Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2ο Γυμνάσιο Περάματος1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:  ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ονόματα.  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ρήματα. 2ο Γυμνάσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2ο Γυμνάσιο Περάματος1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:  ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ονόματα.  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ρήματα. 2ο Γυμνάσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2ο Γυμνάσιο Περάματος1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

3 ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:  ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ονόματα.  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ρήματα. 2ο Γυμνάσιο Περάματος2

4 3 ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:  ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ: μπαίνουν στην ίδια πτώση με τη λέξη που προσδιορίζουν.  ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ: μπαίνουν σε μια από τις πτώσεις: γενική, δοτική, αιτιατική (πλάγιες πτώσεις).

5 2ο Γυμνάσιο Περάματος4 ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  Επιθετικός  Κατηγορηματικός  Παράθεση  Επεξήγηση

6 2ο Γυμνάσιο Περάματος5 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: μια μόνιμη ιδιότητα – συνήθως με άρθρο Ὁ δίκαιος Ἀριστείδης

7 2ο Γυμνάσιο Περάματος6 ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ: μια ιδιότητα που προκύπτει – πάντα χωρίς άρθρο Δίκαιος ὁ Ἀριστείδης

8 2ο Γυμνάσιο Περάματος7 ΠΑΡΑΘΕΣΗ: υπενθυμίζει μια γνωστή ιδιότητα Οὗτός ἐστιν ὁ Ἀριστείδης, ὁ δίκαιος

9 2ο Γυμνάσιο Περάματος8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: κάνει μια αναγκαία διευκρίνιση Οὗτός ἐστιν ὁ δίκαιος ἀνήρ, ὁ Ἀριστείδης.

10 2ο Γυμνάσιο Περάματος9 ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

11 2ο Γυμνάσιο Περάματος10  ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ:

12 2ο Γυμνάσιο Περάματος11 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΤΙΚΗ  Ὁ ναὸς τοῦ Διός.  Οὗτος ὁ πίθος ἐστὶν ὁ οἶκος τοῦ Διογένους.  Οἱ σύμμαχοι τῶν Λακεδαιμονίων.

13 2ο Γυμνάσιο Περάματος12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ  Ἡ «Ἑλένη» τοῦ Εὐριπίδου.  Οἱ νόμοι τοῦ Λυκούργου.

14 2ο Γυμνάσιο Περάματος13 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  Ξῖφος σιδήρου.  Τεῖχος λίθου.

15 2ο Γυμνάσιο Περάματος14 ΓΕΝΙΚΗΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  Ὁμὰς πολιτῶν.  Ἀγέλη λύκων.  Τὸ κοινὸν τῶν Βοιωτῶν.

16 2ο Γυμνάσιο Περάματος15 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ  Γέρων ἑβδομήκοντα ἐτῶν.  Κύων ἔνδεκα μηνῶν.  Δρόμος τεσσάρων σταδίων.  Τεῖχος ὕψους τριῶν ποδῶν.

17 2ο Γυμνάσιο Περάματος16 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ  Νεανίας ἄξιος ἐπαίνου.  Ἀγρὸς ἀνάξιος ἀγορᾶς.

18 2ο Γυμνάσιο Περάματος17 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ  Ἔνοχος κλοπῆς.  Ὑπεύθυνος ἥττης.  Αἴτιος ἐμπρησμοῦ.

19 2ο Γυμνάσιο Περάματος18 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  Ὁ Ἀλκιβιάδης ἦν εὐφυέστερος τοῦ Νικίου.  Αἱ ἀθηναϊκαὶ νῆες ἦσαν ταχύτεραι των περσικῶν.

20 2ο Γυμνάσιο Περάματος19 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  Οἱ Ἕλληνες ἀνεδείχθησαν νικηταὶ τῶν Περσῶν.  Χορευτὴς κυκλικοῦ χοροῦ.  Ὁ Ἄνυτος ἦν μηνυτὴς τοῦ Σωκράτους.

21 2ο Γυμνάσιο Περάματος20 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  Ἡ ἧττα τῶν Περσῶν ἐν Μαραθῶνι.  Ὁ Ἡρακλῆς εἶχε τὴν εὔνοιαν τῶν θεῶν.  Ἡ πολιορκία τῆς Ἐρετρίας.

22 2ο Γυμνάσιο Περάματος21  ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ:

23 2ο Γυμνάσιο Περάματος22 ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  Πιστὸς τῇ πατρίδι ὁ Αἰσχύλος ἐπολέμησεν ἐν Μαραθῶνι.  Οἱ Ἀθηναῖοι πολέμιοι ἦσαν τοῖς Αἰγινήταις.

24 2ο Γυμνάσιο Περάματος23 ΔΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  Οἱ παῖδες τῶν Ἀθηναίων ἱκανοὶ ἦσαν τῇ ῥητορικῇ.  Οἱ Θεσσαλοὶ κραταιοί εἰσι τῷ ἱππικῷ.

25 2ο Γυμνάσιο Περάματος24  ΜΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ:

26 2ο Γυμνάσιο Περάματος25 ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  Ἡ πόλις τῶν Κορινθίων ἔνδοξος ἦν τὸν πλοῦτον.  Ἡ τῶν Αιγυπτίων χώρα εὔφορος ἦν τὸν σῖτον.

27 2ο Γυμνάσιο Περάματος26 ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ: επιρρήματα εμπρόθετοι πλάγιες πτώσεις

28 2ο Γυμνάσιο Περάματος27 ΔΗΛΩΝΟΥΝ:  Τόπο  Χρόνο  Αιτία  Σκοπό  Αναφορά  Τρόπο  Εναντίωση  Υπεράσπιση  Συνοδεία  Μέσο ή όργανο  Κίνηση  Κατάσταση

29 2ο Γυμνάσιο Περάματος28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

30 2ο Γυμνάσιο Περάματος29 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ  Ένθάδε ἦν ἡ οἰκία τοῦ Περικλέους. (τόπος)  Ἐπιμελῶς παρεσκευάζοντο διὰ τὰ Παναθήναια. (τρόπος)  Χθὲς συνήντησα τὸν Λυσίαν. (χρόνος)

31 2ο Γυμνάσιο Περάματος30 ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:  Έν Θερμοπύλαις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμησαν γενναίως. (τόπος)  Ὁ Λυσίας ἔγραψεν τὸν λόγον ὑπὲρ τοῦ κατηγορουμένου. (υπεράσπιση)  Αἱ νῆες ἔπλευσαν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. (κίνηση σε τόπο)

32 2ο Γυμνάσιο Περάματος31 ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ:  Κατηγορήθη προδοσίας καὶ κατεδικάσθη. (αιτία)  Πρωίας ἀφίχθησαν οἱ πρέσβεις. (χρόνος)  Πῶς ἔχεις ὑγείας;. (αναφορά)

33 2ο Γυμνάσιο Περάματος32 ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ:  Οἱ κυνηγοὶ τόξοις καὶ ἀκοντίοις ἐφόνευον τὰ θηράματα. (όργανο)  Χειμῶνι ἀνεχώρησαν πρὸς ἐμπορείαν. (χρόνος)  Αἰφνιδίᾳ ἐπιθέσει ἐπέπεσαν τοῖς ἐναντίοις. (τρόπος)

34 2ο Γυμνάσιο Περάματος33 ΜΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ:  Οἱ Κορίνθιοι ὑπερεῖχον τὸν πλοῦτον καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν γενναιότητα. (αναφορά)  Νύκτα ἔπλεον ἵνα μὴ φανεροὶ ὦσι. (χρόνος)

35 2ο Γυμνάσιο Περάματος34 ΑΣΚΗΣΕΙΣ  Αναγνωρίστε τους υπογραμμισμένους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (τι σημαίνουν και πώς εκφέρονται)

36 2ο Γυμνάσιο Περάματος35  Ἐν Μαραθῶνι ἐπολέμησεν ὁ Αἰσχύλος, ὁ ποιητὴς τῆς «Ὀρεστείας».  Ὁ Λεωνίδας, ὁ βασιλεὺς τῆς Λακεδαίμονος, γενναίως ἀπέκρουσε τοὺς Πέρσας μετὰ τῶν στρατιωτῶν του.  Μόνος ὁ Ἡρακλῆς ἐνίκησε τῷ τόξῳ τὴν ὕδραν τῆς Λέρνης.

37 2ο Γυμνάσιο Περάματος36  Ὁ Σωκράτης ἀδίκως κατηγγέλθη ἀθεΐας καὶ ἐδικάσθη εἰς τὴν Ἠλιαίαν.  Ὁ Ἀλκιβιάδης ἦτο ῥωμαλέος τὸ σῶμα.  Πλησίον τοῦ ἄστεως εὑρίσκετο ἡ Ἀκαδημία, ἡ σχολὴ τοῦ Πλάτωνος.  Οἱ Ἀθηναῖοι ἦσαν ἰσχυρότεροι τῶν Λακεδαιμονίων τῷ ναυτικῷ.

38 2ο Γυμνάσιο Περάματος37  Οἱ Πλαταιεῖς ἦσαν πιστοὶ σύμμαχοι τοῖς Ἀθηναίοις.  Ἐκ τῆς Ἑλένης ἤρχισεν ὁ πόλεμος Ἑλλήνων καὶ Τρώων.  Πρὸ τοῦ Μαραθῶνος οἱ Πέρσαι προέβησαν εἰς τὴν κατάληψιν τῶν ἑλληνικῶν πόλεων ἐν Ἰωνίᾳ.  Προθύμως ἀκούω τοῦ διδασκάλου, τοῦ Σωκράτους, ὁμιλοῦντος περὶ ἀρετῆς.

39 2ο Γυμνάσιο Περάματος38


Κατέβασμα ppt "2ο Γυμνάσιο Περάματος1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:  ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ονόματα.  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ρήματα. 2ο Γυμνάσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google