Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ Το εν λόγω έργο αποτελεί τις τελικές εργασίες προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το έργο του Βιολογικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ Το εν λόγω έργο αποτελεί τις τελικές εργασίες προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το έργο του Βιολογικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ Το εν λόγω έργο αποτελεί τις τελικές εργασίες προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού. ΠΡ/ΣΜΟΣ : 449.122 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 1,61 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 442.792,80 € (με ΦΠΑ) + 208.095,17 € συμπληρωματική σύμβαση μετά την έγκριση του 1 ου Α.Π. = 650.887,97 € ΑΝΑΔΟΧΟΣ : KRIKOS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 442.792,80 € αρχικής σύμβασης από ίδιους πόρους (κατάπτωση εγγυητικής καλής εκτέλεσης αρχικού μειοδότη), για την Σ.Σ. 100.000 € από Π.Δ.Ε.(συνεχιζόμενο Τ.Σ.) και 108.095,17 € από ίδιους πόρους. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 17 / 12 / 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8 / 4 / 2014 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Τρεις (3) μήνες Οι εργασίες της σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12 / 12 / 2014 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Δύο (2) μήνες ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ : βλέπε προβλήματα ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 428.969,79 € από τη αρχική σύμβαση, 100.000,17 € από τη συμπληρωματική σύμβαση (ίδιοι πόροι), σε εκκρεμότητα αποπληρωμή 6 ης εντολής πληρωμής ποσού 21.335,81 € που αφορά υλικά επί τόπου από Π.Δ.Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 95 %. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της σύμβασης (έλεγχος μέσω βιντεοσκόπησης του κατασκευασμένου από τον έκπτωτο ανάδοχο (ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΤΕ) δικτύου, έχει γίνει καθαρισμός και επισκευή του με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα με χρήση ειδικής ρητίνης όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα, ιδιωτικές συνδέσεις του αρχικού έργου, συντήρηση αντλιοστασίων κλπ). Επίσης έχουν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης και οι οποίες αφορούσαν επίσης ευρήματα του ελέγχου των δικτύων (αντικατάσταση τμήματος περιοχής Κότσικα όπου διαπιστώθηκε καθίζηση του δικτύου, κατασκευή 2 φρεατίων πολυαιθυλενίου στην παραλιακή καθώς τα κατασκευασμένα από τον έκπτωτο ανάδοχο φρεάτια από σκυρόδεμα στερούνταν στεγανότητας, επέκταση του καταθλιπτικού αγωγού κατά 75 μ. καθώς απαιτήθηκε μετατόπιση του φρεατίου σύνδεσης λόγω ακατάλληλων εδαφών στο σημείο που είχε προβλεφθεί, μόνωση φρεατίων, κλπ).

3 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τοποθέτηση ενός (1) εξαεριστικού, ρύθμιση plc αντλιοστασίων Α1 & Α0, κατασκευή by-pass προκειμένου να διοχετευτεί λύμα προς τις εγκαταστάσεις. Επίσης μετά την λειτουργία της εγκατάστασης, εκκρεμούν η κατασκευή υπερχείλισης πλησίον ρέματος Λεκάτη και η μετατόπιση του πίνακα του αντλιοστασίου Α1 (το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις εργασίες του παραλιακού μετώπου).

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ιδιαίτερα κρίσιμη η ολοκλήρωση του έργου (τουλάχιστον για το τμήμα από αντλιοστάσιο Α1 (Καθολική) μέχρι Κότσικα) προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς εκπνέουν οι προθεσμίες για να καταστεί λειτουργικό το έργο. Πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση του ενός από τα τέσσερα εξαεριστικά που προβλέπεται να τοποθετηθεί στην οδό Καλλιστράτους (πλησίον ξενοδοχείου Πυθαγόρας), καθώς για την τοποθέτησή του και την κατασκευή του απαιτούμενου φρεατίου θα πρέπει να κλείσει η οδός Καλλιστράτους για 4-5 ημέρες και να διεξάγεται η κυκλοφορία από την διπλοδρομημένη για το διάστημα αυτό οδό Κεφαλοπούλου – Σαμίων Αγωνιστών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει να υπάρχει καλοκαιρία και να μην υπάρχουν βροχές, καθώς λόγω των εργασιών τοποθέτησης αγωγών το οδόστρωμα είναι επιχωμένο και σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις του δρόμου, καθίσταται ακατάλληλος για την κίνηση οχημάτων όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις. Η εργασία θα εκτελεστεί άμεσα μετά το τέλος των βροχοπτώσεων και την πρόγνωση κατάλληλων καιρικών συνθηκών για τουλάχιστον 1 εβδομάδα, ώστε να επανεπιχωθεί ξανά η Κεφαλοπούλου και να είναι δυνατή η χρήση της για τα οχήματα. Άμεσα μετά την παραπάνω εργασία θα πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες εργασίες, καθώς δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή τους σε περίπτωση μη λειτουργίας.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ Το εν λόγω έργο αποτελεί τις τελικές εργασίες προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το έργο του Βιολογικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google