Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται

2 Εισαγωγή Αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, ἥ, ὅ=ο οποίος, η οποία, το οποίο, ὅστις, ἥτις, ὅ,τι=όποιος, όποια, όποιο, ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ=ο οποίος ακριβώς, ὅσος, ὁποῖος κ.ά.) Αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, ἥ, ὅ=ο οποίος, η οποία, το οποίο, ὅστις, ἥτις, ὅ,τι=όποιος, όποια, όποιο, ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ=ο οποίος ακριβώς, ὅσος, ὁποῖος κ.ά.) Αναφορικά επιρρήματα (ὡς, ὅπως, ὥσπερ, οὗ, ὅπου, ὅπῃ κ.ά.) Αναφορικά επιρρήματα (ὡς, ὅπως, ὥσπερ, οὗ, ὅπου, ὅπῃ κ.ά.)

3 Α. Αναφορικές ονοματικές Εισαγωγή: συνήθως με αναφορικές αντωνυμίες. Εισαγωγή: συνήθως με αναφορικές αντωνυμίες. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Λειτουργία/ρόλος: Υποκείμενα, Αντικείμενα, Προσδιορισμοί («Προσδιοριστικές»), δηλαδή ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι. Λειτουργία/ρόλος: Υποκείμενα, Αντικείμενα, Προσδιορισμοί («Προσδιοριστικές»), δηλαδή ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι.

4 Β. Αναφορικές επιρρηματικές Εκφράζουν επιρρηματική σχέση (τόπο, τρόπο και σύγκριση («παραβολικές»), αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα-συμπέρασμα, υπόθεση,). Εκφράζουν επιρρηματική σχέση (τόπο, τρόπο και σύγκριση («παραβολικές»), αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα-συμπέρασμα, υπόθεση,). Εισαγωγή: αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα. Εισαγωγή: αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Εκφορά: με όλες τις εγκλίσεις των δευτερευουσών προτάσεων. Λειτουργία/ρόλος: επιρρηματικοί προσδιορισμοί αναλόγως προς την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν – αλλά παράλληλα αναφέρονται και σε κάποιον όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται. Λειτουργία/ρόλος: επιρρηματικοί προσδιορισμοί αναλόγως προς την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν – αλλά παράλληλα αναφέρονται και σε κάποιον όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται.

5 Εφαρμογή 1 Ἐβουλόμην ἰσχύειν τοὺς νόμους οὕς ἐνομοθέτησεν ὁ Σόλων. Ἐβουλόμην ἰσχύειν τοὺς νόμους οὕς ἐνομοθέτησεν ὁ Σόλων. Προσδιοριστική Προσδιοριστική Ὅστις ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν. Ὅστις ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν. Υποκείμενο Υποκείμενο Ὅ σὺ μισεῖς, μὴ ποιήσῃς. Ὅ σὺ μισεῖς, μὴ ποιήσῃς. Αντικείμενο Αντικείμενο Οὗτός ἐστιν ὅς ψεύδεται. Οὗτός ἐστιν ὅς ψεύδεται. Κατηγορούμενο Κατηγορούμενο Τόδ’ ἐστι τὸ στρατόπεδον ὅ κατεκαύθη ὑπὸ τῶν πολεμίων. Τόδ’ ἐστι τὸ στρατόπεδον ὅ κατεκαύθη ὑπὸ τῶν πολεμίων. Προσδιοριστική Προσδιοριστική Βούλομαι λαβεῖν τι ὧν ἔχεις. Βούλομαι λαβεῖν τι ὧν ἔχεις. Ετερόπτωτος προσδιορισμός Ετερόπτωτος προσδιορισμός

6 Εφαρμογή 2 Τὴν μητέρα ἐμακάριζον οἵων τέκνων ἔτυχεν. Τὴν μητέρα ἐμακάριζον οἵων τέκνων ἔτυχεν. Αιτιολογική Αιτιολογική Μάρτυρας πεπόρισται (=έφερε) οἵ μαρτυρήσονται αὐτ ῷ. Μάρτυρας πεπόρισται (=έφερε) οἵ μαρτυρήσονται αὐτ ῷ. Τελική Τελική Ο ὐ δε ὶ ς ἦ ν ο ὕ τω φα ῦ λος ὅ ς ο ὐ κ ἄ ν ἔ πραττε τα ῦ τα. Ο ὐ δε ὶ ς ἦ ν ο ὕ τω φα ῦ λος ὅ ς ο ὐ κ ἄ ν ἔ πραττε τα ῦ τα. Συμπερασματική Συμπερασματική Ο ἱ τύραννοι ἀ ποκτείνουσιν ὅ ν ἄ ν βούλωνται. Ο ἱ τύραννοι ἀ ποκτείνουσιν ὅ ν ἄ ν βούλωνται. Υποθετική Υποθετική


Κατέβασμα ppt "Αναφορικές προτάσεις Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε όρο άλλης πρότασης που υπάρχει ή εννοείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google