Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)

2 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες) Κοινωνιολογία: η επιστήμη που μελετά α)τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το μετασχηματισμό των κοινωνικών συνόλων και β) τις προϋποθέσεις εμφάνισης και μεταβολής των κοινωνικών σχέσεων

3 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες) Πρωτεργάτες της κοινωνιολογικής σκέψης: Αριστοτέλης, Κοντ, Μαρξ, Ντυρκάιμ,Βέμπερ

4 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
Βασική μονάδα ανάλυσης της κοινωνιολογίας: οι κοινωνικές ομάδες

5 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
Κοινωνική ομάδα: το σύνολο δυο ή περισσοτέρων ατόμων που αλληλεπιδρούν συχνά μεταξύ τους, έχουν κοινούς στόχους και έχουν συνείδηση του ξεχωριστού δεσμού που τα ενώνει

6 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
1) Η συχνή αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας οδηγεί στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς. Η απουσία συχνής αλληλεπίδρασης υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη ομάδα

7 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
2) Η συνείδηση του ξεχωριστού δεσμού υποδηλώνει ότι τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα του «εμείς» σε αντίθεση με τους «άλλους» που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα

8 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
3) Η ύπαρξη κοινών στόχων που μπορεί να είναι επαγγελματικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί ή οικονομικοί αποτελεί συνεκτικό στοιχείο για τα μέλη της ομάδας Η ύπαρξη των 3 παραπάνω χαρακτηριστικών προσδιορίζει το αν ένα σύνολο ατόμων αποτελεί ή όχι κοινωνική ομάδα

9 Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)
Ποια από τα παρακάτω σύνολα ατόμων μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικές ομάδες ? τα μέλη μιας μουσικής ορχήστρας οι επιβάτες ενός αεροπλάνου οι επισκέπτες ενός εμπορικού κέντρου οι αθλητές μιας ομάδας μπάσκετ ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολείου Τα άτομα που περιμένουν σε μια στάση λεωφορείου

10 Χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων
Οι κοινωνιολόγοι όταν μελετούν μια κοινωνική ομάδα διερευνούν μια σειρά από γνωρίσματα και ιδιότητες που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση και τη δυναμική των κοινωνικών ομάδων

11 Χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων
Το μέγεθος της ομάδας Ο βαθμός συνειδητοποίησης του ιδιαίτερου δεσμού που ενώνει τα μέλη της ομάδας Η μονιμότητα ή διάρκεια ύπαρξης της ομάδας Τα κριτήρια εισόδου στην ομάδα Η ομοιογένεια των μελών της ομάδας Η ύπαρξη ή όχι επίσημων οργανωτικών δομών Ο βαθμός εξάρτησης της ομάδας από άλλες ομάδες

12 Λόγοι μελέτης των κοινωνικών ομάδων
Λόγοι μελέτης των κοινωνικών ομάδων

13 Λόγοι μελέτης των κοινωνικών ομάδων
Η θεμελιώδης συμβολή των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνικοποίηση και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου Το άτομο κοινωνικοποιείται και αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες στις οποίες εντάσσεται κατά τη διάρκεια της ζωή του

14 Λόγοι μελέτης των κοινωνικών ομάδων
2) Στις σημερινές πολυσύνθετες κοινωνίες, η συνύπαρξη και συνεργασία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη προσωπικών, επαγγελματικών και κοινωνικών στόχων

15 Διάκριση κοινωνικών ομάδων
Πρωτογενείς Δευτερογενείς οικογένεια, διάφοροι σύλλογοι, παρέα επαγγελματικές ενώσεις σωματεία

16 Χαρακτηριστικά πρωτογενών και δευτερογενών ομάδων
Πρωτογενείς Δευτερογενείς Μικρός αριθμός μελών μεγαλύτερος αριθμός μελών Προσωπικές και στενές σχέσεις απρόσωπες και χαλαρές Συναισθηματικό δέσιμο έλλειψη ισχυρού δεσίματος Συχνή επικοινωνία λιγότερο συχνή επικοινωνία Χωρίς όρους συμμετοχή συμμετοχή με όρους

17 Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες
Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες

18 Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες
Πρωταρχικός λόγος ένταξης του ατόμου στις ομάδες είναι η ανάγκη του να ανήκει σε ένα σύνολο και να νοιώθει την αίσθηση του «εμείς». Οι άνθρωποι είναι όντα κοινωνικά, που χρειάζονται την επικοινωνία και τη συνεργασία για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

19 Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες
Τα κοινά ενδιαφέροντα ή τα κοινά οικονομικά ή επαγγελματικά συμφέροντα. Αυτά οδηγούν σε ένταξη σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς Συλλόγους, σε πολιτικά κόμματα και νεολαίες, σε ομάδες πίεσης (Σωματεία, Οργανώσεις, Σύλλογοι), σε κινήματα, όπως το οικολογικό ή το κίνημα ατόμων με αναπηρίες, σε εθελοντικές ομάδες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

20 Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες
Η τάση για ταύτιση-μίμηση και η ανάγκη απόκτησης ταυτότητας που να διακρίνει τα άτομα. Αυτή η τάση αποτελεί συνηθισμένο λόγο ένταξης των νέων σε ομάδες που ξεχωρίζουν για την εμφάνιση και την ιδεολογία τους Η ανάγκη κάποιων ατόμων να αναδειχτούν σε ηγέτες

21 Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας
Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας

22 Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας
Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας Βασική επιδίωξη κάθε ομάδας είναι να εξασφαλίζει και να διατηρεί τη συνοχή της. Όσο εξυπηρετείται ο κοινός σκοπός και επιτυγχάνονται οι κοινοί στόχοι, είναι φυσικό να ενισχύονται οι δεσμοί των μελών της κοινωνικής ομάδας. Τα μέλη επικοινωνούν συχνά μεταξύ τους, υπακούουν σε κοινούς κανόνες, έχουν κοινές αξίες και εμπειρίες, χρησιμοποιούν μια κοινή «γλώσσα», όπως π.χ. συμβαίνει με μια παρέα συμμαθητών ή με τους συναδέλφους σε ένα χώρο εργασίας.

23 Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας
Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κοινός στόχος πάψει να υπάρχει, είτε γιατί έχει επιτευχθεί είτε γιατί άλλαξαν τα ενδιαφέροντα των ατόμων, είτε γιατί υπήρξαν διαφωνίες ή αποτυχίες, η κοινωνική ομάδα μπορεί να διαλυθεί

24 Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας
Συνοχή και διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας μια άλλη σημαντική συγκρουσιακή πηγή: «το σύστημα επικοινωνίας σε μια ομάδα» η προβληματική επικοινωνία και η ανεπαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, μπορούν να προκαλέσουν ρήξη στις σχέσεις των μελών, δυσχεραίνοντας το κλίμα της ομάδας


Κατέβασμα ppt "Κοινωνιολογία (Εισαγωγικές έννοιες)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google