Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση των εμβαδών των δυο τριγώνων. Β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δυο τριγώνων Γ) Συμφωνούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών με την εκτίμηση που κάνατε;

2 Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση των εμβαδών των δυο τριγώνων. Β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δυο τριγώνων Γ) Συμφωνούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών με την εκτίμηση που κάνατε; Α) Μαθητόπουλος: Εκτιμώ πως το τρίγωνο ΑΒΓ έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το ΔΕΖ γιατί η βάση του είναι 2m μεγαλύτερη από τη βάση του άλλου και το ύψος του είναι μόνο 1m μικρότερο από το αντίστοιχο ύψος του άλλου.

3 Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση των εμβαδών των δυο τριγώνων. Β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δυο τριγώνων Γ) Συμφωνούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών με την εκτίμηση που κάνατε; Μαθητίδης: Εκτίμηση; πρόβλεψη! Δεν είδαμε και το αρχείο Sketchpad. Πάμε στο Β) Β) Γ) Μαθητόπουλος: μμ! Η εκτίμηση πολλές φορές μπορεί να απέχει από την αλήθεια. Μαθητίδης: Πάμε να δούμε το Sketchpad Α) Μαθητόπουλος: Εκτιμώ πως το τρίγωνο ΑΒΓ έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το ΔΕΖ γιατί η βάση του είναι 2m μεγαλύτερη από τη βάση του άλλου και το ύψος του είναι μόνο 1m μικρότερο από το αντίστοιχο ύψος του άλλου.

4 Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση των εμβαδών των δυο τριγώνων. Β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δυο τριγώνων Γ) Συμφωνούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών με την εκτίμηση που κάνατε; Μαθητίδης: Εκτίμηση; πρόβλεψη! Δεν είδαμε και το αρχείο Sketchpad. Πάμε στο Β) Β) Γ) Μαθητόπουλος: μμ! Η εκτίμηση πολλές φορές μπορεί να απέχει από την αλήθεια. Μαθητίδης: Πάμε να δούμε το Sketchpad Α) Μαθητόπουλος: Εκτιμώ πως το τρίγωνο ΑΒΓ έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το ΔΕΖ γιατί η βάση του είναι 2m μεγαλύτερη από τη βάση του άλλου και το ύψος του είναι μόνο 1m μικρότερο από το αντίστοιχο ύψος του άλλου.

5 Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση των εμβαδών των δυο τριγώνων. Β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δυο τριγώνων Γ) Συμφωνούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών με την εκτίμηση που κάνατε; Μαθητίδης: Εκτίμηση; πρόβλεψη! Δεν είδαμε και το αρχείο Sketchpad. Πάμε στο Β) Β) Γ) Μαθητόπουλος: μμ! Η εκτίμηση πολλές φορές μπορεί να απέχει από την αλήθεια. Μαθητίδης: Πάμε να δούμε το Sketchpad Α) Μαθητόπουλος: Εκτιμώ πως το τρίγωνο ΑΒΓ έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το ΔΕΖ γιατί η βάση του είναι 2m μεγαλύτερη από τη βάση του άλλου και το ύψος του είναι μόνο 1m μικρότερο από το αντίστοιχο ύψος του άλλου.


Κατέβασμα ppt "Άσκηση 4 To ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει πλευρά ΒΓ=8m και ύψος ΑΚ=3m To τρίγωνο ΔΕΖ έχει πλευρά ΔΕ=6m και ύψος ΖΛ=4m Α) Να κάνετε μια εκτίμηση για τη σχέση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google