Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

' 'Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη'' Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. Ένα νέο επενδυτικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "' 'Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη'' Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. Ένα νέο επενδυτικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ' 'Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη'' Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Αργύρης ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα argyris.peroulakis@ec.europa.eu

2 Χρηματοπιστωτική κρίση και επιπτώσεις : o Ανεργία o Απουσία βιώσιμης ανάπτυξης o Μείωση εμπιστοσύνης στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα Πρόταση Προέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 1.Αποκατάσταση Εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών. 2.Εστίαση των πολιτικών στις κύριες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας. 3.Ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμότητας με βάση την κοινοτική μέθοδο. Πρόγραμμα για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή με 10 πεδία πολιτικής. ''Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη στα ουσιώδη θέματα, αλλά πιο μικρή και πιο συγκρατημένη στα λιγότερο σημαντικά'‘. JC Juncker Καιρός για μια νέα προσέγγιση

3 Στόχοι: Ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας Τόνωση επενδύσεων Δημιουργία θέσεων εργασίας Φιλόδοξη δέσμη μέτρων (Πρόταση πακέτου Katainen INVEST EUROPE - 11/2014) :  Καλύτερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων (κοινός προϋπολογισμός Ε.Ε και ΕΤΕπ) με προσέλκυση ιδιωτικών πόρων (επί 15). Μ'αυτό τον τρόπο θα διοχετευτούν έως 300 δισ σε πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία την επόμενη τριετία.  Παροχή δανείων η εγγυήσεων με μεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου (ανάπτυξη αποτελεσματικότερων χρηματοοικονομικών μέσων και δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για την χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλου αριθμού βιώσιμων έργων). 1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

4 Πρόταση πακέτου Katainen INVEST EUROPE -11/2014) Χρειάζεται : 1.Προώθηση βιώσιμων κι ελκυστικών έργων που δημιουργούν θέσεις εργασίας. 2.Εστίαση σε υποδομές ενέργειας και μεταφορών, ευρυζωνικά δίκτυα, ΑΠΕ και ενεργειακή απόδοση, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία. 3. Σχέδια για την διευκόλυνση εύρεσης εργασίας των νέων, έγκαιρη εφαρμογή του συστήματος Εγγύηση για τη Νεολαία, στενή συνεργασία των αρμόδιων φορέων, πρέπει και σταδιακά να διευρυνθεί - αύξηση του ορίου ηλικίας από 25 σε 30 ). Ενδιάμεση αξιολόγηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου(τέλη 2016). Τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον για επενδύσεις και καλύτερη νομοθεσία για Ενιαία Αγορά χωρίς εθνικούς περιορισμούς με σκοπό την ομαλότερη λειτουργία των ΜΜΕ (που δημιουργούν πάνω από 85% θέσεων εργασίας).

5

6 ΔΙΑΡΔΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Το «ενάρετο» τρίγωνο»

7 Ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

8 Χρηματοδότηση

9 Μακροπρόθεσμες επενδύσεις

10 ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

11 Χρονοδιάγραμμα

12 '' Δημιουργία μιας συνδεδεμένης ενιαίας αγοράς και μιας δυναμικής κοινωνίας της γνώσης που μπορεί να παράγει έως και 250 δισ.ευρώ πρόσθετης ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας '' (Στόχος η πρόταση της ΕΕ να κατατεθεί 5/2015) Φιλόδοξα νομοθετικά μέτρα για : Τις τηλεπικοινωνίες. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τις διαδικτυακές και ψηφιακές αγορές των καταναλωτών. Στόχοι : Εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ιδίως για νέους. Λιγότερη επιβάρυνση έως και καθόλου για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Πρόσβαση σε υπηρεσίες οπουδήποτε στην Ευρώπη. Ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους κοινούς κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Μεγαλύτερη φιλοδοξία για τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες. Τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων αντικατοπτρίζοντας τις νέες τεχνολογίες. Απλούστευση των κανόνων για online αγορές των καταναλωτών. Διευκόλυνση ατόμων με καινοτόμες ιδέες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και μάθησης. 2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

13 Γεωπολιτικά θέματα λόγω μεγάλης εξάρτησης Ευρώπης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου Νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (Στόχος η πρόταση να κατατεθεί 3/2015 ) Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για την ενέργεια - μέσω της συγκέντρωσης πόρων, τη διασύνδεση δικτύων και ενώνοντας τις δυνάμεις μας κατά τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες εκτός της ΕΕ.  Διαφοροποίηση και ανεύρεση νέων ενεργειακών πηγών έτσι ώστε η Ευρώπη να μεταβεί γρήγορα και σε άλλα κανάλια προμηθειών όταν το οικονομικό και πολιτικό κόστος από την Ανατολή είναι πολύ υψηλό.  Μείωση ενεργειακής εξάρτησης για τις χώρες της ΕΕ.  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης πέρα από τους στόχους του 2020.  Η ΕΕ πρέπει να καταστεί νούμερο ένα παγκοσμίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη – αξιοποίηση της δυναμικής της πράσινης ανάπτυξης. 3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή

14  ' 'Επαναφορά του ποσοστού που κατέχει η βιομηχανική παραγωγή στο ΑΕγχΠ της ΕΕ στο 20% έως το 2020 (16% σήμερα)'‘.  Αυστηρότερος έλεγχος τραπεζών ( Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας και Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης).  Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (ενίσχυση κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κενές θέσεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων).  Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης (Κοινή Ενοποιημένη Βάσης Φορολογίας Εταιρειών και Φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών). 4.Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

15 5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση  Στήριξη των προβληματικών χωρών της ζώνης του ευρώ με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.  Επανεξέταση της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής νομοθεσίας εποπτείας (six pack) και των νέων δημοσιονομικών κανόνων (two pack).  Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.  Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής ένωσης.  Αντικατάσταση τρόικας με μία δομή με μεγαλύτερη λογοδοσία και δημοκρατική νομιμοποίηση.  Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

16  Κατάργηση τελωνειακών δασμών στα προϊόντα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.  Καθιέρωση και δημιουργία νέων διατλαντικών προτύπων προϊόντων.  Και κυρίως ενίσχυση της διαφάνειας έναντι των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας. 6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ

17 7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη  Επίτροπος ειδικά αρμόδιος για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου ο οποίος θα συνάψει και την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Κατάργηση διακρίσεων (εθνικότητα, φύλο,φυλετική ή εθνοτική, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό, μειονότητες).  Προστασία των δεδομένων.  Καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας – καταστολή οργανωμένου εγκλήματος.  Δικαστική συνεργασία μεταξύ των καρτών μελών τη ΕΕ έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ να ασκούν πιο εύκολα τα δικαιώματα τους σε ολόκληρη την Ένωση (Euro just, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία).

18 '' Ύστερα από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο (Λαμπεντούζα) η Ευρώπη χρειάζεται να λειτουργήσει υπό ένα πνεύμα αλληλεγγύης'‘.  Κοινή πολιτική ασύλου (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο).  Επίτροπος ειδικά αρμόδιος για τη μετανάστευση.  Να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη είσοδος των παράνομων μεταναστών.  Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης των ατόμων μέσα από την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την «μπλε κάρτα».  Συνεργασία και με χώρες εκτός ΕΕ για τον ομαλό επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών. 8. Μια νέα πολιτική μετανάστευσης

19 Ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής ύστερα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή  Ενίσχυση του ρόλου του επόμενου Ύπατου Εκπρόσωπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας  Ισχυρότερη Ευρώπη όσο αφορά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας με ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες : Χρήση νέων δικτύων της ΕΕ για την αμυντική συνεργασία Δημιουργία περισσότερων συνεργιών μεταξύ των κρατών μελών σε αμυντικές προμήθειες Η δημιουργία μιας μόνιμης, εθελοντικής αμυντικής δύναμης της ΕΕ, η οποία παίρνει πόρους από τις χώρες μέλη που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν  Δεν θα λάβει πλέον χώρα περαιτέρω διεύρυνση την επόμενη πενταετία ωστόσο τα Δυτικά Βαλκάνια θα διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική και θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία και η εταιρική σχέση με χώρες όπως Μολδαβία και Ουκρανία. 9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

20  Εκπλήρωση ειδικής εταιρικής σχέσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπλήρωση πολιτικού διαλόγου και όχι τεχνοκρατικού.  Διαφάνεια όσο αφορά τις επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.  Επανεξέταση νομοθεσίας που ισχύει για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  Ενίσχυση συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια (αρχή επικουρικότητας). 10.Για την δημοκρατική αλλαγή στην ΕΕ

21  Στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών.  Πιο εστιασμένη Ένωση σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπερασπίζεται το γενικό Ευρωπαϊκό συμφέρον.  Συνεργασία με όλους είτε είναι εντός ευρωζώνης είτε εκτός, είτε συμμετέχουν στη συμφωνία Σένγκεν είτε όχι, είτε υποστηρίζουν τη βαθύτερη ολοκλήρωση είτε όχι. ' 'Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά '' πιο διαφανής Ευρώπη, πιο ανταγωνιστική, προσπάθειες για επίτευξη γενικού συμφέροντος και υποστήριξη και λύση για τις ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ανάκτηση εμπιστοσύνης πολιτών Συμπεράσματα

22 http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm https://www.facebook.com/EURepresentationGreece https://twitter.com/EEAthina Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "' 'Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη'' Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. Ένα νέο επενδυτικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google