Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013)
Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013) Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

2 Η σοφία του δασκάλου

3 Κ. Παλαμά, Στο δάσκαλο Κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές ! Κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τ' αρνηθείς ! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου ! (Κ. Παλαμά,, Πολιτεία και Μοναξιά, 1912)

4 Αξιολόγηση διοικητική & εκπαιδευτική (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 1, παρ. 2)
Διοικητική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων που συνθέτουν την άσκηση του υπηρεσιακού έργου του Εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου και με την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού.

5 Σκοπός της αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 2, παρ. 1)
Σκοπός της αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 2, παρ. 1) Σκοπός της αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού έργου τους μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση και με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές τους και την κοινωνία. Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών διενεργείται επί συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα.

6 Δάσκαλος και μαθητής στην Αθήνα
Αγγειογραφία Δούριδος, π. Χ.

7 Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ
Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 3, παρ. 10) Οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα κριτήρια: α) Κατηγορία I-Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75): αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική Τάξη. γγ) Οργάνωση της σχολικής Τάξης. β) Κατηγορία II-Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 0,50):

8 Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ
Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 3, παρ. 10) αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. ββ) Στόχοι και περιεχόμενο. γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γ) Κατηγορία III-Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25): αα)Προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.

9 Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ
Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ.3, παρ. 10) γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης. δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. δ) Κατηγορία IV-Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50): αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

10 Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ
Κριτήρια αξιολόγησης Διδασκόντων Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ.3, παρ. 10) ε) Κατηγορία V-Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού (συντελεστής βαρύτητας 1). αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. Αξιολογητής κριτηρίων Κατηγοριών I, II, III, V: Ο Σχολικός Σύμβουλος της ειδικότητας. Αξιολογητής κριτηρίων Κατηγορίας IV: Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

11 Ποιοτικός χαρακτηρισμός κριτηρίων αξιολόγησης Εκπαιδευτικών (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 14)
[Ελλιπής (0-30)] Επαρκής (31-60) Πολύ καλός ( 61-80) Εξαιρετικός (81-100) Όλοι οι Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως επαρκείς ή πολύ καλοί ή εξαιρετικοί (χωρίς ποσόστωση με βάση το ειδικό Π.Δ. 152/2013). Προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης οι έχοντες πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό τους.

12 Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 16)
Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 16) Πολλαπλασιάζουμε τη βαθμολογία κάθε κατηγορίας με το συντελεστή βαρύτητας αυτής. Προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν. Διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 6, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κατηγοριών. ΤΒ= Άθροισμα όλων των γινομένων ΒΚτ x ΣΚτ÷ Άθροισμα ΣΚτ (όπου ΒΚτ=η βαθμολογία κάθε κατηγορίας και όπου ΣΚτ=ο συντελεστής βαρύτητας αυτής).

13 Διδακτικές ενέργειες (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 3, παρ. 10)
Διδακτικές ενέργειες (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 3, παρ. 10)

14 Διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης ανά 3ετία (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 17)
Διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης ανά 3ετία (ΠΔ 152/2013, άρθρ. 17) Έγγραφη και έγκαιρη πρόσκληση αξιολογούμενου από τον αξιολογητή. Έκθεση αυτοαξιολόγησης αξιολογούμενου. Προγραμματισμός και προετοιμασία της παρακολούθησης διδασκαλιών. Παρακολούθηση δύο (02), τουλάχιστον, διδασκαλιών. Μετα-αξιολογική αναστοχαστική συζήτηση αξιολογούμενου και αξιολογητή. Σύνταξη Έκθεσης αξιολόγησης.

15 Καλή Επιτυχία!


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google