Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ :ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ :ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ :ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑΝΗΣ Εισηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σπουδαστής: ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΟΓΓΕΛΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Σέρρες, Μάιος 2012 1

2 2 ΕΝΝΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η μελέτη των σχέσεων και τάσεων προκειμένου να καθορισθεί εάν η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και η χρηματοοικονομική εξέλιξη της επιχείρησης είναι ικανοποιητικές ή όχι αποτελείται από την χρηματοοικονομική ανάλυση. Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι μια διαδικασία επιλογής, συσχέτισης και αξιολόγησης. 2

3 3 Σκοπός Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Οι βασικοί σκοποί της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων είναι τρεις, ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. Οι βασικοί αυτοί σκοποί είναι οι εξής: Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης. Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης. Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης.

4 4 Είδη και πηγές χρηματοοικονομικών καταστάσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες από: Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις Ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις. Καταστάσεις που υποβάλλονται στο χρηματιστήριο Ανακοινώσεις Προϋπολογισμούς Χρηματιστηριακά στοιχεία Εκθέσεις αναλυτών Φορολογικούς καταλόγους

5 5 Είδη και πηγές χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συνέχεια) Οικονομικά στατιστικά στοιχεία από: Επίσημα στατιστικά στοιχεία διαφόρων κρατικών και διεθνών οργανισμών Στατιστικές ιδιωτικών φορέων Μη Αριθμητικά, χρηματοοικονομικά στοιχεία από: Εφημερίδες, Επαγγελματικά περιοδικά Διαφημιστικές καμπάνιες Δικαστικές αποφάσεις,Αιτήματα και διαμαρτυρίες προσωπικού Νομοσχέδια και νόμους, Εκθέσεις προϊόντων Τράπεζες Προσωπικές επαφές

6 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενδιαφέρονται : οι διάφοροι επενδυτές, οι ομολογιούχοι και οι μέτοχοι της εταιρίας, οι πιστωτές, οι Τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες (κυβερνητικές υπηρεσίες) κλπ.

7 7 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες είναι σχέσεις ή λόγοι μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων ή οικονομικών μεγεθών της επιχειρήσεως και αποσκοπούν να προσδιορίσουν τη θέση της επιχειρήσεως ή των διάφορων τομέων και κλάδων αυτής και να παρουσιάσουν έτσι την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως.

8 8 Κατηγορίες αριθμοδεικτών ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

9 9 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑΝΗΣ Το 1980 o Τάσος Σαμπάνης, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και η σύζυγος του Έλλη δημιουργούν στην Ριτσώνα της Αυλίδαςτο δικό τους οινοποιείοθέλοντας να αξιοποιήσουν τον ιδιόκτητο αμπελώνα και να συνεχίσουν την οικογενειακή αμπελουργική παράδοση. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι η παραγωγή,εμφιάλωση και διάθεση διαφόρων ποικιλιών οίνου.

10 10

11 11

12 12 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗ2007200820092010 ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ. 792893338386140261213479027 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 1050067146445916468402217410 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗ Σ 0,762,312,451,6 ΤΑΣΗ100,00%303,00%322,00%210,00%

13 13

14 14 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗ2007200820092010 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 277486184528460105107423 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1050067146445916468402217410 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗ Σ 0,260,130,280,5 ΤΑΣΗ100,00%50,00%107,00%192,00%

15 15

16 16 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΗ2007200820092010 Κ. ΠΩΛΗΣΕΙ Σ 1248325144748815482431749494 Μ.Ο. ΑΠΑΙΤΗΣ. 1568501394485,5 4540708,5 6702650 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗ Σ 8 φορές0,13 φορά0,34 φορά0,26 φορά ΤΑΣΗ100,00%7,00%4,00%3,00%

17 17

18 18 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΗ2007200820092010 Κ.Κέρδη Μ.Φ. -319704-119464-256424-3000 Ίδια Κεφάλαια 1784863266477524026062393011 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗ Σ -0,18-0,04-0,10,01 ΤΑΣΗ100,00%22,00%55,00%-6,00%

19 19

20 20 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΗ2007200820092010 Κ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1248325144748815482431749494 Μ.Ο. ΑΠΑΙΤΗΣ. 1568501394485,54540708,56702650 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗ Σ 80,130,340,26 ΤΑΣΗ100,00%7,00%4,00%3,00%

21 21

22 22 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΗ2007200820092010 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 619803767870623001740292 ΠΩΛΗΣΕΙΣ1248325144748815482431749494 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤ ΗΣ 0,50,530,40,42 ΤΑΣΗ100,00%106,00%80,00%84,00%

23 23

24 24 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΗ2007200820092010 Κ.ΚΕΡΔΗ-279265-108208-2505032709 ΠΩΛΗΣΕΙΣ1248325144748815482431749494 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤ ΗΣ -0,220,08-0,160,02 ΤΑΣΗ100,00%-36,00%72,00%-9,00%

25 25

26 26 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗ2007200820092010 Ίδια Κεφάλαια 1784863266477524026062393011 Συν. Ενεργ. 2855082570186764492966956004 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤ ΗΣ 0,630,470,370,34 ΤΑΣΗ100,00%76,00%58,00%54,00%

27 27

28 28 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΑΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤ ΗΣ 1,70,980,620,52 ΤΑΣΗ100,00 % 58,00%36,00%31,00% ΕΤΗ2007200820092010 Ίδια Κεφάλαια 1784863266477524026062393011 Συν. Υποχρ. 1050067272902838968404560801

29 29

30 30 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΗ2007200820092010 ΜΕΡΙΚ. ΚΕΡΔΗ 18132-69721-117001150438 ΠΩΛΗΣΕΙΣ1248325144748815482431749494 ΕΤΗ2007200820092010 ΑΡΙΘ/ΚΤΗΣ0,01-0,05-0,080,09 ΤΑΣΗ100,00%-500,00%-800,00%900,00%

31 31

32 32 Επίλογος – Συμπεράσματα Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων ή οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και αποσκοπούν να προσδιορίσουν τη θέση της επιχείρησης και την πραγματική κατάσταση αυτής. Με τη χρήση των αριθμοδείκτων μπορούμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των διαφόρων τομέων και κλάδων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των Οι αριθμοδείκτες που καταρτίζονται σε μία επιχείρηση, είναι πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίμηση της παρούσης καταστάσεων και των συνθηκών αυτής.

33 33 Επίλογος – Συμπεράσματα (συνέχεια) Αξιολογώντας την επιχείρηση Arvanco Α.ΒΕ.Ε., μία μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση στον τομέα παραγωγής και εμπορίας χρωμάτων και άλλων χημικών προϊόντων, μπορούμε να πούμε ότι: Η ομάδα αριθμοδεικτών ρευστότητας της επιχείρησης δεν παρουσιάζει καλές επιδόσεις, για κάποιους αριθμοδείκτες δε, παρουσιάζει αντίθετα κακές επιδόσεις.

34 34 Επίλογος – Συμπεράσματα (συνέχεια) Για την ομάδα αριθμοδεικτών αποτελεσματικότητας μπορούμε να πούμε ότι και η ομάδα αυτή επηρεάστηκε κατά πολύ από τη κρίση του 2008 που έγινε αισθητή μετά το 2009. Για την ομάδα αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι πρέπει να προβληματιστεί η επιχείρηση από τις επιδόσεις της και αυτό γιατί τα αναμενόμενα κέρδη της επιχειρηματικής δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλά έως ανύπαρκτα. Για την ομάδα διάρθρωσης κεφαλαίων ή βιωσιμότητας, επίσης δεν έχουμε να πούμε καλά λόγια.

35 35 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! Ηλίας Πανούσης Βόγγελης – Χρήστος Ελευθερίου


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ :ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google