Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Βασικές Έννοιες Επανάληψη (1) ΣΤΟΧΟΙ  Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  Από τι αποτελείται ο Η/Υ  Αρχιτεκτονική Η/Υ  Μονάδες Εισόδου/ Εξόδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Βασικές Έννοιες Επανάληψη (1) ΣΤΟΧΟΙ  Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  Από τι αποτελείται ο Η/Υ  Αρχιτεκτονική Η/Υ  Μονάδες Εισόδου/ Εξόδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 Βασικές Έννοιες Επανάληψη (1)

3 ΣΤΟΧΟΙ  Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  Από τι αποτελείται ο Η/Υ  Αρχιτεκτονική Η/Υ  Μονάδες Εισόδου/ Εξόδου  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας  Μητρική Κάρτα  Κάρτες Επέκτασης  Θύρες Σύνδεσης

4 3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  Είναι μια μηχανή που έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, σύμφωνα με τις εντολές που τις δίνει ο άνθρωπος μέσω ενός προγράμματος  Είναι μια μηχανή που έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, σύμφωνα με τις εντολές που τις δίνει ο άνθρωπος μέσω ενός προγράμματος. δεδομέναεπεξεργάζεται προγράμματα  Δέχεται δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται με τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε και δίνει σαν έξοδο πληροφορίες τις πληροφορίες

5 Από τι αποτελείται ο Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Υλικό (Hardware) Λογισμικό (Software)

6 ΥΛΙΚΟ - HARDWARE  Σύνολο εξαρτημάτων – μονάδων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Η/Υ.  Στο υλικό εντάσσονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα καλώδια που υπάρχουν στο εσωτερικό του υπολογιστή όσο και οι συσκευές που συνδέονται εξωτερικά με τον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, εκτυπωτής, κτλ.)

7 Μονάδες εισόδου Μονάδες εξόδου Κύρια μνήμη Βοηθητική μνήμη Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Βασικές Μονάδες του Υπολογιστή

8 Τμήματα PC

9 Αρχιτεκτονική Η/Υ Μονάδες Εισόδου/Εξόδου  Μονάδες Εισόδου/Εξόδου  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας  Κύρια Μνήμη Βασικές Μονάδες Υπολογιστή Αρχιτεκτονική του Υπολογιστή. Ο τρόπος σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ των μονάδων ενός υπολογιστή ονομάζεται Αρχιτεκτονική του Υπολογιστή.

10 Μονάδες Εισόδου  Όλες οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εισάγουμε δεδομένα στον Η.Υ.  Πληκτρολόγιο (Keyboard), Σαρωτής (Scanner), Ποντίκι (Mouse), κάμερα, μικρόφωνο, χειριστήριο.

11 Μονάδες Εισόδου  Με το πληκτρολόγιο «γράφουμε» στη μνήμη του υπολογιστή και συγχρόνως βλέπουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη  Με το πληκτρολόγιο «γράφουμε» στη μνήμη του υπολογιστή και συγχρόνως βλέπουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο ( Keyboard) Ο Σαρωτής (scanner) •Επιτραπέζιος •Χειροκίνητος Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει στον υπολογιστή ότι "βλέπει" σαρώνοντας ένα κείμενο ή μια εικόνα. •Μας επιτρέπει να ηχογραφήσουμε τους δικούς μας ήχους στον Η/Υ. Μικρόφωνο ( Microphone)

12 Μονάδες Εξόδου  Όλες οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εξαχθούν πληροφορίες από τον Η.Υ.  Οθόνη(monitor), Ηχεία(speaker), Εκτυπωτής(printer)

13 Μονάδες Εξόδου Εκτυπωτές Εκτυπωτές είναι περιφερειακές συσκευές εξόδου οι οποίες εκτυπώνουν σε χαρτί τα δεδομένα που λαμβάνουν από τον υπολογιστή. Είδη Εκτυπωτών Κρουστικοί Εκτυπωτές (Impact Printers) Μη Κρουστικοί Εκτυπωτές (non- impact Printers) Εκτυπωτής Ακίδων Εκτυπωτής Ψεκασμού Μελάνης Εκτυπωτής Λέιζερ

14 Μονάδες Εξόδου Οθόνες Η οθόνη είναι μια συσκευή εξόδου που παρουσιάζει τα δεδομένα που λαμβάνει από τον Η/Υ. Υπάρχουν δυο ειδών οθόνες, που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτές είναι : (1) Οθόνες καθοδικού σωλήνα (2) Επίπεδες οθόνες Ηχεία Χρησιμοποιούνται για να ακούμε ήχο στον Η/Υ.

15 Modem  Είναι μια συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση του Η/Υ με μια τηλεφωνική γραμμή, ώστε να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα από αυτήν.  Επιτρέπει στους Η/Υ ν’ ανταλλάσσουν πληροφορίες.  Η ταχύτητα ενός modem προσδιορίζει πόσο γρήγορα μπορεί να στείλει ή να λάβει δεδομένα.  Μετριέται σε bit ανά δευτερόλεπτο (bps) και συγκεκριμένα σε kilobit.

16 Συσκευή Εισόδου και Εξόδου μαζί MODEM :MOdulatorDEModulator Είναι μια συσκευή που έχει τη δυνατότητα να δέχεται σήμα ψηφιακό (από τον Η.Υ) και να το μετατρέπει σε αναλογικό (σήμα τηλεφώνου) και αντιστρόφως. Επειδή δέχεται (εισαγωγή) δεδομένα και στέλνει (Εξαγωγή) δεδομένα, το Modem είναι μια συσκευή εισόδου/εξόδου

17 Μετάδοση δεδομένων modem Ψηφιακό σήμα Αναλογικό σήμα Ψηφιακό σήμα Στη σύνδεση μέσω modem γίνεται διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση του ψηφιακού σήματος

18 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που ελέγχει όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στον Η/Υ και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών. Επεξεργάζεται δηλ. όλα τα δεδομένα που εισάγονται στον Η/Υ.

19 2.2.4 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) το ‘μυαλό’ του υπολογιστή Αριθμητική & λογική μονάδα Μονάδα ελέγχου Καταχωρητές

20  Αριθμητική και Λογική Μονάδα: Είναι υπεύθυνη για τους υπολογισμούς (αριθμητικές πράξεις και λογικές συγκρίσεις)  Μονάδα Ελέγχου: Συντονίζει όλες τις λειτουργίες του υλικού του υπολογιστή  Καταχωρητές: Αποθηκεύουν προσωρινά τα δεδομένα ανάμεσα στα διάφορα στάδια μιας επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) το ‘μυαλό’ του υπολογιστή Η ταχύτητα του υπολογιστή εξαρτάται από τη συχνότητα χρονισμού της Κ.Μ.Ε. και Μετριέται σε ΜΗz ή GHz

21 Η μητρική κάρτα του υπολογιστή μικροεπεξεργαστής μνήμη RAM κάρτα επέκτασης ελεύθερες υποδοχές επέκτασης

22  Επιτρέπουν τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών πάνω στη μητρική πλακέτα  Modem  Κάρτες ήχου  Δέκτες TV, ραδιοφώνου  Κάρτες δικτύου  Κάρτες γραφικών Ελεύθερες Υποδοχές Επέκτασης

23 Θύρες Σύνδεσης  Όλες οι συσκευές συνδέονται με τον υπολογιστή μέσω θυρών σύνδεσης (ports). Υπάρχουν παράλληλες (parallel) και σειριακές (serial) θύρες και καθολικού σειριακού δίαυλου USB(Universal Serial Bus) θύρες.  Στην παράλληλη θύρα μπορούμε να ενώσουμε ένα εκτυπωτή(Printer), ενώ στην σειριακή μπορούμε να ενώσουμε ένα mouse, ενώ στην USB για ένωση του εκτυπωτή ή Memory Stick. Σειριακή Θύρα Παράλληλη Θύρα USB Θύρα USB Θύρα


Κατέβασμα ppt "1 Βασικές Έννοιες Επανάληψη (1) ΣΤΟΧΟΙ  Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  Από τι αποτελείται ο Η/Υ  Αρχιτεκτονική Η/Υ  Μονάδες Εισόδου/ Εξόδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google