Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 2 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής  Δεδομένα και Πληροφορίες  Υλικό υπολογιστή  Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας  Διαχείριση μονάδων εξόδου και αποθήκευσης  Διαχείριση καταλόγων και αρχείων  Το λογισμικό και οι βασικές κατηγορίες λογισμικού

3 Υλικό υπολογιστή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

4 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 4 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή H δομή ενός υπολογιστή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΑΔΕΣΕΙΣΟΔΟΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣC.P.U.ΜΟΝΑΔΕΣΕΞΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

5 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 5 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Το υλικό μέρος  Η οθόνη  Το ποντίκι  Το πληκτρολόγιο  Η κεντρική μονάδα  Ο εκτυπωτής  Άλλες συσκευές

6 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 6 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Κεντρική μονάδα συστήματος  Μητρική κάρτα (Motherboard)  Συσκευές δίσκων (Drives)  Θύρες & κάρτες επικοινωνίας  Τροφοδοτικό  …

7 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 7 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Ο επεξεργαστής (C.P.U)  Αρχιτεκτονική - Γενιά Πλήθος δυαδικών στοιχείων (bits) που μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα  Ταχύτητα (σε MHz)  Φέρνει την επόμενη εντολή από την κύρια μνήμη  Η εντολή αποκωδικοποιείται  Η εντολή εκτελείται ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

8 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 8 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Κατηγορίες Υπολογιστών  Μεγάλοι (MAIN FRAMES)  Μεσαίοι (MINI COMPUTERS)  Μικροϋπολογιστές (MICROCOMPUTERS)  Υπερ-Μικροϋπολογιστές ( SUPER MICROCOMPUTERS )

9 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 9 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή  Το μέρος που αποθηκεύονται οι πληροφορίες.  Χωρίζεται σε : –Κύρια μνήμη –Κύρια μνήμη (Κεντρική) –Περιφερειακή –Περιφερειακή (Βοηθητική)  Χαρακτηριστικά:  Χωρητικότητα  Μονιμότητα αποθήκευσης πληροφοριών  Ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής Η μνήμη

10 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 10 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Περιφερειακή Μνήμη Υλικό που φυλάσσονται μόνιμα οι πληροφορίες:  Μαγνητικοί δίσκοι  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Χαρτί  Μικροφίλμ

11 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 11 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Περιφερειακές Μονάδες

12 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 12 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Μονάδες Εισόδου(Α)  Εισαγωγή χαρακτήρων-εικόνας –Πληκτρολόγιο –Οπτικός αναγνώστης –Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα  Εισαγωγή ήχου - video –Μικρόφωνο –Κασετόφωνο, πικάπ, CD-player –DVD, Video, Video Κάμερα

13 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 13 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Μονάδες Εισόδου (B)  Εισαγωγή σημείου θέσης  Ποντίκι (mouse)  Χειριστήριο (joystic)  Φωτογραφίδα (light pen)  Χειριστήριο με μπάλα (trackball)  Πινακίδα ψηφιοποίησης (image digitizer)

14 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 14 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Μονάδες εξόδου  Οθόνη  Εκτυπωτής  Σχεδιογράφος  Ηχεία  Video

15 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 15 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Μονάδες εισόδου/εξόδου  Συσκευή για δισκέτες  Συσκευή μαγνητικού δίσκου  Συσκευή οπτικού δίσκου  Fax  Modem  Οθόνη (touch screen)

16 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 16 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Το ποντίκι ποντίκι  Το ποντίκι είναι συσκευή (κατάδειξης σημείου), με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Η/Υ.  Μπορούμε να φανταστούμε ότι η συσκευή αυτή είναι η προέκταση του χεριού μας μέσα στον ηλεκτρονικό κόσμο του υπολογιστή.  Όταν το μετακινούμε ο δείκτης στην οθόνη ακολουθεί την πορεία του χεριού μας.

17 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 17 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Βασικές ενέργειες με το ποντίκι δείξουμε  Για να δείξουμε (επιλέξουμε) ένα αντικείμενο  ανοίξουμε (εκκινήσουμε )  Για να ανοίξουμε ένα αντικείμενο (εκκινήσουμε ένα πρόγραμμα) μετακινήσουμε  Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο πρόσβαση σε πληροφορίες εντολές  Για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και εντολές

18 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 18 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Το πληκτρολόγιο

19 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 19 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Αλλαγή γλώσσας Alt> Shift>  Ο συνδυασμός των αριστερών πλήκτρων + εναλλάσσει τον τρόπο γραφής του πληκτρολογίου (ελληνικά - αγγλικά, αγγλικά - ελληνικά) ή άλλες γλώσσες εικονίδιο γλώσσας  Από το εικονίδιο γλώσσας που υπάρχει πάνω στη γραμμή εργασιών του Η/Υ.

20 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 20 Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή Χαρακτήρες, τόνοι & διαλυτικά  ςδφγ ξλρυ θπψω  ς στο W, δ στο D, φ στο F, γ στο G, ξ στο J, λ στο L, ρ στο R, υ στο Υ, θ στο U, π στο P, ψ στο C, ω στο V.  ; + φωνήεν  ; + φωνήεν ά, ί, ό, ύ, ώ  + ; + φωνήεν  + ; + φωνήεν ϊ, ϋ  Δεξί + ;  Δεξί + ; ΐ, ΰ ;: ; στο Q, : στο Shift + Q


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Επιμορφωτής: Ονομ/νυμο Επιμορφωτή ΥΠΕΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google