Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECOGrid™: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECOGrid™: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECOGrid™: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον Διαχείρισης Περιεχομένου ECOGrid™: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον Διαχείρισης Περιεχομένου Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Μαρτάκος Κύριοι Ερευνητές: Ε. Φλώρος, Χ. Παπαλέκας Στόχος του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη υποδομής λογισμικού, με την κωδική ονομασία ECOGrid™, με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα λειτουργίας σε αποκεντρωμένο δικτυακό περιβάλλον ομότιμων υπολογιστικών οντοτήτων που θα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως Content Servers (Εξυπηρετητές Περιεχομένου) και ως Content Consumers (Καταναλωτές Περιεχομένου), παρέχοντας μία πληθώρα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στόχοι Στοιχεία έργου Όνομα: ECOGrid KA: ΠΒΝ198 Έναρξη: 1 Νοε 2003 Λήξη: 29 Ιαν 2004 Διάρκεια: 15 μήνες URL: http://www.ecogrid.gr/ Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω το Γ’ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, Έργο Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 4.3, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ECOGrid εκμεταλλεύεται μια πληθώρα σύγχρονων τεχνολογιών οι οποίες για πρώτη φορά καλούνται να συνεργαστούν στο ίδιο πλαίσιο για την ανάπτυξη και παροχή πρωτοποριακών, value added P2P υπηρεσιών. Τα κύρια τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: JXTA - Το JXTA είναι η πρώτη πλήρης και γενική πλατφόρμα για ανάπτυξη peer-to-peer εφαρμογών, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες πλατφόρμες-εφαρμογές, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να βελτιστοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, π.χ. file sharing. Το JXTA σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την δημιουργία γενικών πρωτοκόλλων που επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών διατηρώντας την ανεξαρτησία του από την υποκείμενη πλατφόρμα, τα υποκείμενα δίκτυα και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων αλλά και την γλώσσα υλοποίησης. To JXTA αποτελεί τον τεχνολογικό πυρήνα του ECOGrid βάση του οποίου γίνεται η ανάπτυξη όλων των βασικών P2P δυνατοτήτων. Globus Toolkit – Αποτελεί το πιο δημοφιλές middleware για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υπολογιστικών πλεγμάτων (Grids). Προσφέρει ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών (bug of services) πάνω στις οποίες χτίζονται οι υπόλοιπες υπηρεσίες χρηστών. Στα πλαίσια του ECOGrid γίνεται εκτενής εκμετάλλευση της Υποδομής Ασφαλείας του Globus (GSI) βασισμένη σε ψηφιακά πιστοποιητικά X.509v3, των υπηρεσιών Replica Location Services (RLS) για διαχείριση και παρακολούθηση αντιγράφων περιεχομένου και του πρωτόκολλου GridFTP για την ταχύτατη και ασφαλή μεταφορά περιεχομένου μεταξύ Peers σε παράλληλα streams. Web Services - Η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα των Web Services αντιπροσωπεύει την επόμενη επανάσταση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Τα Web Services είναι αρθρωτές (modular) εφαρμογές, οι οποίες φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και υποστηρίζουν συγκεκριμένες τεχνικές μορφοποιήσεις. Στα πλαίσια του ECOGrid επιλεγμένες υπηρεσίες θα προσφερθούν ως Web Services. Java 2 Micro Edition - Η πλατφόρμα J2ME είναι η πλατφόρμα της Java για τον καταναλωτή και ενσωματωμένες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, PDAs, Μετασχηματιστές TV, συστήματα τηλεπληροφορικής-οχημάτων,και μια ευρεία γκάμα ενσωματωμένων συσκευών. Τεχνολογία Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται σε τεχνολογίες και πρωτόκολλα peer- to-peer και Grid, και υποστηρίζει σχεδόν κάθε συσκευή που βρίσκεται σε τοπικό δίκτυο (LAN), σε ασύρματο δίκτυο (wireless) και σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η διαφοροποίησή του σε σχέση με τα κεντρικοποιημένα συστήματα είναι ότι το υλικό, η επιχειρηματική λογική (business logic) και το περιεχόμενο θα είναι κατανεμημένα σε ένα αριθμό ομότιμων οντοτήτων, που θα συμμετέχουν στο ίδιο peer group. Διαδικασίες, όπως ένταξη και αφαίρεση μιας οντότητας (peer) καθώς και διαδικασίες συνολικότερης διαχείρισης, γίνονται με διαφανή και εν γένει δυναμικό τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του όλου συστήματος, παρέχοντας έτσι μία οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα κεντρικά συστήματα μεγάλης διαθεσιμότητας. Αρχιτεκτονική Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα αποφέρει μια σειρά από σημαντικά συμπεράσματα τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο: Αποτελέσματα eWorx Α.Ε. Ο συνδυασμός τεχνολογιών P2P και Grid είναι ένα από τα ανοιχτά επιστημονικά ζητήματα σήμερα. Η αρχιτεκτονική που προτείνει το ECOGrid επεκτείνει το επίπεδο μοντέλο των P2P συστημάτων εγκαθιστώντας ιεραρχίες υπηρεσιών εκμεταλλευόμενο τις διαθέσιμες Grid τεχνολογίες που προσφέρει το Globus Toolkit. Το ECOGrid εκτός από έναν αριθμό έτοιμων υπηρεσιών θα προσφέρει μια σειρά από εργαλεία λογισμικού (APIs) τα οποία θα διευκολύνουν την περαιτέρω επέκταση και εκμετάλλευση της πλατφόρμας και την εφαρμογή των λύσεών της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι εφαρμογές που θα δοκιμαστούν στα πλαίσια του έργου θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της εφαρμοσιμότητας P2P και Grid τεχνολογιών στο χώρο των επιχειρήσεων, καταδεικνύοντας πιθανά οφέλη αλλά και εγγενείς αδυναμίες.


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECOGrid™: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google