Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δορυφορικό 2 ης ομάδας. 2 Είσαι στη μέση του μαθήματος και βλέπεις...  έναν μαθητή να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας,  δύο μαθητές να μιλούν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δορυφορικό 2 ης ομάδας. 2 Είσαι στη μέση του μαθήματος και βλέπεις...  έναν μαθητή να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας,  δύο μαθητές να μιλούν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δορυφορικό 2 ης ομάδας

2 2 Είσαι στη μέση του μαθήματος και βλέπεις...  έναν μαθητή να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας,  δύο μαθητές να μιλούν μεταξύ τους,  έναν μαθητή να παίζει με κάποιο παιχνίδι,  έναν μαθητή να ονειροπολεί,  έναν μαθητή να πειράζει έναν άλλο,  έναν μαθητή να πετάει μια «σαΐτα».

3 3 Θα... •φώναζες στο μαθητή; •έβαζες τα κλάματα; •ανέβαζες τον τόνο της φωνής σου ώστε οι μαθητές που παρακολουθούν να σε ακούν καλύτερα; •αγνοούσες τα προβλήματα ελπίζοντας πως η επόμενη εβδομάδα θα πάει καλύτερα; •υπέβαλες την παραίτησή σου;

4 4 Στόχος μας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να μάθουν να υπακούν το Θεό. Θα το πετύχουμε αυτό... με το να γίνουμε πρότυπα της αλήθειας του Θεού· χτίζοντας σχέσεις με τους μαθητές· μεταδίδοντας την αλήθεια αποτελεσματικά· προκαλώντας το ενδιαφέρον.

5 5  Το πρότυπο μας καταρρέει  Οι σχέσεις μας καταρρέουν  Η διδασκαλία μας καταρρέει

6 6 Μπορούμε να... αναπτύξουμε σαφείς προσδοκίες αποφύγουμε (ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ) τα προβλήματα πειθαρχίας αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης εφαρμόσουμε το σχέδιο αυτό

7 7 Μπορούμε να... αναπτύξουμε σαφείς προσδοκίες •Ξέρουμε με τι δεν θα θέλαμε να μοιάζει η ώρα με τους μαθητές μας, μα ξέρουμε με τι θα θέλαμε να μοιάζει; •Ποιες, σε λογικά πλαίσια, προσδοκίες έχεις για την τάξη σου;

8 8 Μεταβλητές για κανόνες Η λίστα των ειδικών κανόνων ή συμπεριφορών ποικίλει ανάλογα με την προσωπικότητα του δασκάλου, τους μαθητές και τη διδακτική κατάσταση. Ανεξάρτητα α π ό τις μεταβλητές, όταν οι μαθητές μ π αίνουν στην τάξη σου, χρειάζονται να...  νιώθουν ασφάλεια  είναι ικανοί να μάθουν `

9 9 Μπορούμε να... Αποφύγουμε (προλάβουμε) προβλήματα πειθαρχίας •Χρειάζεται να αναλογιστούμε το λόγο που προκαλεί τα προβλήματα πειθαρχίας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα εμποδίσουμε. •Ας εξετάσουμε τέσσερα πεδία τα οποία συνήθως προκαλούν προβλήματα πειθαρχίας.

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Πρέπει να… αναπτύξουμε σαφείς προσδοκίες αποφύγουμε προβλήματα πειθαρχίας

15 15 Όταν εστιάζουμε την π ροσοχή μας στις σαφείς π ροσδοκίες και στη λήψη π ρολη π τικών μέτρων, μειώνουμε τον αριθμό των π ροβλημάτων π ειθαρχίας. Ωστόσο, κά π οια στιγμή θα συμβεί το ανα π όφευκτο. Όταν γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο π άνω στο ο π οίο θα βασιστούμε π ροκειμένου να λύσουμε το π ρόβλημα.

16 16 Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης Χρειάζομαι ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα με βοηθήσει να αντιμετωπίσω το πρόβλημα πειθαρχίας χωρίς να καταστρέψω τη δουλειά που κάνω με τους μαθητές μου. Θέλω να... • γίνω π ρότυ π ο, γι ’ αυτό δε θέλω να χάσω τον έλεγχό μου, • χτίσω σχέσεις, γι ’ αυτό δε θέλω να υ π οτιμήσω κανένα μαθητή, • διδάξω, γι ’ αυτό δε θέλω να διακόψω τη δραστηριότητα

17 17

18 18

19 19 Εφαρμογή του σχεδίου •Το σχέδιο είναι περίφημο μα δε θα μας βοηθήσει αν δεν το χρησιμοποιούμε με συνέπεια. •Έχουμε τον πειρασμό να αγνοήσουμε μια άσχημη συμπεριφορά όταν είμαστε κουρασμένοι ή όταν οι μαθητές που προκαλούν το πρόβλημα είναι οι «αγαπημένοι» μας. •Χρειάζεται να είμαστε συνεπείς.

20 20

21 21 Ανταποκρίνομαι Ανταποκρίνομαι όταν παραμένω ήρεμος και προσπαθώ να εργαστώ με το μαθητή προκειμένου να βρούμε μια κοινή λύση

22 22 Ανταπόκριση ☞ «Καταλαβαίνω πως εσύ» αναγνωρίζει τα αισθήματα του μαθητή και τη θέση του στο πρόβλημα. ☞ «Αλλά» ορίζει το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. ☞ «Ίσως μπορούμε να» κάνει μια πρόταση που θα λύσει το πρόβλημα ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τα αισθήματα του μαθητή.

23 23 Καταστήστε σαφείς τις συνέ π ειες •Όταν του ξεκαθαρίσω ποιες είναι αυτές, δίνω τη δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης επιλογής του. •Το ακόλουθο είναι μια απλή μα χρήσιμη μέθοδος. •Αν ______________ τότε ______________.

24 24 Δώστε χρόνο στο μαθητή  Μετά που έχετε κάνει σαφή στο μαθητή την επιλογή του, χρειάζεται να του δώσετε χρόνο να αποφασίσει χωρίς να ντροπιαστεί μπροστά στους φίλους του.  Μη στέκεστε πάνω από το κεφάλι του κοιτώντας τον επίμονα μέχρι να αποφασίσει.

25 25

26 26  Το πρόβλημα που περιγράφεται δεν είναι αναπόφευκτο.  Ο μύθος πως κάποιοι δάσκαλοι/ δασκάλες έχουν το χάρισμα της πειθαρχίας και κάποιοι άλλοι όχι, δεν είναι αλήθεια.  Η σωστή πειθαρχία χρειάζεται δουλειά και πολύ προσευχή, και είναι απαραίτητη αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας.

27 27 Η σωστή πειθαρχία αποτελεί το υπόβαθρο για... •σωστό πρότυπο •χτίσιμο σχέσεων •διδασκαλία για ανταπόκριση


Κατέβασμα ppt "1 Δορυφορικό 2 ης ομάδας. 2 Είσαι στη μέση του μαθήματος και βλέπεις...  έναν μαθητή να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας,  δύο μαθητές να μιλούν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google