Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ASSEMBLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 16x16 DOT MATRIX LED MODULES ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BGC – 8088 Πτυχιακή Εργασία του Γκίζη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ASSEMBLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 16x16 DOT MATRIX LED MODULES ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BGC – 8088 Πτυχιακή Εργασία του Γκίζη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ASSEMBLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 16x16 DOT MATRIX LED MODULES ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BGC – 8088 Πτυχιακή Εργασία του Γκίζη Δημήτριου (165) Επιβλέπων καθηγητής: Μαδεμλής Ιωάννης Σέρρες Φεβρουάριος 2009 ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη του περιφερειακού No.EDS 8807N και ο τρόπος διασύνδεσής του με το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 μέσω της κάρτας No.EDS 8819 DY I/O Η δημιουργία λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού Assembly για την προβολή και κίνηση φωτεινών μηνυμάτων

3 ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BGC-8088 Είναι βασισμένο στον επεξεργαστή INTEL 8088 διπλού χρονισμού Έχει 32K RAM και 16K ROM Πληκτρολόγιο 56 πλήκτρων Υποδοχές ISA Σειριακές και παράλληλες θύρες

4 ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ BGC-8088 Το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 έχει 14 καταχωρητές των 16-bit Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν ΚαταχωρητήςΔομήΧρήση ΑΧAH ALAccumulator ΒΧBH BLBase CXCH CLCounter DXDH DLData DIDestination Index SISource Index

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MONITOR ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ Το πρόγραμμα MONITOR είναι το λειτουργικό του BGC-8088 Μερικές από τις εντολές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: G: Για την εκτέλεση των προγραμμάτων L: Για την φόρτωση του κώδικα

6 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ No.EDS 8807N Είναι ένας πίνακας από LED που μπορεί να προβάλει φωτεινά μηνύματα Υπάρχουν δύο είδη 8WMS και 16WMS Μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερα κομμάτια μεταξύ τους

7 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ No.EDS 8819DY I/O Τοποθετείται στην υποδοχή ISA του BGC-8088 Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η σύνδεση του BGC- 8088 και του περιφερειακού No.EDS 8807N

8 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΥΡΩΝ 8255 Προγραμματιζόμενη συσκευή εισόδου εξόδου Για 8-bit δίαυλο δεδομένων Διαχωρίζει τον δίαυλο δεδομένων σε τρεις θύρες

9 ΟΙ ΘΥΡΕΣ ΤΟΥ 8255 Θύρα Α: Με αυτή την θύρα επιλέγονται τα led που θα ανάψουν σε μία σειρά 8 led Θύρα Β: Με αυτή την θύρα επιλέγεται η κάθετη οκτάδα led που θα χρησιμοποιηθεί Θύρα C: Με αυτή την θύρα επιλέγεται ολόκληρη η σειρά που θα χρησιμοποιηθεί

10 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 8255 Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας του 8255: –Mode 0 –Mode 1 –Mode 2 Στον προγραμματισμό του περιφερειακού No.EDS 8807Ν χρησιμοποιήθηκε το Mode 0 Το Mode 0 δίνει την ιδιότητα στο κύκλωμα 8255 να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε θύρα ως είσοδο ή έξοδο

11 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Για να υλοποιηθεί το σύστημα συνδέθηκαν με τον εξής τρόπο τα περιφερειακά: –Συνδέθηκε το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 με τον υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας –Στην υποδοχή ISA του BGC-8088 συνδέθηκε το περιφερειακό No.EDS 8819 I/O –Στο περιφερειακό No.EDS 8819 I/O συνδέθηκε με καλωδιοταινία το Led Matrix Module για την προβολή μηνυμάτων

12 ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Emu8086 v2.57 –Ο γνωστός εξομοιωτής από το εργαστήριο αρχιτεκτονικής για την συγγραφή και μεταγλώττιση του λογισμικού στην προγραμματιστική γλώσσα Assembly HexEdit –Πρόγραμμα για την δημιουργία του αρχείου που περιέχει την μορφή των αγγλικών και των ελληνικών χαρακτήρων Microengineer’s Data Transfer System v1.0 –Επίσης πρόγραμμα της Microport για την μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στο αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 και αντίστροφα

14 EMU8086 v2.57

15 MICROENGINEER’S DATA TRANSFER & HEXEDIT

16 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ DISPLAY display proc mov ah,04h again: mov var6,cl mov cx,03fh delayd: loop delayd mov cl,var6 mov dx,PORT_B mov al,00H out dx,al mov dx,PORT_A mov al,00H out dx,al mov dx,PORT_A mov al,[bx] out dx,al mov dx,PORT_B mov al,cl out dx,al mov dx,PORT_C mov al,ah out dx,al inc bx cmp ah,0ch jne again ret display endp

17 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ CLEAR clear proc mov dx,CONTROL_REGISTER ;control register mov al, 80h;10000000 ENABLE, MODE 0, ALL PORTS OUT out dx,al mov dx,PORT_A ;write something PORT A mov al,00h out dx,al mov dx,PORT_B ;write something PORT B mov al,08h out dx,al mov dx,PORT_C ;write something PORT C mov al,00h out dx,al mov cx,0ffffh delay:loop delay ret clear endp

18 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ RIGHT right proc mov dx,CONTROL_REGISTER ;control register mov al, 80h 10000000 ENABLE, MODE 0, ALL PORTS OUT out dx,al mov var1,1100h prog1: mov di,var2 delay1: mov bx,var1 mov cl,01h call display mov cl,02h call display mov cl,04h call display mov cl,08h call display mov cl,10h call display mov cl,20h call display mov cl,40h call display mov cl,80h call display mov ah,02h int 81h cmp al,00h je maa3 dec di cmp di,00h je cont jne delay1 cont: add var1,08h mov cx,var5 cmp var1,cx je start jmp prog1 start: mov var1,1100h jmp prog1 maa3: jmp main ret right endp

19 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

20

21

22 VIDEO

23 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LED MATRIX MODULE Ας δούμε πως δουλεύουν όλα αυτά στην πράξη

24 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.Μαδεμλή Ιωάννη για την βοήθεια και την συμπαράσταση

25 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ASSEMBLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 16x16 DOT MATRIX LED MODULES ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BGC – 8088 Πτυχιακή Εργασία του Γκίζη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google