fully developed EU Security Research Programme, by 2007

83 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 PASSR 2006 WORK PROGRAM

84 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 A.Optimising security and protection of networked systems Aim: to analyse established and future networked systems and services, such as communications systems and services, utility systems and services, transportation facilities, networks for (cyber) commerce and business as well as identification of their interdependencies, with regard to the security of use and vulnerabilities, to show how to minimise socio/economic impact of, and implement protective security measures against both electronic and physical threats. Key activities for Projects are development and demonstrations of: – Measures (incl. resulting risk assessments) for enhanced protection and assurance of utility systems and services, or transportation facilities critical to maintain security in an enlarged Europe, in particular for (i) drinking water supply or oil/natural gas supply, (ii) industrial sites or (iii) land, water borne and multimodal transport. – Prevention, protection, response and alert capabilities to improve the dependability and resilience of control systems for (networked) infrastructures.

85 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 B. Protecting against terrorism (including bio-terrorism and incidents with biological, chemical and other substances) Aim: to identify and give priorities to the material and information requirements of governments, agencies and public authorities in combating and protecting against terrorism and to deliver technology solutions for threat detection, prevention, identification, protection and neutralisation as well as containment and disposal of threatening substances (including CBRN and explosives in general) and weapons of mass destruction. Key activities for Projects are development and demonstrations of: – Effective integration of various sensor techniques and data correlation techniques for fast, sensitive and affordable detection and identification of (i) explosive devices or (ii) biological substances. – Technologies for protection and countermeasures against (i) the impact of explosions, or (ii) the effects of CBRN with an emphasis on biological releases.

86 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 C. Enhancing Crisis Management (including evacuation, search and rescue operations, control and remediation) Aim: to address the operational and technological issues from three perspectives: crisis prevention (including risk assessment) operational preparedness and management of declared crises. This includes activities in relation to life threatening substances (CBRN or explosives). Key activities for Projects are development and demonstrations of: – Shared information management tools and models to facilitate the efficient integration of diverse emergency and management services for humanitarian operations and rescue tasks in support of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) with an emphasis on security aspects and attention to organisational structures, inter- organisational co-ordination and communication, distributed architectures and human factors. – Joint, cross-border control and command systems for emergency and management services in the domain of security operations. – Technologies and protocols for decontamination of CBRN substances for personnel, equipment and facilities.

87 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 D. Achieving interoperability and integrated systems for information and communication Aim: to develop and demonstrate interoperability concepts for information systems and technologies in the domain of security, enabling the linking of existing and new assets to offer improved performance and enhanced adaptive functionality. In addition, attention must be given to organisational and semantic aspects, dependability, protection of confidentiality and integrity of information. To support interoperability, system providers need to involve end-users and standardisation issues. Key activities for Projects are development and demonstrations of: – Novel concepts and architectures for information exchange between national administrations for pan-European e-government services in the domain of security. - Novel concepts and architectures for wireless communication and information exchange systems for pan-European and (inter-)national emergency and management services. The architecture should allow for the integration of multi-purpose, specific modules for waveforms and cryptography.

88 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 E. Improving situation awareness (e.g. in crisis management, anti-terrorism activities, or border control) Aim: to identify the main threats that could affect Europe, particularly its land and sea borders and assets of global interest, by appropriate information gathering, interpretation, integration and dissemination, leading to the sharing of intelligence. Concepts and technologies for improved situation awareness at the appropriate levels should be developed and demonstrated. Key activities for Projects are development and demonstrations of: – Recognition of (terrorist and crime) activities, such as identification of radical ideologies, participating individuals, hotspots for recruitment and their dynamics, financing, using intelligence databases, internet, CCTV & telephone logs, etc. – Smart documentation enabling the capability to identify, locate and track persons (e.g. integrating multimodal biometrics, locating devices, etc.) while respecting the EU rules on privacy. – Novel concepts, architectures and technologies for locating illegal immigration at the EU borders.

89 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 2.2. Supporting activities

90 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 A small number (a maximum of 10) of supporting activities are foreseen in 2006 and should contribute to the preparation of the future ESRP or address human factors related to security.

91 Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 Key activities for supporting activities in PASR-2006 are: –Coordination network between security technology stakeholders including research activities supported on the national and/or regional level. –Coordination network integrating security technology supply chains including small and medium enterprises (SME). –Studies in support of security solutions with a particular emphasis on human behaviour; security awareness, perception of security and privacy; resilience of society to acts of terrorism; macro- economics effects of security. –Assessment of standardisation needs for equipment and services associated with security, e.g. application of biometrics for digital identity management, training. –Studies on the feasibility of joint use of large-scale research, testing and evaluation infrastructures in the security field. –Studies on the fight against terrorist financing.


Κατέβασμα ppt "Γ. Πάγκαλος – PASR Ιnformation Day, Αθήνα 31-03-2006 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR 2006: ΣΤΟΧΟΙ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google