Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Διδάσκων: Γεώργιος Κούζας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Διδάσκων: Γεώργιος Κούζας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Διδάσκων: Γεώργιος Κούζας Email: gkouzas@aegean.grgkouzas@aegean.gr

2 Μερικά εισαγωγικά  Αριθμητικά Συστήματα  Δεκαδικό Σύστημα  Δυαδικό Σύστημα  Οκταδικό Σύστημα  Δεκαεξαδικό Σύστημα  Οι υπολογιστές για την αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας χρησιμοποιούν το “Δυαδικό Σύστημα”

3 Αριθμητικά Συστήματα Δεκαδικά ψηφίαΔυαδικά ψηφίαΟκταδικά ψηφίαΔεκαεξαδικά ψηφία 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Α B C D E F

4 Μετατροπή  Από ένα σύστημα με βάση το (2,8,16) στο δεκαδικό  a m-1 *β m-1 +… + a 3 *β 3 + a 2 *β 2 + a 1 *β 1 + a 0  Πχ 1001 (2) = 1*2 3 +0*2 2 +0*2+1=8+0+0+1=9 (10)  123 (8) = 1*8 2 + 2*8 + 3=64+16+3=83 (10)  1101,11 (2) =1*2 3 +1*2 2 +0*2+1+1*2 -1 + 1*2 -2 = 8+4+1+0.5+0.25= 13.75 (10)

5 Μετατροπή  Από δεκαδικό σύστημα σε άλλο με βάση το (2,8,16)  Με διαδοχικές διαιρέσεις για το ακέραιο τμήμα  Με διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς για το δεκαδικό σύστημα  Πχ μετατροπή του 67 (10) σε δυαδικό ( βαση=2)  Πχ μετατροπή του 0.375 (10) σε δυαδικό (βάση=2)

6 Μετατροπή Ακέραιο μέρος (67) Διαίρεση με τη βάση=2 Πηλίκο διαίρεσης Υπόλοιπο διαίρεσης Δυαδικός Αριθμός 6767/23311 33/21611 16/280011 88/2400011 44/22000011 22/210000011 1½011000011

7 Μετατροπή Δεκαδικό μέρος (0.375) Πολλαπλασι ασμός με τη βάση=2 Ακέραιο μέρος Δεκαδικό μέρος Δυαδικός Αριθμός 0.3750.375*200.75.0 0.750.75*210.5.01 0.50.5*210.011

8 Βασικές Αρχές  Υλισμικό (Hardware)  Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις  Λογισμικό (Software)  Σύνολο δομημένων εντολών  Λογισμικό συστήματος  Λογισμικό Εφαρμογών

9 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Ι)  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)  Καταχωρητές (register)  Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU)  Compare, add, or, shift κλπ  Μονάδα Ελέγχου  Κύρια Μνήμη  Bits (βασική μονάδα αποθήκευσης 0 - 1)  Byte = 8 bits (Βασικό μήκος λέξης)  Διεύθυνση μνήμης  RAM, ROM  Περιφερειακές Συσκευές

10 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΙI)  Περιφερειακές Συσκευές  Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης  Σκληροί Δίσκοι (hard disk)  Εύκαμπτοι Δίσκοι (floppy disks)  Οπτικοί Δίσκοι (optical drives)  Ταινίες (tape)  Flash disks  Μονάδες Εισόδου- εξόδου  Πληκτρολόγιο  Ποντίκι  Scanner, Μικρόφωνο  Οθόνη  Εκτυπωτής, ηχεία

11 Λογισμικό  Λογισμικό Συστήματος  Λειτουργικά Συστήματα  Βασικές εντολές εισόδου εξόδου  Διαχείριση εφαρμογών  UNIX, Linux, Windows, Mac OS  Προγράμματα Εξυπηρέτησης  Διαχείριση αρχείων  Μεταφραστές  Λογισμικό Εφαρμογών

12 Μεταφραστές  Συμβολομεταφραστές  Assemblers  Μεταγλωττιστές  Compilers  Μεταφραστές  Interpreters

13 Γλώσσες Προγραμματισμού  Γλώσσα μηχανής  Σύνολο εντολών σε διάδικο κώδικα  Συγκεκριμένη για κάθε υπολογιστή  Συμβολική Γλώσσα (Assembly)  Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου  C, C++, Java κλπ  Απαιτούν μεταφραστή - μεταγλωτιστή

14 Ο μεταγλωττιστής μας…  Dev C++  http://www.bloodshed.net/devcpp.html http://www.bloodshed.net/devcpp.html  Λειτουργίες  Κειμενογράφος (Δημιουργία του πηγαίου κώδικα σε C)  Μεταγλώττιση σε γλώσσα μηχανής και δημιουργία του εκτελέσιμου αρχείου

15 Ο μεταγλωττιστής μας…  Μας επιτρέπει  … να δημιουργήσουμε τον πηγαίο κώδικα (σε γλώσσα C) για τα προγράμματα του εργαστηρίου  … να κάνουμε έλεγχο και εύρεση των λαθών στον πηγαίο κώδικα που δημιουργήσαμε  … να μεταγλωττίσουμε τον πηγαίο κώδικα σε γλώσσα μηχανής (εκτελέσιμο αρχείο)

16 Το περιβάλλον εργασίας

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Το περιβάλλον εργασίας  Εκτέλεση

27  Start  Run (Έναρξη  Εκτέλεση)  Γράφουμε “cmd”

28 Μερικές Εντολές command  cd\  Επαναφορά στο αρχικό σημείο του οδηγού (drive)  :  Αλλαγή οδηγού  Πχ d:

29  cd informatics  μεταφορά στον φάκελο με το όνομα inofrmatics  Dir  ανάγνωση των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο

30 Εκτέλεση ενός προγράμματος  Γράφουμε το όνομα του προγράμματος με την κατάληξη “.exe”

31 Τι πρέπει να προσέχετε  Που αποθηκεύετε τα προγράμματά σας…  Δημιουργήστε έναν φάκελο Informatics στο δίσκο σας.  c:\informatics ή εναλλακτικά  z:\informatics

32 Παράδειγμα θεωρίας

33 Εκτέλεση


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Διδάσκων: Γεώργιος Κούζας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google