Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Συνεργατική μάθηση Λογισμικά μοντελοποίησης - προσομοίωσης Νέες μέθοδοι διδασκαλίας Εξατομικευμένη μάθηση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2 2 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΣΕ 1/2 Γενικό μέρος  Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  Θεωρίες μάθησης με ΤΠΕ  Βασικά εργαλεία πολυμέσα-διαδίκτυο  Εκπαιδευτικά λογισμικά  Υποστήριξη εργαστηρίου ΚΣΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3 3 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΣΕ 2/2 Ειδικό μέρος  ΤΠΕ και Γραμματισμός  Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων και ΤΠΕ  Χρήση λογισμικών ειδικότητας και βασικών εργαλείων πληροφορικής  Εκπαιδευτικά σενάρια

4 4 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική

5 5 • Αναγκαιότητες • Ρόλος των ΤΠΕ στην Κοινωνία της γνώσης • Προσδοκίες • Μοντέλα εισαγωγής • Στόχοι •Ευρωπαϊκή – εθνική πολιτική • Αλλαγές • Προβλήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6 6  Στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας παρατηρούνται τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Διαπερνούν και ανατρέ- πουν παραδοσιακά σύνο- ρα (όρια), γεωγραφικά, οι- κονομικά και πολιτιστικά. 2. Έχουν αλματώδη ρυθμό εξέλιξης. 3. Προκαλούνται από τις ΤΠΕ και στηρίζονται στις ΤΠΕ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7 7 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ  Η Ευρώπη θέτει στόχο το 2010 να έχει την πιο ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία (Λισσαβόνα 2000), για να εξασφαλίσει στους πολίτες της: 1. Σταθερή οικονομική ανάπτυξη 2. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 3. Μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8 8 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  Κινητήριος μοχλός ανάπτυξης θεωρείται η συμμετοχή των πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.  Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση επιδιώκεται: 1. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 2. Ισότιμη συμμετοχή όλων στην Κοινωνία και την Οικονομία της Γνώσης 3. Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/3  Από το 1970 αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ.  Δραστηριότητες με χρήση αλγορίθμων (Salmor κα. 1972), Υπολογιστικές θεωρίες μάθησης.  Προγράμματα COMMET ( 1986) και EUROTECNET (1990)  Tο 1995 :Λευκή Βίβλος - Σχέδιο για την Μάθηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Δράσεις:  European Schoolnet (EUN), Δεκ 1996  Ned@ys Europe, 1997: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών πολυμέσων.  Προγράμματα Σωκράτης - Μinerva(1995-2006): Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10 10  Οι δράσεις της Ε.Ε., σχεδιασμός και εφαρμογή 1.Σχέδιο Δράσης eEurope (2000). Ψηφιακός - πληροφορικός εγγραμματισμός  Πρόγραμμα e-learning: Ενσωμά- τωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.  Πρόγραμμα e-Twinning: Ηλεκτρο- νική αδελφοποίηση σχολείων.  Πρόγραμμα xperimania: Διάδοση ιδεών, επιστημονικών γνώσεων. Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2/3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

11 11  Οι δράσεις της Ε.Ε. - Στόχοι  Η Ελλάδα ακολουθεί την πολιτική της Ε. Ε. με δράσεις μέσω των ΚΠΣ και ΕΠΕΑΕΚ - ΕΣΠΑ 2.Το σχέδιο δράσης i2010 Συνδυασμός πολυμέσων  Διαδίκτυο, Τηλεφωνία, Τηλεόραση στις ΤΠΕ  Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας  Ανάπτυξη των ΤΠΕ για τα ΑΜΕΑ Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3/3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12 12  Σύμφωνα με τη διεθνώς ασκούμενη πρακτική διακρίνουμε τρία μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Το τεχνοκρατικό / τεχνοκεντρικό. Στοχεύει στον ψηφιακό–πληροφο- ρικό εγγραμματισμό των μαθητών. 2. Το ολιστικό. Οι ΤΠΕ εντάσσονται στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, μοντελοποίηση-προσομοίωση. 3. Το πραγματολογικό. Οι ΤΠΕ ως διδακτικό αντικείμενο και ως εργαλείο που στηρίζει τη διδασκαλία. Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13 13 Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14 14 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  Η Ελλάδα ακολούθησε διαδοχικά το πρώτο μοντέλο, σταδιακά προσαρμόστηκε στο δεύτερο και τέλος πέρασε στο τρίτο, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τεχνοκρατικό Πραγματολογικό Ο λ ι σ τ ι κ ό Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15 15 ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ;  Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν: 1. Τις οργανωτικές δομές 2. Τις μαθησιακές διαδικασίες 7. Τις διαδικασίες αξιολόγησης 4. Τις διδακτικές μεθόδους 5. Τα περιβάλλοντα μάθησης 6. Το αναλυτικό πρόγραμμα 3. Το ρόλο εκπαιδευτικού και μαθητή Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

16 16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΔΙΑ  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται αφορούν: Α. Τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα λογισμικά: Β. Τον εκπαιδευτικό Γ. Τους μαθητές ΠρομήθειαΣυντήρησηΑνανέωση Αλλαγή ρόλου ΕπιμόρφωσηΑυτοεπιμόρφωση α. Η αλλαγή ρόλου στη μάθηση β. Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας γ. Αποπροσανατολισμός και υποταγή στο ‘μέσο’ Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

17 17 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  Σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο : α. Πρόσβαση όλων των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης (στην εκπαίδευση) β. Ανάπτυξη Ισχυρής και ανταγωνιστικής οικονομίας γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους  Ειδικά στην εκπαίδευση : α. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της παιδείας β. Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων γ. Ανάπτυξη της Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

18 18  Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: 1. Επιμορφωτικό υλικό ΙΤΥ, γενικό μέρος 2. Επιμορφωτικό υλικό Π.Ι., γενικό μέρος 3. Τζιμογιάννη Α., Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πραγματικότητα και προοπτικές, http://www.epyna.gr/http://www.epyna.gr/ 4. Στέλλα Βοσνιάδου, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις, http://www.etpe.grhttp://www.etpe.gr Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2008 Γιώργος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Κατέβασμα ppt "1 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1) Γεώργιος Γιαννικόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google