Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απολογισμός, Κύρια Αναπτυξιακά Έργα και Στόχοι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απολογισμός, Κύρια Αναπτυξιακά Έργα και Στόχοι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απολογισμός, Κύρια Αναπτυξιακά Έργα και Στόχοι 2011-2013
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων /04/ Αγαθοκλής Στυλιανού, Προϊστάμενος ΥΠΣ Απολογισμός, Κύρια Αναπτυξιακά Έργα και Στόχοι

2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή Β. Αποστολή ΥΠΣ Γ. Υπηρεσίες ΥΠΣ
Α. Εισαγωγή Β. Αποστολή ΥΠΣ Γ. Υπηρεσίες ΥΠΣ Δ. Κύρια Αναπτυξιακά Έργα 2010 Ε. Στόχοι

3 Εισαγωγή Στόχος η ενημέρωση του Προσωπικού για την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει τα κύρια αναπτυξιακά της έργα για το έτος 2010 τους στόχους της για την περίοδο

4 Αποστολή ΥΠΣ Αποστολή της ΥΠΣ είναι, «η αυτοματοποίηση και παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής υποδομής και η προσωποποιημένη πρόσβαση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες που χρειάζονται, από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου, οποιαδήποτε ώρα»

5 Οργανόγραμμα Υπό αναθεώρηση

6 50+ Προσφερόμενες Βασικές υπηρεσίες (1)
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (Φειδιππίδης-Ίριδα) Δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (Gigabit) Ενοποιημένες υπηρεσίες δικτύου (IP τηλεφωνία-softphone) Ασύρματο Δίκτυο Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Προστασία από ιούς και ανεπιθύμητα μηνύματα (Antivirus - Antispam) Back-up βασικών συστημάτων Εργαλείο καταγραφής περιστατικών και αναφοράς προβλημάτων (Help Desk) Σύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) Μετάβαση στο ευρώ Ανάπτυξη υποδομής πληροφορικής πανεπιστημιούπολης Υπηρεσίες καταλόγου LDAP/AD Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Σύστημα διαχείρισης περιστατικών κτηριακή υποδομής (MAXIMO) Συστήματα διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων Υπηρεσία ταχυδρομικών λιστών

7 50+ Προσφερόμενες Βασικές υπηρεσίες (2)
Αυτοματοποιημένη διαχείριση ενταλμάτων πληρωμής Αυτοεξυπηρέτηση φοιτητών (δημιουργία λογαριασμού, επανέκδοση συνθηματικού κλπ) Ανανέωση, Ενημέρωση και Έκδοση Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο Διάθεση εργαστηρίων για διδασκαλία Υπηρεσία κρατήσεων αιθουσών ΠΚ μέσω διαδικτύου Υπηρεσία ίδιου κωδικού για πρόσβαση σε συστήματα (LDAP) Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου Ηλεκτρονικός χώρος (storage) Υπηρεσία Call Center Υπηρεσία ασφαλισμένης απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN) Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS) Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύου (Firewall, IDS, access lists) Υπηρεσία Δυναμικής Διάθεσης Διευθύνσεων IP (DHCP) Υπηρεσία Υποστήριξης Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Υπηρεσία διαχείρισης επίδοσης δικτύου και υπηρεσιών Ετοιμασία ψηφιακού υλικού για εκδηλώσεις (φωτογραφήσεις, παραγωγή βίντεο) Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και ζωντανής μετάδοσης γεγονότων μέσω διαδικτύου Επιμορφωτικά σεμινάρια για την πανεπιστημιακή κοινότητα

8 Βασικές υπηρεσίες ΥΠΣ Τομέας Δικτύων Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων
Υπηρεσίες IP Τηλεφωνίας/Call Center Ασύρματο Δίκτυο/Eduroam Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN

9 Βασικές υπηρεσίες ΥΠΣ Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών
Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών Υπηρεσία καταλόγου (ομοιογενής λογαριασμός πρόσβασης) Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Εφεδρικά αρχεία εξυπηρετητών Υποστήριξη Κεντρικών Εξυπηρετητών Διαχείριση διαγωνισμών στρατηγικού εξοπλισμού (PCs, Notebooks, Servers, Macintosh, Printers, Αναλώσιμα)

10 Βασικές υπηρεσίες ΥΠΣ Τομέας Εισαγωγής Νέων Τεχνολογιών
και Εκπαίδευσης η-Πανεπιστήμιο Ανάπτυξη Εφαρμογών (Ωρομέτρηση, Οικονομική Διαχείριση, κ.α.) Τεχνική Διαχείριση Ιστοσελίδας Διαχείριση περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (Blackboard)

11 Βασικές υπηρεσίες ΥΠΣ Τομέας Στήριξης Χρηστών
Κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών Γραφείο Στήριξης Εργαστηρίων Τοπική Υποστήριξη Χρηστών

12 Βασικές υπηρεσίες ΥΠΣ Επιτελικά Γραφεία ΥΠΣ Γραφείο Ασφάλειας
Υπηρεσία διαχωρισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SPAM) Αντιμετώπιση Ιών (Antivirus) Υπηρεσία παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών Ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης Διαχείριση παραγγελιών Διαχείριση πληρωμών Διαχείριση κονδυλίου 332 Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας

13 Γραφείο Στήριξης (Help Desk)

14 Εξοπλισμός μέσω προσφορών

15 Κτήρια που Υποστηρίζουμε

16 Αξονικό Δίκτυο

17 Κύρια Αναπτυξιακά Έργα - 2010
Έγκριση η-Πανεπιστήμιο (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Υπηρεσία τηλεομοιότυπων μέσω εξυπηρετητή (fax server). Ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) Αναβάθμιση περιμετρικής ασφάλειας (εγκατάσταση νέου πυρότοιχου ασφαλείας (firewall), και αναβάθμιση του λογισμικού VPN). Επέκταση ενσύρματου δικτύου σε υφιστάμενα και νέα κτήρια του Πανεπιστημίου Αναβάθμιση ασύρματου δικτύου από 11Mbps σε 54Mbps. Επέκταση IP τηλεφωνίας σε υφιστάμενα κτήρια του Πανεπιστημίου

18 Κύρια Αναπτυξιακά Έργα - 2010
Επέκταση ασύρματου δικτύου στα κτίρια ΣΟΕΔ, Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, ΚΟΙΟΣ, Aluminium, Loucas, Ιακώβειο, Αθηνά και πτέρυγα Β. Μετατροπή αιθουσών συνεδριάσεων στο κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, σε αιθουσών πολυμέσων Συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμμάτων Μάθησης» εξ αποστάσεως, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης και της εκπαίδευσης στην Κύπρο.

19 Κύρια Αναπτυξιακά Έργα - 2010
Κατά τη διάρκεια του 2010 αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εφαρμογές: Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδημαϊκών , Ηλεκτρονικά Έντυπα Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, Καταχώρισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου, Σύνδεσμοι Απομακρυσμένης Πρόσβασης, News Banner, Πληρωμών, Ωρομέτρησης, Παρακολούθησης Αιτημάτων ΥΠΣ, Καταμέτρησης Απαρτίας στις Πρυτανικές Εκλογές, Δημιουργίας Συνδέσμων, Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Παραγωγής Καταστάσεων Προσωπικού. Αναβαθμίστηκαν οι ακόλουθες εφαρμογές: Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παραγωγής Καταστάσεων Προσωπικού.   Επίσης, βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου, και το σύστημα Παρακολούθησης Προσφορών.

20 Στόχοι 2011-2013 η-Πανεπιστήμιο
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών (Δικτύου) Laptop for all Η-μάθηση Πιστοποίηση σε ISO 20000

21 η-Πανεπιστήμιο Το Η-Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να
“Απελευθερώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το κάθε μέλος του προσωπικού από εργασίες εκτός της κυρίας αποστολής του (και από την γραφειοκρατία) για να ασχοληθεί απρόσκοπτα στα ειδικά του θέματα.” Προσπάθεια μετεξέλιξης του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο Κόστος έργου: ,00 Χρηματοδότηση από διαρθρωτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22 η-Πανεπιστήμιο 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΣΥΝΕΡΓ. ΜΕ ΑΠΚΥ) ΕΝΩΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΠΙΧ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒ. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

23 η-Πανεπιστήμιο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
Σύστημα Υποστήριξης Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Σύστημα Βιβλιοθήκης (σε συνεργασία με ΑΠΚ) Σύστημα Διαδικτυακής πύλης Έξυπνη κάρτα (smart card) Ενιαίος κωδικός χρήσης σε φυσικούς και λογικούς πόρους (single sign-on) Ασφάλεια πληροφοριών – (IPS, Web security, αντίγραφα ασφαλείας)

24 η-Πανεπιστήμιο Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια
Επέκταση IP Τηλεφωνίας Οθόνες Πληροφόρησης Επέκταση ασύρματου δικτύου Βελτίωση ασφάλειας στην χρήση δικτύου

25 Ανάπτυξη Δικτύου Αύξηση ταχυτήτων σε 10GB
Αναβάθμιση ασύρματου δικτύου και πρόσβαση με username και password Αναβάθμιση IP τηλεφωνίας (text messages, soft phone, voice mail) Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης στους προσωπικούς υπολογιστές Εφαρμογή νέου δικτυακού πρωτοκόλλου IPv6 Βελτίωση ασφάλειας στην χρήση δικτύου

26 Laptop for all Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής και laptop
Πιθανή μερική χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και επένδυση σε εξυπηρετητές διαχείρισης αδειών χρήσης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δημιουργία walk-in labs - μείωση υφιστάμενων εργαστηρίων Κάθε αίθουσα του Πανεπιστημίου και εργαστήριο Κάθε σημείο στο διαδίκτυο σημείο εργασίας 1ου βαθμού υποστήριξη από Πανεπιστήμιο Κύπρου με αξιοποίηση φοιτητών 2ου βαθμού υποστήριξη από προμηθεύτρια εταιρεία

27 Η-μάθηση Συμμετοχή σε έργο που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία ύψους €7εκ που συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια για δημιουργία ψηφιακού υλικού Δημιουργία εργαστηρίου για δημιουργία ψηφιακού υλικού Αξιοποίηση λογισμικού ανοικτού κώδικα και συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στην υποστήριξη του Αξιοποίηση Virtualization για υλική υποδομή

28 Πιστοποίηση σε ISO 20000 Είναι πιστοποιημένες διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση και παροχή ψηλού επιπέδου υπηρεσιών Πληροφορικής Έμφαση στην διαχείριση περιστατικών και στην συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση του χρήστη Αντίστοιχο των ISO 9000 αλλά εξειδικευμένο στην Πληροφορική

29 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ΥΠΣ για το δύσκολο και πολυδιάστατο έργο που επιτελούν, και για το ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επιδεικνύουν σε καθημερινή βάση Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Απολογισμός, Κύρια Αναπτυξιακά Έργα και Στόχοι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google