Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας Ευάγγελος Πεπές 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας Ευάγγελος Πεπές 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας Ευάγγελος Πεπές 1

2 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υπέρβαση 1. Μαθησιακής περιθωριοποίησης 2. Κοινωνικού αποκλεισμού Με στρατηγικές ένταξης στο σχολικό κοινωνικό πλαίσιο και καλλιέργειας της μαθησιακής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών 2

3 ΕΝΝΟΙΕΣ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ: Αποστασιοποίηση των μαθητών από την παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Περιθωριοποίηση των μαθητών από τις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ: Στην έννοια του πολιτισμού συμπεριλαμβάνεται η εθνική, γλωσσική, θρησκευτική διαφορετικότητα 3

4 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ  Πρόληψη  Αντιμετώπιση 4

5 ΠΡΟΛΗΨΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  Διερεύνηση των συγκρούσεων που υποβόσκουν  Αναπροσαρμογή των διδακτικών του μεθόδων  ΜΑΘΗΤΕΣ:  Υπέρβαση του φόβου του διαφορετικού  Καλλιέργεια δεξιοτήτων αποδοχής και συνεργασίας  Εμπέδωση της λεγόμενης Διαπολιτισμικής Ικανότητας  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:  Θετική αξιολόγηση των πολιτισμικών στοιχείων των πολιτισμικά διαφορετικών  Σχολική εκπαίδευση με έμφαση στη διαπολιτισμική αγωγή 5

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  Διαμόρφωση προσωπικής θεωρίας  Επιστημονική ενημέρωση – επιμόρφωση  Μελέτη σχετικής νομοθεσίας  ΜΑΘΗΤΕΣ:  Εκμετάλλευση ευκαιριών γνωριμίας  Επιδίωξη συνεργασίας τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην κοινωνική ζωή του σχολείου  Επεξεργασία, καλλιέργεια και υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών των «άλλων»  Συμμετοχή σε διαπολιτισμικές εθελοντικές εκπαιδευτικές δράσεις 6

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:  Τάξεις Υποδοχής  Φροντιστηριακά Τμήματα  Διαπολιτισμικά Σχολεία (Ν. 2413/96) 7

8  ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:  Γνώση της ελληνικής κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο  Μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών ροών  Γνώση του πολιτισμικού και εθνοτικού στοιχείου της περιοχής εργασίας του εκπ/κού 8

9  ΓΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  Υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων  Παιδαγωγικός καταρτισμός για την επίτευξη προσδοκούμενων συμπεριφορών από τους μαθητές  Μελέτη του μηχανισμού δημιουργίας και καλλιέργειας στερεοτύπων και διακρίσεων 9

10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΤΑΞΗ  Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  Προϋποθέτουν τη λειτουργία της τάξης ως κοινωνικής ομάδας  Την ύπαρξη κοινών στόχων, κινήτρων και ενδιαφερόντων  Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  Συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις συναισθηματικης αλληλεπίδρασης – αλληλεξάρτησης  Αλληλεγγύη – αλληλοϋποστήριξη  Διαμορφώνεται συλλογική ταυτότητα που δεν καταργεί, αλλά εμπεριέχει τις υπόλοιπες 10

11  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας Ευάγγελος Πεπές 11


Κατέβασμα ppt " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Στρατηγικές ένταξης και επικοινωνίας Ευάγγελος Πεπές 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google