Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Χριστίνα Σολομωνίδου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Χριστίνα Σολομωνίδου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Χριστίνα Σολομωνίδου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Π.Θ.

2 Θεωρίες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Συμπεριφορισμός Συμπεριφορισμός Γνωστικές θεωρίες Γνωστικές θεωρίες Εποικοδομητισμός Εποικοδομητισμός

3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Αποτελεί μια τυπική διαδικασία που σχετίζεται άμεσα με τη σχεδίαση, και επιτρέπει σε τρίτους να εκτιμήσουν έναν τίτλο λογισμικού, και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητά του ως προς το σκοπό για τον οποίον αναπτύχθηκε ή χρησιμοποιείται. Αποτελεί μια τυπική διαδικασία που σχετίζεται άμεσα με τη σχεδίαση, και επιτρέπει σε τρίτους να εκτιμήσουν έναν τίτλο λογισμικού, και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητά του ως προς το σκοπό για τον οποίον αναπτύχθηκε ή χρησιμοποιείται. ΟCDE (1989), Squires & McDougall (1994): αξιόλογη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού ΟCDE (1989), Squires & McDougall (1994): αξιόλογη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Τρεις κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (Hinostroza et al., 2000): Τρεις κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (Hinostroza et al., 2000): πειραματικές πειραματικές προσεγγίσεις με καταλόγους ελέγχου κριτηρίων (check-lists) προσεγγίσεις με καταλόγους ελέγχου κριτηρίων (check-lists) ποιοτικές μέθοδοι ποιοτικές μέθοδοι

4 Πειραματικές μέθοδοι Χρήση αρχικών και τελικών ερωτηματολογίων: Χρήση αρχικών και τελικών ερωτηματολογίων: Απαντούν άτομα που μετέχουν: Απαντούν άτομα που μετέχουν: σε πειραματικές ομάδες και εργάζονται με το λογισμικό, σε πειραματικές ομάδες και εργάζονται με το λογισμικό, σε ομάδες ελέγχου και εργάζονται με παραδοσιακές μεθόδους. σε ομάδες ελέγχου και εργάζονται με παραδοσιακές μεθόδους. Αξιολογούν με αξιόπιστο τρόπο την κατάκτηση ενός σώματος γνώσης από τους/ις μαθητές/ριες Αξιολογούν με αξιόπιστο τρόπο την κατάκτηση ενός σώματος γνώσης από τους/ις μαθητές/ριες Χρησιμοποιήθηκαν στις αρχικές έρευνες της δεκαετίας του ’80 για τη διερεύνηση του μαθησιακού αποτελέσματος της χρήσης του υπολογιστή (Σολομωνίδου, 2001/04) Χρησιμοποιήθηκαν στις αρχικές έρευνες της δεκαετίας του ’80 για τη διερεύνηση του μαθησιακού αποτελέσματος της χρήσης του υπολογιστή (Σολομωνίδου, 2001/04) Μπορεί να περιλαμβάνουν και μετα-έρευνες (διερεύνηση σε ένα δεύτερο επίπεδο των αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού ερευνών με περιορισμένο δείγμα ή τοπικό χαρακτήρα) που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα ανώτερο επίπεδο (πχ. Kulik et al., 1980, 1983, Poole, 1995/1997, Σολομωνίδου, 2000α) Μπορεί να περιλαμβάνουν και μετα-έρευνες (διερεύνηση σε ένα δεύτερο επίπεδο των αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού ερευνών με περιορισμένο δείγμα ή τοπικό χαρακτήρα) που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα ανώτερο επίπεδο (πχ. Kulik et al., 1980, 1983, Poole, 1995/1997, Σολομωνίδου, 2000α)

5 Προσεγγίσεις με κριτήρια αξιολόγησης (check-lists) Στηρίζονται στη διαμόρφωση και χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Στηρίζονται στη διαμόρφωση και χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα κριτήρια αναφέρονται στην παιδαγωγική και στην τεχνική αξιολόγηση του λογισμικού: Τα κριτήρια αναφέρονται στην παιδαγωγική και στην τεχνική αξιολόγηση του λογισμικού: Διερευνούν εάν στο λογισμικό υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ορισμένα χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες (παιδαγωγική και αισθητική - τεχνική αξιολόγηση) ( Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003, Squires & McDougall, 1994, Software Evaluation: http://hagar.up.ac.za/catts/learner/ eel/Conc/conceot.htm#Criteria%20for%20Evaluation) Διερευνούν εάν στο λογισμικό υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ορισμένα χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες (παιδαγωγική και αισθητική - τεχνική αξιολόγηση) ( Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003, Squires & McDougall, 1994, Software Evaluation: http://hagar.up.ac.za/catts/learner/ eel/Conc/conceot.htm#Criteria%20for%20Evaluation)Evaluation http://hagar.up.ac.za/catts/learner/ eel/Conc/conceot.htm#Criteria%20for%20EvaluationEvaluation http://hagar.up.ac.za/catts/learner/ eel/Conc/conceot.htm#Criteria%20for%20Evaluation

6 Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά παρέχει κίνητρα, και συγκεκριμένα: παρέχει κίνητρα, και συγκεκριμένα: προσελκύει και διατηρεί την προσοχή προσελκύει και διατηρεί την προσοχή προσδιορίζει την ενίσχυση προσδιορίζει την ενίσχυση Προκαλεί, προωθεί την άμιλλα Προκαλεί, προωθεί την άμιλλα ελέγχει την εμπιστοσύνη, ελέγχει την εμπιστοσύνη, κεντρίζει την περιέργεια γενικά και τη γνωστική περιέργεια κεντρίζει την περιέργεια γενικά και τη γνωστική περιέργεια ειδικά κινητοποιεί τη φαντασία, θέτει στόχους ειδικά κινητοποιεί τη φαντασία, θέτει στόχους υπολογίζει το βαθμό επίτευξής τους, είναι χρήσιμο, ικανοποιεί υπολογίζει το βαθμό επίτευξής τους, είναι χρήσιμο, ικανοποιεί έχει κατάλληλη διάρκεια και ποικιλία έχει κατάλληλη διάρκεια και ποικιλία προωθεί την αλληλεπίδραση και την ανάδραση προωθεί την αλληλεπίδραση και την ανάδραση είναι προσανατολισμένο στο στόχο είναι προσανατολισμένο στο στόχο προσδιορίζει τον ρόλο του/ης εκπαιδευτικού προσδιορίζει τον ρόλο του/ης εκπαιδευτικού χειρίζεται με κατάλληλο τρόπο τα λάθη των μαθητών/ριών χειρίζεται με κατάλληλο τρόπο τα λάθη των μαθητών/ριών

7 Σχέση του λογισμικού με το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει αλληλουχίες συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει αλληλουχίες συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα επιτρέπει τον πειραματισμό (εφαρμογή σε πραγματικές καταστάσεις) επιτρέπει τον πειραματισμό (εφαρμογή σε πραγματικές καταστάσεις) χρησιμοποιεί τις απόψεις περί γνωστικής υπερφόρτωσης χρησιμοποιεί τις απόψεις περί γνωστικής υπερφόρτωσης είναι συμβατό με τα νοητικά σχήματα των μαθητών/ριών είναι συμβατό με τα νοητικά σχήματα των μαθητών/ριών κατανοούν οι χρήστες/ριες πώς πρέπει να πλοηγούνται και σε ποιο σημείο του λογισμικού βρίσκονται κάθε στιγμή κατανοούν οι χρήστες/ριες πώς πρέπει να πλοηγούνται και σε ποιο σημείο του λογισμικού βρίσκονται κάθε στιγμή αισθάνονται ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον ή ότι χάνονται αισθάνονται ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον ή ότι χάνονται παρέχονται στο/η μαθητή/ρια εργαλεία ελέγχου της διαδικασίας ή ο έλεγχος γίνεται εξ ολοκλήρου από το λογισμικό, οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι/ες να ‘ανακαλύψουν’ το λογισμικό, η πλοήγηση είναι γραμμική ή διακλαδωμένη παρέχονται στο/η μαθητή/ρια εργαλεία ελέγχου της διαδικασίας ή ο έλεγχος γίνεται εξ ολοκλήρου από το λογισμικό, οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι/ες να ‘ανακαλύψουν’ το λογισμικό, η πλοήγηση είναι γραμμική ή διακλαδωμένη

8 Αισθητική τα χρώματα είναι ελκυστικά και βοηθούν στην κατανόηση τα χρώματα είναι ελκυστικά και βοηθούν στην κατανόηση ο τρόπος παρουσίασης των κειμένων είναι κατάλληλος ο τρόπος παρουσίασης των κειμένων είναι κατάλληλος γίνεται χρήση κατάλληλων υπερκειμένων, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο γίνεται χρήση κατάλληλων υπερκειμένων, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο η παρουσίαση της οθόνης είναι ελκυστική και κατανοητή η παρουσίαση της οθόνης είναι ελκυστική και κατανοητή η παρουσίαση των εκπαιδευτικών οδηγιών είναι κατανοητή η παρουσίαση των εκπαιδευτικών οδηγιών είναι κατανοητή υπάρχουν επαρκείς κατάλογοι επιλογών και εικονίδια υπάρχουν επαρκείς κατάλογοι επιλογών και εικονίδια η σχεδίαση της διεπαφής είναι κατάλληλη, παρέχονται πληροφορίες για τον προσανατολισμό και κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης η σχεδίαση της διεπαφής είναι κατάλληλη, παρέχονται πληροφορίες για τον προσανατολισμό και κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης

9 Τεχνική εξασφαλίζεται η ατομική χρήση του λογισμικού, εξασφαλίζεται η ατομική χρήση του λογισμικού, το λογισμικό καταγράφει δεδομένα από τις απαντήσεις και την επίδοση του μαθητή ή της μαθήτριας, το λογισμικό καταγράφει δεδομένα από τις απαντήσεις και την επίδοση του μαθητή ή της μαθήτριας, μπορεί το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε περίπτωση περιορισμένης βλάβης μπορεί το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε περίπτωση περιορισμένης βλάβης

10 Μέθοδος Menon Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου δικτύου διαφόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων σε χώρες της Ευρώπης Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου δικτύου διαφόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων σε χώρες της Ευρώπης Αποτελεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης ενός μοντέλου αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων με την προσέγγιση των κριτηρίων αξιολόγησης Αποτελεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης ενός μοντέλου αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων με την προσέγγιση των κριτηρίων αξιολόγησης Με βάση τη μέθοδο αυτή έχει αξιολογηθεί ένας μεγάλος αριθμός γνωστών τίτλων πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού (http://www.menon.org) Με βάση τη μέθοδο αυτή έχει αξιολογηθεί ένας μεγάλος αριθμός γνωστών τίτλων πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού (http://www.menon.org)http://www.menon.orghttp://www.menon.org

11 Ποιοτικές μέθοδοι Χρήση ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και καταστάσεις (εγκατεστημένη αξιολόγηση) Χρήση ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και καταστάσεις (εγκατεστημένη αξιολόγηση) Πχ. Squires & McDougall (1994): μια μέθοδος ανάλυσης των χαρακτηριστικών εκπαιδευτικού λογισμικού η οποία στηρίζεται στη διάκριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρήστη-σχεδιαστή, εκπαιδευτικού-χρήστη και εκπαιδευτικού-σχεδιαστή. Πχ. Squires & McDougall (1994): μια μέθοδος ανάλυσης των χαρακτηριστικών εκπαιδευτικού λογισμικού η οποία στηρίζεται στη διάκριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρήστη-σχεδιαστή, εκπαιδευτικού-χρήστη και εκπαιδευτικού-σχεδιαστή. Crook, 1994: είδος των αλληλεπιδράσεων δια μέσου των υπολογιστών ή με τη συνεργασία των μαθητών/ριών μπροστά ή γύρω από τον υπολογιστή Crook, 1994: είδος των αλληλεπιδράσεων δια μέσου των υπολογιστών ή με τη συνεργασία των μαθητών/ριών μπροστά ή γύρω από τον υπολογιστή Στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια αυτά είναι εμπνευσμένα κυρίως από τη συμπεριφορική και λιγότερο από τη γνωστική προσέγγιση Στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια αυτά είναι εμπνευσμένα κυρίως από τη συμπεριφορική και λιγότερο από τη γνωστική προσέγγιση Πχ. Squires & Preece (1999): σειρά κριτηρίων αξιολόγησης εκπ. λογισμικού που είναι συμβατά με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση: Πχ. Squires & Preece (1999): σειρά κριτηρίων αξιολόγησης εκπ. λογισμικού που είναι συμβατά με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση: γνωστική αυθεντικότητα και αυθεντικότητα πλαισίου, γνωστική αυθεντικότητα και αυθεντικότητα πλαισίου, γνωστικές προσεγγίσεις για την πρόβλεψη της αξιολόγησης γνωστικές προσεγγίσεις για την πρόβλεψη της αξιολόγησης κριτήρια ευχρηστίας και κοινωνικο-εποικοδομητικής αντίληψης για τη μάθηση κριτήρια ευχρηστίας και κοινωνικο-εποικοδομητικής αντίληψης για τη μάθηση αξιοπιστία, πολυπλοκότητα, αίσθημα οικειότητας και προσωπικής ‘ιδιοποίησης’ αξιοπιστία, πολυπλοκότητα, αίσθημα οικειότητας και προσωπικής ‘ιδιοποίησης’ συνεργασία, συμφωνία με το αναλυτικό πρόγραμμα συνεργασία, συμφωνία με το αναλυτικό πρόγραμμα μάθηση μέσα από δημιουργικές στρατηγικές του λογισμικού μάθηση μέσα από δημιουργικές στρατηγικές του λογισμικού

12 Αξιολόγηση κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης των μαθητών/ριών, με τη διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, παρατηρήσεων, κλπ. Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης των μαθητών/ριών, με τη διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, παρατηρήσεων, κλπ. Παραγωγή πρωτοτύπων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις πάνω στη βασική παιδαγωγική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί και παραγωγή ενός πρωτότυπου (demo) του λογισμικού. Παραγωγή πρωτοτύπων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις πάνω στη βασική παιδαγωγική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί και παραγωγή ενός πρωτότυπου (demo) του λογισμικού. Διαμορφωτική αξιολόγηση, με στόχο να διαπιστωθεί εάν το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες από την ανάλυση που προηγήθηκε και εάν μπορεί να βελτιωθεί ώστε να γίνει ελκυστικότερο και αποτελεσματικότερο. Διαμορφωτική αξιολόγηση, με στόχο να διαπιστωθεί εάν το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες από την ανάλυση που προηγήθηκε και εάν μπορεί να βελτιωθεί ώστε να γίνει ελκυστικότερο και αποτελεσματικότερο. Υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών, προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών, προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Αρχική δοκιμασία ελέγχου (Pre-Test), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το λογισμικό καλύπτει τους στόχους του, με τη συμμετοχή μαθητών/ριών σε ομάδες πειραματικές και ομάδες ελέγχου. Αρχική δοκιμασία ελέγχου (Pre-Test), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το λογισμικό καλύπτει τους στόχους του, με τη συμμετοχή μαθητών/ριών σε ομάδες πειραματικές και ομάδες ελέγχου. Εφαρμογή του λογισμικού σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, με στόχο τη διερεύνηση της λειτουργίας του. Εφαρμογή του λογισμικού σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, με στόχο τη διερεύνηση της λειτουργίας του. Τελική δοκιμασία ελέγχου (Post-Test) των μαθητών/ριών που μετέχουν σε πειραματικές ομάδες και σε ομάδες ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του λογισμικού, και εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών/ριών στις δύο κατηγορίες ομάδων. Τελική δοκιμασία ελέγχου (Post-Test) των μαθητών/ριών που μετέχουν σε πειραματικές ομάδες και σε ομάδες ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του λογισμικού, και εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών/ριών στις δύο κατηγορίες ομάδων. Συνολική αξιολόγηση, η οποία αποτιμά συνολικά τη συμβολή της χρήσης του λογισμικού για τις συνθήκες εργασίας των μαθητών/ριών και της διδασκαλίας γενικότερα. Συνολική αξιολόγηση, η οποία αποτιμά συνολικά τη συμβολή της χρήσης του λογισμικού για τις συνθήκες εργασίας των μαθητών/ριών και της διδασκαλίας γενικότερα. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω εφαρμογή του λογισμικού ως έχει, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω εφαρμογή του λογισμικού ως έχει, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Εφαρμογή σε ευρύ επίπεδο, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή της συστηματικής χρήσης του στην εκπαίδευση και στους/ις μαθητές/ριες. Εφαρμογή σε ευρύ επίπεδο, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή της συστηματικής χρήσης του στην εκπαίδευση και στους/ις μαθητές/ριες.


Κατέβασμα ppt "Θεωρίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Χριστίνα Σολομωνίδου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google