Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5- 9- 2012Ειρήνη Παππά Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5- 9- 2012Ειρήνη Παππά Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας στο μάθημα των Θρησκευτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειρήνη Παππά Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας στο μάθημα των Θρησκευτικών

2 Ειρήνη Παππά

3 Ειρήνη Παππά Αξιολόγηση του μαθητή/τριας στα θρησκευτικά: απαραίτητη όπως σε όλα τα μαθήματα.

4 Ειρήνη Παππά Σκοπό έχει: 1.Να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων. 2.Να αξιολογήσει τις γνώσεις, τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών.

5 Ειρήνη Παππά 3. Να ανατροφοδοτήσει τη διδακτική πράξη πληροφορώντας τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του. 4. Να πληροφορήσει τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους στο μάθημα.

6 Ειρήνη Παππά  Η αξιολόγηση σε όλα τα μαθήματα καθώς επίσης και στο μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι: 1.Έγκυρη 2. Αξιόπιστη 3.Αντικειμενική 4.Διακριτική 5.Πρακτική 6.Αδιάβλητη

7 Ειρήνη Παππά Στα πλαίσια της προφορικής και γραπτής αξιολόγησης ο μαθητής/τρια αξιολογείται: 1.Από τη συμμετοχή του στην τάξη. 2.Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το μάθημα. 3.Το βαθμό ανάπτυξης της κριτικής του σκέψης.

8 Ειρήνη Παππά 4.Τη διάθεση για αναζήτηση, τη μεθοδικότητα και τη συνεργασία με τους συμμαθητές του.

9 Ειρήνη Παππά Για να είναι αντικειμενικές και έγκυρες η προφορική και γραπτή αξιολόγηση είναι απαραίτητο: Η προφορική αξιολόγηση να γίνεται σε κλίμα ηρεμίας, αλληλοσεβασμού, συναίνεσης, ευαισθησίας, διακριτικότητας και λεπτότητας ( πολύ σημαντικό κυρίως στο μάθημα των θρησκευτικών). στο μάθημα των θρησκευτικών).

10 Ειρήνη Παππά  Πολύ σημαντικός είναι ο έλεγχος της κατ’ οίκον εργασίας, και ο έπαινος της προσπάθειας που επέδειξε ο μαθητής/τρια.  Αντίκτυπο στην αξιολόγησή του/της.

11 Ειρήνη Παππά Στην προφορική αξιολόγηση εξάλλου πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψην:  οι τοπικές, κοινωνικές και σχολικές συνθήκες  η χρονική συγκυρία  ο αριθμός των μαθητών στην τάξη  η ομοιογένεια της τάξης  πάνω από όλα το επίπεδο του μαθητή.

12 Ειρήνη Παππά  Η γραπτή αξιολόγηση μπορεί να γίνει: 1.Με ολιγόλεπτες γραπτές ασκήσεις (σύντομες, χωρίς προειδοποίηση). 2.Με γραπτές ασκήσεις μιας περιόδου (διαγώνισμα) που γίνονται με προειδοποίηση (ύλη μιας ενότητας).

13 Ειρήνη Παππά  Στη γραπτή αξιολόγηση μπορεί να ληφθεί υπ’όψην ο λεγόμενος φάκελος επιτευγμάτων του μαθητή, που μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε μάθημα.

14 Ειρήνη Παππά Φάκελος επιτευγμάτων στα θρησκευτικά (και ηλεκτρονικά):  Ατομικές και ομαδικές εργασίες(project).  Απρόοπτες γραπτές ασκήσεις.  Καλλιτεχνικές εκφράσεις των παιδιών (ζωγραφιές, ποιήματα, φωτογραφίες).

15 Ειρήνη Παππά Επίσης λόγω της φύσης του μαθήματος θα έπρεπε να λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψην η κοινωνική, φιλανθρωπική δράση του μαθητή εντός και εκτός σχολείου π.χ.  Συμμετοχή σε εράνους.

16 Ειρήνη Παππά • Συλλογή βοήθειας για ά π ορους συ μμ αθητές και μ η. •Δ ιοργάνωση φιλανθρω π ικών εκδηλώσεων.

17 Ειρήνη Παππά  Στα θρησκευτικά διδάσκουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη και δε γίνεται να μη λαμβάνουμε υπόψη μας τους μαθητές που κάνουν πράξη τους στόχους του μαθήματος.

18 Ειρήνη Παππά Είναι απαραίτητη η επίδειξη υπερβολικής επιείκειας;  Λεπτή η γραμμή μεταξύ επιείκειας και περιττής ανεκτικότητας.  Να μην υποβιβάζουμε εμείς οι ίδιοι το μάθημά μας.

19 Ειρήνη Παππά  Γενικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, κυρίως στα θρησκευτικά, δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε μέσο ιεράρχησης και ταξινόμησης των μαθητών.

20 Ειρήνη Παππά  Αποτελεί βασικό μοχλό κινητοποίησης του σχολείου και του εκπαιδευτικού για τη λήψη ενδεδειγμένων παιδαγωγικών και διδακτικών μέτρων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος των θρησκευτικών και της εκπαίδευσης γενικότερα.

21 Ειρήνη Παππά  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "5- 9- 2012Ειρήνη Παππά Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας στο μάθημα των Θρησκευτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google