Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση Πανταζάκου Χριστίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση Πανταζάκου Χριστίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση Πανταζάκου Χριστίνα

2 Ορισμός Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία εκμάθησης και αφομοίωσης εκ μέρους των ατόμων, της κουλτούρας της κοινωνίας μέσα στην οποία γεννιούνται και ζουν. Είναι δηλαδή η διαδικασία με την οποία τα άτομα εντάσσονται και ενσωματώνονται στην κοινωνία τους.

3 Γιατί είναι σημαντική διαδικασία; Γιατί εξασφαλίζει την ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία. Το κάθε άτομο μαθαίνει να συμπεριφέρεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την κοινωνική του θέση.

4 Γιατί είναι σημαντική διαδικασία; Γιατί διατηρεί την κοινωνική συνοχή και την ομαλή (εύρυθμη) λειτουργία της κάθε κοινωνίας (του ισχύοντος δηλ. κοινωνικού συστήματος).

5 Φορείς Κοινωνικοποίησης Βασικοί ή Πρωτογενείς Φορείς Οικογένεια Ομάδες Συνομηλίκων Δευτερογενείς Φορείς Σχολείο Μ.Μ.Ε. Θρησκεία Κράτος

6 Οικογένεια Είναι ο πιο σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης γιατί καλύπτει τα πρώτα χρόνια της ζωής και ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στο άτομο Ικανοποιεί βιολογικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού

7 Παρέα Συνομηλίκων Είναι μια κοινωνική ομάδα που δημιουργείται στο σχολείο, στη δουλειά, στη γειτονιά ή αλλού. Τα μέλη της έχουν περίπου την ίδια ηλικία, κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς τρόπους ψυχαγωγίας, ισότιμες σχέσεις και αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ τους. Διαμορφώνει τον τρόπο επικοινωνίας, τη σκέψη και τα πρότυπα συμπεριφοράς των παιδιών

8 Παρέα Συνομηλίκων 15-1920-24 ΑγόριαΚορίτσιαΑγόριαΚορίτσια (Ν=356)(Ν=328)(Ν=117)(Ν=144) Ναι99,295,496,692,4 Όχι0,84,63,47,6 Σύνολο100 Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πόσο σημαντική είναι η παρέα για τους νέους Έχεις παρέα;

9 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα, η παρέα συνομιλήκων θεωρείται πολύ σημαντική από τους ίδιους τους νέους

10 Παρέα Συνομηλίκων Πόσο συχνά συναντιέσαι με την παρέα σου; 15-1920-24 ΑγόριαΚορίτσιαΑγόριαΚορίτσια (Ν=353)(Ν=313)(Ν=113)(Ν=133) Κάθε μέρα64,334,658,422,6 2-3 φορές / εβδομάδα26,440,129,254,1 1 φορά /εβδομάδα7,97,43,56,8 2-3 φορές / μήνα1,17,43,56,8 Πιο σπάνια0,32,60,90,7 Σύνολο100

11

12 Από τον προηγούμενο πίνακα και το διάγραμμα, προκύπτει ότι τα αγόρια κυρίως βλέπουν τους φίλους τους/ παρέες τους καθημερινά, ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά των κοριτσιών συναντουν τους φίλους τους 2-3 φορές την εβδομάδα.

13 Σχολείο Διευρύνει τον κοινωνικό κόσμο και τις εμπειρίες του παιδιού Αποτελεί οργανωμένο σύστημα παροχής γνώσεων

14 Θρησκεία Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε πολιτισμού και αποτελείται από ένα σύνολο πεποιθήσεων και πρακτικών οι οποίες στηρίζονται στην έννοια του ιερού, όπως κάθε θρησκεία το εννοεί.

15 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Αποτελούν δευτερογενείς, άτυπους φορείς κοινωνικοποίησης Η σχέση είναι απρόσωπη Έχουν μεγάλη επιρροή στη ζωή μας (θετική και αρνητική)

16 Κράτος Αποτελεί θεσμοθετημένο φορέα κοινωνικοποίησης, ο οποίος: Ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων κοινωνικοποίησης, όπως η οικογένεια, το σχολείο, τα Μ.Μ.Ε. Διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυβερνωμένων

17 Μπορείτε ένα επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για περαιτέρω εμβάθυνση στο αντικείμενο: http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινωνικ οποίησηhttp://el.wikipedia.org/wiki/Κοινωνικ οποίηση


Κατέβασμα ppt "ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση Πανταζάκου Χριστίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google