Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού www.s3lab.com
Υπεύθυνη: Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Eπίκουρος Καθηγήτρια

2 Περιοχές Έρευνας Υπηρεσιοστρεφής Τεχνολογία Λογισμικού
Υπηρεσίες Ιστού, Πλέγματος και Ομότιμο-προς-Ομότιμο (Web, Grid & P2P Service Computing) Αναζήτηση και Σύνθεση Ετερογενών Υπηρεσιών (Heterogeneous Service Discovery & Composition) Μοντελοποίηση Υπηρεσιών και Υπηρεσιοστρεφών Συστημάτων (Service Modeling) Τεχνολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων και Εφαρμογών Λογισμικού Η-Εμπόριο: B2C, B2B, P2P (Person-to-Person) και Κινητό Η-Εμπόριο Ανάπτυξη Λογισμικού: Ανάπτυξη συστημάτων με βάση την αρχιτεκτονική P2P Συστήματα: Διαχείριση Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Σχεδιασμός, Εκτέλεση και Επανασχεδιασμός Διαδικασιών

3 Μέλη του Εργαστηρίου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Υποψήφιοι Διδάκτορες Γιώργος Αθανασόπουλος Έρευνα σε τεχνολογίες σύνθεσης υπηρεσιών Μιχάλης Πανταζόγλου Έρευνα σε τεχνολογίες αναζήτησης υπηρεσιών Θώμη Πήλιουρα Ελένη Κουτρούλη Έρευνα σε τεχνολογίες Διαχείρισης Εμπιστοσύνης και Φήμης σε P2P Δίκτυα Χριστίνα Τσαγκάνη Έρευνα σε τεχνολογίες Διεπιχειρησιακής Συνεργασίας

4 Έργα [1/2] Service Centric System Engineering (SeCSE) Το έργο επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς της ανάπτυξης υπηρεσιοστρεφών συστημάτων: περιγραφή, αναζήτηση, σχεδιασμό, και διαχείριση υπηρεσιών Service-Oriented Development In a Unified fraMework (SODIUM) Το έργο προσφέρει μια συλλογή από μοντέλα, γλώσσες και κατάλληλο ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) ανοιχτού κώδικα (open source) που καλύπτει τις ανάγκες αναζήτησης και σύνθεσης ετερογενών υπηρεσιών.

5 Έργα [2/2] Ensuring dependability of p2p applications at architectural level (P2P Architect) Στόχος του έργου P2P_Architect ήταν η υποστήριξη οργανισμών/εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού στην κατασκευή αξιόπιστων συστημάτων τα οποία ακολουθούν την P2P (peer-to-peer) αρχιτεκτονική Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software (INTEROP) Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη καταλλήλων συνθηκών για προώθηση της έρευνας στην περιοχή της Διαλειτουργικότητας Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Λογισμικού

6 Βασικά Ερευνητικά Αποτελέσματα
Generic Service Model Προσδιορίζει τα κοινά και διακριτά χαρακτηριτικά ετερογενών υπηρεσιών ιστού, πλέγματος και ομότιμου-προς-ομότιμο Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη γλωσσών και εργαλειών αναζήτησης και σύνθεσης ετερογενών υπηρεσιών USQL & USQL Engine Η USQL είναι μια XML γλώσσα αναζήτησης ετερογενών υπηρεσιών με ενιαίο τρόπο Η USQL υλοποιείται από το εργαλείο USQL Engine, που επιτρέπει την αναζήτηση ετερογενών υπηρεσιών σε ετερογενή είδη μητρώων και δικτύων

7 Βασικά Ερευνητικά Αποτελέσματα
Pyramid-S Υποστηρίζει τη δημοσίευση και αναζήτηση σημασιολογικά περιγεγραμμένων υπηρεσιών ιστού σε ετερογενή μητρώα PSDL & P2P service invocation mechanism Η PSDL επιτρέπει την περιγραφή της διεπαφής μιας P2Pυπηρεσίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να κληθεί O μηχανισμός κλήσης P2P υπηρεσιών επιτρέπει τη χρήση τους σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα, αποκρύπτοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες του P2P δικτύου από το χρήστη

8 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Tsalgatidou, A., Athanasopoulos, G., and Pantazoglou M Interoperability Among Heterogeneous Services: The case of integration of P2P Services with Web Services, International Journal of Web Services Research, 5(4), , October-December 2008. Athanasopoulos, G., Tsalgatidou, A., and Pantazoglou, M Platform Specific Extensions in the SOA-Pro Profile for the Description of Peer-to-Peer and Grid Services, In Proceedings of the 3rd Modeling, Design, and Analysis for Service-oriented Architecture Workshop (MDA4SOA 2008), co-located with the 12th IEEE International EDOC Conference (EDOC 2008), 17 September 2008, Munchen , Germany. Koutrouli, E., and Tsalgatidou, A P2P Reputation Systems Credibility Analysis: Tradeoffs and Design Decisions, In Proceedings of 12th  Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Published by IEEE Computer Society, August, 2008, Samos, Greece. Pantazoglou, M., and Tsalgatidou, A A P2P Platform for Socially Intelligent Web Service Publication and Discovery, In Proceedings of the First International Workshop on Computational P2P Networks: Theory & Practice (ComP2P 2008), part of ICCGI 2008, July 27 - August 1, 2008, Athens, Greece. Tsalgatidou, A., Athanasopoulos, G., Pantazoglou, M., Berre, A.J., Pautasso, C., Gronmo, R., and Hoff, H Unified Discovery and Composition of Heterogeneous Services: The SODIUM Approach, In At your service: An overview of results of projects in the field of service engineering of the IST programme, Elisabetta di Nitto, Paolo Traverso, Anne-Marie Sassen, Arian Zwegers, Eds., MIT Press Series on Information Systems, ISBN Pantazoglou, M., Tsalgatidou, A., and Spanoudakis, G., Behavior-aware, Unified Service Discovery. In Proceedings of the Service-Oriented Computing: a look at the inside Workshop, September 17, 2007, Vienna, Austria.

9 Μαθήματα Εργαστηρίου Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών
Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τεχνολογίες Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

10 Θέματα Πτυχιακών & Διπλωματικών Εργασιών
Αναζήτηση Υπηρεσιών Ιστού με βάση τη Σημασιολογική τους Περιγραφή Μηχανισμός Ταυτοποίησης Τύπων Δεδομένων της Γλώσσας XML Κατανεμημένη Υλοποίηση Μηχανής Αναζήτησης Υπηρεσιών Ιστού Προσαρμοσμένη στα Δεδομένα Εκτέλεση Υπηρεσιοστρεφών Επιχειρησιακών Διαδικασιών Σημασιολογική αναζήτηση δεδομένων εντός σημασιολογικά εκτεταμένου TupleSpace Κατασκευή Επέκτασης στο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών Netbeans για την Κλήση Υπηρεσιών Ομότιμου-προς-Ομότιμο (P2P Services) Συστήματα φήμης για ομότιμα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών

11 Αναζήτηση Υπηρεσιών Ιστού με βάση τη Σημασιολογική τους Περιγραφή
Αντικείμενα Μελέτης Μελέτη της γλώσσας SAWSDL Δημιουργία ικανού αριθμού περιγραφών υπηρεσιών σε SAWSDL Μελέτη της γλώσσας OWL Μελέτη της οντολογίας SUMO Υλοποίηση μηχανισμού ελέγχου και ποσοτικοποίησης της καταλληλότητας μιας υπηρεσίας ιστού σε σχέση με τις απαιτήσεις του χρήστη, με βάση τη σημασιολογική της περιγραφή Τεχνικές Απαιτήσεις Τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού (WSDL & SAWSDL) Γλώσσα προγραμματισμού Java Τεχνολογίες XML Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Μιχάλης Πανταζόγλου

12 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Τύπων Δεδομένων της Γλώσσας XML
Αντικείμενα Μελέτης Μετα-γλώσσα XML Schema Αλγόριθμοι ταυτοποίησης και αντιστοίχισης δομημένων δεδομένων Μηχανισμός ταυτοποίησης σύνθετων και απλών τύπων δεδομένων XML Τεχνικές Απαιτήσεις Γλώσσα Προγραμματισμού Java Τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού Τεχνολογίες XML Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Μιχάλης Πανταζόγλου

13 Κατανεμημένη Υλοποίηση Μηχανής Αναζήτησης Υπηρεσιών Ιστού
Αντικείμενα Μελέτης Κατανεμημένη (επανα)σχεδίαση μηχανής αναζήτησης υπηρεσιών ιστού Υλοποίηση της κατανεμημένης μηχανής με την ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων διεργασιών σε WS-BPEL Τεχνικές Απαιτήσεις Γλώσσες Μοντελοποίησης (UML, BPMN) Τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού (WSDL, WS-BPEL) Γλώσσα Προγραμματισμού Java Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Μιχάλης Πανταζόγλου

14 Προσαρμοσμένη στα Δεδομένα Εκτέλεση Υπηρεσιοστρεφών Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Αντικείμενα Μελέτης Γλώσσα περιγραφής ενορχηστρώσεων αποτελούμενες από υπηρεσίες ιστού (WS-BPΕL) Μηχανή εκτέλεσης ενορχηστρώσεων (ActiveBPEL engine) περιγεγραμμένων σε WS-BPEL Ανάπτυξη επεκτάσεων στη μηχανή εκτέλεσης ενορχηστρώσεων ActiveBPEL για τη μεταβολή της ροής μιας ενορχήστρωσης κατά την εκτέλεση της με βάση διαθέσιμα δεδομένα Τεχνικές Απαιτήσεις Τεχνολογίες περιγραφής/μορφοποίησης δεδομένων XML και XML-Schema Τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού (WSDL, WS-BPEL) Γλώσσα Προγραμματισμού Java Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Αθανασόπουλος Γεώργιος

15 Αντικείμενα Μελέτης Τεχνικές Απαιτήσεις
Σημασιολογική αναζήτηση δεδομένων εντός σημασιολογικά εκτεταμένου TupleSpace Αντικείμενα Μελέτης Γλώσσα περιγραφής οντολογιών OWL Αλγόριθμος αντιστοίχισης σημασιολογικών περιγραφών δεδομένων Μηχανισμός σημασιολογικής ταυτοποίησης δεδομένων Τεχνικές Απαιτήσεις Τεχνολογίες περιγραφής/μορφοποίησης δεδομένων XML και XML-Schema Γλώσσα Προγραμματισμού Java Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Αθανασόπουλος Γεώργιος

16 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου
Κατασκευή Επέκτασης στο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών Netbeans για την Κλήση Υπηρεσιών Ομότιμου-προς-Ομότιμο (P2P Services) Αντικείμενα Μελέτης Πλατφόρμα ανάπτυξης υπηρεσιών Ομότιμου-προς-Ομότιμο JXTA Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Netbeans Ανάπτυξη καταλλήλου plug-in στο περιβάλλον ανάπτυξης Netbeans για την υποστήριξη της ανάπτυξης περιγραφών υπηρεσιών ομότιμου-προς-ομότιμο με βάση την γλώσσα PSDL την εξαγωγή από μια PSDL περιγραφή καταλλήλων stubs κώδικα τα οποία θα υποστηρίζουν την κλήση μιας υπηρεσίας Τεχνικές Απαιτήσεις Τεχνολογίες περιγραφής/μορφοποίησης δεδομένων XML και XML-Schema Τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού (WSDL, WS-BPEL, AXIS, WSIF) Γλώσσα Προγραμματισμού Java Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Αθανασόπουλος Γεώργιος

17 Συστήματα φήμης για ομότιμα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών
Αντικείμενα Μελέτης Μηχανισμοί φήμης που έχουν προταθεί για συστήματα on-line συναλλαγών Σύγκριση κεντρικοποιημένων και αποκεντροποιημένων αλγορίθμων Ζητήματα ασφάλειας των μηχανισμών φήμης για ομότιμα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών Υλοποίηση ενός web based reputation συστήματος για ηλεκτρονικό εμπόριο Τεχνικές Απαιτήσεις Web application development Βάσεις Δεδομένων Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αφροδίτη Τσαλγατίδου Τεχνική Υποστήριξη: Ελένη Κουτρούλη


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google