Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Υδατάνθρακες Διάλεξη μαθήματος Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 Ιωάννης Τσαγκατάκης Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Υδατάνθρακες Διάλεξη μαθήματος Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 Ιωάννης Τσαγκατάκης Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Υδατάνθρακες Διάλεξη μαθήματος Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 Ιωάννης Τσαγκατάκης Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 Υδατάνθρακες Ορισμός ◦ Περιέχουν C, H, O ◦ Γενικός Τύπος : C x (H 2 O) y ◦ Έχουν C=O και - ΟΗ ◦ Ονομάζονται και σάκχαρα ◦ Ο ακριβής ορισμός δίνεται από τη IUPACIUPAC Προιόν φωτοσύνθεσης CO 2 + H 2 O σάκχαρα + Ο 2 Διατροφή 2-Carb-1.1. Carbohydrates The generic term 'carbohydrate' includes monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides as well as substances derived from monosaccharides by reduction of the carbonyl group (alditols), by oxidation of one or more terminal groups to carboxylic acids, or by replacement of one or more hydroxy group(s) by a hydrogen atom, an amino group, a thiol group or similar heteroatomic groups. It also includes derivatives of these compounds. The term 'sugar' is frequently applied to monosaccharides and lower oligosaccharides. It is noteworthy that about 3% of the compounds listed by Chemical Abstracts Service (i.e. more than 360 000) are named by the methods of carbohydrate nomenclature.

3 Διάγραμμα ροής Κατάταξη υδατανθράκων Δομή Αντιδράσεις υδατανθράκων Οι πιο συνηθισμένοι υδατάνθρακες Ρόλος υδατανθράκων στα τρόφιμα

4 Κατάταξη υδατανθράκων 1. Μέγεθος της βασικής ανθρακικής αλυσίδας 4. Στερεοχημεία 3. Αριθμός μονάδων σακχάρου 2. Θέση του C=O τριόζητετρόζηπεντόζη εξόζη αλδόζη κετόζη Εναντιομέρεια:D- και L- Κυκλοποίηση:κυκλικοί και άκυκλοι Ανωμέρεια:α- και β- Απλοί και σύνθετοι Μονοσακχαρίτες:μια μονάδα σακχάρου Δισακχαρίτες:δυο μονάδες σακχάρου Ολιγοσακχαρίτες:2-10 μονάδες σακχάρου Πολυσακχαρίτες:>10 μονάδες σακχάρου 5. Δραστικότητα Αναγωγικά:Οξειδώνονται από το αντιδραστήριο Tollen’s Μη Αναγωγικά: Δεν οξειδώνονται από το αντιδραστήριο Tollen’s

5 Δομές Υδατανθράκων D-γλυκερυναλδεύδη L-γλυκερυναλδεύδη Αν το -ΟΗ του μεγαλύτερου σε αρίθμηση χειρόμορφου άνθρακα είναι: Δεξιά D-σάκχαρο Αριστερά L-σάκχαρο α-D-γλυκόζη β-D-γλυκόζη Εναντιωμέρεια Κυκλοποίηση-Ανωμέρεια Δομή Fischer Δομές Haworth Δομή Ανακλίντρου Cis- trans-

6 Αντιδράσεις υδατανθράκων Αντιδράσεις C=O Οξείδωση σε -COOH Αναγωγή σε -OH Αντιδράσεις -ΟΗ Σχηματισμός εστέρα Σχηματισμός αιθέρα Οξείδωση σε C=O Αναγωγή σε δεοξυ Αντικατάσταση με NH 2, SH, X Αντιδράσεις ανωμερικού -ΟΗ Σχηματισμός γλυκόσυλο- αλογονιδίων Οξείδωση σε λακτόνες Αντιδράσεις C=O και -ΟΗ Κυκλικές ημιακετάλες (πυρανόζη/φουρανόζη) Σχηματισμός ακεταλών (γλυκοζίτες) Ισομερείωση αλδόζης/κετόζης

7 Αντιδράσεις Υδατανθράκων 1. Οξείδωση RCH=O + 2 [Ag(+) OH(–)] RC(OH)=O + 2 Ag (metallic mirror) + H 2 O Tollen’s test Benedict’s, Fellings Βαθύ μπλε Ίζημα κόκκινο-κίτρινο http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/aldket1.htm#rx4 Αλδονικό οξύ

8 Αντιδράσεις υδατανθράκων http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/carbhyd.htm#carb1 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Glucuronic.png γλυκόζη Γλυκουρονικό οξύ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

9 Ενζυμική οξείδωση της γλυκόζης http://www.cfs.purdue.edu/Class/F&n630/Virt_Class_2/CHOreactions.htm Ενζυμική οξείδωση Εφαρμογές στην ανάλυση γλυκόζης στα τρόφιμα, αίμα Βιοαισθητήρες

10 Αντιδράσεις υδατανθράκων 2. Αναγωγή D-φρουκτόζη D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη) D-μαννιτόλη Γλυκαντικές ύλες χαμηλής θερμιδικής αξίας Χρήση από ασθενείς με διαβήτη Δεν προκαλούν τερηδόνα

11 Αντιδράσεις Υδατανθράκων 3. Σχηματισμός εστέρα 4. Σχηματισμός αιθέρα (Σύνθεση Williamson) 5. Κυκλοποίηση (Σχηματισμός ημιακετάλης)

12 Αντιδράσεις Υδατανθράκων 6. Σχηματισμός γλυκοζιτών Ο-γλυκοζίτες: φαινόλες, φλαβόνες, στεροειδή, τερπενοειδή, ανθοκυανίνες και φλαβονοειδή - φυσικές χρωστικές Ν-γλυκοζίτες: νουκλεοτίδια S-γλυκοζίτες: σινάπι, λάχανο, κουνουπίδι

13 Αντιδράσεις αμαύρωσης Οξειδωτική αμαύρωση Μη οξειδωτική αμαύρωση ◦ Μελανοϊδίνες Καραμελοποίηση ◦ Σάκχαρα με θέρμανση ◦ παρασκευή σιροπιών ◦ αναψυκτικά τύπου cola Αντιδράσεις Maillard Ενζυμικές Μη ενζυμικές

14 Maillard reactions 1. Αρχικό στάδιο: Σχηματισμός Ν-γλυκοζίτη 2. Μετασχηματισμός Amadori

15 Αντιδράσεις A μαύρωσης (Maillard reaction) 3. Ενδιάμεσα στάδια

16 Αντιδράσεις A μαύρωσης (Maillard reaction) 3. Τελικά στάδια 4. Αντίδραση Strecker

17 Μονοσακχαρίτες Πεντόζες D-ξυλόζη D-ριβόζη D-αραβινόζη Άχυρα, ξύλο, φρούτα Κόμμεα, πηκτινικές ύλες, φρούτα Νουκλεϊνικά οξέα, συνένζυμο της βιταμίνης Β 12

18 Μονοσακχαρίτες Εξόζες Γλυκόζη Παρασκευάζεται από υδρόλυση του αμύλου Ενζυμική υδρόλυση Γαλακτόζη Σταφύλια. Ελιές, Συστατικό της λακτόζης Μαννόζη Εσπεριδοειδή, μελάσες, ελιές Φρουκτόζη Μέλι, φρούτα Παρασκευάζεται από την υδρόλυση ινουλίνης

19 Ολιγοσακχαρίτες Σουκρόζη (σακχαρόζη) Μαλτόζη ΛακτόζηΚελλοβιόζη Υδρόλυση όξινη  ιμβερτοσάκχαρο Ημιακεταλικό υδροξύλιο Μη ανάγων σάκχαρο

20 Πολυσακχαρίτες - Άμυλο Αμυλόζη (α-D-1,4), 20% Αμυλοπηκτίνη, 80% ευθεία (α-D-1,4) - διακλάδωση (α-D-1,6) Αμυλόκοκκοι MB=10000-50000 MB=50000-300000

21 Άμυλο Ζελατινοποίηση Το άμυλο αδιάλυτο στο νερό Θέρμανση  διόγκωση κόκκων Αμυλόζη διαλυτοποιείται Οι κόκκοι χάνουν τη διαθλαστικότητα Διόγκωση των κόκκων σε θερμοκρασία ζελατινοποίησης Παλινόρθωση (Retrogradation) Αργή ψύξη Γραμμικά μόρια επανασύνδεση με δεσμούς Η Ίζημα Εγκλωβισμός νερού Ελάττωση διαλυτότητας και τάση προς επανακρυστάλλωση Διαδραστική παράσταση Γρήγορη ψύξη  gel formation

22 Κυτταρίνη Αμυλόζη (α-D-1,4) κυτταρίνη (β-1,4) Κύριο συστατικό των τοιχωμάτων των φυτών

23 Ρόλος υδατανθράκων στα τρόφιμα Διαιτητικές ίνες

24 Γλυκαιμικός δείκτης ( ΓΔ ) Μας δείχνει πόσο πολύ και πόσο γρήγορα αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα μετά τη λήψη της τροφής ◦ Ανώτατη τιμή : 100 ( γλυκόζη ) ◦ Χαμηλός : <55 ◦ Μέτριος :56-69 ◦ Υψηλός :>70 Μακροχρόνια λήψη τροφών με υψηλό ΓΔ αυξάνει τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Γενικός έλεγχος της διατροφικής αξίας του τροφίμου

25 Γλυκαιμικός δείκτης ( ΓΔ ) Παράγοντες που επηρεάζουν το γλυκαιμικό δείκτη Ο πρώτος παράγοντας είναι η ποσότητα των φυτικών ινών ( ιδιαίτερα των διαλυτών ινών ) που περιέχει ο υδατάνθρακας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ποσότητα λίπους που περιέχει η πηγή του υδατάνθρακα ( όσο περισσότερο λίπος καταναλώνεται μαζί με τον υδατάνθρακα, τόσο πιο αργή είναι η είσοδος του υδατάνθρακα στο αίμα ). Ο τρίτος παράγοντας είναι ο τύπος του σύνθετου υδατάνθρακα. Όσο περισσότερη γλυκόζη περιέχει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης του υδατάνθρακα, ενώ όσο περισσότερη φρουκτόζη περιέχει ο υδατάνθρακας τόσο χαμηλότερος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης. Αυτό συμβαίνει διότι η φρουκτόζη δεν μπορεί να εισέλθει στο αίμα αν δεν μετατραπεί πρώτα από το συκώτι σε γλυκόζη – μία διαδικασία σχετικά αργή. http://www.kventouris.com/mesa.cfm?Level1=7&Level2=2&Level3=0 &Level4=0&Level5=0&Level6=0

26 Γλυκαιμικός δείκτης ( ΓΔ ) Χαμηλός (<55) ΜέτριοςΥψηλός Πλήρες γάλα 27 Δημητριακά all bran 34 Μακαρόνια άσπρα 44 Ψωμί σίκαλης 51 Πίτα για σουβλάκι 57 Κρουασάν σκέτο 67 Σύκα ξερά 61 Πορτοκαλάδα FANTA 68 Άσπρο ψωμί 71 Καρπούζι76 Πατάτες τηγανητές 75 Ποπ κορν 72 Α. Καφάτος, «Διατροφή για προαγωγής της υγείας»

27 Γλυκαιμικό φορτίο Το γλυκαιμικό φορτίο προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το γλυκαιμικό δείκτη με την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και διαιρέσουμε με το 100. Είναι πολύ πιο σημαντικός από τον γλυκαιμικό δείκτη στον προσδιορισμό της διέγερσης της ινσουλίνης μετά από ένα γεύμα. http://www.kventouris.com/mesa.cfm?Level1=7&Level2=2&Level3=0 &Level4=0&Level5=0&Level6=0

28 Γλυκαιμικό φορτίο Πηγή Τυπική ποσότητα Γραμμάρι α Υδατανθρ άκων Γλυκαιμικ ός Δείκτης Γλυκαιμικ ό Φορτίο Φρούτα Μήλο11854864 Χυμός μήλου230 κ.ε.29571653 Βερίκοκο1481324 Μπανάνα1 μέτρια32792528 Πεπόνι (στρογγυλό)160 γραμ.1565975 http://www.kventouris.com/mesa.cfm?Level1=7&Level2=2&Level3=0 &Level4=0&Level5=0&Level6=0

29 Σακχαρώδης διαβήτης Ομάδα σοβαρών και χρόνιων ανωμαλιών που επιδρούν στο μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών που δίνουν ενέργεια Υπεργλυκαιμία : αφύσικα μεγάλα ποσά σακχάρου στο αίμα Προκαλεί : θανάτους, τυφλώσεις, καρδιοπάθειες, ακρωτηριασμούς, μολύνσεις Αίτια ◦ Καθιστική ζωή ◦ Κακή διατροφή ◦ παχυσαρκία

30 Σακχαρώδης διαβήτης Ενέργεια οργανισμού : κύρια πηγή γλυκόζη ◦ Υδατάνθρακες ◦ 10% λιπαρές ύλες ◦ 60% πρωτεΐνες Ρύθμιση γλυκόζης στο αίμα και στα κύτταρα από ορμόνες ◦ Ινσουλίνη  Ανεπαρκής ή το σώμα αδυνατεί να την χρησιμοποιήσει ◦ Γλυκαγόνο  Μετατρέπει το γλυκογόνο σε γλυκόζη ◦ Σωματοστατίνη  Ρύθμιση της έκκρισης ινσουλίνης

31 Σακχαρώδης διαβήτης Τύποι Σακχαρώδης διαβήτης εξαρτώμενος από την ινσουλίνη (IDDM) ◦ Νεανικός :1-40 έτών ◦ 10-20% Σακχαρώδης διαβήτης μη εξαρτώμενος από την ινσουλίνη ( Ν IDDM) ◦ Ενηλίκων ◦ >40 ετών ◦ 80% παχύσαρκοι Διαβήτης κυοφορίας Δευτερεύων σακχαρώδης διαβήτης ◦ Φάρμακα ◦ Ασθένεια του παγκρέατος

32 Σακχαρώδης διαβήτης Αντιμετώπιση Έλεγχος του επιπέδου σακχάρου στο αίμα Τροφοδοσία του ασθενούς με τις κατάλληλες θρεπτικές ουσίες Πρόληψη συμπτωμάτων Επίπεδα γλυκόζης στο αίμα: 0,7-1,2 mg/ml Δίαιτα: ◦ Κανονική δίαιτα ◦ Με ινσουλίνη ◦ Υπογλυκαιμικό μέσο Σωματική άσκηση

33 Σακχαρώδης διαβήτης και διατροφή Εξατομικευμένη ιατρική διατροφική θεραπεία ◦ Ατομικές διατροφικές συνήθειες ◦ Μεταβολικό προφίλ ◦ Στόχους θεραπείας ◦ Επιθυμητά αποτελέσματα Στενή παρακολούθηση μεταβολικών παραμέτρων ◦ Γλυκόζης ◦ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ◦ Λιπίδια ◦ Αρτηριακή πίεση ◦ Σωματικό βάρος ◦ Νεφρική λειτουργία ◦ Γενικότερη ποιότητα ζωής

34 Σακχαρώδης διαβήτης και διατροφή Υδατάνθρακες Τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες από καρπούς, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, ημιαποβουτυρωμένο γάλα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται Οι μη θρεπτικές γλυκαντικές ουσίες είναι ασφαλείς σε καθορισμένα όρια Κατανάλωση φυτικών ινών Οι υδατάνθρακες και τα μονοακόρεστα λίπη θα πρέπει να παρέχουν το 60-70% της ενεργειακής πρόληψης Πρωτεΐνες Συνήθης (10-20%) ενεργειακής πρόσληψης Λίπη Κορεσμένα λίπη <10% ενεργειακής πρόσληψης Χοληστερόλη <300mg/μέρα Περιορισμός LDL με μείωση κορεσμένων λιπαρών Να ελαχιστοποιηθεί η πρόσληψη trans λιπαρών οξέων <30% ενεργειακής πρόσληψης Αλκοόλ 1 ποτό για ενήλικες γυναίκες, 2 ποτά για ενήλικες άνδρες ◦ 1 ποτό : 1 μπύρα 240ml, 1 ποτήρι κρασί 120ml, 1 ποτήρι απεσταγμένου ποτού 50 ml Σωματική άσκηση Αλλαγές τρόπου ζωής

35 Γλυκαντικές ύλες Φυσικές Τεχνητές

36 Φυσικές γλυκαντικές ύλες Σουκρόζη ◦ Δεν αυξάνει τη γλυκαιμία από ότι το άμυλο ◦ Αυξάνει την τερηδόνα Φρουκτόζη ◦ 9% ενεργειακής πρόσληψης ◦ Πιο γλυκιά από τη ζάχαρη ◦ Καλός γλυκαντικός παράγοντας αλλά με επιπτώσεις στα λιπίδια Γλυκαντικές αλκοόλες ◦ Υδρογονομένοι μονοσακχαρίτες  Σορβιτόλη, μαννιτόλη, ξυλιτόλη ◦ Υδργονομένοι δισακχαρίτες  Ισομαλτολη, μαλτιτόλη, λακτιτόλη ◦ Μίγματα αυτών

37 Τεχνητές γλυκαντικές ύλες Ζαχαρίνη ◦ Πιθανότητα καρκίνου ουροδόχου κύστης σε πειραματόζωα όχι σε ανθρώπους ◦ Προειδοποίηση στην ετικέτα ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη Ασπαρτάμη ◦ Ασφαλής ◦ Προειδοποίηση στην ετικέτα για τα άτομα που πάσχουν από φαινυλοκετονουρία ◦ 40 mg / κιλό σωματικού βάρους (15 κουτάκια αναψυκτικού ) Σουκραλόζη Καλιούχος ακετοσουλφάμη Τα τελευταία 20 χρόνια αύξηση των υπέρβαρων ανθρώπων

38 Τεχνητές γλυκαντικές ύλες Γλυκαντική ύλη Γλυκαντική ικανότητα Ζαχαρίνη300 Ασπαρτάμη180 Ακετοσουλφάμη Κ 200 Σουκραλόζη500-600

39 Διαιτητικές ή φυτικές ίνες Είναι δομικά στοιχεία των φυτικών κυττάρων που δεν πέπτονται από τα πεπτικά ένζυμα του ανθρώπου Είναι αποκλειστικά φυτικής προέλευσης Δεν αποδίδουν ενέργεια στον οργανισμό Δεν είναι δυνατή η πέψη και η απορρόφησή τους στο λεπτό έντερο και αποβάλλονται από το παχύ έντερο www.health.in.gr

40 Κατηγορίες διαιτητικών ινών Αδιάλυτες στο νερό Κυτταρίνη Ημικυτταρίνες ( πολυμερή πεντοζών ) Ινουλίνη ( πολυμερές της φρουκτόζης ) Διαλυτές στο νερό Πηκτίνες Πολυμερή του γαλακτουρονικού οξέος Πολυμερή μονοσακχαριτών που σχηματίζουν πηκτές στο νερό Κόμμεα Λιγνίνες: μη υδατανθρακικά παράγωγα

41 Βασικές λειτουργίες διαιτητικών ινών Αδιάλυτες στο νερό Συγκρατούν νερό στο έντερο και αυξάνουν σε όγκο και διατηρούν την υγεία του πεπτικού συστήματος Αποφυγή δυσκοιλιότητας, αιμοροΐδων, προβλημάτων του εντέρου Μειώνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου Διαλυτές στο νερό Επιμηκύνουν χρονικά το αίσθημα του κορεσμού Μειώνουν τη λήψη ενέργειας και συντελούν στον έλεγχο του σωματικού βάρους Πιθανόν μειώνουν την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων μειώνοντας τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα Ρυθμίζουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

42 Δράση των διαιτητικών ινών 2. Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει τα χολικά άλατα 3. Τα χολικά άλατα βοηθούν στην πέψη 5. Μεγάλη ποσότητα χοληστερόλης απορροφάται στο αίμα 1. Το συκώτι χρησιμοποιεί τη χοληστερόλη του αίματος για να σχηματίσει χολικά άλατα 4. Οι διαιτητικές ίνες με τα χολικά άλατα απομακρύνονται με τα κόπρανα Δίαιτα σε υψηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες 4. Μικρή ποσότητα χολικών αλάτων απομακρύνεται Δίαιτα σε χαμηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες

43 Διαιτητικές ίνες και τρόφιμα Φρούτα Λαχανικά Όσπρια Ξηροί καρποί Δημητριακά ολικής άλεσης και προϊόντα Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 25-35 g

44 Βιβλιογραφία Βουδούρη Ε., Κοντομηνά Μ., « Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων », εκδ. ΟΕΔΒ, 1985. Γαλανοπούλου Ν., Ζαμπετάκης Γ., Μαυρή Μ., Σιαφάκα Α, « Διατροφή και Χημεία Τροφίμων », εκδ. Σταμούλης, 2007. Καφάτος Α., « Διατροφή για προαγωγή της υγείας και πρόληψη των χρονίων ασθενειών », ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ, Δρουδάκης, 2007. Ματάλα Α., Καμμένου Μ., Πιπέρκου Ι., « Διατροφή », ΤΕΕ, Τομέας υγείας και πρόνοιας, Β ’ τάξη, εκδ ΟΕΔΒ, 2002 Μπόσκου Δ, « Χημεία Τροφίμων », εκδ. Γαρταγάνη, 2004. Townsend C., Roth R., « Υγιεινή διατροφή και διαιτητική », εκδ. ΕΛΛΗΝ », 2000.

45 Πηγές διαδικτύου http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/aldket1.htm#rx4 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Glucuronic.png http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/aldket1.htm#rx4 http://www.cfs.purdue.edu/Class/F&n630/Virt_Class_2/CHOreacti ons.htm http://www.cfs.purdue.edu/Class/F&n630/Virt_Class_2/CHOreacti ons.htm http://www.kventouris.com/mesa.cfm?Level1=7&Level2=2&Level 3=0&Level4=0&Level5=0&Level6=0 http://www.kventouris.com/mesa.cfm?Level1=7&Level2=2&Level 3=0&Level4=0&Level5=0&Level6=0 www.health.in.gr www.mednutrition.gr


Κατέβασμα ppt "Οι Υδατάνθρακες Διάλεξη μαθήματος Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 Ιωάννης Τσαγκατάκης Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google