Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γιάννης Κυρτάτος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γιάννης Κυρτάτος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού στη σχολική πραγματικότητα – Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γιάννης Κυρτάτος, Υπεύθυνος Ομάδας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΕΠΘ.

2 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά
Ενθαρρύνουν τη διαθεματική προσέγγιση συνδυάζοντας διδακτικούς σκοπούς από πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Συνοδεύονται από την απαραίτητη αναλυτική τεκμηρίωση (βιβλίο δασκάλου, βιβλίο μαθητή και τεχνικά εγχειρίδια ανάπτυξης και χρήσης) και προσφέρουν πλήρως ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά σενάρια ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

3 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού
Εκπαιδευτικό λογισμικό Υποστήριξης πειραμάτων (MBL) Ηλεκτρονικά βιβλία Πρακτικής & Εξάσκησης Προσομοίωσης Μοντελοποίησης Ποσοτικά Ποιοτικά Ανοιχτά Κλειστά Modellus, Sketchpad, Cabri Δημιουργός Μοντέλων Microworlds Pro IP2000 Java applets ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

4 Μέχρι σήμερα από το ΥπΕΠΘ:
Με ανοικτές διαδικασίες και συμμετοχή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εταιριών Αναπτύχθηκαν ή προσαρμόστηκαν συνολικά περισσότερα από 90 πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να: Είναι συμβατά με τη διδασκόμενη ύλη Εξυπηρετούν την ομαδική εργασία στη σχολική αίθουσα Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να υλοποιήσουν συνθετικές εργασίες Περιέχουν οδηγίες προς το δάσκαλο για τον τρόπο αξιοποίησης του ΕΛ στην τάξη ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

5 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό του ΥπΕΠΘ καλύπτει γνωστικά αντικείμενα όπως: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνολογικά μαθήματα Πληροφορική Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Θρησκευτικά, Φιλοσοφία. ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

6 Το ΥπΕΠΘ με το εκπαιδευτικό λογισμικό (Ε.Λ.) επιδιώκει
Το ΥπΕΠΘ με το εκπαιδευτικό λογισμικό (Ε.Λ.) επιδιώκει Την ανάπτυξη ενός επιπλέον μέσου για την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα Π.Σ. για την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνητική και την ενεργητική μάθηση με διασύνδεση της πληροφορίας, πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας, διερεύνηση, πειραματισμό, κ.λπ. ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

7 Διανέμονται από τον ΟΕΔΒ στην τρέχουσα χρονιά στα σχολεία:
12 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού για το Γυμνάσιο 11 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού για το Ενιαίο Λύκειο Συγκεκριμένα ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

8 Το εκπαιδευτικό λογισμικό του ΥπΕΠΘ στην τάξη
Μέσα από το θεσμό της ενδοσχολικής επιμόρφωσης δοκιμάστηκε σε > από 300 σχολεία με συμμετοχή >7500 Εκπαιδευτικών Πραγματοποιήθηκαν 1500 Διδασκαλίες στα πλαίσια της ενδοσχολικής και αναπτύχθηκαν διδακτικές προτάσεις με χρήση Ε.Λ. Οι διδακτικές προτάσεις συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν στην «Εκπαιδευτική Πύλη» του ΥΠΕΠΘ ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

9 Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ
Διαδικτυακό περιβάλλον στήριξης του εκπαιδευτικού έργου ενταγμένο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) Ενδεικτικά μπορεί να προσφέρει: Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή: προτάσεις διδασκαλίας, άρθρα, χρήσιμες διευθύνσεις, περιγραφή χρησιμοποιούμενων λογισμικών κ.α. Βήμα επικοινωνίας και διαλόγου: ηλεκτρονική επικοινωνία, Forum συζητήσεων, δωμάτιο συζητήσεων (chat room) (υπό ανάπτυξη ). Ενημέρωση: ανακοινώσεις, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.α. Υποστήριξη της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη ή ασύγχρονη) (υπό ανάπτυξη ). ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

10 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Η λειτουργία της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ στοχεύει Στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικά θέματα και Συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

11 Ποιοι είναι οι δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού:
Επιμορφωτές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης επιμορφώθηκαν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ από Πανεπιστημιακές μονάδες (στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ για το ΥΠΕΠΘ). Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Ενδοσχολική Επιμόρφωση. Στα πλαίσια της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης έχει παραχθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό πλούσιο σε έκταση και σε ποιότητα, μέρος του οποίου αναρτήθηκε στην Πύλη του ΥΠΕΠΘ Εκπαιδευτικοί των ΤΕΕ – Πιλοτικό Έργο: Λαέρτης. Δάσκαλοι – Πιλοτικό Έργο: Νησί Φαιάκων Eκπαιδευτικοί Ά/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

12 Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ περιέχει:
Προτάσεις διδασκαλίας και ψηφιακό υλικό για διδακτική χρήση Άρθρα παιδαγωγικού προβληματισμού ή ειδικού ενδιαφέροντος ανά γνωστικό αντικείμενο Σχολιασμένες δικτυακές διευθύνσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος Παρουσίαση τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

13 Δραστηριότητες που χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Η Εκπαιδευτική Πύλη ενισχύει τη διάδοση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού στη σχολική πραγματικότητα. Ήδη από τις 800 και πλέον διαθέσιμες προτάσεις διδασκαλίας που έχουν αναρτηθεί, σχεδόν οι μισές βασίζονται σε εκπαιδευτικό λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

14 Πορεία λειτουργίας της Πύλης
14/1/2003 έναρξη προτάσεις διδασκαλίας: 200 14/08/2003 προτάσεις διδασκαλίας: > 800 Επισκεψιμότητα σε περίπου 8 μήνες : ~ επισκέψεις από 30+ χώρες. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, έχοντας ολοκληρώσει την 48ωρη Βασική Επιμόρφωση στις ΤΠΕ αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

15 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Ενδεικτικά: ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

16 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Δημοφιλείς σελίδες: ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

17 Δημοφιλείς δραστηριότητες:
ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

18 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Διάρκεια επισκέψεων ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

19 Ποιες είναι οι προοπτικές της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΕΠΘ;
1. Βελτίωση της πλατφόρμας ώστε να παρέχει τις απαραίτητες τεχνολογικά λειτουργίες, για την αποτελεσματική αξιοποίηση του περιεχομένου της, για την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, για την πραγματοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων. 2. Εμπλουτισμός περιεχομένου κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα ΤΕΕ. 3. Προβολή των δυνατοτήτων της Πύλης ως εργαλείο: εκπαίδευσης επιμόρφωσης Κατάρτισης ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.

20 ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.
Στη σύγχρονη εποχή Το ΥπΕΠΘ, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ παρέχει προηγμένες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Επιπλέον, μέσω της Εκπαιδευτικής Πύλης, έχει τη δυνατότητα διερεύνησης της χρήσης και της αξιοποίησης του ΕΛ από την Εκπαιδευτική Κοινότητα. ΥπΕΠΘ / Γραφείο Γεν. Γραμματέα / Γιάννης Κυρτάτος.


Κατέβασμα ppt "Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γιάννης Κυρτάτος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google