Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μαίρη Κουτσελίνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

2

3 Τι θέλουμε να μετρήσουμε;
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (content validity) Ικανότητα να μετρά αποτελεσματικά αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε ΑΡΑ : Πρώτο ερώτημα Τι θέλουμε να μετρήσουμε;

4 ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ Αυτό που είχαμε σκοπό να διδάξουμε
ΕΝΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ = ΕΝΤΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

5 ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΜΕΤΡΟΥΜΕ Ο, ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πληροφορίες Έννοιες: περιεχομένου-διαδικαστικές Δεξιότητες Τρόπος σκέψης/στρατηγικές Αξίες/στάσεις

6 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Απομνημόνευση, Κατανόηση, Εφαρμογή ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σύνθεση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, Ανάπτυξη αποκλίνουσας/πρωτότυπης σκέψης, ροή ιδεών

7 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (concurrent validity)
Τα αποτελέσματα αντανακλούν τα υπαρκτά επίπεδα των μαθητών: καλός-κακός-μέτριος ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (predictive validity) - Τα αποτελέσματα προβλέπουν μελλοντική επιτυχία σε συγκεκριμένους τομείς

8 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(reliability) Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μεταξύ μετρήσεων διαχρονικά Μεταξύ διορθωτών συγχρονικά

9 (Με βάση τα εξεταστικά δοκίμια)
ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ (Με βάση τα εξεταστικά δοκίμια) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σε επίπεδο αναπαραγωγής/ απομνημόνευσης Το μέρος Δ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το δεύτερο μέρος του αδίδακτου: Τι λέει ο συγγραφέας

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ Μέρος Α: Αναγνώριση συλλογισμών ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Περίληψη άγνωστου κειμένου Εξωτερική δομή έκθεσης: πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Παραγωγή Επικοινωνιακού Λόγου (εν μέρει)

11 Ερωτήσεις επί αδίδακτου
3 επίπεδα ανάγνωσης κειμένων 1.Τι λέει: εντοπισμός πληροφοριών/ιδεών αυτολεξεί 2. Τι λέει: όταν ερωτούμε με άλλα λόγια και η απάντηση δίνεται με ΄δικά τους λόγια΄ 3. Τι υπονοείται, εννοείται: λέγεται με βάση τα συμφραζόμενα: τι θέλει να πει με τη φράση

12 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (με τη σειρά των ερωτήσεων) 1. Α1 (μονάδες 8) 2. Α2(α) (μονάδες3) 3. Α2(β) (μονάδες 3) 4. Α3(α) (μονάδες 4) 5. Α4 (μονάδες 2)

13 Η περίληψη βαθμολογείται ως εξής: Περιεχόμενο- 5, Δομή/ Συνοχή-2, Έκφραση/ Γλώσσα-1.
Πρέπει να χρησιμοποιείται όλη η κλίμακα αξιολόγησης: 1-8 μον. Η απλή αντιγραφή τμημάτων του κειμένου βαθμολογείται ως εξής: Περιεχόμενο-2, Δομή-0, Έκφραση-0. Αφαιρείται 0,5 μονάδα αν εντοπιστούν έξι (6) ορθογραφικά λάθη

14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 12 μονάδες 2. ΔΟΜΗ μονάδες 3. ΕΚΦΡΑΣΗ μονάδες 4. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ μονάδες

15 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
9. Γ1 Περιεχόμενο (μονάδες 12) 10. Γ2 Δομή (μονάδες 12) 11. Γ3 Έκφραση (μονάδες 12) 12. Γ4 Ορθογραφία (μονάδες 4, αφαιρείται 1 μονάδα για κάθε 5 ορθογραφικά λάθη, πάνω από 20 ορθογραφικά λάθη 0 μονάδες)

16 ΔΟΜΗ… - Ομαδοποιήσεις/ Διακρίσεις - Αριθμός λέξεων - Διαρθρωτικές λέξεις (συνδετικές) ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ - Επαναλήψεις -Δομή παραγράφων

17 ΕΚΦΡΑΣΗ Σαφήνεια Ακριβολογία Ύφος ανάλογο της επικοινωνιακής περίστασης 4. Παραστατικότητα 5. Επιλογή κατάλληλων λέξεων –όρων 6. Ορθή Σύνταξη

18 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ορθή χρήση γραμματικών κανόνων

19 Συμπερασματικά… ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ/ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Οι ερωτήσεις αντανακλούν αυτό που έπρεπε να μάθουν οι μαθητές και πώς θα έπρεπε να το παρουσιάζουν Οι ερωτήσεις κινούνται σε ανώτερα επίπεδα από την απλή αναπαραγωγή

20 Οι απαντήσεις δίνονται ταυτόχρονα με την υποβολή των ερωτήσεων
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν όλες τις επιμέρους πτυχές Τα γενικά κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους μετρήσιμα στοιχεία - Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός αποδεκτών εννοιών/ σημείων για πληρότητα απάντησης

21 Οι απαντήσεις δίνονται από περισσότερους από ένα θεματοθέτες και
στο Δοκίμιο απαντήσεων περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι απαντήσεις στις οποίες υπάρχει συναίνεση


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google