Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός PASCAL Δομή Επανάληψης WHILE / DO Ανδρέας Σάββα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός PASCAL Δομή Επανάληψης WHILE / DO Ανδρέας Σάββα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός PASCAL Δομή Επανάληψης WHILE / DO Ανδρέας Σάββα

2 Δομές Διαδοχικής Διακλάδωσης Επανάληψης (Κεφάλαιο 7, σελ. 171)

3 Επαναληπτική Δομή ή Βρόγχος Επαναληπτική Δομή αναφέρεται στη δυνατότητα επανάληψης μιας εντολής ή ενός συνόλου εντολών όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο. Επαναληπτική Δομή αναφέρεται στη δυνατότητα επανάληψης μιας εντολής ή ενός συνόλου εντολών όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο.

4 Εντολή καθηγητή Γυμναστικής Κάνε γύρους του γηπέδου μέχρι να σου πω να σταματήσεις. Κάνε γύρους του γηπέδου μέχρι να σου πω να σταματήσεις. Κάνε πέντε γύρους του γηπέδου. Κάνε πέντε γύρους του γηπέδου.

5

6 Δομές Επανάληψης WHILE / DO WHILE / DO REPEAT / UNTIL REPEAT / UNTIL FOR / DO FOR / DO Χρησιμοποιούμε τις δομές WHILE/DO και REPEAT/UNTIL όταν Χρησιμοποιούμε τις δομές WHILE/DO και REPEAT/UNTIL όταν δεν είναι γνωστός από την αρχή ο αριθμός των επαναλήψεων του σώματος της δομής. δεν είναι γνωστός από την αρχή ο αριθμός των επαναλήψεων του σώματος της δομής. η μεταβλητή ελέγχου της επανάληψης δεν είναι βαθμωτού τύπου αλλά τύπου REAL. η μεταβλητή ελέγχου της επανάληψης δεν είναι βαθμωτού τύπου αλλά τύπου REAL. η αύξηση/μείωση της τιμής της μεταβλητής ελέγχου γίνετε με βήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα της μονάδας. η αύξηση/μείωση της τιμής της μεταβλητής ελέγχου γίνετε με βήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα της μονάδας. διαφορετικά χρησιμοποιούμε τη δομή FOR/DO. διαφορετικά χρησιμοποιούμε τη δομή FOR/DO.

7 WHILE / DO Δεσμευμένες λέξεις WHILE DO ; ; Συνθήκη Σώματηςδομής ΝΑΙ ΟΧΙ

8 WHILE / DO WHILE DO ; ; WHILE DO BEGIN BEGIN ; ;... END ; END ;

9 Program tree; uses wincrt; Begin writeln(’ * ’); writeln(’ *** ’); writeln(’*****’); writeln(’ * ’); writeln End. * *** ***** * *** ***** * *** ***** * *** ***** * *** ***** *

10 i Μεταβλητή Program tree; uses wincrt; Var i : integer; Begin i := 1; While i <= 4 Do Begin writeln(’ * ’); writeln(’ *** ’); writeln(’*****’); writeln(’ * ’); writeln; i := i + 1 End End. * *** ***** * * * *** ***** * * * *** ***** * * * *** ***** * * ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2345 Οθόνη

11 i Μεταβλητή Program Numbers; uses wincrt; Var i : integer; Begin i := 1; While i < 11 Do Begin i := i + 3; writeln(i) End End. 4 7 10 13 1 471013 Οθόνη


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός PASCAL Δομή Επανάληψης WHILE / DO Ανδρέας Σάββα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google