Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού»
Επ. Καθηγητής Δημήτρης Αποστόλου

2 Η κατεύθυνση Στοχεύει στην ειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού που εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις προγραμματισμού Περιλαμβάνει πεδία ανάπτυξης λογισμικού όπως Παγκόσμιος ιστός «Έξυπνες" κινητές συσκευές (smartdevices, smartphones) Υπολογισμός Νέφους (Cloud Computing) Ασφάλεια λογισμικού Δίνει το απαραίτητο θεωρητικό και προγραμματιστικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων ανάπτυξης σύγχρονου λογισμικού

3 Μαθήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό
Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές Υπολογιστική Νέφους Ασφαλής Προγραμματισμός

4 Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό
Αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει προγραμματισμό και σχεδιασμό για την ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρεσιών και εργαλείων στον παγκόσμιο ιστό Ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει Προγραμματισμός δυναμικών ιστότοπων με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (client-side και server side) Προηγμένες τεχνικές προγραμματισμού βάσεων δεδομένων και διασύνδεσή τους με διαδικτυακές εφαρμογές Προγραμματισμός διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου

5 Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones) Ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει Ανάπτυξη εφαρμογών για σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και άλλες συσκευές, όπως tablets, netbooks Μελέτη δημοφιλέστερων λειτουργικών συστήματων κινητών συσκευών Προγραμματισμό κινητών συσκευών με την αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού Java Ενδεικτικά: χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού Eclipse SDK Ανάπτυξη εφαρμογών Android

6 Υπολογιστική Νέφους Αντικείμενο του μαθήματος είναι η χρήση υπολογιστικών πόρων υλικοτεχνικού και λογισμικού επιπέδου, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες, μεταφερόμενες μέσω του διαδικτύου Πρόσβαση στην πληροφορία και στα δεδομένα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή Περιορισμός ή εξάλειψη της ανάγκης για υλικό (hardware) PaaS SaaS IaaS Τεχνολογίες του υπολογισμού νέφους Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές

7 Ασφαλής Προγραμματισμός
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη των αρχών και των τεχνικών ασφάλειας προγραμματισμού Ενότητες: Αρχές ασφάλειας προγραμματισμού Βασικά σφάλματα ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό Τεχνικές ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό Υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας Εντοπισμός και αντιμετώπιση κενών ασφάλειας Έλεγχος ασφάλειας κώδικα (code auditing)

8 Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού»


Κατέβασμα ppt "Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google