Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Ημισφαίρια του Εγκεφάλου. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Τα ημισφαίρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Ημισφαίρια του Εγκεφάλου. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Τα ημισφαίρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Ημισφαίρια του Εγκεφάλου

2 Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Τα ημισφαίρια του ανθρώπου είναι πολύ ανεπτυγμένα σε σχέση με τα άλλα ζώα. Τα ημισφαίρια του ανθρώπου είναι πολύ ανεπτυγμένα σε σχέση με τα άλλα ζώα.

3 Περιγραφή Η επιφάνεια των ημισφαιρίων εμφανίζει πτυχές (έλικες) που ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τις αύλακες. Η επιφάνεια των ημισφαιρίων εμφανίζει πτυχές (έλικες) που ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τις αύλακες.

4 Η πιο σημαντική αύλακα είναι η επιμήκη αύλακα με βάση την οποία τα ημισφαίρια διακρίνονται σε αριστερό και δεξί. Η πιο σημαντική αύλακα είναι η επιμήκη αύλακα με βάση την οποία τα ημισφαίρια διακρίνονται σε αριστερό και δεξί.

5 Διάκριση Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων

6 Ο φλοιός του εγκεφάλου με βάση τις βαθύτερες αύλακες διακρίνεται σε: Ο φλοιός του εγκεφάλου με βάση τις βαθύτερες αύλακες διακρίνεται σε: α) μετωπιαίο λοβό β) βρεγματικό λοβό γ) ινιακό λοβό δ) κροταφικό λοβό

7 Μετωπιαίος λοβός Είναι το κινητικό κέντρο του εγκεφάλου. Είναι το κινητικό κέντρο του εγκεφάλου. Εκεί διαμορφώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση μιας εκούσιας κίνησης και ο συντονισμός των διαφόρων μυών που σχετίζονται με αυτή την κίνηση. Εκεί διαμορφώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση μιας εκούσιας κίνησης και ο συντονισμός των διαφόρων μυών που σχετίζονται με αυτή την κίνηση.

8 Βρεγματικός λοβός Εκεί εντοπίζονται οι σωματαισθητικοί χάρτες, όπου αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές του σώματος. Εκεί εντοπίζονται οι σωματαισθητικοί χάρτες, όπου αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές του σώματος.

9

10 Παράδειγμα Όταν ακουμπάμε με το δάκτυλο μας το τραπέζι, το αίσθημα καταλήγει σε μία συγκεκριμένη περιοχή του σωματαισθητικού φλοιού, την περιοχή όπου αναπαρίσταται το δάκτυλο. Όταν ακουμπάμε με το δάκτυλο μας το τραπέζι, το αίσθημα καταλήγει σε μία συγκεκριμένη περιοχή του σωματαισθητικού φλοιού, την περιοχή όπου αναπαρίσταται το δάκτυλο. Στην ίδια περιοχή θα καταλήξει και το αίσθημα της θερμοκρασίας, αν ακουμπήσουμε ένα ζεστό ή ένα κρύο αντικείμενο. Στην ίδια περιοχή θα καταλήξει και το αίσθημα της θερμοκρασίας, αν ακουμπήσουμε ένα ζεστό ή ένα κρύο αντικείμενο.

11 Με αυτόν τον τρόπο το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση κάθε περιοχής του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση κάθε περιοχής του σώματος.

12 Κροταφικός λοβός Εκεί βρίσκονται τα ακουστικά κέντρα του ανθρώπου και γίνεται η επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών. Εκεί βρίσκονται τα ακουστικά κέντρα του ανθρώπου και γίνεται η επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών.

13 Πιθανή βλάβη στον κροταφικό λοβό παρουσιάζει προβλήματα: Πιθανή βλάβη στον κροταφικό λοβό παρουσιάζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση προσώπων β) στην κατανόηση λέξεων γ) στην επιλεκτική προσοχή δ) στην αύξηση ή μείωση της σεξουαλικότητας ε) οσφρητικές και οπτικές παραισθήσεις στ) συναισθήματα δέους και πανικού

14 Ινιακός λοβός Εκεί βρίσκονται τα οπτικά κέντρα του ανθρώπου και γίνεται η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Εκεί βρίσκονται τα οπτικά κέντρα του ανθρώπου και γίνεται η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών.

15 Πιθανή βλάβη στον ινιακό λοβό παρουσιάζει προβλήματα : Πιθανή βλάβη στον ινιακό λοβό παρουσιάζει προβλήματα : α) στην όραση β) στην αναγνώριση κινήσεων γ) στην αναγνώριση λέξεων δ) στην αναγνώριση ζωγραφισμένων αντικειμένων αντικειμένων ε) δημιουργεί παραισθήσεις

16 Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό

17 Ο εγκέφαλος δομείται γύρω από τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα, τις κοιλίες του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος δομείται γύρω από τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα, τις κοιλίες του εγκεφάλου. Οι κοιλίες επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού και με το χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Οι κοιλίες επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού και με το χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

18 Ο χώρος αυτός περιέχει περίπου 150ml του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Ο χώρος αυτός περιέχει περίπου 150ml του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Το ΕΝΥ παράγεται από τα κύτταρα στα τοιχώματα των κοιλιών και παρέχει μηχανική προστασία στο ΚΝΣ. Το ΕΝΥ παράγεται από τα κύτταρα στα τοιχώματα των κοιλιών και παρέχει μηχανική προστασία στο ΚΝΣ.

19 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Παγώνας Δημήτριος Παγώνας Δημήτριος Πέππας Σπυρίδων Πέππας Σπυρίδων Πεππές Χαράλαμπος Πεππές Χαράλαμπος Τζοβάρας Σωτήριος Τζοβάρας Σωτήριος


Κατέβασμα ppt "Τα Ημισφαίρια του Εγκεφάλου. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Αποτελούν την εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Τα ημισφαίρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google