Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκκίνηση του MATLAB.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκκίνηση του MATLAB."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκκίνηση του MATLAB

2 Το περιβάλλον του MATLAB
Τρέχον Φάκελος Παράθυρο Εντολών Γενικά εμφανίζονται τέσσερα παράθυρα: 1) Το μεγάλο παράθυρο εντολών (Command Window) στα δεξιά. Οι εντολές της MATLAB εισάγονται σ’ αυτό το παράθυρο μετά την προτροπή (prompt) >>. Τα αποτελέσματα επίσης τυπώνονται στο παράθυρο αυτό (προεπιλογή). 2) Ένα μικρό παράθυρο πάνω αριστερά που δείχνει τον τρέχοντα φάκελο (Current Directory) και τα αρχεία που εμφανίζονται σ’ αυτόν. Αν το παράθυρο είναι κρυμμένο, επιλέξτε Current Directory. 3) Ένα παράθυρο που εναλλάσσεται με το παράθυρο τρέχοντα φακέλου ανάλογα με την επιλογή Workspace ή Current Directory είναι το παράθυρο του χώρου εργασίας (workspace). Αν το παράθυρο είναι κρυμμένο, επιλέξτε Workspace. Ένα παράθυρο κάτω αριστερά που δείχνει το ιστορικό εντολών (Command History). Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο αυτό επιλέξτε Command History στην επιλογή Window. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο αυτό. Ιστορικό

3 Ό,τι γράφεται στο MATLAB πρέπει να είναι με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες

4 Έξοδος από το Πρόγραμμα
quit exit Εικονίδιο [x] File  Exit MATLAB

5 Μαθηματικές Πράξεις >> 1 + 2 >> 3*5 >> 2^6
>> (7+5)^(2+3)

6 Εφαρμογή Να υπολογιστεί η τιμή της ακόλουθης μαθηματικής παράστασης σε MATLAB

7 Μεταβλητές Αποθηκεύουμε τιμές Χ = 3 y = 1/2 Y = 9

8 Κανόνες Ονομασίας Μεταβλητών
Το όνομα αρχίζει με γράμμα (του αγγλικού αλφαβήτου). Το όνομα περιέχει μόνο γράμματα, αριθμούς και υποπαύλες (underscore). Δεν χρησιμοποιούνται ονόματα που έχουν δεσμευτεί από το MATLAB (π.χ. εντολών). Υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων

9 Συναρτήσεις του MATLAB
Κατάλογος στοιχειωδών μαθηματικών συναρτήσεων help elfun Κατάλογος ειδικών μαθηματικών συναρτήσεων help specfun

10 Συναρτήσεις του MATLAB (3)

11 Εφαρμογή

12 Διαχείριση Χώρου Εργασίας

13 clear Διαγραφή των μεταβλητών του χώρου εργασίας.
Σύνταξη clear var1 var2 var3 Διαγραφή όλων των μεταβλητών που αρχίζουν από L (clear L*) clear all

14 clc Καθαρισμός χώρου εργασίας. Δεν διαγράφονται οι μεταβλητές.

15 help Δίνει πληροφορίες και βοήθεια για μια συγκεκριμένη εντολή του MATLAB. help topic Δίνει βοήθεια για το θέμα topic.

16 save Αποθηκεύει τις τιμές για όλες τις ενεργές μεταβλητές σε ένα αρχείο. Σύνταξη: save filename Το αρχείο είναι δυαδικό με πλήρη στοιχεία: filename.mat save filename whos c* X

17 ans >> sin(1.5)+cos(2.5) ans = 0.196351371057121
Περιέχει την πιο πρόσφατη απάντηση του MATLAB Προέρχεται από τη λέξη ANSwer >> sin(1.5)+cos(2.5) ans =

18 Πίνακας (matrix) (4x3) Στοιχείο Α(4,2)

19 Πολλαπλασιασμός Πινάκων
Προσοχή όμως στον πολλαπλασιασμό στοιχείο-προς-στοιχείο (element-by-element) :

20 Ανάστροφος Πίνακας (transpose matrix)
‘Οι γραμμές στήλες και οι στήλες γραμμές’


Κατέβασμα ppt "Εκκίνηση του MATLAB."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google