Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τραγ έα Γιώτα. Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να:  Αναγνωρίσετε τις διαφορές ανάμεσα στο Κ.Ν.Σ και στο Π.Ν.Σ.  Μετάδοση της νευρικού ερεθίσματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τραγ έα Γιώτα. Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να:  Αναγνωρίσετε τις διαφορές ανάμεσα στο Κ.Ν.Σ και στο Π.Ν.Σ.  Μετάδοση της νευρικού ερεθίσματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τραγ έα Γιώτα

2 Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να:  Αναγνωρίσετε τις διαφορές ανάμεσα στο Κ.Ν.Σ και στο Π.Ν.Σ.  Μετάδοση της νευρικού ερεθίσματος από ένα αισθητικό υποδοχέα στο μυ, με αποτέλεσμα την κινητική απάντηση  Στάδια παραγωγής εκούσιας κίνησης  Δομές που σχετίζονται

3

4 1. Δέχεται, αναλύει, και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 2. Οργανώνει και συντονίζει άμεσα ή έμμεσα τις λειτουργίες του σώματος π.χ. κινητικές, σπλαχνικές, ενδοκρινικές, πνευματικές

5 Σώμα Νευρικού κυττάρου  Πυρήνας  Περικάρυο/ κυτταρικό σώμα Αποφύσεις Νευρικού κυττάρου  Νευράξονας  Δενδρίτες  Συναπτικές απολήξεις/συναπτικά κομβία

6 Αγωγή μηνυμάτων : Υποδοχέας – Νευρώνας - Τελεστής  Διεγερσιμότητα  Αγωγιμότητα Αγωγή δια της κυτταρικής τους μεμβράνης (δια μέσου κάθε νευρώνα) ή δια των συνάψεων (από νευρώνα σε νευρώνα, με την βοήθεια Νευροδιαβιβαστών

7  Ανάλογα με τη λειτουργία τους οι νευρώνες διακρίνονται σε:  Κινητικούς νευρώνες :  Είναι φυγόκεντροι νευρώνες που νευρώνουν σκελετικούς μυς  Αισθητικοί νευρώνες  Είναι κεντρομόλοι νευρώνες που μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες φτάνουν τελικά στο συνειδητό επίπεδο  Οι κεντρομόλοι νευρώνες μεταφέρουν πληροφορίες από τους περιφερικούς υποδοχείς στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και οι φυγόκεντροι νευρώνες μεταφέρουν διεγέρσεις μακριά από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

8 Νευράξονες που περιβάλλονται από έλυτρα, στρώματα κυτταρικής μεμβράνης  Για καλύτερη μόνωση της νευρικής ώσης  Επίσης για ταχεία μετάδοση της νευρικής ώσης, γατί η ταχύτητα νευρικών ώσεων μειώνεται κατά μήκος των νεύρων λόγω της αντίστασης του νευράξονα.  Αν η διάμετρος του νευράξονα ήταν ο αποκλειστικός παράγοντας της ταχύτητας των νευρικών ώσεων τότε το ανθρώπινο σώμα θα απαιτούσε σπονδυλική στήλη μεγέθους κορμού δέντρου.  Τα σπονδυλωτά εφεύραν την μόνωση με το έλυτρο μυελίνης.

9 Νευρομυική σύναψη- Τελική κινητική πλάκα νευράξονας Κυτ. SCHWANN Σαρκείλημμα Μυϊκό κύτταρο ή μυϊκή ίνα Συναπτικό χάσμα Δευτερογενή συναπτικά χάσματα της Μετασυναπτικής μεμβράνης Αξόλειμμα Συναπτικά κυστίδια μιτοχόνδριο

10 10 Action potential Voltage- gated Ca 2+ channel Ca 2+ Nicotinic cholinergic receptor Na + K+K+ ACh Choline Acetyl- cholinesterase Current (b) 1 2 3 8 6 4 7 5 5 Δομή της νευρομυικής σύναψης

11  Για να μεταφερθεί ένα μήνυμα, το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε χημικό (νευροδιαβιβαστής) και μετά πάλι σε ηλεκτρικό  Οι νευροδιαβιβαστές (μέσα σε συναπτικά κυστίδια) δρούν στην μετασυναπτική σχισμή, με την είσοδο ιόντων ασβεστίου  Οι νευροδιαβιβαστές προσδένονται σε υποδοχείς του μετασυναπτικού κυττάρου, με αποτέλεσμα την μετατροπή του δυναμικού του ηρεμίας σε δυναμικό ενέργειας

12 Ανατομικά Ανατομικά  Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Εγκέφαλος, Νωτιαίος μυελός  Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Νεύρα, γάγγλια, πλέγματα υποδοχείς

13  Κεντρικό νευρικό σύστημα  Περιφερικό νευρικό σύστημα  Αυτόνομο νευρικό σύστημα Συμπαθητικό – Παρασυμπαθητικό (κεντρική/περιφερική μοίρα)  Σωματικό νευρικό σύστημα(σωματικές /ειδικές αισθήσεις)

14  όλα τα ερεθίσματα από όλες τις περιοχές του σώματος παραλαμβάνονται από τις αποφυάδες των νευρικών κυττάρων και  Προωθούνται σε κέντρα που οργανώνουν και συντονίζουν τη λειτουργία του οργανισμού σε απάντηση στα ερεθίσματα αυτά.

15  Σαν σχοινί, μήκους 42-45 εκ. και βάρος 26-30 γραμ..  Αρχίζει από το ινιακό τρήμα του κρανίου και καταλήγει  στο ύψος του 1 ου –2 ου οσφυϊκού σπόνδυλου κάτω από τη θέση αυτή υπάρχει Ε.Ν. Υ. και τα κατώτερα νωτιαία νεύρα, που μοιάζουν με ουρά αλόγου (ίππουρη)

16  Ανιούσες / αισθητικοί οδοί : μεταφέρουν αισθητικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο  Κατιούσες / κινητικοί οδοί : μεταφέρουν ερεθίσματα από τον εγκέφαλο στο νωτιαίο μυελό  Νωτιαία Αντανακλαστικά

17 ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Οπίσθια κέρατα-αισθητικοί ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ Πλάγια κέρατα Πρόσθια κέρατα-κινητικοί ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ Πρόσθια σχισμή και πρόσθια νωτιαία αρτηρία Κεντρικός σωλήνας

18  Posterior columns: πρόσθια δεμάτια  Posterior / anterior spinocerebellar tract: οπίσθιο / πρόσθιο νωτιοπαρεγκεφαλιδικό δεμάτιο  Lateral /anterior spinothalamic tract: πλάγιο / πρόσθιο νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο  Lateral corticospinal tract : πλάγιο πυραμιδικό δεμάτιο  Anterior spinothalamic tract: πρόσθιο πυραμιδικό δεμάτιο  Rubrospinal tract : ερυθρονωτιαίο δεμάτιο  Medial reticulospinal tract: πλάγιο δικτυονωτιαίο δεμάτιο  Lateral reticulospinal tract: προσθιοπλάγιο δικτυονωτιαίο δεμάτιο  Vestibulospinal tract: αιθουσονωτιαίο δεμάτιο  Tectospinal tract : τετράδυμοπρονωτιαίο δεμάτιο

19  Ο εγκέφαλος αποτελείται τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια Διάμεσος εγκέφαλος / διεγκέφαλος Το μεσεγκέφαλο / μέσος εγκέφαλος Και τον οπίσθιο εγκέφαλο (γέφυρα, προμήκης μυελός παρεγκεφαλίδα) Ο μεσεγκέφαλος, η γέφυρα και ο προμήκης αποτελούν το στέλεχος του εγκεφάλου

20  Εγκεφαλικά ημισφαίρια  Θάλαμος  Υποθάλαμος  Υπόφυση  Γέφυρα  Προμήκης μυελός  Σπονδυλική στήλη  Παρεγκεφαλίδα  Μεσεγκέφαλος

21

22 Κινητική απάντηση/ Μυϊκή σύσπαση ΚΙΝΗΣΗ Αισθητικοί υποδοχείς Απαγωγά νεύρα Προσαγωγά νεύρα Αντανακλαστικό Οδοί Ν.Μ Περιβαλλοντική Ερέθισμα Εγκέφαλος

23 Συσχετιζόμενες περιοχές του φλοιού Βασικά γάγγλια Κινητικός φλοιός, παρεγκεφαλίδα εγκεφαλικό στέλεχος, spinal cord Κίνηση / στάση Αντίληψη του σώματος Μνήμη Οδηγίες

24  Φλοιός  Φλοιονωτιαία οδός  Βασικά γάγγλια  Οι κινητικές περιοχές του φλοιού μπορούν να κατασκευάσουν ένα συγκεκριμένο και ειδικευμένο κινητικό πρόγραμμα  Συνδυασμός τμημάτων του εγκεφάλου(υποθάλαμος, προμήκης), συνεργάζονται με τις κ.π.φ.→ ελέγξουν τα μαθημένα κινητικά προγράμματα και πολύπλοκες διαδοχικές κινήσεις/ προγραμματισμός →συνειδητά κατευθυνόμενη κίνηση

25  Παρεγκεφαλίδα  Εγκεφαλικό στέλεχος  Νωτιαίος μυελός  Στάση, ισορροπία, απόσβεση κινήσεων, σχεδιασμός/ συγχρονισμός κίνησης, έλεγχος γρήγορων κινήσεων, κινήσεις οφθαλμών, ρύθμιση του μυϊκοί τόνου,  Στάση, ισορροπία, ρύθμιση του μυϊκοί τόνου, αντανακλαστικών κινήσεων του οφθαλμού, εγρήγορση, ετοιμότητα  μορφές κίνησης, είναι ενσωματωμένες στο Ν.Μ (Αντανακλαστικά – συντονισμένη κίνηση 4 άκρων)

26  Ιδέα  Κινητικός σχεδιασμός  Εκτέλεση  Αξιολόγηση

27

28  Guyton & Hall. (2004). Εγχειρίδιο ιατρικής φυσιολογίας,Αθήνα : Παρισιάνος  Καhle, W. Leonhardt, H. Platzer, W. (1985), Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου, Αθήνα : Λίτσας  Klein – Vogelbach. (1995). Λειτουργική Κινητική, Αθήνα : Σιώκης  Shumway – Cook, A., Woollacott, H. M. (2000). Kινητικός έλεγχος – Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα : Σιώκης


Κατέβασμα ppt "Τραγ έα Γιώτα. Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να:  Αναγνωρίσετε τις διαφορές ανάμεσα στο Κ.Ν.Σ και στο Π.Ν.Σ.  Μετάδοση της νευρικού ερεθίσματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google