Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισομέρεια

2 Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο.

3 Λειτουργικές ομάδες- Ομόλογες σειρές Functional Group General Formulae NameExamples Saturated hydrocarbon C n H 2n+2 alk ane CH 4 meth ane C n H 2n alk ene eth ene -C  C- C n H 2n-2 alk yne eth yne -C= C-

4 alkan one butan-2- one -COOHRCOOH alkan oic acid ethan oic acid -COOR ’ RCOOR ’ ester meth yl ethan oate Λειτουργικές ομάδες- Ομόλογες σειρές

5 -COXRCOX alkan oyl halide ethan oyl chloride acid anhydride ethan oic propan oic anhydride -NH 2 RNH 2 C n H 2n+1 NH 2 C n H 2n+3 N amine methan amine

6 -NO 2 RNO 2 nitro- compounds CH 3 CH 2 NO 2 nitroethane -C  N R-C  N cyano- compound (carbonitriles) ethane nitrile -CONH 2 Acid amideCH 3 CONH 2 ethan amide

7 Ισομέρεια ανθρακικής αλυσίδας Συντακτική ισομέρεια 3-μεθυλ- πεντάνιο εξάνιο Συντακτικά ισομερείς ενώσεις:έχουν ίδιο μοριακό αλλά διαφορετικό συντακτικό τύπο.

8 Συντακτική ισομέρεια Ισομέρεια θέσης της λειτουργικής ομάδας propan-1-ol and propan-2-ol

9 Συντακτική ισομέρεια Ισομέρεια ομόλογης σειράς C 2 H 6 0 represents both ethanol and methoxymethane.

10 Συντακτική ισομέρεια Κυκλικά αλκάνια είναι ισομερή με αλκένια cyclopropane and propene

11 Στερεοϊσομέρεια Στερεοϊσομερείς ενώσεις:έχουν τον ίδιο μοριακό και συντακτικό τύπο αλλά διαφορετικό στερεοχημικό τύπο. cis-trans ή γεωμετρικά ισομερείς ενώσεις Διαστερεομερείς ενώσεις Εναντιομερείς ενώσεις

12 Στερεοϊσομέρεια Δομή Fischer Προοπτική προβολή

13 Στερεοϊσομέρεια (1) Γεωμετρική ισομέρεια Involves a double bond, usually C=C, that does not allow free rotation about the double bond (unlike a C-C single bond). They are not superimposable. Stereoisomers may possess quite different physical properties, such as melting point, density and solubility in water (look up those of maleic acid and fumaric acid). Ring structures and other steric factors also result in geometric isomerism. Cis και trans 1,2 διχλωροαιθένιο can exhibit dramatically different biological activity.

14 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια Π.χ. βουταν-2-όλη Το κεντρικό άτομο C ενώνεται με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες και ονομάζεται ασύμμετρο άτομο C. Τα εναντιομερή έχουν ίδιες φυσικές σταθερές, όπως σημείο τήξεως και σημείο ζέσεως, αλλά είναι οπτικά ενεργά, καθώς μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους από την ικανότητά τους να στρέφουν το επίπεδο του πολωμένου φωτός σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μίγμα δύο εναντιομερών, σε ίση αναλογία, είναι οπτικά ανενεργό και ονομάζεται ρακεμικό μίγμα. Οπτικά ισομερή ή εναντιομερή: οργανικά μόρια, που περιέχουν ένα άτομο C με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες. Εμφανίζονται σε ζεύγη και το ένα αποτελεί είδωλο του άλλου.

15 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια Στροφή πολωμένου φωτός

16 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια L- αμινοξέα Χρησιμοποιούνται από τα κύτταρα

17 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια R και S στερεοχημική διάταξη Cahn-Ingold-Prelog priority rulesCahn-Ingold-Prelog priority rules (CIP): εύρεση R και S στερεοχημικής διάταξης. Κάθε υποκαταστάτης παίρνει ένα αριθμό ανάλογα με τον ατομικό αριθμό του. Το Η, με το μικρότερο ατομικό αριθμό, παίρνει τον αριθμό «4». Ισχύει OH>COOH>CH 3 >H Lactic acid 4 3 2 1 Δεξί χέρι  R Αριστερό χέρι  S

18 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια D και L στερεοχημική διάταξη OH δεξιά  DOH αριστερά  L D-glucose L  glucose **

19 Στερεοϊσομέρεια (3) Διαστερεομέρεια Εμφανίζεται σε άτομα με δύο ή περισσότερα ασύμμετρα άτομα C. CH 3 -CH 2 -CH-CH-CH 3 Cl Cl 2,3 διχλωροπεντάνιο ** Δύο (2) ασύμμετρα άτομα C εναντιομερή 1(S,S)2(R,R)3(S,R)4(R,S) διαστερεομερή Τα διαστερεομερή δεν ταυτίζονται αλλά ούτε έχουν σχέση αντικειμένου- είδωλου

20 Στερεοϊσομέρεια (3) Διαστερεομέρεια Τα διαστερεομερή δεν ταυτίζονται αλλά ούτε έχουν σχέση αντικειμένου- ειδώλου Έχουν παρόμοιες χημικές αλλά διαφορετικές φυσικές ιδιότητες, όπως σημείο ζέσεως, δείκτης διάθλασης, διαλυτότητα, κ.ά. Μία ένωση με ν ασύμμετρα άτομα C, έχει 2 ν δυνατά ισομερή, τα οποία σχηματίζουν 2 ν-1 ζεύγη εναντιομερών.


Κατέβασμα ppt "Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google