Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακά Συστήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Παμπουκίδης Σπύρος Διευθύνων Σύμβουλος OTS AE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακά Συστήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Παμπουκίδης Σπύρος Διευθύνων Σύμβουλος OTS AE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακά Συστήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Παμπουκίδης Σπύρος Διευθύνων Σύμβουλος OTS AE

2 Slide 2 Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα  Πρώτος βαθμός 1033 Δήμοι και Κοινότητες  Δεύτερος βαθμός 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  Πάνω από 70% των συναλλαγών του Δημόσιου με τους πολίτες πραγματοποιείται μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης  Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία, Μητρώα Αρένων, Πολεοδομία, Δημόσια Υγεία, Εμπόριο, Βιομηχανία, Περιβάλλον κλπ

3 Slide 3 Τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΤΑ  Μέσω του σχεδίου «Ι.Καποδίστριας» οι Δήμοι απέκτησαν το 1999 Πληροφοριακά Συστήματα για βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Λογιστική, Μισθοδοσία)  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συστήθηκε το 1994 και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια οργανωμένη παρέμβαση για την δημιουργία Πληροφοριακών Υποδομών

4 Slide 4 Τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΤΑ  Δήμοι  ΚΕΠ  Εθνικό Δημοτολόγιο  Διαδικτυακές Πύλες  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  Back office (Πρωτόκολλο, Λογιστική, Μισθοδοσία, Προσωπικό, Έργα)  Πολεοδομία  Υγεία-Πρόνοια  Εμπόριο  Βιομηχανία

5 Slide 5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση … … τι πραγματικά προσδοκούμε; Το έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να έχουν σαφώς προσδιορισμένο το επιδιωκόμενο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΟΦΕΛΟΣ για τους Χρήστες, τη Διοίκηση και τους Πολίτες Χρήστες Διοίκηση Πολίτες-Επιχειρήσεις Πραγματικό Όφελος

6 Slide 6 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Μόνο Τεχνολογία; Θέλουμε να πάμε από το 1 στο 4. Οποιαδήποτε μεταβολή στο σχήμα απαιτεί ταυτόχρονη με- ταβολή τόσο στις διαδικασίες, με την απλοποίησή τους, όσο και στον άξονα του χρόνου όπου η χρήση τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να συνεισφέρει θετικά. Πηγή: Ι. Χάλαρης, Επιχειρησιακές Δράσεις στη Δημόσια Διοίκηση, ΕΚΔΔ

7 Slide 7 Τα έργα e-government έχουν κατά συνέπεια … … και επιχειρησιακή διάσταση 1.Αλλαγή νοοτροπίας από δημοσιονομική σε πελατοκεντρική 2.Ανασχεδιασμός των διαδικασιών 3.Αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών (front office και back office) 4.Αλλαγές στο νομικό καθεστώς, ώστε να νομιμοποιηθούν οι νέες πρακτικές και να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 5.Συνεργασία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εικονικής κυβέρνησης. 6.Εκπαίδευση και ενεργοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού Πηγή: Manliev George, Kamenova, Nina, 2002

8 Slide 8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Μετασχηματισμός Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα Οικονομικότητα Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ Νέο Μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης «Το νέο μοντέλο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης στοχεύει στην ανταπόκριση προς τις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου πολίτη και τη διαχειριστική ευελιξία. Η τεχνολογία είναι το μέσο για να συμβάλει στον απαιτούμενο μετασχηματισμό.»

9 Slide 9 Μετασχηματισμός: Τα βασικά χαρακτηριστικά … του νέου μοντέλου Δημόσιας Διοίκησης (1/2) 1.Εκχώρηση αρμοδιοτήτων με σκοπό τη μεγαλύτερη ευελιξία 2.Αξιόπιστη λειτουργία, έλεγχος, λογοδοσία 3.Ανάπτυξη ανταγωνισμού και δυνατότητα επιλογής 4.Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών Πηγή: Έκθεση O.E.C.D. (Organisation for Economic Coorporation and Development) 1995

10 Slide 10 Μετασχηματισμός: Τα βασικά χαρακτηριστικά … του νέου μοντέλου Δημόσιας Διοίκησης (2/2) 5.Βελτίωσης της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων 6.Βελτιστοποίηση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 7.Βελτιστοποίηση της ποιότητας κανονιστικών ρυθμίσεων και νομοθεσίας 8.Ισχυροποίηση των κινητήριων κεντρικών μηχανισμών. Πηγή: Έκθεση O.E.C.D. (Organisation for Economic Coorporation and Development) 1995

11 Slide 11 Οι κρίκοι της αλυσίδας … ηλεκτρονικών συναλλαγών Διεπαφή Front Office Διασύνδεση Back Office Διαλειτουργικότητα

12 Slide 12 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Το επόμενο βήμα … ένας νέος κόσμος γεννιέται 1.Εξωστρέφεια και Διαλειτουργικότητα 2.Ολοκλήρωση Back Office Συστημάτων 3.Ανασχεδιασμός όλων των διαδικασιών 4.Κεντρικός Μηχανισμός Αυθεντικοποίησης Η συζήτηση πλέον δεν περιστρέφεται πως θα δώσουμε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στους πολίτες αλλά πως θα καταργήσουμε τα πιστοποιητικά διότι οι απαραίτητες πληροφορίες θα ανταλλάσσονται μεταξύ των οργανισμών ηλεκτρονικά.

13 Slide 13 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση … … να κάνουμε τη διαφορά 1.Δεν είναι το μέσο που κάνει τη διαφορά αλλά το περιεχόμενο. 2.Αν μηχανογραφήσουμε το ΧΑΟΣ θα έχουμε απλά ένα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΧΑΟΣ. 3.Αν κάνουμε την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ηλεκτρονική θα έχουμε απλά μία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 4.Για να κάνουμε τη διαφορά θέλει ΤΟΛΜΗ για αλλαγές και ΦΑΝΤΑΣΙΑ για δημιουργία.

14 Slide 14 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση … … οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχία 1.Η δέσμευση της Διοίκησης σε ξεκάθαρους στόχους. 2.Απαιτείται Εθνικός Σχεδιασμός με ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αποκεντρωμένη – περιφερειακή υλοποίηση. 3.Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Υιοθέτηση του μοντέλου «πιλοτική εφαρμογή και διάδοση επιτυχημένων πρακτικών – roll out». 4.Ενίσχυση των φορέων υλοποίησης σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο.

15 Slide 15 … Η συνταγή της επιτυχίας … οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχία 1.Η δέσμευση της Διοίκησης σε ξεκάθαρους στόχους. 2.Απαιτείται Εθνικός Σχεδιασμός με ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αποκεντρωμένη – περιφερειακή υλοποίηση. 3.Προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Υιοθέτηση του μοντέλου «πιλοτική εφαρμογή και διάδοση επιτυχημένων πρακτικών – roll out». 4.Ενίσχυση των φορέων υλοποίησης σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο.

16 Slide 16 OTS: Προσανατολισμένοι στο Αποτέλεσμα … έργα με σημαντικά οφέλη Εθνικό Δημοτολόγιο Διαδημοτικά ΠΣ - ΤΕΔΚ Εισαγγελίες-Πρωτοδικεία

17 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Πράξη


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακά Συστήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Παμπουκίδης Σπύρος Διευθύνων Σύμβουλος OTS AE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google