Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής – Συνεργασία ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Φορέων με Παραγωγικές Μονάδες, Διοίκηση και Διαχείριση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής – Συνεργασία ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Φορέων με Παραγωγικές Μονάδες, Διοίκηση και Διαχείριση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής – Συνεργασία ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Φορέων με Παραγωγικές Μονάδες, Διοίκηση και Διαχείριση Καινοτομίας Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΑΞΕ-Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin off). Σκοπός του Μέτρου είναι η δημιουργία εταιρειών - Τεχνοβλαστών ( spin-off) που για τους σκοπούς της προκήρυξης νοούνται ως νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα για την εμπορική αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές σε Δημοσίους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης.

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (1)
Τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (Innovation Relay Centres - IRCs) ενισχύουν τη διεθνική τεχνολογική συνεργασία και προωθούν την καινοτομία σε εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Κάθε IRC, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πρόσβαση στις πηγές του ευρωπαϊκού δικτύου που αριθμεί 71 μέλη σε 33 χώρες. Τα IRCs απευθύνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε μικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, βοηθώντας τις εταιρείες να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα των ερευνών τους, συνάπτοντας συνεργασίες με εταιρείες άλλων χωρών

4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2)
Τα IRCs απευθύνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε μικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, βοηθώντας τις εταιρείες να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα των ερευνών τους, συνάπτοντας συνεργασίες με εταιρείες άλλων χωρών Η Ελλάδα έχει δύο Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας. Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (IRC Help Forward) εδρεύουν στην Αθήνα, με τοπικά γραφεία σε όλη τη χώρα.

5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (3)
«Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία : Ανάπτυξη και δικτύωση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας» Μέτρο 4.3 «Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, υποστήριξη δραστηριοτήτων Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας και μεταφοράς τεχνολογίας», το οποίο στοχεύει στην εντατικοποίηση της έρευνας και κυρίως στην υλοποίηση των παρεμφερών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενημέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (1) Θεσμός που αναπτύχθηκε μετά το μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο αρχικά στις Η.Π.Α. και στη συνέχεια στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο Ο Frederick Terman (Stanford) συνέλαβε την ανάγκη της βιομηχανίας για την αξιοποίηση της έρευνας πράγμα που συνεπαγόταν την δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος γύρω από τα Ερευνητικά Ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια το οποίο θα αποτελούσε πόλο συγκλέντρωσης επιχειρήσεων με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό και εύκολη πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (2) Το Τεχνολογικό Πάρκο παίζει το ρόλο που έπαιξε η βιομηχανική περιοχή για την παραδοσιακή βιομηχανία και βιοτεχνία, στη μεταβιομηχανική εποχή που βασίζεται στην πληροφορία και τη γνώση. Πρώτη εταιρία που σηματοδότησε τη γέννηση των Πάρκών και της SILLICON VALLEY ιδρύθηκε από τον Bill Hewlett και David Packard. Συνεργάστηκαν ή προήλθαν απο Τ.Π. (π.χ. I.B.M., Microsoft, Kodak, Rank Xerox)

8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (3) Στην Ευρώπη εφαρμόστηκε με σχετική επιτυχία (εκτός του Sofia – Antipolis, στη Νότια Γαλλία) Διαφορά Η.Π.Α. –Ευρώπης: οι μεν με καθορισμένο επιχειρηματικό στόχο δηλαδή ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων με πρωτοβουλίες κυρίως από ιδιωτικό τομέα ενώ η δε με στόχο την ενίσχυση της φθίνουσας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

9 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ρυθμιστική αρχή στην Επιστημονική και Τεχνολογική πολιτική.
Διαδικασία παρά προϊόν Εθνικό Σύστημα Καινοτοµίας (ΕΣΚ), που ενσωµατώνει τρία επίπεδα: το επίπεδο εθνικής οικονοµίας (µακρο-επίπεδο), το επίπεδο δικτύων επιχειρήσεων (clusters, µέσο επίπεδο) και το επίπεδο επιχείρησης (µικρο-επίπεδο)2. Τριπλή Έλικα

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα Τεμαχισμένη Έρευνα Έλληνες ερευνητές Οικονομικός Ανταγωνισμός Κρατικιστική Νοοτροπία Έλλειψη Προγραμματισμού - Στρατηγικού Σχεδιασμού


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής – Συνεργασία ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Φορέων με Παραγωγικές Μονάδες, Διοίκηση και Διαχείριση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google