Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ – ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ Βιωματική δράση Α ’ Τάξης 1 ο Γυμνάσιο Δράμας Σχ. Έτος 2013-2014 Συντονίστρια : Α. Αναστασο π ούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ – ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ Βιωματική δράση Α ’ Τάξης 1 ο Γυμνάσιο Δράμας Σχ. Έτος 2013-2014 Συντονίστρια : Α. Αναστασο π ούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ – ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ Βιωματική δράση Α ’ Τάξης 1 ο Γυμνάσιο Δράμας Σχ. Έτος 2013-2014 Συντονίστρια : Α. Αναστασο π ούλου

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Γνωριμία με την ομάδα - Μ π αλάκι γνωριμίας 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Χωρισμός υ π οομάδων 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Προσδοκίες – Συμβόλαιο 4 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Παρουσιάζω τον εαυτό μου - Ακροστοιχίδα ονομάτων

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Θετικά και αρνητικά μηνύματα – Έτσι είναι η ζωή 6 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Παθητική και ε π ιθετική συμ π εριφορά – Το π οντίκι & το τέρας 7 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Α π οφασιστική συμ π εριφορά – Το π οντίκι, το τέρας & εγώ 8 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Αναστοχασμός

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Τα δικαιώματά μου Καρτέλες π ερι π τώσεων, Η σκάλα των δικαιωμάτων 10 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Συναισθήματα : Φόβος Φόβοι μέσα σε ένα κουτί 11 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Συναισθήματα : Άγχος Τι είναι ; Πώς νιώθω ; Πώς το αντιμετω π ίζω ; 12 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Συναισθήματα : Άγχος Τεχνικές χαλάρωσης

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 13 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Ρατσισμός α ’ μέρος – Μ π αίνω στα π α π ούτσια του άλλου 14 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Ρατσισμός β ’ μέρος – Ποιον θα κάνω π αρέα ; - Ρατσισμός, η π υραμίδα του μίσους 15 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Γράφω το τραγούδι του project 16 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ : Τραγούδι του project – Α π οχαιρετώ την ομάδα.

6 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ PROJECT Στην αρχή του project την π ρώτη φορά Νιώθεις άγχος και χαρά. Ευχάριστα π ερνάς, γεμίζεις ενδιαφέρον. Το project είναι τρέλα, χαρά κι ελευθερία, Άγχος, αγωνία και συνεργασία, Είναι π ολύ καλό, με όλη την π αρέα, Γατούλες, Κεραυνοί, π ου είναι όλοι τρέλα

7 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ PROJECT Στο project διασκεδάζουμε κι όλοι καλά π ερνάμε. Φάση, τρέλα και χαρά κι η συνεργασία μας κυλά. Είμαστε π αρέα ευχάριστη κι ωραία Το άγχος ξε π ερνάμε και τους φόβους μας νικάμε. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΩ ΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΨΙΛΟ !

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι μαθητές … ε π ί τω έργω

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στην ολομέλεια …

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο π αιχνίδι ρόλων …

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Άσκηση ενδυνάμωσης της ομάδας

12 Αποσπάσματα αναστοχασμού μαθητών ( τηρήθηκε ο τρό π ος έκφρασης των μαθητών ) « Μου αρέσουν π ολλά π ράγματα στο project, ό π ως : π ου λέγαμε όλοι τις γνώμες μας και π ου δεν μαλώνουμε. Είναι π ολύ ωραία π ου είμαστε όλοι μαζί σε ομάδες. Διασκεδάζουμε, αλλά και μαθαίνουμε να δουλεύουμε ομαδικά » « Μου αρέσει π ου είναι τελευταία ώρα, και π αρόλο π ου είμαστε κουρασμένοι π ερνάμε π ολύ ωραία » « Δεν π ειράζει π ου έχει και μερικές δυσκολίες »

13 Αποσπάσματα αναστοχασμού μαθητών « Αυτό π ου μου άρεσε είναι ότι κάνουμε κά π οια ωραία π αιχνίδια, ό π ου α π ό αυτά μαθαίνουμε κά π οια π ράγματα » « Το project είναι μια αφορμή για να γνωρίσω καινούρια άτομα και να συναναστραφώ μαζί τους. Μαθαίνω για τον εαυτό μου και όντως στηρίζομαι στα π όδια μου. Ήταν λίγο δύσκολο να π ροσαρμοστώ σε μια ομάδα με αγόρια αλλά είναι όμορφα ».

14 Αποσπάσματα αναστοχασμού μαθητών « Μερικές φορές αισθάνομαι δύσκολα όταν π ρέ π ει να εκφραστώ μ π ροστά σε τόσα άτομα. Ντρέ π ομαι λιγάκι αλλά σιγά σιγά π ρέ π ει να μην ντρέ π ομαι γιατί είμαστε μια ομάδα π λέον »


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ – ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ Βιωματική δράση Α ’ Τάξης 1 ο Γυμνάσιο Δράμας Σχ. Έτος 2013-2014 Συντονίστρια : Α. Αναστασο π ούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google