Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:RECENT DEVELOPMENTS IN FORMAL SETTINGS.(ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ) ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡ.:ΔΟΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:RECENT DEVELOPMENTS IN FORMAL SETTINGS.(ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ) ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡ.:ΔΟΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:RECENT DEVELOPMENTS IN FORMAL SETTINGS.(ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ) ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡ.:ΔΟΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ:ΣΤ΄ A.M.:2960

3 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ Ενότητα 1:Διδακτικά υπερμέσα.Ευκαιρίες και προοπτικές για Δια Βίου Εκπαίδευση. Ενότητα 1:Διδακτικά υπερμέσα.Ευκαιρίες και προοπτικές για Δια Βίου Εκπαίδευση. Ενότητα 2:Οι δυναμικές της μη- επίσημης μάθησης και το άνοιγμα στα διεθνή μαθησιακά συστήματα. Ενότητα 2:Οι δυναμικές της μη- επίσημης μάθησης και το άνοιγμα στα διεθνή μαθησιακά συστήματα.

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. 1.1.ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ(ΓΕΝΙΚΑ) Τα υπερμέσα συνδέονται με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Τα υπερμέσα συνδέονται με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Με σκοπό να παρέχουν μαθησιακές ευκαιρίες σε άτομα που δε μπορούν να ενταχθούν σε μια τάξη. Με σκοπό να παρέχουν μαθησιακές ευκαιρίες σε άτομα που δε μπορούν να ενταχθούν σε μια τάξη.

5 1.2.Λόγοι που κάνουν τα υπερμέσα απαραίτητα για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.  Πρόκειται για ελαστικά εργαλεία.  Βοηθούν τους αυτόνομους μαθητές.  Είναι ωφέλιμα για μαθητές που έχουν προβλήματα στο να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό διδακτικό πρόγραμμα.  Είναι συμπληρωματικά και εναλλακτικά των παραδοσιακών διδακτικών μέσων.  Αφήνουν τους μαθητές να εξατομικεύουν τους στόχους και τους ρυθμούς τους.

6 1.3.α. ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΥΠΕΡΜΕΣΑ-ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ. Πρόκειται για δυναμικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για παιδαγωγικούς, διδακτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Πρόκειται για δυναμικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για παιδαγωγικούς, διδακτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

7 1.3.β. ΟΡΙΣΜΟΙ  Πολυμέσα:Το πληροφοριακό υλικό μπορεί να παρουσιαστεί χρησιμοποιώντας πληθώρα μέσων. (κείμενο, οπτικό, ακουστικό υλικό κτλ.) (κείμενο, οπτικό, ακουστικό υλικό κτλ.)  Υπερμέσα:Το αποτέλεσμα οργάνωσης και δόμησης του πληροφοριακού υλικού.  Υπερκείμενα:Αναφέρονται στη μεθοδολογία οργάνωσης πληροφοριών (οργανωτική αρχή)

8 1.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ  Τονίζεται ότι το κείμενο με την κλασσική του έννοια έχει εμπλουτιστεί.  Δεν παρουσιάζουν πληροφορίες με γραμμικό τρόπο.  Παρουσιάζουν κομμάτια πληροφοριών.  Κάθε κομμάτι πληροφοριών μπορεί συγχρόνως να είναι κέντρο και περιφέρεια, εισαγωγή και επίλογος.  Είναι πιθανό να έχουμε πολυμέσα που να μην είναι οργανωμένα όπως ένα υπερκείμενο. (π.χ. μια ταινία με υπότιτλους.) (π.χ. μια ταινία με υπότιτλους.)

9 1.5. ΤΑ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 1) Ο λογικός χώρος,που αναφέρεται στην οργάνωση των περιεχομένων 2) Ο ορατός χώρος σχετικά με την παρουσίαση του υλικού στην οθόνη του Η/Υ. 3) Ο χώρος δράσης όπου ο χρήστης δρα πάνω στο υλικό.

10 1.6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ  Τα υπερμέσα μπορούν να προσδιοριστούν ως πληροφορίες υποστηριζόμενες από διάφορα μέσα και δομημένες σύμφωνα με τις αρχές των υπερκειμένων. Έτσι αναφερόμαστε : Έτσι αναφερόμαστε :  α. στο τελικό προϊόν (π.χ. Ένα CD-ROM )  β. στην ιδέα (υπερμέσα ως επικοινωνιακό υλικό ) και  γ. στην τεχνολογία (υπερμέσα ως ύλη και εξοπλισμός Η/Υ.

11 1.7. ΥΠΕΡΜΕΣΑ(ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.  Τα υπερμέσα σε αντίθεση π.χ. με τα τυπωμένα κείμενα είναι αλληλεπιδραστικά.  Τα υπερμέσα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών. (π.χ. το CD-ROM, έχει το πλεονέκτημα χωρητικότητας 100 έργων περίπου. ) (π.χ. το CD-ROM, έχει το πλεονέκτημα χωρητικότητας 100 έργων περίπου. )

12 1.8. Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ- ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Ο συνδυασμός : α. της αλληλεπίδρασης μεταξύ άλλων μέσων και α. της αλληλεπίδρασης μεταξύ άλλων μέσων και β. του υπερκειμένου ως οργανωτική αρχή, β. του υπερκειμένου ως οργανωτική αρχή,  Κάνει τη διαφορά μεταξύ υπερμεσων και άλλων παραδοσιακών εκπαιδευτικών υλικών.(όπως κασέτες, ταινίες κτλ. )

13 1.9. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ  Αλληλεπίδραση (διαμόρφωση κομματιών πληροφοριών. )  Υπερκειμενικότητα (οι πληροφορίες δεν παρουσιάζονται με γραμμικό τρόπο. )  Πολυμεσικότητα (το πληροφοριακό υλικό παρουσιάζεται με τη βοήθεια πολλών μέσων.)

14 1.10. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Η/Υ  Με τα υπερμέσα ο χώρος διαβάσματος είναι ο ηλεκτρονικός χώρος της οθόνης του Η/Υ.  Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τη φιλοσοφία του Η/Υ, για να μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον ηλεκτρονικό χώρο.  Με τον Η/Υ έχουμε ενεργή ανάμειξη στη διαδικασία της μάθησης (προσωπική επιλογή των πληροφοριών-γνώσεων. )  Ο μαθητής γίνεται δεύτερος συγγραφέας αφού είναι υπεύθυνος να δώσει συνεκτικότητα στο κείμενο με τις επιλογές του.

15 1.11. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ;  Είναι πιο δύσκολο να διαβαστεί ένα ψηφιακό κείμενο παρά ένα τυπωμένο εξαιτίας 2 παραγόντων : α. των τεχνικών, δηλαδή την ανάλυση, την ευκαμψία και την ικανότητα αποθήκευσης του Η/Υ. α. των τεχνικών, δηλαδή την ανάλυση, την ευκαμψία και την ικανότητα αποθήκευσης του Η/Υ. β. των γνωστικών. Ο αναγνώστης πρέπει να δώσει σημασία σε μια σύνθετη πληροφοριακή δομή. β. των γνωστικών. Ο αναγνώστης πρέπει να δώσει σημασία σε μια σύνθετη πληροφοριακή δομή.

16 1.12. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΌΣΟ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ;  Δίνουν την αίσθηση της μη αναγκαιότητας (ο χρήστης δεν νιώθει άνετα σχετικά με την ικανότητά του να χειριστεί ένα πολυμέσο) (ο χρήστης δεν νιώθει άνετα σχετικά με την ικανότητά του να χειριστεί ένα πολυμέσο)  Έλλειψη επιμόρφωσης σχετικά με τα πολυμέσα και τους Η/Υ.  Λόγω της μη γραμμικής τους πορείας, ο χρήστης νιώθει χαμένος. (κάτι που δεν συμβαίνει με τα βιβλία.)

17 1.13. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ Η ολοκλήρωση των υπερμέσων είναι μια πρόκληση. Η ολοκλήρωση των υπερμέσων είναι μια πρόκληση. Βασικός στόχος : η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος : η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν μια σημαντική ικανότητα : Οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν μια σημαντική ικανότητα : Θα μπορούν να δώσουν σημασία σε έναν αλληλοσύνδετο ωκεανό πληροφοριών Θα μπορούν να δώσουν σημασία σε έναν αλληλοσύνδετο ωκεανό πληροφοριών Θα μπορούν να ελέγχουν τη γνώση κάθε στιγμή και παράλληλα να διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Θα μπορούν να ελέγχουν τη γνώση κάθε στιγμή και παράλληλα να διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Ριζικές αλλαγές στο χώρο εργασίας Ριζικές αλλαγές στο χώρο εργασίας (επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα). (επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα).  Εργοδότες : θέτουν υψηλές απαιτήσεις για τις ικανότητες που χρειάζονται.  Οι απλές γνώσεις και δεξιότητες γίνονται περισσότερο σημαντικές.  Όλα τα παραπάνω ορίζουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ως απαραίτητη.

19 ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ; Μέσω της : α. μη-επίσημης μάθησης και Μέσω της : α. μη-επίσημης μάθησης και β. της αξιολόγησης των β. της αξιολόγησης των ικανοτήτων που ήδη κατέχει το άτομο. ικανοτήτων που ήδη κατέχει το άτομο.

20 2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ. ΣΤΟΧΟΙ: ΣΤΟΧΟΙ:  Να μηδενίσει το κενό ανάμεσα στη μάθηση και την εργασία  Να ενισχύσει τις γνώσεις του ατόμου και να προσφέρει επιπλέον δεξιότητες  Να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική βελτίωση  Να βοηθήσει τα άτομα στην ικανότητα εύρεσης εργασίας.

21 2.2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Αξιολογώντας τη μάθηση παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο για μάθηση. Αξιολογώντας τη μάθηση παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο για μάθηση. Αυξάνονται οι ευκαιρίες για την αγορά εργασίας. Αυξάνονται οι ευκαιρίες για την αγορά εργασίας. Επωφελούνται τα άτομα. Επωφελούνται τα άτομα. Επωφελούνται οι εταιρίες (διαμόρφωση ικανοτήτων προσωπικού= καλύτερη απόδοση). Επωφελούνται οι εταιρίες (διαμόρφωση ικανοτήτων προσωπικού= καλύτερη απόδοση).


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:RECENT DEVELOPMENTS IN FORMAL SETTINGS.(ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ) ΌΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡ.:ΔΟΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google