Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής
1Ο Λύκειο Ρόδου ΑΕΠΠ 3ο Κεφάλαιο Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής

2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΔΥΑΔΙΚΗ (Μόνο για ταξινομημένους Πίνακες)

3 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Δίνεται ένας πίνακας Α που περιέχει Ν τυχαίους αριθμούς. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει έναν αριθμό και να ελέγχει αν αυτός υπάρχει στον πίνακα. (ΔΣ4 σελ. 96 Τετράδιο Μαθητή) Υπόδειξη: Η αναζήτηση να σταματά μόλις βρεθεί στοιχείο του πίνακα ίσο με τον αριθμό που διαβάστηκε.

4 Τι πρόβλημα υπάρχει; Π.χ. αν αριθμός = 7;
Διάβασε αριθμός Υπάρχει  Για i από 1 μέχρι Ν αν Α[i] = αριθμός τότε Τέλος_επανάληψης Αν υπάρχει 4 16 7 56 3 33

5 Διάβασε αριθμός Υπάρχει  ……… i  …… Όσο i <= Ν ….. Υπάρχει = ………. επανάλαβε αν Α[i] = αριθμός τότε Υπάρχει  Αληθής Θέση  i αλλιώς i  ……. τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αν υπάρχει =

6 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Το στοιχείο που ψάχνουμε μπορεί να υπάρχει περισσότερες από μια φορές (όσο επανάλαβε vs για από μέχρι)

7 A) Το στοιχείο που ψάχνουμε υπάρχει περισσότερες από μια φορές σε αταξινόμητο πίνακα
Διάβασε αριθμός Υπάρχει  Για i από 1 μέχρι Ν αν Α[i] = αριθμός τότε Τέλος_επανάληψης αν 4 16 7 56 33 Π.χ. αν αριθμός = 16

8 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β Ο πίνακας μπορεί να είναι ταξινομημένος
4 16 7 56 3 33 3 4 7 16 33 56 Έστω Αριθμός = 2 ο αριθμός που αναζητούμε

9 Το στοιχείο που ψάχνουμε εμφανίζεται στον πίνακα μια φορά
Διάβασε αριθμός Υπάρχει  ……… i  …… Όσο i <= Ν ….. υπάρχει = ………. επανάλαβε αν Α[i] = αριθμός τότε Υπάρχει  …….. θέση  i αλλιώς_αν Α[i] … αριθμός τότε υπάρχει  ……… αλλιώς i  ……. τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αν υπάρχει =

10 Το στοιχείο που ψάχνουμε μπορεί να υπάρχει περισσότερες από μια φορές
Διάβασε αριθμός τέλος  ……… i  …… υπάρχει  ……… Όσο i <= Ν ….. τέλος = ………. επανάλαβε αν Α[i] = αριθμός τότε εμφάνισε i υπάρχει  ……….. i  ………… αλλιώς_αν Α[i] … αριθμός τότε αλλιώς i  ……. τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αν υπάρχει = Το στοιχείο που ψάχνουμε μπορεί να υπάρχει περισσότερες από μια φορές

11 ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (Μόνο για ταξινομημένους Πίνακες)
Είναι πιο γρήγορη από τη σειριακή!!! Παράδειγμα: Γράφω κρυφά έναν αριθμό από το ένα ως το 100 σε ένα χαρτί. Βρείτε τον αριθμό ρωτώντας: Α) από το 1 ως το 100 (σειριακή) Β) αν είναι < ή > από το 50, το 75 (ή 25), το …(δυαδική)

12 Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται:
Ο πίνακας δεν είναι ταξινομημένος Για μικρούς πίνακες Όταν η αναζήτηση δεν εκτελείται συχνά

13 Για το σπίτι: Καλό Διάβασμα!!! Σελ. 64 – 65 Α) Βιβλίο Μαθητή
Β) Τετράδιο Μαθητή ΔΣ4 σελ. 96 Γ) Ασκήσεις φυλλαδίου (Αναζήτηση) Καλό Διάβασμα!!!


Κατέβασμα ppt "Γεωργαλλίδης Δημήτρης Καθηγητής Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google