Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Περιεχόμενο και σπουδαιότητα του Μάνατζμεντ
Ιστορική Εξέλιξη του Μάνατζμεντ

4 ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ;
Η εφαρμογή των αρχών του μάνατζμεντ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πετυχημένης λειτουργίας του οποιουδήποτε οργανισμού Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να πετύχει το στόχο του (κέρδος, παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο κ.ά.) ένας οργανισμός θα πρέπει να ασκεί σωστό μάνατζμεντ.

5 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΟΡΙΣΜΟΣ Όρος που καθιερώθηκε από τη στιγμή που τα άτομα καταρτίζουν κοινωνικές ομάδες Η διαδικασία που συντονίζει τους πόρους και τις δυνατότητες ενός οργανισμού και, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, οδηγεί στην επίτευξη της αποστολής και των σκοπών του με τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα

6 ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ?
Μπορεί να ασκηθεί σε οργανισμούς γενικά, σε οικονομικούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις αλλά και σε συνασπισμούς επιχειρήσεων

7 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Επιστήμη: γιατί διέπεται από ορισμένες αρχές και χρησιμοποιεί επιστημονικές προσεγγίσεις Τέχνη: γιατί επιτρέπει σε αυτούς που το ασκούν εκτεταμένες δυνατότητες ευελιξίας, καινοτομίας και πρωτοβουλίας

8 ΜΑΝΑΤΖΕΡ (ΣΤΕΛΕΧΗ) Εργάτες ή υπάλληλοι:
Τα άτομα εκείνα που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση κάποιου συγκεκριμένου έργου χωρίς να έχουν καμιά ευθύνη επίβλεψης επί της εργασίας των άλλων εργαζομένων Διοικητικά στελέχη (Μάνατζερ): Οι άνθρωποι που συντονίζουν τη σωστή χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης, δηλαδή αυτοί που ασκούν τη διοίκηση

9 MANAGERS Σκοπός τους είναι να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα Η Διοίκηση ασκείται από τους Managers, οι οποίοι πρέπει να: Αναλαμβάνουν ορισμένους ρόλους Υιοθετούν κάποιο στυλ και να Διαθέτουν συγκεκριμένες ικανότητες

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θέτουν στόχους Δημιουργούν προγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων Καθορίζουν τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεσθούν Οργανώνουν τις δραστηριότητες σε ομάδες Καθορίζουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες των θέσεων εργασίας Στελεχώνουν τις θέσεις με ανθρώπους Δρομολογούν τις εργασιακές δραστηριότητες Καθιερώνουν κίνητρα για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα του προσωπικού Ελέγχουν την επίτευξη ή όχι των τεθέντων στόχων Αναλαμβάνουν δράση, αν δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, κ.λπ.

11 ΤΥΠΟΙ MANAGERS Ανώτατα διοικητικά στελέχη Μεσαία διοικητικά στελέχη
Διοικητικά στελέχη πρώτης γραμμής

12 ΤΥΠΟΙ MANAGERS-1 Γενικοί managers (υπεύθυνοι για τη συνολική απόδοση της επιχείρησης ), Λειτουργικοί managers (υπεύθυνοι δηλαδή για λειτουργίες ή δραστηριότητες) Managers πρώτης γραμμής (διοικεί εργαζόμενους οι οποίοι οι ίδιοι δεν είναι managers).

13 ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ MANAGERS Διαπροσωπικοί (Ηγέτης & μεσάζοντας στις διάφορες επαφές) Πληροφοριακοί (Συλλογή και διάχυση πληροφοριών και εκπρόσωπος της επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον) Αποφασιστικοί (Λαμβανόμενες αποφάσεις)

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

15 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι δεύτερες αναφέρονται στις “λειτουργικές” περιοχές ή τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης και είναι ο εφοδιασμός της με πρώτες ύλες, η παραγωγή, το μάρκετινγκ των προϊόντων, η χρηματοοικονομική λειτουργία και άλλες, βοηθητικές των παραπάνω, δραστηριότητες

16 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Αγροτική εποχή Χαρακτηρίζεται από το ότι όλοι ήξεραν πώς, πότε πού και γιατί έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους (γνώση) Η γνώση τους οδηγούσε στη σωστή κατεύθυνση, τους έκανε να έχουν αυτοπεποίθηση και έτσι κάθε εργαζόμενος αισθανόταν αφεντικό

17 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - 1
Βιομηχανική Επανάσταση Οι εργαζόμενοι δεν ήξεραν πλέον πώς, πότε, πού και γιατί έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους (χάσιμο της αίσθησης της γνώσης) Αυτός που είχε την ευθύνη της παραγωγής έπρεπε να βασιστεί σε άλλους για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων

18 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - 2
Μαζική Παραγωγή Έναρξη έρευνας των παραγόντων που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης “Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού”

19 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - 3
Πληροφορική Έδωσε την εντύπωση πως ο κάθε εργαζόμενος, έχοντας στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που χρειάζεται, θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοσή του ασκώντας “Αυτο-μάνατζμεντ” Οι εργαζόμενοι όμως έπεσαν θύματα της πληροφορικής υπερφόρτισης

20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάνατζμεντ (διοίκηση) είναι η διαδικασία που συντονίζει τους πόρους και τις δυνατότητες ενός οργανισμού και, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, συντελεί στην επίτευξη της αποστολής και των σκοπών του οργανισμού Οι κύριες λειτουργίες του μάνατζμεντ είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η στελέχωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος Οι τέσσερις εποχές του Μάνατζμεντ: Αγροτική εποχή, Εποχή Βιομηχανικής επανάστασης, Εποχή Μαζικής Παραγωγής, Εποχή Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google