Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ΤΕΛΟΣ2345678910111213141516171819202122232425ΤΕΛΟΣ Διερεύνηση εφαρμογής της Γνωσιακής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ΤΕΛΟΣ2345678910111213141516171819202122232425ΤΕΛΟΣ Διερεύνηση εφαρμογής της Γνωσιακής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ Διερεύνηση εφαρμογής της Γνωσιακής Μαθητείας στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Διπλωματική εργασία Χάρης Παμπουκίδης Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Π.Μ.Σ Επιστήμες της Αγωγής-Κατεύθυνση Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες

2 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ενεργός κατασκευή στη βάση των ήδη υπαρχόντων ιδεών Δοκιμαστική κατασκευή Βιωσιμότητα Κοινωνική κατασκευή

3 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ισχυρισμός ότι ο βασικός παράγοντας για την κατανόηση των ανθρώπινων κοινωνικών διαδικασιών είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επιτυχία των διαδικασιών αυτών Θεμελίωση πάνω στη γενετική ανάπτυξη Ισχυρισμός ότι οι υψηλότερες νοητικές λειτουργίες έχουν τις ρίζες τους στην κοινωνική ζωή Οι ρίζες…Vygotsky: Επίσης… Η Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Καθημερινές έννοιες vs Επιστημονικές έννοιες

4 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Γνήσια περιφερειακή συμμετοχή (Lave & Wenger, 1991) Εισαγωγή στην πολιτισμό του ειδικού (Enculturation) Η έννοια… Αυθεντικές δραστηριότητες Σύνδεση της γνώσης με το πλαίσιο που αυτή μαθαίνεται

5 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού περιβάλλοντος μάθησης ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

6 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Γνώση τομέα Τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού περιβάλλοντος μάθησης Ευρετικές στρατηγικές Στρατηγικές ελέγχου Στρατηγικές μάθησης

7 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Μοντελοποίηση (Modelling) Κωουτσάρισμα (Coaching) Τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού περιβάλλοντος μάθησης Σκαλωσιά (Scaffolding) Άρθρωση (Articulation) Στοχασμός (Reflection) Εξερεύνηση (Exploration) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

8 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ Αυξανόμενη πολυπλοκότητα Τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού περιβάλλοντος μάθησης Αυξανόμενη ποικιλία Γενικές πριν από τις τοπικές δεξιότητες

9 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Εγκαθιδρυμένη μάθηση Τα χαρακτηριστικά ενός ιδεατού περιβάλλοντος μάθησης Ο πολιτισμός της πρακτικής του ειδήμονα Εσωτερική παρακίνηση Ανάπτυξη κοινής δράσης Ανάπτυξη συναγωνισμού

10 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Αποσαφήνιση Δημιουργία ερωτήσεων Κατασκευή σύνοψης Πρόβλεψη

11 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μαθησιακή απαίτηση: Το αναλυτικό πρόγραμμα (Το σχολικό βιβλίο) Οι ιδέες των μαθητών Ο τρόπος προσέγγισης του Φυσικού Το θέμα (το θερμός)

12 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Σύνθεση των παραγόντων της μαθησιακής απαίτησης Το θέμα και το σχολικό βιβλίο

13 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ο τρόπος προσέγγισης του Φυσικού και οι ιδέες των μαθητών Εννοιολογικές διαφορές Σύνθεση των παραγόντων της μαθησιακής απαίτησης Οντολογικές διαφορές Επιστημολογικές διαφορές Η γλώσσα

14 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο τρόπος προσέγγισης του Φυσικού Trade-offs: Σύνθεση των παραγόντων της μαθησιακής απαίτησης Απομνημόνευση Εμβάνθυσης Ολόκληρο το θέμα έναντι των συστατικών του μερών Πλάτος γνώσης έναντι βάθους γνώσης Ποικίλη έναντι ομοιόμορφης γνώσης Γνωσιακή έναντι φυσικής εξάσκησης

15 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εκμαίευση ιδεών των μαθητών Προοδευτικό κτίσιμο πάνω στην ιδέα ότι υπάρχει κάτι που ρέει από ένα ζεστό προς ένα ψυχρό σώμα Επιλογή θέματος από τους μαθητές Μοντελοποίηση μελέτης κειμένου Φυσικής (Διάγνωση, θεραπεία δυσκολιών) Μοντελοποίηση κατανόησης κειμένου Φυσικής (Δημιουργία ερωτήσεων, κατασκευή σύνοψης, πρόβλεψη κειμένου) Εφαρμογή μελέτης κειμένου Φυσικής Εφαρμογή κατανόησης κειμένου Φυσικής Καθορισμός διδακτικών ενοτήτων για παραπέρα μελέτη

16 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας Θερμότητα, μια μορφή ενέργειας Θερμοκρασία, θερμότητα και μικρόκοσμος Πως άγεται η θερμότητα Θερμότητα και ρεύματα μεταφοράς Θερμότητα και ακτινοβολία

17 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

18 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σε ποιο βαθμό οι μαθητές Β΄ Γυμνασίου μπορούν να ανακαλούν από τη μνήμη και να χρησιμοποιούν την επιστημονική γλώσσα για να επικοινωνούν, να περιγράφουν, να εξηγούν τα θερμικά φαινόμενα, να προβλέπουν την εξέλιξη τους, να εφαρμόζουν αυτήν τη γλώσσα στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, όταν η διδασκαλία έχει γίνει με τη μέθοδο της γνωσιακής μαθητείας και ειδικότερα με την τεχνική της αμοιβαίας διδασκαλίας, δομημένη σε ένα θέμα γνωστού σεναρίου στο δάσκαλο, με βάση το υπάρχον σχολικό βιβλίο; Ερευνούμενες συμπεριφορές: Περιγραφή Επικοινωνία Πρόβλεψη Ανάκληση Εξήγηση Εφαρμογή σε καθημερινά προβλήματα

19 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

20 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διδακτικής σειράς ΤΑ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Το πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο Το εν δυνάμει αναπτυξιακό επίπεδο

21 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

22 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προσδοκίες επίδοσης Γενικός τρόπος αξιολόγησηςμε ολιστικές κατευθυντήριες γραμμές Γενικός οδηγός αξιολόγησης Στάνταρντς γνώσης Οδηγός αξιολόγησης θέματος

23 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

24 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

25 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

26 ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ΤΕΛΟΣ2345678910111213141516171819202122232425ΤΕΛΟΣ Διερεύνηση εφαρμογής της Γνωσιακής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google