Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΕ ΑΠΕ : Καινοτομία Καινοτομία &Επιχειρηματικότητα Ι. Αγαπητίδης Πρόεδρος ΔΣ Απρίλιος, 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΕ ΑΠΕ : Καινοτομία Καινοτομία &Επιχειρηματικότητα Ι. Αγαπητίδης Πρόεδρος ΔΣ Απρίλιος, 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΕ ΑΠΕ : Καινοτομία Καινοτομία &Επιχειρηματικότητα Ι. Αγαπητίδης Πρόεδρος ΔΣ Απρίλιος, 2010

2 Αποφάσεις της ΕΕ ωθούν προς μία Ενεργειακή Επανάσταση Τρεις Πυλώνες Ανταγωνιστικότητα ( Συνθήκη Λισαβόνας ) Ασφάλεια εφοδιασμού Βιώσιμη ανάπτυξη ( Πρωτόκολλο Κιότο ) ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

3 Energy Savings Indicators for Policy Development ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

4 Η Ενεργειακή Στρατηγική εδράζεται στο στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε σχέση με το 1990. Αυτό επιφέρει τρεις αλληλεπιδρώντες επιμέρους δεσμευτικούς στόχους: 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με την προβλεπόμενη ζήτηση το 2020 10% συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

5 Basic Research Applied Research Demonstration -Pilot application Commercial Products Market - Services Wind Biomass Geothermal Wave energySmall Hydro Hydrogen technologies PV & Decentralised Production Solar Thermal Buildings / EE technologies Transport ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

6 Σημαντικά εμπόδια Το εξωτερικό κόστος της χρήσης ενέργειας (π.χ. ατμοσφαιρική ρύπανση) δεν αντανακλάται πλήρως στις τιμές Σοβαρές πηγές γνώσεις που θα οδηγούσαν σε χαμηλότερες τιμές δεν αξιοποιούνται λόγω χαμηλής ζήτησης(π.χ. βιομάζα) Διοικητικά και αγοραία εμπόδια δεν ξεπερνώνται λόγω πολυδιάσπασης των συστημάτων υποστήριξης (π.χ. Φ/Β και πολεοδομία) Η καινοτομία έχει να αντιμετωπίσει εδραιωμένες επενδύσεις (βασισμένες στο CO 2 ) με δεσπόζουσα θέση, επιβεβλημένες τιμές, δεδομένους κανονισμούς και δυσκολίες με τις διασυνδέσεις Με άλλα λόγια, έλλειψη προδιάθεσης από την αγορά ίσον έλλειψη βραχυπρόθεσμου οφέλους από τις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ: Η αποκαλούμενη «κοιλάδα θανάτου» για τις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

7 Η έκθεση “Lead Markets Initiative”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί τους παρακάτω τομείς ως τους πλέον υποσχόμενους: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανακύκλωση Βιώσιμες κατασκευές και προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που συναντούν. ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

8 Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων ΣτόχοςΔράσεις Προώθηση εσωτερικής αγοράς στις ΑΠΕ -Πλαίσιο για άνοιγμα αγοράς εγγυήσεων προέλευσης -Κριτήρια βιωσιμότητας με συνεκτίμηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Απλοποίηση διαδικασιών -Εξάλειψη εμποδίων σχεδιασμού και πιστοποίησης -Ενσωμάτωση ΑΠΕ στους κτιριοδομικούς κανονισμούς -Υποβοήθηση ΜΜΕ 1/3 ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

9 ΣτόχοςΔράσεις Συντονισμένη προσέγγιση για σταθερότυπα και σήμανση Υιοθέτηση minimum standards ενεργειακής απόδοσης Θέσπιση Ευρωπαϊκών κριτηρίων αειφορίας -Δημιουργία αρχικά κριτηρίων για τα βιοκαύσιμα -Επέκταση και σε άλλους τομείς 2/3 Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

10 ΣτόχοςΔράσεις Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιτυχούς επιδεικτικού έργου και εισόδου στην αγορά Σχεδίαση προσόντων για ανάληψη καινοτομικών πρωτοβουλιών Ανάπτυξη στρατηγικής για αναβάθμιση εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στις ΑΠΕ 3/3 Πολιτικές υπερπήδησης εμποδίων ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

11 Πράσινη επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη Τι έχει αλλάξει για την επιχείρηση; Ενέργεια βασικό μέρος ετήσιων δαπανών Νομοθεσία & κανονισμοί αυστηρά για τους «αδιάφορους» (σύστημα εμπορίας εκπομπών, απαγόρευση συμβατικών λαμπτήρων κλπ.), και με ανταμοιβές για τους φιλικά διακείμενους (eηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και ΣΗΘ) Η «πράσινη» σήμανση ανοίγει νέες αγορές για ευαισθητοποιημένους πελάτες (tτουρισμός, μεταφορές, οικιακές συσκευές, ESCO) Υποχρεωτική πλέον η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων (πιστοποιητικά) Η περιβαλλοντικά φιλική επιχείρηση έχει επιπλέον εργαλεία marketing (ΕΚΕ, εθελοντικές συμφωνίες) ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

12 Πράσινη επιχειρηματικότητα τώρα & στο παρελθόν Τώρα: Αργότερα: Πριν: Επιχειρηματικότητα & ανάπτυξη Προστασία περιβάλλοντος & ορθολογική χρήση ενέργειας Επιχειρηματικότητα & ανάπτυξη Προστασία περιβάλλοντος & ορθολογική χρήση ενέργειας Επιχειρηματικότητα & ανάπτυξη Προστασία περιβάλλοντος & ορθολογική χρήση ενέργειας ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

13 Οφέλη από ένα πρόγραμμα κατά της κλιματικής αλλαγής από μια επιχείρηση Σημαντικός περιορισμός δαπανών λόγω ανόδου κόστους της ενέργειας Διαπραγματεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά Βελτίωση ανταγωνιστικότητας με καλύτερη ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων Διαφήμιση “πράσινου” χαρακτήρα προϊόντων Βελτίωση ηθικού στο προσωπικό και τους μετόχους Προσδιορισμός φυσικών κανονιστικών και οικονομικών κινδύνων από κλιματική αλλαγή ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

14 Προτεραιότητες ιδιωτικού τομέα για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα (International Chamber of Commerce) Αύξηση επενδύσεων σε Ε&Α για καινοτομική ενέργεια Διευκόλυνση συνεργασιών για ανάδειξη «επαναστατικών» καινοτομιών Στενή παρακολούθηση αναδυόμενων μη ακόμη εμπορικών τεχνολογιών Κοινοπρακτική χρηματοδότηση μεγάλων επιδεικτικών έργων Ενίσχυση κανονιστικού πλαισίου για ενεργειακή αποδοτικότητα Δεν υπάρχουν λύσεις τύπου one-size-fits-all. ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

15 Τεχνολογικές προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία (SET Plan) Βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς Διπλασιασμός δυναμικότητας Α/Γ, υπεράκτια πάρκα Ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας Ενιαίο smart grid για όλη την Ευρώπη Αποδοτικά συστήματα για κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία Λύσεις για τη διάθεση αποβλήτων Εμπορική χρήση για τεχνολογίες CCS ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

16 ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

17 Efficiency and cost of 3 generations PV ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

18 Έτος 1980 1995 2009 2020 2030 Μακροπρό -θεσμη Προοπτική Τυπικό κόστος εγκατάστασης (Euro/Wp) > 30 10 3 - 4.5 1.5 -2.3 < 1 0.5 Τυπικό κόστος παραγωγής θεωρώντας 1300 kWh/kWp·year (Euro/kWh) > 2 0.7 0.20 – 0.30 0.10 – 0.15 < 0.07 0.03 Απόδοση επίπεδων συλλεκτών (max) 8%12%20%23%25%40% Απόδοση συγκεντρωτικών συλλεκτών (max) (~10%) 20%30%35%40%60% Energy Payback period > 10 > 5 < 2 < 1 0.5 0.25 Ορόσημα για τεχνολογία Φ/Β ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

19 Wind energy worldwide World Wind Energy Association ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

20 Τεχνολογικές εξελίξεις για τις Α/Γ Αύξηση μεγέθους και δυναμικότητας μέχρι τα 10+ MW (180 m διάμετρος) προκειμένου να γίνουν βιώσιμα τα μεγάλα υπεράκτια πάρκα Βελτίωση αξιοπιστίας Improvement of reliability στις μεθόδους σχεδιασμού, κατασκευής (εξάλειψη αβεβαιοτήτων με περαιτέρω αυτοματοποίηση και νέα υλικά) και συντήρησης (διαγνωστικά εργαλεία, παρακολούθηση καιρού κλπ) Προσαρμογή στις θαλάσσιες συνθήκες, μεγαλύτερα βάθη, επιπλέουσες Α/Γ ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

21 1995200520102020 Παραγωγή (m 2 ) Ηπειρωτική χώρα 160000340000450000540000 Νησιά20000400005000060000 ΑπασχόλησηΗπειρωτική χώρα 2250340042004500 Νησιά250370460500 ΣΥΝΟΛΟ2500377046605000 Επιτυχές παράδειγμα: ηλιακά θερμικά Η Ελλάδα κατατάσσεται Τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία και την Αυστρία. Κατά κεφαλή, η Ελλάδα είναι 4 η στον κόσμο μετά τις παραπάνω και την Κύπρο. Υπάρχουν πάνω από 100 εταιρείες (κατασκευαστές, έμποροι κλπ). Εσχάτως έντονη δράση για θέρμανση και ψύξη. Μεγάλη αναμένεται η συμβολή των ESCOs. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Source: EBHE ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

22 The new ERA ΑΠΕ - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

23 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ – ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID) Υφιστάμενο έργο Προϋπολογισμός: 460.000 € Σκοπός : Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ Υποστήριξη της χώρας για εναρμόνιση της με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τις ΑΠΕ Τεχνικό αντικείμενο έργου : Επιδεικτικό έργο ηλιακής ψύξης 35KW (μέσω 160m2 ηλιακών συλλεκτών) και ΕΞΕ στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση και εξωτερική σκίαση) στη Γεωπονική Σχολή Αγκυρας. Αποτελέσματα : Επιτυγχάνεται κατά 58% μείωση της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, ενώ η ηλιακή ψύξη καλύπτει κατά 98% τις ανάγκες του χώρου σε κλιματισμό. Έργα Hellenic Aid ΤΟΥΡΚΙΑ

24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID) Σκοπός : Αποκατάσταση-επισκευή 3 κτηρίων με νέες ενεργειακές τεχνολογίες και υλικά. Εμπλοκή της Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης στην Αίγυπτο και την ευρύτερη περιοχή. Τεχνικό αντικείμενο έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλιακής ψύξης, Φ/Β, ηλ. συλλεκτών για παροχή ζεστού νερού χρήσης και BEMS. Ενεργειακός σχεδιασμός επιπλέον 3 κτηρίων του τετραγώνου. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου «Πράσινης Επιχειρηματικότητας Ελληνικών Επιχειρήσεων»– τύπου Cluster Έκδοση οδηγών επενδύσεων για επενδύσεις ΑΠΕ. Αποτελέσματα Ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και ιστορικού χαρακτήρα των κτιρίων με καινοτόμες ενεργειακές επιδεικτικές τεχνολογίες και υλικά. Υποστήριξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή Υφιστάμενο έργο Προϋπολογισμός 1.250.000€ Έργα Hellenic Aid ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

25 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ – ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ (HELLENIC AID) Σκοπός: Ανάπτυξη μιας νέας αγοράς θερμικών ηλιακών συστημάτων και η ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας – Αρμενίας στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕ. Τεχνικό αντικείμενο έργου : Εγκατάσταση 140m2 ηλιακών συλλεκτών που καλύπτουν ανάγκες ζεστού νερού χρήσης, στην Ναρκολογική Κλινική του Ερεβάν Εγκατάσταση 140m2 ηλιακών συλλεκτών που καλύπτουν ανάγκες ζεστού νερού χρήσης στο κτίριο του Ερυθρού Σταυρού Μελέτη αγοράς ΑΠΕ (με έμφαση στα αιολικά και θερμικά ηλιακά) στην χώρα Αποτελέσματα : Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 60-70%για ζεστό νερό. Έργα Hellenic Aid ΑΡΜΕΝΙΑ Ολοκληρώθηκε: 10/2008 Προϋπολογισμός 360.000 €

26 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ CACAK ΣΕΡΒΙΑ – HELLENIC AID Σκοπός Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ στα δημόσια κτίρια της Σερβίας Τεχνικό αντικείμενο έργου : Εγκατάσταση 40m2 ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερού χρήσης σε σχολικό συγκρότημα Εγκατάσταση 40m2 ηλιακών συλλεκτών σε δύο νηπιαγωγεία και για εκπαιδευτικούς λόγους ένας στύλος φωτισμού από φωτοβολταϊκά στοιχεία. Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε άλλα κτήρια του Δήμου. Αποτελέσματα Εξοικονόμηση ενέργειας για ζεστό νερό 60-70%. Έργα Hellenic Aid ΣΕΡΒΙΑ Ολοκληρώθηκε: 10/2008 Προϋπολογισμός 173.000 €

27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ & ΕΞΕ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ- ΕΡΓΟ ΥΔΑΣ- HELLENIC AID & UNDP Σκοπός Ανάπτυξη συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕ και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών του Ν. Λιβάνου. Τεχνικό αντικείμενο έργου : Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε περίπου 350 νοικοκυριά, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Προμήθεια κι εγκατάσταση 90.000 λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, σε περίπου 10.000 οικίες και μικρά ιδρύματα. Εγκατάσταση εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων ηλιακών συλλεκτών, με σκοπό τη δημιουργία μόνιμου κέντρου δοκιμών. Αποτελέσματα Διείσδυση ΑΠΕ και ΕΞΕ στις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές. Βελτίωση της ποιότητας των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην αγορά του Λιβάνου, μέσω της λειτουργίας του εργαστηρίου δοκιμών. Προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ηλιακών συστημάτων στην περιοχή Έργα Hellenic Aid ΛΙΒΑΝΟΣ Υφιστάμενο έργο – Έναρξη 05/2009 Προϋπολογισμός 700.000 €

28 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ” Τεχνικό αντικείμενο έργου : Ίδρυση εθνικών ενεργειακών κέντρων και μεταφορά τεχνογνωσίας στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας της Συνθήκης των Αθηνών: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Σερβία. Εκτίμηση του δυναμικού ΑΠΕ Σχεδιασμός Προγραμμάτων ΕΞΕ και υλοποίηση επιδεικτικών έργων σε κτίρια του δημοσίου και οικιακού τομέα Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός ΑΠΕ και ΕΞΕ Hellenic Aid - USAID SYNENERGY Κοινό έργο Hellenic Aid – USAID με σύνολο προϋπολογισμού 8.000.000€ Έναρξη 10/2008

29 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ” Ενδεικτικές δραστηριότητες της Ελληνικής πλευράς μέσω του ΚΑΠΕ: Εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών για την μέτρηση του αιολικού δυναμικού σε περιοχές επενδυτικού ενδιαφέροντος και προμελέτες σκοπιμότητας έργων στην Αλβανία και Σερβία Εκτίμηση δυναμικού βιομάζας στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας Προμελέτες σκοπιμότητας χρήσης βιομάζας για παραγωγή θερμότητας η / και ηλεκτρισμού στη Σερβία Υλοποίηση πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δημόσιων ή δημοτικών κτηρίων (εξωτερική μόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός συστημάτων θέρμανσης) στην Μολδαβία, Ουκρανία και Σερβία Εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και κατοικίες χαμηλού εισοδήματος στην Αλβανία, Κροατία και Βοσνία Υποστήριξη Υπουργείων και Εθνικών Αρχών σε θέματα ενεργειακής πολιτικής ΑΠΕ και ΕΞΕ Εκπαίδευση ομάδων εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού Σερβίας Κροατίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας Υποστήριξη στην αναβάθμιση της λειτουργίας η /και ίδρυση νέων Εθνικών Ενεργειακών Κέντρων (Μολδαβία) Εκπαίδευση – μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ Hellenic Aid - USAID SYNENERGY

30 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ “SYN-ENERGY ” Επενδυτικές ευκαιρίες για έργα ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά, Υδροηλεκτρικά και Βιομάζας) ισχύος περίπου 5.000 MW, (επενδύσεις της τάξης των 6 δις €) Συνεισφορά στην υπογραφή διακρατικών συμφωνιών ενόψει και της πρόσφατης Κοινοτικής Οδηγίας 2009/28 «Σχετικά με την Προώθηση της Χρήσης Ενέργειας από ΑΠΕ» που δίδει την δυνατότητα στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν επενδύσεις ΑΠΕ σε τρίτες χώρες και οι επενδύσεις αυτές να συνυπολογίζονται στους στόχους του κράτους-μέλους Συμβολή στα Υπουργεία Ενεργείας των Χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας στην ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις ΑΠΕ Ισχυροποίηση του Ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη Προώθηση Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μονωτικά υλικά, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα, ηλιακά θερμικά συστήματα κλπ), που θα ενισχυθούν με πιλοτικές εγκαταστάσεις 2.000τ.μ ηλιακών συλλεκτών και 4.000 τμ εξωτερικής θερμομόνωσης. Hellenic Aid - USAID SYNENERGY Αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του έργου

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ HELLENIC AID ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΑΠΕ Υλοποίηση απτών έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ πιλοτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα: προστιθέμενη αξία 70% για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις (επιστροφή οικονομικών πόρων στην Ελλάδα) μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας Εδραίωση σχέσεων με τις χώρες αποδέκτες της αναπτυξιακής βοήθειας που ενδυναμώνουν τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή Υποστήριξη στην εναρμόνιση των εμπλεκομένων χωρών με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο Συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP3). Συμπεράσματα έργων Hellenic Aid

32 Νέα Πρόταση - Αζερμπαϊτζάν Το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τον νεοσυσταθέντα εθνικό φορέα για τις ΑΠΕ του Αζερμπαϊτζάν προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση πιλοτικού έργου ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ σε σχολείο του Μπακού με παράλληλες δράσεις ενημέρωσης μαθητών, δασκάλων και τεχνικού κόσμου για την δυνατότητες και τα οφέλη των πράσινων τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα. Στα πλαίσια του πιλοτικού αυτού έργου προβλέπονται: Αναβάθμιση μονώσεων κτιριακού κελύφους Αναβάθμιση μονώσεων σωληνώσεων θέρμανσης Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικούς Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης Εγκατάσταση επιδεικτικού φωτοβολταϊκού συστήματος Για το έργο αυτό έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν και μάλιστα έχει υπογραφεί και σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΚΑΠΕ και Υπουργείου.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΕ ΑΠΕ : Καινοτομία Καινοτομία &Επιχειρηματικότητα Ι. Αγαπητίδης Πρόεδρος ΔΣ Απρίλιος, 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google