Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νευρικό σύστημα. Ομοιόσταση Νευρικό Σύστημα Σύστημα ενδοκρινών αδένων • Δηλ. ελέγχουν και συντονίζουν τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νευρικό σύστημα. Ομοιόσταση Νευρικό Σύστημα Σύστημα ενδοκρινών αδένων • Δηλ. ελέγχουν και συντονίζουν τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νευρικό σύστημα

2 Ομοιόσταση Νευρικό Σύστημα Σύστημα ενδοκρινών αδένων • Δηλ. ελέγχουν και συντονίζουν τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων του οργανισμού. (Διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος) Τρόπος (διαδικασία): + μεταβολές περιβάλλοντος ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ συλλογή πληροφοριών και μεταβίβασή τους ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ επεξεργασία πληροφοριών και εντολές σε ΜΥΕΣ + ΑΔΕΝΕΣ ανάλογη προσαρμογή λειτουργιών (  επιβίωση)

3 • Ομοιόσταση: η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον ανεξάρτητα των αλλαγών του εξωτερικού Νευρικό σύστημα

4 Τα όργανα του Νευρικού συστήματος είναι: Εγκέφαλος Νωτιαίος μυελός Νεύρα αποτελούν το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ) αποτελούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) https://www.youtube.com/watch?v=6M2-X1mhNDE

5 Νευρικό σύστημα Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρικά κύτταρα. ΕΙΔΗ νευρικών κυττάρων: Νευρικά κύτταρα ή νευρώνες Νευρογλοιακά ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: μεταβιβάζουν μηνύματα και αντιδρούν σε μεταβολές π.χ. θερμοκρασίας, πίεσης, έντασης φωτός, pH κ.λ.π πολύ περισσότερα σε σχέση με τους νευρώνες – έχουν βοηθητικό ρόλο

6 Νευρώνας (Νευρικά κύτταρα) Κυτταρικό σώμα: περιέχει τον πυρήνα και τα οργανίδια του κυττάρου Δενδρίτες: μικρές αποφυάδες με πολλές διακλαδώσεις Νευράξονας ή Νευρίτης: μεγάλο μήκος (μερικές φορές πάνω από ένα μέτρο) διακλαδίζεται στην άκρη του στα τελικά κομβία Τελικά κομβία Δενδρίτες Πυρήνας Κυτταρικό σώμα Νευροάξονας ή νευρίτης

7 Δενδρίτες Κυτταρικό σώμα Πυρήνας Νευροάξονας ή νευρίτης Τελικά κομβία Νευρώνας (Νευρικά κύτταρα) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i-NgGKSNiNw

8 Οι νευρώνες ανάλογα με την λειτουργία τους διακρίνονται: Νευρώνας (Νευρικά κύτταρα) 1.Αισθητικοί: μεταφέρουν μηνύματα από διάφορες περιοχές του σώματος στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο 3.Κινητικοί: μεταφέρουν εντολές από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα: -μύες που συσπώνται -αδένες που εκκρίνουν ουσίες 2.Ενδιάμεσοι ή συνδετικοί: κατευθύνουν τα μηνύματα Μόνο στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό (στην κατάλληλη περιοχή του εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού μεταφέρουν μηνύματα από την μία περιοχή στην άλλη και τελικά στους κατάλληλους κινητικούς νευρώνες)

9 Στον εγκέφαλο υπάρχουν 100 δισ. Νευρώνες με συνολικό μήκος 2.000.000 χλμ. Μετά τα 30 μειώνεται ο αριθμός τους με αποτέλεσμα άτομα 75 ετών να έχει 44% λιγότερους νευρώνες

10

11

12 Νευρογλοιακά κύτταρα Νευρογλοιακά : Νεύρο και γλοία (= κόλλα) Ο ρόλος τους είναι: 1.Τροφοδοτούν με θρεπτικά τους νευρώνες 2.Βοηθούν στην απορρόφηση και απομάκρυνση άχρηστων συστατικών από τους νευρώνες 3.Μονώνουν τους νευρώνες 4.Συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης

13 Νευρογλοιακά κύτταρα http://www.youtube.com/watch?v=qq5VsVf3CzA

14 • Τα ερεθίσματα που μπορεί να δεχτεί ένας νευρώνας είναι: 1.Χημικά 2.Ηλεκτρικά 3.Θερμικά 4.Μηχανικά κτλ. Αυτά τα ερεθίσματα προκαλούν αλλαγές στο δυναμικό ηρεμίας μόνο όταν η έντασή τους είναι μεγαλύτερη από μια οριακή τιμή. Με ποια διαδικασία γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα;

15 • Έτσι λέμε ότι σε περιόδους που το νευρικό κύτταρο δεν δέχεται ερεθίσματα η μεμβράνη έχει δυναμικό ηρεμίας - 70 mV (επειδή στο εσωτερικό η μεμβράνη είναι πιο αρνητικά φορτισμένη σε σχέση με το εξωτερικό) • Η μεμβράνη ενός νευρικού κυττάρου που δεν δέχεται ερεθίσματα έχει διαφορετική συγκέντρωση Να + και Κ + στις δύο πλευρές της. Δυναμικό ηρεμίας : Με ποια διαδικασία γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα;

16 • Με κάποιο ερέθισμα τα Να + εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττάρου Με ποια διαδικασία γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα; • το εσωτερικό του κυττάρου γίνεται θετικά φορτισμένο. (+50mV) • Στη συνέχεια βγαίνουν τα Κ + στο εξωτερικό του κυττάρου λόγω αυξημένης συγκέντρωσης στο εσωτερικό • Έτσι το εσωτερικό του κυττάρου γίνεται αρνητικό κατά κάτι λιγότερο από -70mV • Τέλος η αντλία ιόντων Να/Κ επαναφέρει τα Να + στο εξωτερικό μέρος της μεμβράνης και τα Κ + στο εσωτερικό μέρος της μεμβράνης και έτσι επανέρχεται το δυναμικό ηρεμίας πάλι στα -70mV. Δυναμικό ενέργειας :

17

18 • Οι σύντομες μεταβολές στο δυναμικό της μεμβράνης μεταδίδονται στις διπλανές περιοχές της μεμβράνης και με αυτόν τον τρόπο το δυναμικό μεταδίδεται κατά μήκος του νευράξονα σε μία κατεύθυνση (Νευρική ώση) Νευρική ώση : Με ποια διαδικασία γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα; • Μετά το πρώτο ερέθισμα ο νευρώνας θα απαντήσει σε νέο ερέθισμα μόνο μετά από ένα χρονικό διάστημα 0,5-2 msec. Αυτή η περίοδος ονομάζεται ανερέθιστη περίοδος (λόγω αυτής το ερέθισμα ταξιδεύει μόνο προς μία κατεύθυνση)

19

20

21 Συνάψεις συνάψεων • μέσω συνάψεων (το σημείο επαφής των τελικών κομβίων με τα υπόλοιπα κύτταρα) • Η μεταφορά του σήματος (νευρικής ώσης) μέσω της σύναψης γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών (νευροδιαβιβαστές Π.χ. ακετυλοχολίνη) Οι νευρώνες θα επικοινωνούν: • Με άλλους νευρώνες • Με εκτελεστικά όργανα (μυς, αδένες)

22 2.Μετασυναπτικό άκρο: η περιοχή του νευρικού κυττάρου ή των εκτελεστικών κυττάρων που δέχεται το ερέθισμα (περιέχει υποδοχείς του νευροδιαβιβαστή) Συνάψεις • Η σύναψη αποτελείται: 1.Προσυναπτικό άκρο: (τα τελικά κομβία του νευρικού κυττάρου που υπάρχουν ο νευροδιαβιβαστής) 3.Συναπτική σχισμή: χώρος 15-20nm μεταξύ προσυναπτικού και μετασυναπτικού άκρου

23

24 1.Απελευθερώνονται οι νευροδιαβιβαστές στην συναπτική σχισμή 2.Προσδένονται στους υποδοχείς της μετασυναπτικού άκρου 3.Προκαλείται στο μετασυναπτικό άκρο αύξηση της εισόδου Να + στο εσωτερικό του κυττάρου (και έτσι την δημιουργία νευρική ώσης κατά μήκος του μετασυναπτικού νευράξονα) 4.Καταστροφή ή απορρόφηση της περίσσειας των νευροδιαβιβαστών Η σύναψη καθορίζει την κατεύθυνση της νευρικής ώσης μόνο από το προ- στο μετασυναπτικό άκρο • Όταν η νευρική ώση φτάσει στα προσυναπτικά άκρα του νευρώνα:

25 https://www.youtube.com/watch?v=ZuclwAOJFh8

26 Νόσος Parkinson Η Νόσος Parkinson περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1871 από τον James Parkinson. Τα συμπτώματά της ασθένειας, που εμφανίζεται συνήθως στην 5 η ή 6 η δεκαετία της ζωής του ασθενούς είναι: ρυθμικό τρέμουλο μυών, δυσκολία στο ξεκίνημα εκτέλεσης μιας εκούσιας κίνησης και βραδύτητα στην εκτέλεση κινήσεων. Ο λόγος είναι ότι στον εγκέφαλο του ασθενούς υπάρχουν μειωμένα ποσά των νευροδιαβιβαστών νοραδρεναλίνης, σεροτονίνης και κυρίως ντοπαμίνης.

27 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ) Τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων των οποίων οι αποφυάδες συνιστούν τα νεύρα βρίσκονται: 1.Σε περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) 2.Στα γάγγλια (αθροίσματα νευρικών κυττάρων εκτός ΚΝΣ) Νεύρα Αποτελούνται από: • Δεσμίδες μακριών δενδριτών ή νευραξόνων οι οποίες περιβάλλονται από νευρογλοιακά κύτταρα και συγκρατούνται μεταξύ τους με την βοήθεια συνδετικού ιστού.

28

29 Ο άνθρωπος έχει: 1.12 ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων (αισθητικών, κινητικών ή μεικτών) νευρώνουν περιοχές κεφαλής, λαιμού 2.31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων (μεικτά ) νευρώνουν αυχένα, κορμό και άκρα ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ) Είδη νεύρων ανάλογα με τη λειτουργία τους Αισθητικά Κινητικά Μεικτά περιέχουν και τα δύο παραπάνω είδη αποφυάδων

30 Νευρικές οδοί - αντανακλαστικά Νευρική οδός : η διαδρομή που ακολουθεί η νευρική ώση μέσα στο νευρικό σύστημα ΚΝΣΚινητική ή φυγόκεντρη: εκτελεστικά όργανα Αισθητική ή κεντρομόλος: ΚΝΣ από την περιφέρεια

31 Αποτελείται από αισθητικούς, ενδιάμεσους (κέντρο επεξεργασίας μηνύματος ) και κινητικούς νευρώνες Αντανακλαστικό τόξο • Αντανακλαστικό τόξο : η απλούστερη νευρική οδός

32

33 Αντανακλαστικά: • Ενώ σε άλλα δεν συμμετέχει ο εγκέφαλος. • Αυτόματες ακούσιες απαντήσεις (ταχύτατες) σε αλλαγές μέσα ή έξω από το σώμα. Π.χ. αυτόματη διατήρηση ισορροπίας, αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης. • Επίσης βοηθούν στην διατήρηση της ομοιόστασης. Π.χ. πίεση του αίματος, ρύθμιση καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού • Σε ορισμένα συμμετέχει και ο εγκέφαλος Π.χ. το άνοιγμα και κλείσιμο των βλεφάρων Π.χ. η αντίδραση σε ένα θερμό ή αιχμηρό αντικείμενο

34 Αντανακλαστικό γονάτου Συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες 1.Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα που βρίσκεται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ διεγείρονται ύστερα από χτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας και φέρουν την νευρική ώση στον νωτιαίο μυελό όπου συνάπτονται με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα 2.Ο κινητικός νευρώνας μεταφέρει την ώση πίσω στον τετρακέφαλο μυ ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης.  Το αντανακλαστικό γονάτου βοηθάει στην διατήρηση της όρθιας στάσης

35 Αντανακλαστικό γονάτου

36

37 https://www.youtube.com/watch?v=Bz7IYgLX6DY

38

39 http://www.youtube.com/watch?v=Y5nj3ZfeYDQ


Κατέβασμα ppt "9 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νευρικό σύστημα. Ομοιόσταση Νευρικό Σύστημα Σύστημα ενδοκρινών αδένων • Δηλ. ελέγχουν και συντονίζουν τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google