Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Νευρικό Σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Νευρικό Σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Νευρικό Σύστημα

2 Τ Ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3 Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο τέλος αυτής της ενότητας και μετά από την ανεξάρτητη μελέτη πρέπει να είστε σε θέση να: Κατανοήσετε τη βασική ανατομία και φυσιολογία του νευρικού συστήματος Αναγνωρίσετε τις διαφορές μεταξύ του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ( ΚΝΣ) και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος( ΠΝΣ) Περιγράψετε τη διαδρομή ενός ερεθίσματος από τον αισθητικό υποδοχέα μέχρι το μυ και την κινητική απάντηση.

4 B ASIC A NATOMY OF THE N ERVOUS S YSTEM 1. Neuroglia - Supporting cells 2. Neurons – Excitable cells

5 Ν ΕΥΡΙΚΌΣ ΙΣΤΌΣ Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρικά κύτταρα ( νευρώνες ) για τη νευρική αγωγή και νευρογλοικά κύτταρα που είναι στηρικτικά και απομονωτικά των ν.κυττάρων Τα νευρικά κύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται και αριθμός τους παραμένει σταθερός κατά διάρκεια της ζωής….

6 Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται από:  το κυττταρικό σώμα που είναι το τροφικό κέντρο του κυττάρου  Το νευρίτη ή νευράξονα που μεταφέρει τις νευρικές ώσεις  Τους δενδρίτες με τις διακλαδώσεις τους  Τα τελικά δενδρύλια με τα διογκωμένα άκρα τους,τα τελικά κομβία που μεταφέρουν ερεθίσματα σε άλλα ν. κύτταρα και  Τα έλυτρα

7

8 Τα νευρικά κύτταρα συνδέονται το ένα με το άλλο με συνάψεις Με την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστικών ουσιών όπως ακετυλοχολίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη, σεροτονίνη

9 The principle way neurons send signals over long distances is by generating and propagating an action potential or nerve impulse?  an electrical signal  generated / propagated along excitable cell membrane  initiates many biological functions  CNS neurons work in pools to integrate incoming information before sending it on

10 Τ Ο ΝΕΥΡΙΚΌ Σ ΎΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα στον άνθρωπο διαιρείται σε εγκεφαλονωτιαίο και αυτόνομο ή φυτικό νευρικό σύστημα Το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα διαιρείται σε κεντρικό ( εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) και περιφερικό ( εγκεφαλικά νεύρα, νωτιαία νεύρα, και νευρικά γάγγλια) Το αυτόνομο ή φυτικό νευρικό σύστημα διαιρείται σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό

11 T HE N ERVOUS S YSTEM  Central nervous system (CNS) ◦ Brain ◦ Spinal cord (SC)  Peripheral nervous system (PNS) ◦ Nerves extending from brain and SC

12

13 Relationships between CNS, PNS and the environment.

14 CNS: T HE B RAIN Cerebral hemispheres Diencephalon Cerebellum Midbrain Pons  Medulla Oblongata  There is a complex interaction between the cortex, cerebellum and basal ganglia, structures involved in the idea, planning, preparation and execution of movement

15 Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Βρίσκεται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα Έχει βάρος 1300-1400 γραμ στον άνδρα και 1200-1300 γραμ στη γυναίκα Διακρίνεται σε : Τελικό με δύο ημισφάιρια Διάμεσο με τους οπτικούς θαλάμους Μέσο με το τετράδυμο και τα εγκεφαλικά σκέλη Οπίσθιο με τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα Έσχατο με τον προμήκη

16 Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Για περιγραφικούς λόγους διαιρείται σε : 2 ημισφαίρια Το στέλεχος Την παρεγκεφαλίδα

17 CNS: T HE B RAIN – CAN YOU NAME THESE PARTS ?

18 CNS: T HE B RAIN

19 Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό τμήμα, φλοιός ( φαιά ουσία ) που περιέχει σώματα κυττάρων και ένα εσωτερικό τμήμα ( λευκή ουσία ) που αποτελείται από νευράξονες που σχηματίζουν οδούς ή δεμάτια και από τις κοιλίες, που είναι χώροι γεμάτοι εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ο χιτώνας του κάθε ημισφαιρίου αποτελείται: Κεντρική μοίρα ή νήσος του Reil Ο μετωπιαίος λοβός Ο βραγματικός λοβός Ο κροταφικός λοβός και Ο ινιακός λοβός

20 Ο χιτώνας των ημισφαιρίων διασχίζεται από αύλακες, μεταξύ των οποίων σχηματίζονται έλικες Αύλακες * η κεντρική ή Ρολάνδειος ( μετωπιαίου – βρεγματικού λοβού) * ή πλάγια σχισμή του Silvius (μετωπιαίου- βρεγματικού- κροταφικού) * βρεγματοΐνιακή σχισμή( βρεγματικού- ινιακού) Έλικες (πτυχές)* πρόσθια κεντρική έλικα * η έλικα του Broca, αριστερά στους δεξιόχειρες, το κέντρο του λόγου

21 F UNCTION OF THE M AJOR B RAIN R EGIONS Cerebral hemispheres Interpret sensory input Controls voluntary muscle activity Intellectual and emotional processing Diencephalon Thalamus - Relay station of sensory and motor impulses to and from the cortex, Hypothalamus – Regulation centre eg body temperature Brain Stem = midbrain, pons, medulla Conduction pathway between higher, lower brain centres and the spinal cord Site of many of the cranial nerves Cerebellum Processing centre controlling balance and. co-ordination

22

23 Π ΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ( CEREBELLUM ) Η Παρεγκεφαλίδα είναι κεντρικό όργανο το οποίο ρυθμίζει και συντονίζει συνειδητές και αυτόματες κινήσεις του σώματος και εξασφαλίζει την ισορροπία του σε στάση και κίνηση. Αποτελείται από τρεις λοβούς, ένα μέσο( το σκώληκα), και δύο πλάγιους( τα ημισφαίρια)

24 ΜΗΝΙΓΓΕΣ Πρόκειται για χιτώνες συνδετικού ιστού που περιβάλλουν, προστατεύουν και συγκροτούν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό: Η σκληρή μήνιγγα είναι ο παχύτετρος εξωτερικός χιτώνας Η αραχνοειδής η χοριοειδής συμφύεται με το εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελών Υπαραχνοειδής χώρος που περιέχει το ΕΝΥ

25 Ν ΕΥΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΣΥΖΥΓΙΕΣ Η πυραμιδική ( κινητική ) οδός Η αισθητική οδός( εν τω βάθει αισθητικότητα) Η οπτική οδός Η κοχλιακή οδός ( ακουστική κυρίως) Η αιθουσαία οδός Η οσφρητική οδός

26 Ε ΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ - ΣΥΖΥΓΙΕΣ 1. ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ( Α) 2.ΟΠΤΙΚΟ(Α) 3.ΚΟΙΝΟ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟ(Κ) 4.ΤΡΟΧΙΛΙΑΚΟ(Κ) 5.ΤΡΙΔΥΜΟ(Μ) 6.ΑΠΑΓΩΓΟ(Κ) 7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(Μ) 8.ΣΤΑΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ(Α) 9.ΓΛΩΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ(Μ) 10.ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ( Μ) 11.ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ( Κ) 12.ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ(Κ)

27 Ν ΩΤΙΑΙΟΣ Μ ΥΕΛΟΣ Ο νωτιαίος μυελός είναι ένα λευκό κυλινδρικό νευρικό όργανο Το άνω άκρο του είναι συνέχεια του προμήκη και το κάτω άκρο του τελειώνει στο μυελικό κώνο και στο τελικό νημάτιο Ο ΝΜ εμφανίζει τρεις μοίρες την αυχενική, τη θωρακική και την οσφυΐκή από τις οποίες εκφύονται ρίζες και νωτιαία νεύρα Ο ΝΜ δεν εκτείνεται σε όλο το μήκος του σπονδυλικού σωλήνα( έως Ο2 σπόνδυλο) τα οσφυικά και ιερά νεύρα φέρονται λοξά προς τα κάτω και σχηματίζουν την ιππουρίδα

28 Ν ΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιέχεται στα 2/3 της ΣΣ Έχει κυλινδρική μορφή, και στη διατομή έχει κυκλικό σχήμα με ένα κεντρικό αυλό Εκτείνεται από το ινιακό τρήμα μέχρι το επίπεδο Ο1, Ο2 περίπου

29 C ENTRAL N ERVOUS S YSTEM (CNS): S PINAL C ORD (SC) Ascending tracts Sensory information to brain Descending tracts Information from brain to appropriate motor neurons Spinal reflexes

30 C ENTRAL N ERVOUS S YSTEM (CNS): S PINAL C ORD (SC)

31 Ν ΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Στην εγκάρσια διατομή του ΝΜ αποκαλύπτεται : Η φαιά ουσία που καταλαμβάνει το κέντρο και Τη λευκή που βρίσκεται γύρω από τη φαιή Κάθε φαιή στήλη αποτελείται από το πρόσθιο διογκωμένο κέρας, το οπίσθιο( λεπτότερο) και τη μεσοκεράτια ζώνη Τα πρόσθια κέρατα περιλαμβάνουν κινητικά κύτταρα, οι νευρίτες των οποίων πορεύονται στο σχηματισμό των πρόσθιων ( κινητικών ) ριζών των νωτιαίων νεύρων Τα λεπτότερα και επιμηκέστερα οπίσθια κέρατα αποτελούνται από αισθητικά κύτταρα, τα οποία υποδέχονται κεντρομόλες ίνες από τις οπίσθιες ίνες από τις οπίσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων

32 Ν ΩΤΙΑΙΟΣ Μ ΥΕΛΟΣ Στην εξωτερική του επιφάνεια παρουσιάζει δύο ογκώματα το αυχενικό ( κάτω από των χιασμό των πυραμίδων στον προμήκη) που τελειώνει στο ύψος του 2 ου θωρακικού και το οσφυΐκό που αρχίζει στο ύψος του 10 ου θωρακικού και τελειώνει στο μυελικό κώνο Η εξωτερική του επιφάνεια φέρει αύλακες Δια μέσου της λευκής ουσίας του ΝΜ ανεβαίνουν ( ανιούσες) και κατεβαίνουν ( κατιούσες) νευρικές οδοί.

33 Η πυραμιδική οδός( κινητική) Η αισθητική οδός( εν τω βαθει αισθητικότητα) Οι νωταιο- παρεγκεφαλιδικές οδοί( πρόσθια και οπίσθια)

34 P ERIPHERAL N ERVOUS S YSTEM (PNS) Connections within the SC Connections to and from the SC sensory, motor and autonomic neurons

35 S ENSORY INFORMATION When considering movement where might the sensory information come from? What information will be provided?

36 S ENSORY INFORMATION When considering movement where might the sensory information come from? What information will be provided? Touch Pressure Temperature Pain Proprioception

37 P ROPRIOCEPTION - M USCLE S ENSORY R ECEPTORS Information is provided about the current position of the limb and the length and velocity of its muscles Muscle spindles Golgi Tendon Organs

38 M USCLE S ENSORY R ECEPTORS – SENSE BOTH THE STEADY STATE AND DYNAMIC CHANGES IN MUSCLE LENGTH, TENSION AND VELOCITY. HTTP :// WWW. THANSWORLD. COM /ONLINE ANATOMY _1/ PAGES / SECTION 5/ PROPRIO CEPTORS. HTM HTTP :// WWW. THANSWORLD. COM /ONLINE ANATOMY _1/ PAGES / SECTION 5/ PROPRIO CEPTORS. HTM

39 J OURNEY A NERVE IMPULSE MAY TAKE FROM SENSORY RECEPTOR TO MUSCLE Motor response Muscle contraction Sensory receptors Efferent nerves Afferent nerves Reflex action Environment Task Brai n Movemen t SC tracts

40 J OURNEY A NERVE IMPULSE MAY TAKE FROM CNS TO MUSCLE Association areas of the cortex Basal ganglia Motor cortex, cerebellum Brainstem, spinal cord Movement & Postural adjustment Where the body is Past experience Decide on strategy Decide how to move Instruction s


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Νευρικό Σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google