Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεσποτάτο του μυστρά Το δεσ π οτάτο του Μυστρά, ή Δεσ π οτάτο του Μορέως, α π οτέλεσε μία ημιαυτόνομη π εριοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Πελο π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεσποτάτο του μυστρά Το δεσ π οτάτο του Μυστρά, ή Δεσ π οτάτο του Μορέως, α π οτέλεσε μία ημιαυτόνομη π εριοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Πελο π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεσποτάτο του μυστρά Το δεσ π οτάτο του Μυστρά, ή Δεσ π οτάτο του Μορέως, α π οτέλεσε μία ημιαυτόνομη π εριοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Πελο π όννησο και διέγραψε τη δική του π ορεία α π ό το 1262 ως το 1460 π ου καταλύθηκε α π ό τον Μωάμεθ Β ’. Λξκλξκξκ ηξο

2 Μάχη της Πελαγονίας - Ίδρυση του Δεσποτάτου Το 1249, ο Γουλιέλμος Β ' Βιλλεαρδουίνος, ο Φράγκος ηγεμόνας του Πριγκι π άτου της Αχαΐας, κατασκεύασε ένα κάστρο σε μία βουνοκορφή του Ταϋγέτου, τον Μυστρά, με σκο π ό την υ π οταγή των Μηλιγγών. Η φιλοδοξία του Γουλιέλμου δεν π εριοριζόταν στην Πελο π όννησο αλλά είχε βλέψεις και π ιο μακριά. Το 1259 συμμάχησε με τον Δεσ π ότη της Η π είρου, Μιχαήλ Β ', και με τον Μανφρέδο της Σικελίας με σκο π ό να σταματήσουν την Αυτοκρατορία της Νίκαιας π ου μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν η ισχυρότερη δύναμη στη βόρειο Ελλάδα και είχε ε π ικίνδυνες βλέψεις στην Κωνσταντινού π ολη.. Τον ίδιο χρόνο στην μάχη της Πελαγονίας ο συνασ π ισμός αυτός συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου αλλά οι σύμμαχοι ηττήθηκαν. Οι στρατιώτες της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ανακάλυψαν τον Γουλιέλμο λίγο μετά την μάχη να κρύβεται σε μία θημωνιά και τον αιχμαλώτισαν. Το 1262 όταν οι Νικαιάτες είχαν ήδη ανακαταλάβει την Κωνσταντινού π ολη ο Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έκανε συμφωνία με τον Μιχαήλ για την α π ελευθέρωσή του. Θα έμενε ελεύθερος αν του π αρέδιδε τρία κάστρα στο νότο της Πελο π οννήσου, τα κάστρα του Μυστρά, της Μονεμβασιάς, και της Μεγάλης Μάνης ( ή Μάινης ). Αυτός ήταν και ο π υρήνας του Δεσ π οτάτου του Μυστρα.

3 Η πρώτη περίοδος Τα κάστρα όντως π αραδόθηκαν αλλά αμέσως μετά ξέσ π ασε νέος π όλεμος μεταξύ του Πριγκι π άτου της Αχαΐας και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το 1263 οι Βυζαντινοί π ροσέλαβαν Τούρκους μισθοφόρους α π ό την Μικρά Ασία και τους έστειλαν στην Πελο π όννησο για τον π όλεμο με τους Φράγκους. Τον ίδιο χρόνο οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να καταλάβουν τη γειτονική κωμό π ολη Λακεδαιμονία ( στη θέση της αρχαίας Σ π άρτης ) και τη βαρονία του Γερακιού μαζί με την π εριοχή της Τσακωνιάς. Θα ξεκινήσουν ε π ιδρομές στην υ π όλοι π η Πελο π όννησο αλλά το 1264 οι Τούρκοι μισθοφόροι θα αυτομολήσουν στους Φράγκους και στην μάχη του Μακρυ π λαγίου οι Βυζαντινοί θα ηττηθούν. Καθώς ο καιρός π ερνούσε, ολόκληρη η Πελο π όννησος μετατρε π όταν σε ένα μεγάλο π εδίο μαχών. Το 1275 οι Βυζαντινοί νικούν τους Φράγκους στην μάχη της Μεγάλης Αράχωβας. Παρά τη Φραγκική αντίδραση, οι Βυζαντινοί μέχρι το 1320, π ερί π ου, καταφέρνουν να καταλάβουν τα κάστρα της Άκοβας, της Καρύταινας, του Πολύφεγγου και του Αγίου Γεωργίου στα Σκόρτα και το 1330 π ερί π ου καταλαμβάνουν τα Καλάβρυτα. Παράλληλα, υ π ήρξε φροντίδα για την εσωτερική οργάνωση της π εριοχής. Α π ό το 1262 το κάστρο του Μυστρά έγινε έδρα ενός διοικητή με ετήσια θητεία ( κεφαλή ), ενώ α π ό το 1308 η θητεία των διοικητών ε π εκτάθηκε και π ολλοί α π ό αυτούς ήταν μόνιμοι ( ε π ίτρο π οι ). Το 1289 η έδρα του διοικητή της ε π αρχίας π ου μέχρι τότε ήταν στην Μονεμβασιά μεταφέρθηκε στον Μυστρά. Εν τω μεταξύ γύρω α π ό τον Μυστρά συγκεντρώνονταν π ολλοί κάτοικοι α π ό τη γύρω π εριοχή για π ερισσότερη ασφάλεια και σύντομα χτίστηκαν και νέα τείχη για να συμ π εριλάβουν τα καινούρια σ π ίτια του Μυστρά. Ειδικά οι κάτοικοι της γειτονικής Λακεδαιμονίας είχαν μετακινηθεί για π ερισσότερη ασφάλεια στον Μυστρά και η Λακεδαιμονία είχε ερημώσει το αργότερο το 1265.

4 1 οι Δεσπότες-Καντακουζινοί Το 1349 ο Ιωάννης ΣΤ ' Καντακουζηνός έστειλε το δευτερότοκο γιο του, Μανουήλ στην Πελο π όννησο. Αυτός ήταν ο π ρώτος δεσ π ότης του Μυστρά ( ). Στην ε π οχή του π αρουσιάζεται για π ρώτη φορά άνθηση στις τέχνες, και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το έργο του Μανουήλ στον Μυστρά έφερε έναν αέρα ανανέωσης στην π εριοχή. Το 1380 π ου θα π εθάνει θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, Ματθαίος και έ π ειτα ο Δημήτριος ( )

5 2 οι Δεσπότες-Παλαιολόγοι Στη συνέχεια όλοι οι δεσπότες θα ανήκουν στην οικογένεια των Παλαιολόγων, με πρώτο το Θεόδωρο Α'( ), αδελφό του αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου και μετά από αυτόν το Θεόδωρο Β'( ),δευτερότοκο γιο του Μανουήλ Β'. Το Θεόδωρο Β' διαδέχθηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος( ) και αυτόν οι αδελφοί του Θωμάς και Δημήτριος μέχρι το Αυτήν την εποχή το δεσποτάτο εξουσιάζει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Μέχρι το 1395,οι δυνάμεις του Θεόδωρου καταλαμβάνουν μέρος της Μεσσηνίας, την Αργολίδα και την Κορινθία. Το 1388 το Άργος πέφτει στα χέρια του Θεόδωρου, αλλά αμέσως μετά το καταλαμβάνουν οι Βενετοί. Παράλληλα, οι Τούρκοι πλησιάζουν την Πελοπόννησο και ξεκινούν και προς τα εκεί επιδρομές από το Η ένταση ανάμεσα στη Βενετία και το δεσποτάτο εκτονώθηκε λόγω της κοινής απειλής των Οθωμανών εκτονώθηκε και το 1394 έφτασαν σε συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία κατά των Οθωμανών. Το 1395 περίπου δέκα χιλιάδες Αλβανοί, μαζί με τις οικογένειες και τα κοπάδια τους φτάνουν στην Κορινθία και παίρνουν άδεια από το δεσπότη να εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου που ο πληθυσμός είχε ελαττωθεί. Το 1397 πραγματοποιήθηκε μία φοβερή επιδρομή των Τούρκων στην Πελοπόννησο υπό τον Εβρενός Μπέη. Το Άργος καταστράφηκε ολοκληρωτικά και ερημώθηκε, ενώ οι κάτοικοί του που κατάφεραν να επιζήσουν σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Λίγες μέρες αργότερα ο στρατός του Θεόδωρου Α' ηττήθηκε κοντά στο Λεοντάρι. Το 1400 η Κόρινθος πωλείται στους Ιωαννίτες Ιππότες από το Θεόδωρο, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι το 1404, οπότε και ο κίνδυνος από τις επιδρομές των Οθωμανών είχε προσωρινά απομακρυνθεί. Επίσης το 1400 ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, ένας υπέρμαχος του πλατωνισμού και

6 οραματιστής του νέου ελληνισμού, ιδρύει στον Μυστρά φιλοσοφική σχολή. Ο Πλήθων στα επόμενα χρόνια βλέποντας την κρίση στην οποία περιέρχεται το δεσποτάτο προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα, όπως τη δημιουργία μόνιμου στρατού από Έλληνες και όχι από μισθοφόρους, το χωρισμό των κατοίκων σε στρατιώτες (και μη φορολογούμενους) και σε φορολογούμενους χωρίς την υποχρέωση στράτευσης, τη διαμόρφωση ισχυρής συγκεντρωτικής εξουσίας, να γίνει κοινή περιουσία όλη η καλλιεργήσιμη γη και όποιος ήθελε να καλλιεργεί χέρσα γη να το κάνει ελεύθερα, με το 1/3 της παραγωγής να πηγαίνει σε κοινό ταμείο. Οι προτάσεις του όμως αυτές αγνοήθηκαν. Το 1415 ο Μανουήλ Β' κατάφερε να ανακατασκευάσει το Εξαμίλιον τείχος κατά μήκος του Ισθμού της Κορίνθου μέσα σε σαράντα ημέρες για καλύτερη προστασία της Πελοποννήσου από τις τουρκικές επιδρομές. Για να το καταφέρει αυτό αναγκάστηκε να επιβάλει ειδικούς φόρους στους Πελοποννησίους, πράγμα που οδήγησε πολλούς άρχοντες σε επανάσταση η οποία συνετρίβη από τον Μανουήλ σε μάχη κοντά στην Καλαμάτα. Η κατασκευή του Εξαμιλίου όμως δεν κατάφερε να εμποδίσει τον Τουραχάν (ή Τουρχάν) Μπέη να επιδράμει στην Πελοπόννησο ξανά το Το οι Βυζαντινοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Μεσσηνίας και της Ηλείας. Το 1427 ο

7 Βυζαντινός στόλος καταφέρνει να νικήσει σε ναυμαχία στα νησάκια Εχινάδες, στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, τον Παλατινό Κόμη Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Κάρολο Α' Τόκκο και λίγο αργότερα οι Βυζαντινοί καταλαμβάνουν τη Γλαρέντζα στην Ηλεία. Το Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καταλαμβάνει και την Πάτρα μετά από πολιορκία. Εκτός από την Μεθώνη, την Κορώνη το Ναύπλιο και το Άργος που είναι στα χέρια των Βενετών, ολόκληρη η υπόλοιπη Πελοπόννησος είναι στα χέρια των Ελλήνων με το Θεόδωρο να εξουσιάζει τον Μυστρά, το Θωμά τη Γλαρέντζα και τον Κωνσταντίνο τα Καλάβρυτα. Ο Κωνσταντίνος έφυγε από την Πελοπόννησο το 1437 αλλά ξαναγύρισε το 1443 ως δεσπότης του Μυστρά στη θέση του αδερφού του Θεόδωρου Β',και ξανά έχτισε το Εξαμίλλιον που είχε καταστραφεί πάλι το Το 1444 ο Κωνσταντίνος και ο Θωμάς εισβάλουν στη Στερεά Ελλάδα, και κυριεύουν την Αθήνα και τη Βοιωτία αναγκάζοντας το δούκα της Αθήνας, Νέριο Β' Ατζαγιόλι, να τους καταβάλλει ετήσιο φόρο. Ο Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του στη σύνοδο Φλωρεντίας-Φεράρα, συνεχίζει πιο βόρεια γνωρίζοντας ότι οι Τούρκοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους σταυροφόρους στη Βάρνα, περνά τα Άγραφα, ενώνεται με τους Βλάχους της Πίνδου και εισβάλλει στη Θεσσαλία. Στη συνέχεια στράφηκε στη Φωκίδα και κατέλαβε το Γαλαξείδι, το Λιδωρίκι και τη Βυτρινίτσα.


Κατέβασμα ppt "Δεσποτάτο του μυστρά Το δεσ π οτάτο του Μυστρά, ή Δεσ π οτάτο του Μορέως, α π οτέλεσε μία ημιαυτόνομη π εριοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Πελο π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google