Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9/1/2015Γιάννης Ιωάννου1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ VS ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9/1/2015Γιάννης Ιωάννου1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ VS ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ VS ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ;

2 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου2 Διάγραμμα Παρουσίασης   Χαρακτήρας, σκοπός του μαθήματος και αρχές αξιολόγησής του σύμφωνα με το νέο αναλυτικό.   Ορισμός αξιολόγησης, είδη και λόγοι ύπαρξής της.   Τρόποι αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.   Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές.

3 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου3 Χαρακτήρας και Σκοπός Μαθήματος   Το μάθημα των Θρησκευτικών, διακρίνεται, αφενός, από την Κατήχηση και υπερβαίνει, αφετέρου, τη θρησκειολογική θεώρηση.   Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους μαθητές/τριες την ορθόδοξη πίστη και το πανανθρώπινο διαχρονικό φαινόμενο της θρησκείας.   Επί πλέον, οι κύριοι στόχοι του μαθήματος των Θρησκευτικών -που είναι η βίωση αρμονικής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση- βοηθούν και προάγουν στην επίτευξη των στόχων μιας δημοκρατικής και ανθρώπινης Παιδείας.

4 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου4 Αξιολόγηση   H αξιολόγηση στο μάθημα των Θρησκευτικών αφορά:   το/τη διδάσκοντα/ουσα· τον/την κάθε μαθητή/τρια· τους σκοπούς· τη διαδικασία μάθησης· την οργάνωση της τάξης· τις δραστηριότητες· την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση.   Mεταξύ άλλων αξιολογείται η ικανότητα του/της διδάσκοντος/ουσας να προετοιμάζει και να επιτυγχάνει τους σκοπούς, το περιεχόμενο, την εκδίπλωση του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών και των μαθητριών· να προάγει ισότιμα γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, με ισότιμο τρόπο για όλους τους μαθητές.

5 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου5 Αξιολόγηση   Mε ξεκάθαρα κριτήρια ελέγχου του αποτελέσματος, γίνεται αυτοαξιολόγηση και ετεροααξιολόγηση κάθε μαθητή/τριας από το διδάσκοντα/ουσα, από τον/την ίδιο/α το/τη μαθητή/τρια και κάθε άλλο/η συμμαθητή/τρια.   Mε συνεχή ανατροφοδότηση και αναστοχασμό, δημιουργία ατομικών και συλλογικών φακέλων, η αξιολόγηση σκοπεύει να διαπιστώσει την πρόοδο κάθε μαθητή/τρια μέσα στο χρόνο.   H αξιολόγηση στο μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποβλέπει στον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα ακοινώνητων ατόμων αλλά στη συναδέλφωση και τη συνύπαρξη έτερων εταίρων.

6 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου6 Ορισμός Αξιολόγησης   Η διαδικασία με την οποία ο εκπαιδευτικός ή το σύστημα ελέγχει αν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί. Η διαδικασία αυτή γίνεται πριν (ως διάγνωση), κατά τη διάρκεια (ως παρέμβαση) και στη λήξη της εκπαιδευτικής πράξης ως τελική αξιολόγηση. Εκπαιδευτική διαδικασία Αξιολόγηση Διδακτικοί στόχοι

7 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου7 Είδη Αξιολόγησης  Διαγνωστική Γίνεται στην αρχή της διδακτικής διαδικασίας για να αποκτηθούν πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν τις ελλείψεις αλλά και τις δυνατότητες του μαθητικού πληθυσμού.  Συντρέχουσα/Διαμορφωτική Είναι η αξιολόγηση, η οποία γίνεται πριν, κατά ή μετά τη διδακτική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.  Τελική/Συνολική Γίνεται στο τέλος της διδακτικής πράξης με σκοπό την αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή χωρίς αυτή να έχει άμεσο ανατροφοδοτικό αντίκτυπο στη διδακτική παρέμβαση.

8 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου8 Σκοποί Αξιολόγησης   Να διαγνωστούν οι μαθησιακές δυνατότητες αλλά και οι ελλείψεις των μαθητών ώστε να είναι πιο ωφέλιμη και πιο αποτελεσματική η παρέμβαση του εκπαιδευτικού.   Να διαπιστωθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας από την αρχή μέχρι και το τέλος της (στόχοι που τέθηκαν, μέθοδοι, μέσα και δραστηριότητες που δοκιμάστηκαν).   Να παίρνει έγκαιρη αλλά και έγκυρη ανατροφοδότηση ο εκπαιδευτικός ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τις πρακτικές και τις μεθόδους του.

9 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου9 Σκοποί Αξιολόγησης   Να αποτιμηθεί βαθμολογικά η επίδοση ενός μαθητή με πρώτιστο στόχο τη βελτίωσή του.   Να ενημερωθούν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα οι γονείς του μαθητή για την επίδοσή του ώστε να υπάρχει η αναγκαία συνεργασία οικογένειας - σχολικής μονάδας με τελικό στόχο την όσον το δυνατόν πιο ουσιαστική στήριξη και πρόοδο του μαθητή.

10 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου10 Τρόποι Αξιολόγησης  Προφορική αξιολόγηση Συστηματικός έλεγχος κάτ’ οίκον εργασίας, Ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή στην επανάληψη/εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, Ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή στη διεκπεραίωση του νέου μαθήματος.  Γραπτή αξιολόγηση Εργασίες / Projects (ατομικές ή/και ομαδικές) Διαγωνίσματα (προειδοποιημένα / απρόοπτα)  Αξιολόγηση χειροτεχνιών / δραστηριοτήτων

11 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου11 Πλαίσια Προφορικής Αξιολόγησης   Προσπαθούμε να εμπλέξουμε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Δεν περιοριζόμαστε στους λίγους.   Αρχίζουμε με πολύ απλές ερωτήσεις και προτιμούμε να μας τις απαντήσουν οι «αδύνατοι» μαθητές.   Ενθαρρύνουμε με σχετικά σχόλια τους μαθητές και τους διευκολύνουμε με δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση για να μπορέσουν να απαντήσουν.   Σιγά-σιγά αυξάνουμε το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων.   Χειριζόμαστε πολύ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ τυχόν λανθασμένες απαντήσεις.

12 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου12 Πλαίσια Προφορικής Αξιολόγησης   Δεν υποβάλλουμε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών σε λατρευτικές τελετές ή σε μυστήρια της Εκκλησίας. Αν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις ΔΕΝ τις συνδέουμε με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία.   Αποφεύγουμε να κρατούμε επιδεικτικά το βαθμολόγιο την ώρα των ερωτήσεων.   Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το βαθμολόγιο ως δαμόκλεια σπάθη για να τρομοκρατούμε τους μαθητές.

13 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου13 Πλαίσια Προφορικής Αξιολόγησης   Σε κάποια στιγμή που οι μαθητές είναι απασχολημένοι με κάτι άλλο σημειώνουμε κάποια στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά (ποιοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους; ποιοι αδιαφορούν; ),   Μπορούμε να αναθέσουμε την «εξέταση» του προηγούμενου μαθήματος ή τον έλεγχο των απαντήσεων των κατ’ οίκον εργασιών σε κάποιο/ους μαθητή/ες,   Μπορούμε, εν είδει παιγνιδιού, να ζητήσουμε από μαθητές να βαθμολογήσουν μια απάντηση συμμαθητή τους και να αιτιολογήσουν τη σκέψη τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν και οι ίδιοι το αξιολογικό τους κριτήριο.

14 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου14 Ανάθεση εργασιών-projects   Οι εργασίες/projects μπορούν να ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό στα παιδιά σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι: Προγραμματίζονται από τον εκπαιδευτικό και δεν είναι πρωτοβουλία των μαθητών για να βελτιώσουν απλώς ένα ανεπιθύμητο βαθμό διαγωνίσματος, Εντάσσονται αρμονικά από τον εκπαιδευτικό στο όλο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησής του, και καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησής τους όπως και η σημασία τους στη βαθμολογία του τετραμήνου, Γνωστοποιούνται στους μαθητές από την αρχή της χρονιάς ή του τετραμήνου και δεν ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν το τέλος του τετραμήνου.

15 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου15 Ανάθεση εργασιών-projects   Γίνεται προεργασία στην τάξη από τον εκπαιδευτικό όσον αφορά τον τρόπο που θα πρέπει να διεκπεραιώνεται μια τέτοια εργασία. Αυτή περιλαμβάνει: τη λεπτομερειακή επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο δομείται μια τέτοια εργασία, την ενημέρωση των μαθητών για το ποια είναι η κατάλληλη βιβλιογραφία για το κάθε θέμα ή πού πρέπει οι μαθητές να ερευνήσουν για να την εντοπίσουν, την πρακτική εξάσκηση των μαθητών στη συγγραφή συνθετικών κειμένων.

16 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου16 Ανάθεση εργασιών-projects   Διευκρινίζεται στους μαθητές ότι η εργασία/project : δεν είναι απλή ηλεκτρονική αντιγραφή από το διαδίκτυο ή από άλλες πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης (cd-rom, dvd, κ.ά.), απαιτεί συνθετική εργασία διαφόρων βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, περιλαμβάνει παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε (έντυπης και ηλεκτρονικής).

17 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου17 Τι αξιολογούμε στα Θρησκευτικά;   Τη συνολική γνωστική επίδοση του μαθητή όπως αυτή έχει εκτιμηθεί με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε: από την προφορική αξιολόγηση, τη γραπτή αξιολόγηση (διαγώνισμα, εργασία/project) το βαθμό της συμμετοχής και της ανταπόκρισής του σε άλλες δραστηριότητες καθαρά εκπαιδευτικού περιεχομένου που αναθέσαμε στο τμήμα του.

18 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου18 Τι ΔΕΝ αξιολογούμε στα Θρησκευτικά;   Την πίστη ή την απιστία του προς το Θεό,   Το βαθμό συμμετοχής του μαθητή στην εκκλησιαστική ζωή (μυστήρια, λατρευτικές τελετές, κατηχητικά κτλ),   Τις θρησκευτικές του απόψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις,   Τις ιδεολογικές του προτιμήσεις,   Τη γενική του εμφάνιση,   Το κοινωνικό-οικονομικό του υπόβαθρο.   Την πειθαρχία ή την απειθαρχία του,

19 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου19 Βαθμολογία τετραμήνου   Συντονιζόμαστε με άλλους συναδέλφους χωρίς όμως να κατευθυνόμαστε από εκείνους,   Η βαρύτητα της γραπτής αξιολόγησης είναι μεγάλη αλλά ΔΕΝ στηριζόμαστε μόνο πάνω σ’ αυτήν και το αποδεικνύουμε εμπράκτως,   Υπολογίζουμε την προφορική συμμετοχή των παιδιών αλλά γνωρίζουμε ότι αυτή είναι λίγο επισφαλής αν δε στηριζόμαστε σε τεκμηριωμένα στοιχεία, τα οποία να προέκυψαν προγραμματισμένα και μεθοδικά,   Συζητούμε με τους μαθητές για το βαθμό τους και τους καλούμε να αυτοαξιολογηθούν με βάση ένα ερωτηματολόγιο που μπορούμε να ετοιμάσουμε εμείς.

20 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου20 Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Μαθητών   Το ερωτηματολόγιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις που να καλύπτουν το σύνολο της διδακτικής διαδικασίας όπως συνέπεια στις κάτ’ οίκον εργασίες, συμμετοχή στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, επίδοση σε γραπτές ασκήσεις-διαγωνίσματα, διεκπεραίωση ερευνητικής εργασίας κ.ά.   Επίσης, κάποιες ερωτήσεις μπορούν να διερευνούν τις προσδοκίες των μαθητών από τον εαυτό τους, αν είναι ικανοποιημένοι από την επίδοσή τους, σε ποια σημεία νιώθουν ότι επιτυγχάνουν ή ότι δυσκολεύονται, ποιες εισηγήσεις έχουν για το μάθημα κ.ά.   Αφού καθορίσετε εσείς το ποσοστό συμμετοχής της κάθε πτυχής στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού καλείτε τους μαθητές να υπολογίσουν το βαθμό του τετραμήνου.

21 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου21 Βαθμολογία τετραμήνου   Χρησιμοποιούμε κοινά κριτήρια για τους μαθητές γιατί οι μαθητές συγκρίνουν με τους συμμαθητές τους Σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ενθαρρύνουμε την προσπάθειά τους άσχετα αν τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θετικά, Λαμβάνουμε υπόψη μας ατομικές ή οικογενειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής, Δεν τσιγκουνευόμαστε το άριστα, Η αμφιβολία μας ας ευνοεί το μαθητή, Προβληματιζόμαστε πάρα πολύ για απροβίβαστο βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τον χρησιμοποιούμε ποτέ, Αν διαπιστώσουμε ότι κάναμε λάθος προσπαθούμε να το διορθώσουμε το επόμενο τετράμηνο, αν έχουμε τη δυνατότητα.

22 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου22 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών από μαθητές   Οι μαθητές αξιολογούν εμάς τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη στιγμή που εισερχόμαστε μέσα στην τάξη. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται συνέχεια και αφορά τα πάντα. Υπό το κριτικό μικροσκόπιο των μαθητών περνούν συνεχώς τα λόγια μας, οι κινήσεις μας, η εμφάνισή μας και πολύ περισσότερο οι διδακτικές μας δεξιότητες ή αδεξιότητες.   Αφού, λοιπόν, η κρίση γίνεται και διαδίδεται μεταξύ των μαθητών γιατί να μην τους ζητήσουμε να μας τη γνωστοποιήσουν.

23 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου23 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών από μαθητές   Με σχετικό ερωτηματολόγιο καλούμε τους μαθητές να μας απαντήσουν ΑΝΩΝΥΜΑ (για να έχουμε ειλικρινείς απαντήσεις) και προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε την εικόνα που έχουν αυτοί για μας.   Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε εισηγήσεις από τους μαθητές για να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο ελκυστικό γι’ αυτούς.   Το οφέλη από μια τέτοια κίνηση είναι πολλαπλά: σημαντική ανατροφοδότηση που μπορεί να βελτιώσει τις διδακτικές προσεγγίσεις μας, δημοκρατικότητα στην πράξη, η οποία επαυξάνει το αίσθημα υπευθυνότητας των μαθητών, κατανόηση του τρόπου σκέψης και κρίσης των μαθητών.

24 9/1/2015Γιάννης Ιωάννου24 ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ…. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΕΠΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "9/1/2015Γιάννης Ιωάννου1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ VS ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google